Har du spørgsmål?

Vi hjælper gerne!!

Spørgsmål til Gecko Booking?

Er du i tvivl om hvorvidt Gecko Booking er noget for dig, eller har du andre spørgsmål? Så hører vi rigtig gerne fra dig!

Alt OK!
Indtast venligst dit navn.
Alt OK!
Indtast venligst din e-mail.
Alt OK!
Alt OK!
Indtast venligst dit spørgsmål.

Felter markeret med * er påkrævede

Vejledninger - Statistik

Statistik

GECKO Booking giver dig mulighed for nemt og enkelt at udtrække statistik fra dit bookingsystem. Du kan bl.a. se statistik over antallet af bookinger, hvor meget hver enkelt medarbejder har solgt for, hvor mange bookinger hver enkelt kunde har lavet, hvilke ydelser der er booket flest af, hvilke varer der er solgt flest af og meget mere. Afhængigt af hvilke tillægsmoduler du har tilkøbt, vil du have forskellige muligheder her. Det vil her blive beskrevet, hvilke statistikmuligheder du kun kan benytte, hvis du har tilkøbt det pågældende tillægsmodul. Du kan tilgå statistikken under menupunktet 'Indstillinger' -> Statistik.

Øverst til venstre har du mulighed for at vælge en skabelon, hvor du kan vælge mellem en fast skabelon, som er en skabelon lavet af GECKO Booking, eller en egen skabelon, som er en skabelon, du selv har lavet. Skabeloner består af statistikudtræk, du ofte anvender, hvorfor du hurtigt vil kunne lave den samme statistik uden at skulle indtaste de samme ting igen og igen. Hvis du f.eks. hver måned ønsker at se statistik over din medarbejderes omsætning for at kunne udregne deres provision, kan du gemme denne statistik som en skabelon. Du vil herefter hver måned kunne vælge denne skabelon og nemt og hurtigt se statistikken over dine medarbejderes omsætning. Du opretter en ny skabelon ved at vælge det statistik, du ønsker at se (dette beskrives nedenfor), og derefter trykke 'Tilføj skabelon' i nederste højre hjørne. Du kan slette en oprettet skabelon ved at vælge skabelonen øverst og herefter trykke på det røde minus-ikon.

Før du vælger den specifikke statistik, du ønsker at se, skal du starte med at vælge, hvilken periode du ønsker at se statistik for. Dette gøres i øverste højre hjørne. Der er ingen begrænsninger på, hvor lang en periode der kan vises. Herefter skal du vælge, hvordan du ønsker at se statistikken, hvor du kan vælge at vise pr. fuld periode (dvs. hele den periode du har valgt), time, dag, uge, måned, år eller ugedag. Hvis du f.eks. ønsker at se statistik over din omsætning og vælger at vise den per uge, vil du få vist en statistik over din omsætning i den valgte periode fordelt på de enkelte uger.

Herefter skal du vælge, hvad du ønsker at se statistik over. Dette gøres i tre enkle trin.


Du skal først vælge dit datagrundlag. Dit datagrundlag bestemmer, hvordan din statistik vises, dvs. om statikken vises fordelt på noget bestemt, f.eks. de enkelte medarbejdere. Du har her følgende muligheder:

 • Generelt: Hvis du vælger generelt som dit datagrundlag, vil statistikken blive vist generelt, dvs. ikke fordelt på noget bestemt. Hvis du f.eks. vælger at se statistik over din omsætning, vil du se omsætningen generelt for den valgte periode, dvs. du vil kun kunne se den totale omsætning i den valgte periode.
 • Medarbejder: Hvis du vælger medarbejdere som dit datagrundlag, vil statistikken blive vist fordelt på de enkelte medarbejdere. Hvis du f.eks. vælger at se statistik over din omsætning, vil du se omsætningen fordelt på de enkelte medarbejdere. Du vil dermed foruden den totale omsætning kunne se hvad den enkelte medarbejder har solgt for. Hvis du vælger medarbejdere som datagrundlag, vil der fremkomme tre begrænsningsmuligheder: Du vil kunne vælge at se statistikken for alle medarbejdere, at se statistikken for alle dine aktive medarbejdere (inaktive medarbejdere vil ikke blive medtaget i statistikken) eller at vise statistikken for en eller flere specifikke medarbejdere, du selv vælger. Bemærk at brug af medarbejdere som datagrundlag kræver tilkøb af kassemodulet.
 • Kunder: Hvis du vælger kunder som dit datagrundlag, vil statistikken blive vist fordelt på de enkelte kunder. Hvis du f.eks. vælger at se statistik over din omsætning, vil du foruden den totale omsætning kunne se omsætningen fordelt på de enkelte kunder. Du vil altså kunne se, hvad den enkelte kunde har købt for. Hvis du vælger kunder som datagrundlag, vil der fremkomme fire begrænsningsmuligheder: Du vil kunne vælge at se statistikken for alle kunder, at begrænse statistikken til kunder af et bestemt køn og/eller kunder, der tilhører en bestemt kundegruppe, at se statistikken for én specifik kunde eller at se statistikken for kunder, der har købt vare til bestemt vare/varegruppe, dvs. kunder der har købt en bestemt vare eller en vare fra en bestemt varegruppe. Husk at trykke 'Tilføj vare' eller 'Tilføj varegruppe', når du har valgt den ønskede vare eller varegruppe. Du kan tilføje et ubegrænset antal af varer og/eller varegrupper.
 • Ydelser: Hvis du vælger ydelser som dit datagrundlag, vil statistikken blive vist fordelt på de enkelte ydelser. Hvis du f.eks. vælger at se statistik over din omsætning, vil du foruden den totale omsætning kunne se omsætningen fordelt på de enkelte ydelser.
 • Varer: Hvis du vælger varer som dit datagrundlag, vil statistikken blive vist fordelt på de enkelte varer. Hvis du f.eks. vælger at se statistik over din omsætning, vil du foruden den totale omsætning kunne se omsætningen fordelt på de enkelte varer. Hvis du vælger varer som datagrundlag, vil der fremkomme to begrænsningsmuligheder: Du vil kunne vælge at se statistikken for alle varer eller at begrænse statistikken til bestemte varer eller varegrupper. Husk at trykke 'Tilføj vare' eller 'Tilføj varegruppe' når du har valgt en vare eller en varegruppe. Du kan begrænse datagrundlaget til et ubegrænset antal af varer og/eller varegrupper. Bemærk at brug af varer som datagrundlag kræver tilkøb af kassemodulet.

