Har du spørgsmål?

Vi hjælper gerne!!

Spørgsmål til Gecko Booking?

Er du i tvivl om hvorvidt Gecko Booking er noget for dig, eller har du andre spørgsmål? Så hører vi rigtig gerne fra dig!

Alt OK!
Indtast venligst dit navn.
Alt OK!
Indtast venligst din e-mail.
Alt OK!
Alt OK!
Indtast venligst dit spørgsmål.

Felter markeret med * er påkrævede

Vejledninger - Back-end: Kalendervisninger

Back-end: Kalendervisninger

Under 'Kalendervisninger' kan du ændre indstillinger, der påvirker, hvordan dine kalendere vises. Du kan dermed foretage en række kosmetiske rettelser på dags- og ugevisningen. Indstillingerne ændres ved at markere (funktionen aktiveres) eller afmarkere (funktionen deaktiveres) boksen ud for den indstilling, du ønsker at ændre. Tryk herefter 'Opdater' i bunden af siden.

Du har her følgende muligheder:

 • Vis kun aktive kalendere: Hvis dette felt er valgt, vil kun aktive kalendere blive vist i dags-/uge-/månedsoversigten. Kalendere vil dog altid blive vist i oversigten ved behandler-/kalenderlogin og ved direkte link til kalenderen. Denne funktion er som default ikke slået til. Dvs. at som standard vises også inaktive kalendere.
 • Anbring restriktioner på flytning af bookinger: Ved markering af dette felt, kan du her vælge at anbringe restriktioner på flytning af bookinger. Dvs. at bookingen kun kan flyttes hvis tid, resourcer, personale, etc. tillader dette.
 • Vis ikon - Vigtig note: Du kan her bestemme, hvorvidt et 'Vigtig-ikon' skal vises på bookinger. Ikonet vises, når der enten er skrevet en note på bookingen eller når der er skrevet en vigtig note på den kunde, som bookingen tilhører. Funktionen er aktiveret som standard.

Husk at trykke 'Opdater' for at gemme en ændring!