Du skal herefter vælge dit datasæt, dvs. hvad du ønsker at se statistik over. Når du har valgt et datasæt, skal du altid huske at trykke 'Tilføj' for at tilføje datasættet. Du kan tilføje et ubegrænset antal af datasæt, dvs. du kan se mange forskellige typer af statistik på samme tidspunkt. Du skal dog være opmærksom på, at jo flere datasæt du tilføjer, desto mere kompleks bliver statistikken. Du kan altid fjerne et tilføjet datasæt ved at trykke på 'Fjern'.

Når du har tilføjet et datasæt, er det muligt at angive din egen beskrivelse af datasættet. Det er denne beskrivelse, der vil fremgå af statistikken. Hvis du f.eks. bruger omsætningen fordelt på medarbejdere til at udregne deres provision, kan du give omsætningen beskrivelsen 'provision'.


Bemærk! Du vil kunne vælge forskellige datasæt afhængigt af, hvilket datagrundlag du har valgt, dvs. afhængigt af hvorvidt du har valgt at se statistikken generelt eller fordelt på medarbejdere, kunder, ydelser eller varer. Du kan kun vælge datasæt fra ét datagrundlag ad gangen, dvs. du kan se alle datasæt under 'Generelt' på samme tid, men ikke datasæt, der hører til 'Generelt' og 'Kunder' på samme tid.


Nedenfor vil de forskellige datasæt blive beskrevet. Nogle datasæt kan vælges ved flere datagrundlag, hvorfor de er beskrevet flere gange.

Hvis du har valgt at se statistikken generelt, vil du have mulighed for at vælge følgende datasæt:


 • Omsætning (via kasse): Du kan vælge at se statistik over din omsætning (registreret i kassesystemet). Hvis du vælger dette datasæt, har du mulighed for at bestemme, hvorvidt salg af gave-/værdikort skal medtages, hvorvidt omsætningen skal vises inklusiv eller eksklusiv moms samt hvorvidt værdien af benyttede klippekort skal medtages. Hvis værdien af benyttede klippekort medtages, vil værdien af benyttede klip blive udregnet og medtaget, f.eks. vil et klip fra et klippekort med 10 klip solgt til 1000 DKK have en værdi af 100 DKK. Slutteligt har du mulighed for at bestemme, hvorvidt statistikken skal vises summeret for alle dine kasseapparater, hvorvidt statistikken skal vises for et specifikt kasseapparat eller hvorvidt statistikken skal vises for ad hoc køb foretaget på kundens profil. Bemærk at dette datasæt kræver tilkøb af kassemodulet.

 • Omsætning (via kasse) - Vare /varegruppe: Du kan vælge at se statistik over din omsætning (registreret i kassesystemet). Hvis du ikke begrænser datasættet, vil du få vist den totale omsætning. Hvis du vælger dette datasæt, har du dog mulighed for at begrænse datasættet til en eller flere varer og/eller varegrupper. Hvis du vælger at begrænse statistikken til en eller flere varer, vil kun den omsætning, der er baseret på salg af disse varer/varegrupper blive inkluderet i omsætningen. Du har samtidig mulighed for at bestemme, hvorvidt salg af gave-/værdikort skal medtages, hvorvidt omsætningen skal vises inklusiv eller eksklusiv moms samt hvorvidt værdien af benyttede klippekort skal medtages. Hvis værdien af benyttede klippekort medtages, vil værdien af benyttede klip blive udregnet og medtaget, f.eks. vil et klip fra et klippekort med 10 klip solgt til 1000 DKK have en værdi af 100 DKK. Slutteligt har du mulighed for at bestemme, hvorvidt statistikken skal vises summeret for alle dine kasseapparater, hvorvidt statistikken skal vises for et specifikt kasseapparat eller hvorvidt statistikken skal vises for ad hoc køb foretaget på kundens profil. Bemærk at dette datasæt kræver tilkøb af kassemodulet.

 • Omsætning (via kasse) – Ydelser: Du kan vælge at se statistik over din omsætning (registreret i kassesystemet). Kun omsætning baseret på salg af bookede ydelser medtages. Et salg medtages derfor kun, hvis du er gået fra en konkret booking til kassen, hvor den bookede ydelse er blevet betalt for. Hvis du vælger dette datasæt, har du mulighed for at bestemme, hvorvidt omsætningen skal vises inklusiv eller eksklusiv moms samt hvorvidt værdien af benyttede klippekort skal medtages. Hvis værdien af benyttede klippekort medtages, vil værdien af benyttede klip blive udregnet og medtaget, f.eks. vil et klip fra et klippekort med 10 klip solgt til 1000 DKK have en værdi af 100 DKK. Slutteligt har du mulighed for at bestemme, hvorvidt statistikken skal vises summeret for alle dine kasseapparater, hvorvidt statistikken skal vises for et specifikt kasseapparat eller hvorvidt statistikken skal vises for ad hoc køb foretaget på kundens profil. Bemærk at dette datasæt kræver tilkøb af kassemodulet.

 • Omsætning (d.d. pris) – Ydelser: Du kan vælge at se statistik over din omsætning baseret på bookede ydelser. Denne statistik udregnes ved at tage alle bookede ydelser og udregne den potentielle omsætning for disse baseret på den pris, der står noteret for ydelsen på dags dato. Dette datasæt er dermed en potentiel omsætning snarere end en faktisk omsætning. Hvis en booking f.eks. er blevet aflyst, uden at bookingen er blevet slettet, vil denne bookede ydelse også blive medtaget i statistikken. Omsætningen er inklusiv moms.

 • Omsætning (online salg): Du kan vælge at se statistik over den omsætning, der stammer fra dit online salg. Omsætningen er inklusiv moms. Hvis du vælger dette datasæt, har du mulighed for at bestemme, hvorvidt salg af gave-/værdikort skal medtages. Samtidig har du mulighed for at vælge, at kun online ordre med en bestemt ordre status skal inkluderes. Bemærk at dette datasæt kræver tilkøb af online betaling-modulet.

 • Antal bookinger: Du kan vælge at se statistik over antallet af bookinger. Hvis du vælger dette datasæt, har du mulighed for at begrænse statistikken på to måder: Du kan begrænse på fremmøde, hvor du kan vælge at inkludere alle bookinger i statistikken, kun at inkludere de bookinger, hvor kunden fremmødte, eller kun at inkludere bookinger, hvor kunden udeblev. Bemærk at brugen af fremmøde kræver, at du husker at notere på den konkrete booking, hvis en kunde udeblev fra sin aftale (Se Konkret booking for mere information). Herudover kan du vælge at begrænse på, hvor bookingen blev foretaget, hvor du kan vælge at inkludere alle bookinger i statistikken, kun at inkludere online bookinger (dvs. bookinger som kunden har foretaget online) eller kun at inkludere interne bookinger (dvs. bookinger foretaget af medarbejdere f.eks. via kvik book). Du har også mulighed for at begrænse statistikken til bestemte ydelser.

 • Antal genbookinger: Du kan her vælge at se statistik over hvilke bookinger der ender med en genbooking. Hvis du vælger dette datasæt kan du begrænse datasættet til bestemte ydelser. Det fungere ved at du vælger en eller flere ydelser, der skal være booket i den valgte periode. Under 'Plus dage' vælger du hvor mange dage frem, fra de pågældende bookinger, du vil se efter genbookinger. Vælger du 0 er det lig med selve dagen. Du kan vælge at få statistikken vist som 'procent' af bookinger der ender med genbooking, eller antal af bookinger der ender med en genbooking. Ligesom datasættet 'Antal bookinger' ovenfor har du her også mulighed for at begrænse statistikken efter fremmøde, samt hvor bookingen er foretaget.

 • Belægningsprocent: Du kan vælge at se statistik over alle dine medarbejderes belægningsprocent. Belægningsprocenten er den procent af oprettede arbejdstider, der er booket af kunder (Se Statistik for mere information). For at være retvisende kræver belægningsprocenten, at du benytter dig af arbejdstyper. Bemærk at dette datasæt kræver tilkøb af kassemodulet. Med markeringen 'Overarbejde' medregnes også eventuelt overarbejde som følge af f.eks. en booking.

 • Belægningsprocent til arbejdstyper: Du kan vælge at se statistik over dine medarbejderes belægningsprocent, hvor du selv kan bestemme, hvilke arbejdstider procenten skal udregnes ud fra. Belægningsprocenten er her den procent af oprettede arbejdstider med den eller de valgte arbejdstyper, der er booket af kunder. Bemærk at dette kræver, at du benytter dig af arbejdstyper og har tilkøbt kassemodulet. Med markeringen 'Overarbejde' medregnes også eventuelt overarbejde som følge af f.eks. en booking.

Husk at trykke 'Tilføj' når du har valgt det ønskede datasæt!


Hvis du har valgt at se statistikken fordelt på medarbejdere, vil du have mulighed for at vælge følgende datasæt:


 • Omsætning (via kasse): Du kan vælge at se statistik over din omsætning (registreret i kassesystemet). Statistikken vil blive vist fordelt på medarbejdere. Hvis du vælger dette datasæt, har du mulighed for at bestemme, hvorvidt salg af gave-/værdikort skal medtages, hvorvidt omsætningen skal vises inklusiv eller eksklusiv moms samt hvorvidt værdien af benyttede klippekort skal medtages. Hvis værdien af benyttede klippekort medtages, vil værdien af benyttede klip blive udregnet og medtaget, f.eks. vil et klip fra et klippekort med 10 klip solgt til 1000 DKK have en værdi af 100 DKK. Slutteligt har du mulighed for at bestemme, hvorvidt statistikken skal vises summeret for alle dine kasseapparater, hvorvidt statistikken skal vises for et specifikt kasseapparat eller hvorvidt statistikken skal vises for ad hoc køb foretaget på kundens profil. Bemærk at dette datasæt kræver tilkøb af kassemodulet.

 • Omsætning (via kasse) - Vare /varegruppe: Du kan vælge at se statistik over din omsætning (registreret i kassesystemet). Statistikken vil blive vist fordelt på medarbejdere. Hvis du ikke begrænser datasættet, vil du få vist den totale omsætning. Hvis du vælger dette datasæt, har du dog mulighed for at begrænse datasættet til en eller flere varer og/eller varegrupper. Hvis du vælger at begrænse statistikken til en eller flere varer, vil kun den omsætning, der er baseret på salg af disse varer/varegrupper blive inkluderet i omsætningen. Du har samtidig mulighed for at bestemme, hvorvidt salg af gave-/værdikort skal medtages, hvorvidt omsætningen skal vises inklusiv eller eksklusiv moms samt hvorvidt værdien af benyttede klippekort skal medtages. Hvis værdien af benyttede klippekort medtages, vil værdien af benyttede klip blive udregnet og medtaget, f.eks. vil et klip fra et klippekort med 10 klip solgt til 1000 DKK have en værdi af 100 DKK. Slutteligt har du mulighed for at bestemme, hvorvidt statistikken skal vises summeret for alle dine kasseapparater, hvorvidt statistikken skal vises for et specifikt kasseapparat eller hvorvidt statistikken skal vises for ad hoc køb foretaget på kundens profil. Bemærk at dette datasæt kræver tilkøb af kassemodulet.

 • Omsætning (via kasse) – Ydelser: Du kan vælge at se statistik over din omsætning (registreret i kassesystemet). Kun omsætning baseret på salg af bookede ydelser medtages. Et salg medtages derfor kun, hvis du er gået fra en konkret booking til kassen, hvor den bookede ydelse er blevet betalt for. Statistikken vil blive vist fordelt på de enkelte medarbejdere. Hvis du vælger dette datasæt, har du mulighed for at bestemme, hvorvidt omsætningen skal vises inklusiv eller eksklusiv moms samt hvorvidt værdien af benyttede klippekort skal medtages. Hvis værdien af benyttede klippekort medtages, vil værdien af benyttede klip blive udregnet og medtaget, f.eks. vil et klip fra et klippekort med 10 klip solgt til 1000 DKK have en værdi af 100 DKK. Slutteligt har du mulighed for at bestemme, hvorvidt statistikken skal vises summeret for alle dine kasseapparater, hvorvidt statistikken skal vises for et specifikt kasseapparat eller hvorvidt statistikken skal vises for ad hoc køb foretaget på kundens profil. Bemærk at dette datasæt kræver tilkøb af kassemodulet.