 • Dagsvisning – Vis ledige: Du kan her bestemme, hvorvidt ledige tider, som defineret under kalenderes arbejdstider, skal vises i dagsvisningen. Denne funktion er aktiveret som standard.
 • Dagsvisning – Starttider på linje: Du kan her bestemme, hvorvidt samme starttider skal vises på samme linje i dagsvisningen. Dette letter overblikket over dagens bookinger. Denne funktion er aktiveret som standard.
 • Ugevisning – Vis ledige: Du kan her bestemme, hvorvidt ledige tider, som defineret under kalenderens arbejdstider, skal vises i ugevisningen. Denne funktion er aktiveret som standard.
 • Uge- /dagsvisning – Fjern ”Ude af drift”: Hvis denne funktion er aktiveret, fjernes kalendere, der er markeret som ude af drift, fra kalendervisningerne på den dag, hvor kalenderen er taget ud af drift (Se Tag kalender ud af drift for mere information).
 • Uge- /dagsvisning – Kalendernavn: Du kan her bestemme hvor mange tegn af kalendernavn, der skal vises. Jo flere tegn, der vises, des mere uoverskuelig bliver kalendervisningerne. Som standard vises de første 14 tegn af navnet, hvilket giver et overskueligt overblik.
 • Dagsvisning – boks højde: Du kan her bestemme højden på den boks, der indeholder en booking eller en ledig tid. Indstillingen påvirker kun boksen, som den vises i dagsvisningen. Højden defineres i pixel, standarden er 45 px.
 • Dagsvisning – boks bredde: Du kan her bestemme bredden på den boks, der indeholder en booking eller en ledig tid. Indstillingen påvirker kun boksen, som den vises i dagsvisningen. Bredden defineres i pixel, standarden er 130 px.
 • Ugevisning – boks højde: Du kan her bestemme højden på den boks, der indeholder en booking eller en ledig tid. Indstillingen påvirker kun boksen, som den vises i ugevisningen. Højden defineres i pixel, standarden er 45 px.
 • Ugevisning – boks bredde: Du kan her bestemme bredden på den boks, der indeholder en booking eller en ledig tid. Indstillingen påvirker kun boksen, som den vises i ugevisningen. Bredden defineres i pixel, standarden er 130 px.
 • Uge-/ dagsvisning – Boks / ydelse: Du kan her bestemme, hvorvidt navnet på den bookede ydelse skal vises i bookingboksen. Som standard vises navnet ikke.
 • Uge-/ dagsvisning – Boks / ydelse tillæg: Du kan her bestemme, hvorvidt eventuelle ydelsestillæg skal vises i bookingboksen. Som standard vises ydelsestillæg ikke.
 • Uge-/ dagsvisning – Boks / kundegruppe: Du kan her bestemme, hvorvidt navnet på den kundegruppe, der er blevet booket i, skal vises i bookingboksen. Som standard vises navnet ikke.
 • Uge-/ dagsvisning – Boks / adresse: Du kan her bestemme, hvorvidt kundens adresse skal vises i bookingboksen. Som standard vises adressen ikke.
 • Uge-/ dagsvisning – Boks / kontakt: Du kan her bestemme, hvorvidt kundens kontaktinformation skal vises i bookingboksen. Som standard vises kontaktinformationen ikke.
 • Uge-/ dagsvisning – Boks / Extra felter: Du kan her bestemme, hvorvidt eventuelle udfyldte ekstra felter skal vises i bookingboksen. Som standard vises ekstra felter ikke. For mere information om ekstra felter se Ekstra felter.
 • Uge-/ dagsvisning – MO / adresse: Du kan her bestemme, hvorvidt kundens adresse skal vises i det såkaldte Mouse-Over felt, der er den boks, der fremkommer, når du kører musen over en booking. Adressen vises her som standard.
 • Uge-/ dagsvisning – MO / kontakt: Du kan her bestemme, hvorvidt kundens kontaktinformation skal vises i det såkaldte Mouse-Over felt, der er den boks, der fremkommer, når du kører musen over en booking. Kontaktinformationen vises her som standard.
 • Uge-/ dagsvisning – MO / Extra felter: Du kan her bestemme, hvorvidt eventuelle ekstra felter skal vises i det såkaldte Mouse-Over felt, der er den boks, der fremkommer, når du kører musen over en booking. Som standard vises ekstra felter ikke.

Husk at trykke 'Opdater' for at gemme en ændring!