 • Omsætning (d.d. pris) – Ydelser: Du kan vælge at se statistik over din omsætning baseret på bookede ydelser. Denne statistik udregnes ved at tage alle bookede ydelser og udregne den potentielle omsætning for disse baseret på den pris, der står noteret for ydelsen på dags dato. Dette datasæt er dermed en potentiel omsætning snarere end en faktisk omsætning. Hvis en booking f.eks. er blevet aflyst, uden at bookingen er blevet slettet, vil denne bookede ydelse også blive medtaget i statistikken. Omsætningen er inklusiv moms. Statistikken vil blive vist fordelt på de enkelte medarbejdere.

 • Antal solgte - Vare/varegruppe: Du kan vælge at se statistik over antallet af solgte varer. Statistikken vil blive vist fordelt på de enkelte medarbejdere. Hvis du ikke begrænser datasættet, vil du få vist det totale antal af solgte varer. Hvis du vælger dette datasæt, har du dog mulighed for at begrænse datasættet til en eller flere varer og/eller varegrupper. Hvis du vælger at begrænse statistikken til en eller flere varer, vil kun disse varer/varegrupper tælle med som det solgte antal varer. Du har samtidig mulighed for at bestemme, hvorvidt salg af gave-/værdikort skal medtages. Bemærk at dette datasæt kræver tilkøb af kassemodulet.

 • Antal bookinger: Du kan vælge at se statistik over antallet af bookinger. Statistikken vises fordelt på de enkelte medarbejdere. Hvis du vælger dette datasæt, har du mulighed for at begrænse statistikken på to måder: Du kan begrænse på fremmøde, hvor du kan vælge at inkludere alle bookinger i statistikken, kun at inkludere de bookinger, hvor kunden fremmødte, eller kun at inkludere bookinger, hvor kunden udeblev. Bemærk at brugen af fremmøde kræver, at du husker at notere på den konkrete booking, hvis en kunde udeblev fra sin aftale (Se Konkret booking for mere information). Herudover kan du vælge at begrænse på, hvor bookingen blev foretaget, hvor du kan vælge at inkludere alle bookinger i statistikken, kun at inkludere online bookinger (dvs. bookinger som kunden har foretaget online) eller kun at inkludere interne bookinger (dvs. bookinger foretaget af medarbejdere f.eks. via kvik book). Du har også mulighed for at begrænse statistikken til bestemte ydelser.

 • Antal bookinger (via kasse): Du kan vælge at se statistik over antallet af bookinger, der er blevet betalt for gennem kassen. Denne statistik kan derfor være lavere end 'Antal bookinger', da der kun medtages de bookinger, hvor man er gået fra den konkrete booking til kassen. Statistikken vil blive vist fordelt på de enkelte medarbejdere. Hvis du vælger dette datasæt, har du mulighed for at begrænse statistikken på to måder: Du kan begrænse på fremmøde, hvor du kan vælge at inkludere alle bookinger i statistikken, kun at inkludere de bookinger, hvor kunden fremmødte, eller kun at inkludere bookinger, hvor kunden udeblev. Bemærk at brugen af fremmøde kræver, at du husker at notere på den konkrete booking, hvis en kunde udeblev fra sin aftale (Se Konkret booking for mere information). Herudover kan du vælge at begrænse på, hvor bookingen blev foretaget, hvor du kan vælge at inkludere alle bookinger i statistikken, kun at inkludere online bookinger (dvs. bookinger som kunden har foretaget online) eller kun at inkludere interne bookinger (dvs. bookinger foretaget af medarbejdere f.eks. via kvik book). Du har også mulighed for at begrænse statistikken til bestemte ydelser. Bemærk at dette datasæt kræver tilkøb af kassemodulet.

 • Antal genbookinger: Du kan her vælge at se statistik over hvilke bookinger der ender med en genbooking. Hvis du vælger dette datasæt kan du begrænse datasættet til bestemte ydelser. Det fungere ved at du vælger en eller flere ydelser, der skal være booket i den valgte periode. Under 'Plus dage' vælger du hvor mange dage frem, fra de pågældende bookinger, du vil se efter genbookinger. Vælger du 0 er det lig med selve dagen. Du kan vælge at få statistikken vist som procent af bookinger der ender med genbooking, eller antal af bookinger der ender med en genbooking. Ligesom datasættet 'Antal bookinger' ovenfor har du her også mulighed for at begrænse statistikken efter fremmøde, samt hvor bookingen er foretaget.

 • Arbejdstid bookbar: Du kan vælge at se statistik over den del af dine medarbejderes arbejdstid, der kan bookes, dvs. hvor mange timer der er oprettet bookbar arbejdstid i. Statistikken vil blive vist fordelt på de enkelte medarbejdere. Bemærk at dette datasæt kræver tilkøb af kassemodulet.

 • Arbejdstid: Du kan vælge at se statistik over dine medarbejderes arbejdstid, dvs. hvor mange timer der er oprettet arbejdstid i. Alle arbejdstider, der har en arbejdstype, der står som 'Beregn løn', vil blive inkluderet i statistikken, dvs. både bookbare og ikke-bookbare arbejdstider. Statistikken vil blive vist fordelt på de enkelte medarbejdere. Der her tages højde for om en medarbejder arbejder over pga. en booking.Bemærk at dette datasæt kræver tilkøb af kassemodulet. Med markeringen 'Overarbejde' medregnes også eventuelt overarbejde som følge af f.eks. en booking.

 • Arbejdstid til arbejdstyper: Du kan vælge at se statistik over dine medarbejders arbejdstid med en bestemt arbejdstype, dvs. timer hvori der er oprettet arbejdstid med en bestemt arbejdstype. Statistikken vil blive vist fordelt på de enkelte medarbejdere. Hvis du vælger dette datasæt, vil du få mulighed for at vælge, hvilke arbejdstyper statistikken skal inkludere. Dette kræver, at du benytter dig af arbejdstyper (Se Arbejdstyper for mere information). Bemærk at dette datasæt kræver tilkøb af kassemodulet. Med markeringen 'Overarbejde' medregnes også eventuelt overarbejde som følge af f.eks. en booking.

 • Belægningsprocent: Du kan vælge at se statistik over dine medarbejderes belægningsprocent. Statistikken vil blive vist fordelt på de enkelte medarbejdere. Belægningsprocenten er den procent af oprettede arbejdstider, der er booket af kunder (Se Statistik for mere information). For at være retvisende kræver belægningsprocenten, at du benytter dig af arbejdstyper. Bemærk at dette datasæt kræver tilkøb af kassemodulet. Med markeringen 'Overarbejde' medregnes også eventuelt overarbejde som følge af f.eks. en booking.

 • Belægningstid: Du kan vælge at se statistik over dine medarbejderes belægningstid. Statistikken vil blive vist fordelt på de enkelte medarbejdere. Antallet af belægningstimer bestemmes af, hvor mange timer der er booket af en kunde i den kalender, medarbejderen er tilkoblet. Det vil sige, at interne bookinger uden en kunde ikke tælles med i belægningstimer. For at være retvisende kræver belægningstiden, at du benytter dig af arbejdstyper. Bemærk at dette datasæt kræver tilkøb af kassemodulet. Med markeringen 'Overarbejde' medregnes også eventuelt overarbejde som følge af f.eks. en booking.

 • Belægningsprocent til arbejdstyper: Du kan vælge at se statistik over dine medarbejderes belægningsprocent, hvor du selv kan bestemme, hvilke arbejdstider procenten skal udregnes ud fra. Statistikken vil blive vist fordelt på de enkelte medarbejdere. Belægningsprocenten er her den procent af oprettede arbejdstider med den eller de valgte arbejdstyper, der er booket af kunder. Bemærk at dette kræver, at du benytter dig af arbejdstyper og har tilkøbt kassemodulet. Med markeringen 'Overarbejde' medregnes også eventuelt overarbejde som følge af f.eks. en booking.

 • Antal ydelser: Du kan vælge at se statistik over antallet af bookede ydelser. Hvis du benytter dig af tillægsydelser, vil en enkelt booking kunne indeholde mere end en booket ydelse, hvorfor antallet af ydelser kan ligge højere end antallet af bookinger. Statistikken vil blive vist fordelt på de enkelte medarbejdere. Hvis du vælger dette datasæt, har du mulighed for at begrænse statistikken på to måder: Du kan begrænse på fremmøde, hvor du kan vælge at inkludere alle bookinger i statistikken, kun at inkludere de bookinger, hvor kunden fremmødte, eller kun at inkludere bookinger, hvor kunden udeblev. Bemærk at brugen af fremmøde kræver, at du husker at notere på den konkrete booking, hvis en kunde udeblev fra sin aftale (Se Konkret booking for mere information). Herudover kan du vælge at begrænse på, hvor bookingen blev foretaget, hvor du kan vælge at inkludere alle bookinger i statistikken, kun at inkludere online bookinger (dvs. bookinger som kunden har foretaget online) eller kun at inkludere interne bookinger (dvs. bookinger foretaget af medarbejdere f.eks. via kvik book). Du har også mulighed for at begrænse statistikken til bestemte ydelser.

 • Gns. ydelser pr. booking: Du kan vælge at se statistik over det gennemsnitlige antal af bookede ydelser per booking. Hvis du benytter dig af tillægsydelser, vil en enkelt booking kunne indeholde mere end en ydelse. Du har også mulighed for at begrænse statistikken til bestemte ydelser. Statistikken vil blive vist fordelt på de enkelte medarbejdere.

 • Gns. omsætning ydelser, pr. booking: Du kan vælge at se statistik over den gennemsnitlige omsætning baseret på ydelser per booking. Når du går fra en konkret booking til kassen, vil omsætningen for ydelserne blive inkluderet i denne statistik, men ikke omsætning baseret på eventuelle andre varer, der blev købt på samme bon. Statistikken vil blive vist fordelt på de enkelte medarbejdere. Hvis du vælger dette datasæt, har du mulighed for at bestemme, hvorvidt omsætningen skal vises inklusiv eller eksklusiv moms samt hvorvidt værdien af benyttede klippekort skal medtages. Hvis værdien af benyttede klippekort medtages, vil værdien af benyttede klip blive udregnet og medtaget, f.eks. vil et klip fra et klippekort med 10 klip solgt til 1000 DKK have en værdi af 100 DKK. Slutteligt har du mulighed for at bestemme, hvorvidt statistikken skal vises summeret for alle dine kasseapparater, hvorvidt statistikken skal vises for et specifikt kasseapparat eller hvorvidt statistikken skal vises for ad hoc køb foretaget på kundens profil. Bemærk at dette datasæt kræver tilkøb af kassemodulet.

 • Gns. omsætning pr. booking (via kasse): Du kan vælge at se statistik over den gennemsnitlige omsætning per booking. Når du går fra en konkret booking til kassen, vil omsætningen fra denne booking inkluderende både ydelser og eventuelle varer, der er købt på sammen bon, blive inkluderet i statistikken. Statistikken vil blive vist fordelt på de enkelte medarbejdere. Hvis du vælger dette datasæt, har du mulighed for at bestemme, hvorvidt salg af gave-/værdikort skal medtages, hvorvidt omsætningen skal vises inklusiv eller eksklusiv moms samt hvorvidt værdien af benyttede klippekort skal medtages. Hvis værdien af benyttede klippekort medtages, vil værdien af benyttede klip blive udregnet og medtaget, f.eks. vil et klip fra et klippekort med 10 klip solgt til 1000 DKK have en værdi af 100 DKK. Slutteligt har du mulighed for at bestemme, hvorvidt statistikken skal vises summeret for alle dine kasseapparater, hvorvidt statistikken skal vises for et specifikt kasseapparat eller hvorvidt statistikken skal vises for ad hoc køb foretaget på kundens profil. Bemærk at dette datasæt kræver tilkøb af kassemodulet.