 • Indstil det tidsrum der skal vises: Her vælger du hvilket tidsrum du vil have vist i din kalender. Tidsrummet spænder fra 00-24 og du kan f.eks. vælge kun at vise fra 8-16.
 • Snap til nærmeste: Der er oprettet tre intervaller på 5, 15 og 30 minutter. Disse intervaller indstiller i hvilket interval bookingen skal starte, når der oprettes en ny booking direkte i kalenderen. Vælges intervallet ”15 min.” vil bookingens starttidspunkt være 10.00 såfremt musen er mellem 10.00 og 10.15. Dvs. at bookingen placeres med start ved nærmeste kvarter. 
 • Resize interval: Her kan du instille intervallet for hvor meget en booking skal udvides/mindskes ved drag-to-resize. Man har mulighed for at vælge 5 minutter eller 15 minutter. Som udgangspunkt er intervallet på 5 minutter valgt for alle kunder. Hvis du f.eks. har en booking der slutter kl. 09.10 og vil udvide denne med drag-to-resize sat til 15 min, så er den næste tid den snapper til 09.25. 
 • Indstil tekststørrelse: Her kan du vælge tekststørrelsen på bookinger i kalenderen. Hvis der ikke vælges noget her, vil den automatisk sættes til standardstørrelsen.
 • Indstil højde på timer: Her vælger du hvor høje dine timer skal fremgå i kalenderen.
 • Indstil bredde på booking: Her vælger du hvor brede dine bookinger skal fremgå i kalenderen.
 • Indstil højden på kalenderen: Her vælger du hvor høj din kalender skal fremgå på skærmen. 
 • Vis tekst på arbejdstider: Ved at markere denne, kan du gøre arbejdstiderne i kalenderen bredere samt gøre navnet på arbejdstiden synligt som lodret tekst.  
 • Indstil tiden for auto-refresh: Indtast her et valgfrit antal sekunder til at afgøre, hvor ofte du ønsker, at din kalender automatisk skal opdateres.
 • Tidsstempler: Her kan du vælge om du vil have tidspunktet for en given booking til at fremgå på denne, når du opretter den i din kalender. 
 • Gennemtving flytning af bookinger: Her kan du vælge, om det skal være muligt at flytte en booking til en kalender, selvom denne står til ikke at kunne udføre den pågældende ydelse. 
 • Indstil den viste tekst på bookingen: Indtast her, hvilke oplysninger du ønsker skal fremgå på en given booking ved at kopiere en erstatningskode, og indsætte den i mellem den allerede eksisterende <div> og </div> kolonne. For eksempel, som vist her: <div class='cev__section'>[YDELSENAVN]</div>. (Se erstatningskoder for mere information)
 • Indstil den viste tekst i detalje-vinduet: Indtast her, hvad du ønsker skal vises i detalje-vinduet, som vises, når du klikker på en booking. Indsæt en valgfri erstatningskode i mellem de eksisterende <div> og </div> kolonner for at indstille dette.
 • Indstil den viste tekst for hold på bookingen: I denne boks vælger du, hvilke oplysninger du ønsker at se for hold på bookingen. Indstil dette ved at indsætte en valgfri erstatningskode i mellem de eksisterende <div> og </div> kolonner. 
 • Indstil den viste tekst per person på hold på bookingen: Vælg her, hvilke oplysninger du ønsker skal fremgå per person på hold på bookingen ved at indsætte en valgfri erstatningskode i feltet mellem <div> og </div>.
 • Indstil den viste tekst for hold i detalje-vinduet: Bestem her, hvilke oplysninger du ønsker skal fremgå i detalje-vinduet, som vises, når du klikker på en given booking. Indsæt blot en erstatningskode i feltet mellem de eksisterende <div> og </div> kolonner.
 • Indstil den viste tekst per person på hold i deltaje-vinduet: Vælg her, hvilke oplysninger du ønsker skal fremgå for hver person på hold i detalje-vinduet, som vises, når du klikker på en given booking. Dette gør du ved at indsætte en valgfri erstatningskode i feltet mellem <div> og </div>.
 • Vælg hvilke ikoner der vises på bookingen:  Vælg her, hvilke ikoner du ønsker at se på en given booking. For mere info omkring, hvilke ikoner og dertilhørende erstatningskoder du kan indsætte, se her.
 • Vis vigtig note hvis der er booking tekst: Hvis der er markeret her, vil der blive vist et 'vigtig note'-ikon på bookingen, hvis der er en bookingtekst knyttet til bookingen. 

Bemærk! Boksene nævnt ovenfor i Avanceret visning 2.2 er som standard allerede udfyldt og indstillet til at vise diverse informationer. Hvis du allerede er tilfreds med den information, som fremgår i din kalender, behøves du derfor ikke ændre noget i disse bokse.


Du skal være opmærksom på, at jo mere information du vil have vist i bookingboksen, des mere uoverskueligt bliver det. Husk at du altid kan gå videre til den konkrete booking for at se al information, der er registreret om pågældende booking (Se Konkret booking for mere information).

Husk at trykke 'Opdater' for at gemme en ændring!


 


Prøv en gratis og uforpligtende demo fra Gecko Booking & Administration

Udfyld formularen, så modtager du en demo hurtigst muligt.

Alt OK!
Indtast venligst firmanavn.
Alt OK!
Indtast venligst dit telefonnummer.
Alt OK!
Indtast venligst dit navn.

Felter markeret med * er påkrævede