 • Gns. omsætning, vare/varegruppe pr. time: Du kan vælge at se statistik over den gennemsnitlige omsætning pr. arbejdstime. Statistikken vil blive vist fordel på de enkelte medarbejdere. Hvis du vælger dette datasæt, har du mulighed for at begrænse datasættet til en eller flere varer og/eller varegrupper. Hvis du vælger at begrænse statistikken til en eller flere varer og/eller varegrupper, vil kun disse varer og/eller varer i disse varegrupper tælle med i omsætningen. Du har samtidig mulighed for at bestemme, hvorvidt salg af gave-/værdikort skal medtages, hvorvidt omsætningen skal vises inklusiv eller eksklusiv moms samt hvorvidt værdien af benyttede klippekort skal medtages. Hvis værdien af benyttede klippekort medtages, vil værdien af benyttede klip blive udregnet og medtaget, f.eks. vil et klip fra et klippekort med 10 klip solgt til 1000 DKK have en værdi af 100 DKK. Herudover har du mulighed for at begrænse statistikken til kun at inkludere bestemte arbejdstider i timeberegningen. Du kan vælge at begrænse statistikken til Arbejdstid bookbar, hvor kun arbejdstider der er bookbare inkluderes i timeberegningen, Arbejdstid reelt, hvor kun arbejdstider der har en type, der er sat til 'Beregn løn', inkluderes i timeberegningen eller Vælg arbejdstype(r), hvor du selv kan bestemme, hvilke arbejdstider der skal inkluderes i timeberegningen. Slutteligt har du mulighed for at bestemme, hvorvidt statistikken skal vises summeret for alle dine kasseapparater, hvorvidt statistikken skal vises for et specifikt kasseapparat eller hvorvidt statistikken skal vises for ad hoc køb foretaget på kundens profil. Bemærk at dette datasæt kræver tilkøb af kassemodulet.

 • Gns. omsætning pr. ekspedition: Du kan vælge at se statistik over den gennemsnitlige omsætning pr. ekspedition. Dette udregnes ved at tage medarbejderens totale omsætning og sammenholde denne med antallet af ekspeditioner i kassen, hvor medarbejderen har været valgt på mindst en bonlinje. Medarbejderen behøver altså ikke at være valgt som ekspedient.  Statistikken vil blive vist fordelt på de enkelte medarbejdere. Hvis du vælger dette datasæt, har du mulighed for at begrænse datasættet til en eller flere varer og/eller varegrupper. Hvis du vælger at begrænse statistikken til en eller flere varer og/eller varegrupper, vil kun disse varer og/eller varer i disse varegrupper tælle med i omsætningen. Du har samtidig mulighed for at bestemme, hvorvidt salg af gave-/værdikort skal medtages, hvorvidt omsætningen skal vises inklusiv eller eksklusiv moms samt hvorvidt værdien af benyttede klippekort skal medtages. Hvis værdien af benyttede klippekort medtages, vil værdien af benyttede klip blive udregnet og medtaget, f.eks. vil et klip fra et klippekort med 10 klip solgt til 1000 DKK have en værdi af 100 DKK. Slutteligt har du mulighed for at bestemme, hvorvidt statistikken skal vises summeret for alle dine kasseapparater, hvorvidt statistikken skal vises for et specifikt kasseapparat eller hvorvidt statistikken skal vises for ad hoc køb foretaget på kundens profil. Bemærk at dette datasæt kræver tilkøb af kassemodulet.

Husk at trykke 'Tilføj' når du har valgt det ønskede datasæt!


Hvis du har valgt at se statistikken fordelt på kunder, vil du have mulighed for at vælge følgende datasæt:


 • Omsætning (via kasse): Du kan vælge at se statistik over din omsætning (registreret i kassesystemet). Statistikken vil blive vist fordelt på de enkelte kunder. Hvis du vælger dette datasæt, har du mulighed for at bestemme, hvorvidt salg af gave-/værdikort skal medtages, hvorvidt omsætningen skal vises inklusiv eller eksklusiv moms samt hvorvidt værdien af benyttede klippekort skal medtages. Hvis værdien af benyttede klippekort medtages, vil værdien af benyttede klip blive udregnet og medtaget, f.eks. vil et klip fra et klippekort med 10 klip solgt til 1000 DKK have en værdi af 100 DKK. Slutteligt har du mulighed for at bestemme, hvorvidt statistikken skal vises summeret for alle dine kasseapparater, hvorvidt statistikken skal vises for et specifikt kasseapparat eller hvorvidt statistikken skal vises for ad hoc køb foretaget på kundens profil. Bemærk at dette datasæt kræver tilkøb af kassemodulet.

 • Omsætning (via kasse) - Vare /varegruppe: Du kan vælge at se statistik over din omsætning (registreret i kassesystemet). Statistikken vil blive vist fordelt på de enkelte kunder. Hvis du ikke begrænser datasættet, vil du få vist den totale omsætning. Hvis du vælger dette datasæt, har du dog mulighed for at begrænse datasættet til en eller flere varer og/eller varegrupper. Hvis du vælger at begrænse statistikken til en eller flere varer, vil kun den omsætning, der er baseret på salg af disse varer/varegrupper blive inkluderet i omsætningen. Du har samtidig mulighed for at bestemme, hvorvidt salg af gave-/værdikort skal medtages, hvorvidt omsætningen skal vises inklusiv eller eksklusiv moms samt hvorvidt værdien af benyttede klippekort skal medtages. Hvis værdien af benyttede klippekort medtages, vil værdien af benyttede klip blive udregnet og medtaget, f.eks. vil et klip fra et klippekort med 10 klip solgt til 1000 DKK have en værdi af 100 DKK. Slutteligt har du mulighed for at bestemme, hvorvidt statistikken skal vises summeret for alle dine kasseapparater, hvorvidt statistikken skal vises for et specifikt kasseapparat eller hvorvidt statistikken skal vises for ad hoc køb foretaget på kundens profil. Bemærk at dette datasæt kræver tilkøb af kassemodulet.

 • Omsætning (via kasse) – Ydelser: Du kan vælge at se statistik over din omsætning (registreret i kassesystemet). Kun omsætning baseret på salg af bookede ydelser medtages. Et salg medtages derfor kun, hvis du er gået fra en konkret booking til kassen, hvor den bookede ydelse er blevet betalt for. Statistikken vil blive vist fordelt på de enkelte kunder. Hvis du vælger dette datasæt, har du mulighed for at bestemme, hvorvidt omsætningen skal vises inklusiv eller eksklusiv moms samt hvorvidt værdien af benyttede klippekort skal medtages. Hvis værdien af benyttede klippekort medtages, vil værdien af benyttede klip blive udregnet og medtaget, f.eks. vil et klip fra et klippekort med 10 klip solgt til 1000 DKK have en værdi af 100 DKK. Slutteligt har du mulighed for at bestemme, hvorvidt statistikken skal vises summeret for alle dine kasseapparater, hvorvidt statistikken skal vises for et specifikt kasseapparat eller hvorvidt statistikken skal vises for ad hoc køb foretaget på kundens profil. Bemærk at dette datasæt kræver tilkøb af kassemodulet.

 • Omsætning (d.d. pris) – Ydelser: Du kan vælge at se statistik over din omsætning baseret på bookede ydelser. Denne statistik udregnes ved at tage alle bookede ydelser og udregne den potentielle omsætning for disse baseret på den pris, der står noteret for ydelsen på dags dato. Dette datasæt er dermed en potentiel omsætning snarere end en faktisk omsætning. Hvis en booking f.eks. er blevet aflyst, uden at bookingen er blevet slettet, vil denne bookede ydelse også blive medtaget i statistikken. Omsætningen er inklusiv moms. Statistikken vil blive vist fordelt på de enkelte kunder.

 • Antal bookinger: Du kan vælge at se statistik over antallet af bookinger. Statistikken vises fordelt på de enkelte kunder. Hvis du vælger dette datasæt, har du mulighed for at begrænse statistikken på to måder: Du kan begrænse på fremmøde, hvor du kan vælge at inkludere alle bookinger i statistikken, kun at inkludere de bookinger, hvor kunden fremmødte, eller kun at inkludere bookinger, hvor kunden udeblev. Bemærk at brugen af fremmøde kræver, at du husker at notere på den konkrete booking, hvis en kunde udeblev fra sin aftale (Se Konkret booking for mere information). Herudover kan du vælge at begrænse på, hvor bookingen blev foretaget, hvor du kan vælge at inkludere alle bookinger i statistikken, kun at inkludere online bookinger (dvs. bookinger som kunden har foretaget online) eller kun at inkludere interne bookinger (dvs. bookinger foretaget af medarbejdere f.eks. via kvik book). Du har også mulighed for at begrænse statistikken til bestemte ydelser.

 • Booking interval: Du kan vælge at se statistik over kundens booking interval, dvs. hvor mange dage der gennemsnitlig er mellem kundens bookinger i den valgte periode. For at booking intervallet er meningsfuldt, anbefales det, at du vælger at se på en længere periode og vælger at vise statistikken fordelt på den fulde periode. Hvis du vælger dette datasæt, har du mulighed for at begrænse statistikken på to måder: Du kan begrænse på fremmøde, hvor du kan vælge at inkludere alle bookinger i statistikken, kun at inkludere de bookinger, hvor kunden fremmødte, eller kun at inkludere bookinger, hvor kunden udeblev. Bemærk at brugen af fremmøde kræver, at du husker at notere på den konkrete booking, hvis en kunde udeblev fra sin aftale (Se Konkret booking for mere information). Herudover kan du vælge at begrænse på, hvor bookingen blev foretaget, hvor du kan vælge at inkludere alle bookinger i statistikken, kun at inkludere online bookinger (dvs. bookinger som kunden har foretaget online) eller kun at inkludere interne bookinger (dvs. bookinger foretaget af medarbejdere f.eks. via kvik book).

 • Antal solgte - Vare/varegruppe: Du kan vælge at se statistik over antallet af solgte varer. Statistikken vil blive vist fordelt på de enkelte kunder. Hvis du ikke begrænser datasættet, vil du få vist det totale antal af solgte varer. Hvis du vælger dette datasæt, har du dog mulighed for at begrænse datasættet til en eller flere varer og/eller varegrupper. Hvis du vælger at begrænse statistikken til en eller flere varer, vil kun disse varer/varegrupper tælle med som det solgte antal varer. Du har samtidig mulighed for at bestemme, hvorvidt salg af gave-/værdikort skal medtages. Bemærk at dette datasæt kræver tilkøb af kassemodulet.

Husk at trykke 'Tilføj' når du har valgt det ønskede datasæt!


Hvis du har valgt at se statistikken fordelt på ydelser, vil du have mulighed for at vælge følgende datasæt:


 • Antal bookinger: Du kan vælge at se statistik over antallet af bookinger. Statistikken vises fordelt på de enkelte ydelser. Hvis du vælger dette datasæt, har du mulighed for at begrænse statistikken på to måder: Du kan begrænse på fremmøde, hvor du kan vælge at inkludere alle bookinger i statistikken, kun at inkludere de bookinger, hvor kunden fremmødte, eller kun at inkludere bookinger, hvor kunden udeblev. Bemærk at brugen af fremmøde kræver, at du husker at notere på den konkrete booking, hvis en kunde udeblev fra sin aftale (Se Konkret booking for mere information). Herudover kan du vælge at begrænse på, hvor bookingen blev foretaget, hvor du kan vælge at inkludere alle bookinger i statistikken, kun at inkludere online bookinger (dvs. bookinger som kunden har foretaget online) eller kun at inkludere interne bookinger (dvs. bookinger foretaget af medarbejdere f.eks. via kvik book).

 • Antal bookinger (medarbejder): Du kan vælge at se statistik over antallet af bookinger, der er booket hos en medarbejder. Det betyder, at kun bookinger, der er booket i en kalender, der er tilknyttet en medarbejder, medtages. For at være meningsfuldt kræver dette datasæt derfor, at dine kalendere er knyttet til dine medarbejdere (Se Indstillinger for mere information). Statistikken vises fordelt på de enkelte ydelser. Hvis du vælger dette datasæt, har du mulighed for at begrænse statistikken på tre måder: Du kan begrænse på fremmøde, hvor du kan vælge at inkludere alle bookinger i statistikken, kun at inkludere de bookinger, hvor kunden fremmødte, eller kun at inkludere bookinger, hvor kunden udeblev. Bemærk at brugen af fremmøde kræver, at du husker at notere på den konkrete booking, hvis en kunde udeblev fra sin aftale (Se Konkret booking for mere information). Herudover kan du vælge at begrænse på, hvor bookingen blev foretaget, hvor du kan vælge at inkludere alle bookinger i statistikken, kun at inkludere online bookinger (dvs. bookinger som kunden har foretaget online) eller kun at inkludere interne bookinger (dvs. bookinger foretaget af medarbejdere f.eks. via kvik book). Slutteligt kan du vælge at begrænse på medarbejder, hvor du kan vælge at medtage bookinger, der er booket hos alle medarbejdere, kun at medtage bookinger, der er booket hos aktive medarbejdere, eller kun at inkludere bookinger, der er booket hos en eller flere specifikke medarbejdere, du selv vælger. Bemærk at dette datasæt kræver at kassemodulet er tilkøbt.

 • Omsætning (via kasse): Du kan vælge at se statistik over din omsætning (registreret i kassesystemet). Statistikken vil blive vist fordelt på de enkelte ydelser. Hvis du vælger dette datasæt, har du mulighed for at bestemme, hvorvidt salg af gave-/værdikort skal medtages, hvorvidt omsætningen skal vises inklusiv eller eksklusiv moms samt hvorvidt værdien af benyttede klippekort skal medtages. Hvis værdien af benyttede klippekort medtages, vil værdien af benyttede klip blive udregnet og medtaget, f.eks. vil et klip fra et klippekort med 10 klip solgt til 1000 DKK have en værdi af 100 DKK. Slutteligt har du mulighed for at bestemme, hvorvidt statistikken skal vises summeret for alle dine kasseapparater, hvorvidt statistikken skal vises for et specifikt kasseapparat eller hvorvidt statistikken skal vises for ad hoc køb foretaget på kundens profil. Bemærk at dette datasæt kræver tilkøb af kassemodulet.

 • Omsætning (d.d. pris): Du kan vælge at se statistik over din omsætning baseret på bookede ydelser. Omsætningen er inklusiv moms. Statistikken vil blive vist fordelt på de enkelte ydelser. Denne statistik udregnes ved at tage alle bookede ydelser og udregne den potentielle omsætning for disse baseret på den pris, der står noteret for ydelsen på dags dato. Dette datasæt er dermed en potentiel omsætning snarere end en faktisk omsætning. Hvis en booking f.eks. er blevet aflyst, uden at bookingen er blevet slettet, vil denne bookede ydelse også blive medtaget i statistikken.

Husk at trykke 'Tilføj' når du har valgt det ønskede datasæt!


Hvis du har valgt at se statistikken fordelt på varer, vil du have mulighed for at vælge følgende datasæt:


 • Omsætning (via kasse): Du kan vælge at se statistik over din omsætning (registreret i kassesystemet). Statistikken vil blive vist fordelt på de enkelte varer. Hvis du vælger dette datasæt, har du mulighed for at bestemme, hvorvidt salg af gave-/værdikort skal medtages, hvorvidt omsætningen skal vises inklusiv eller eksklusiv moms samt hvorvidt værdien af benyttede klippekort skal medtages. Hvis værdien af benyttede klippekort medtages, vil værdien af benyttede klip blive udregnet og medtaget, f.eks. vil et klip fra et klippekort med 10 klip solgt til 1000 DKK have en værdi af 100 DKK. Slutteligt har du mulighed for at bestemme, hvorvidt statistikken skal vises summeret for alle dine kasseapparater, hvorvidt statistikken skal vises for et specifikt kasseapparat eller hvorvidt statistikken skal vises for ad hoc køb foretaget på kundens profil. Bemærk at dette datasæt kræver tilkøb af kassemodulet.

 • Antal solgt: Du kan vælge at se statistik over antallet af solgte varer. Statistikken vil blive vist fordelt på de enkelte varer. Hvis du vælger dette datasæt, har du mulighed for at bestemme, hvorvidt salg af gave-/værdkort skal medtages. Bemærk at dette datasæt kræver tilkøb af kassemodulet.

Husk at trykke 'Tilføj' når du har valgt det ønskede datasæt.


Når du har valgt et datagrundlag og et datasæt, skal du vælge, hvilken visningstype du ønsker at anvende til statistikken, dvs. hvordan din statistik skal vises. Du kan vælge at se statistikken på din skærm (dvs. vist i samme internetvindue), som en CSV-fil, der kan læses af f.eks. Microsoft Excel, eller at se statistikken som en graf. Bemærk at grafvisningen ikke er anvendelig for alle typer af statistik; jo mere kompleks din statistik er, desto mere uoverskuelig bliver grafen. Hvis du har valgt 'Kunder' som dit datagrundlag, har du endvidere mulighed for at vælge visningstypen marketingsmodul, hvor du vil blive videreført til marketingsmodulet (Se den separate vejledning Marketingsmodulet for mere information). Med 'Kunder' som datagrundlag, og hvis kassemodulet er aktivt, har du også mulighed for at vælge visningstypen Rabatgruppe. Her vil du få mulighed for at vælge en rabatgruppe, som de valgte kunder skal flyttes til. Når du trykker på 'Vis statistik', vil du blive ført over på selve rabatgruppen med listen af kunder (Se den separate vejledning Rabatgrupper for mere information).

Herudover har du mulighed for at vælge, hvordan statistikken skal sorteres i visningen, dvs. hvilken rækkefølge det skal vises i. Ud for Sorter resultatet kolonnen kan du vælge hvilken kolonne, der skal sorteres efter, ligesom du kan vælge, hvorvidt du vil vise statistikken i stigende orden eller i faldende orden. Ved nogle kolonner vil du endvidere have mulighed for at vælge, hvilken periode der skal sorteres efter. Hvis du f.eks. har valgt at se statistik over antallet af solgte varer (med datagrundlaget 'varer'), vil du kunne vælge at sortere statistikken efter kolonnen 'varer' eller efter kolonnen 'antal solgt'.  Hvis du vælger varer, vil statistikken blive vist i alfabetisk orden efter varernes navne, mens du ved at vælge kolonnen 'antal solgt' vil få vist statistikken efter hvilke varer der er blevet solgt flest af (hvis du vælger 'faldende orden') eller efter hvilke der er blevet solgt færrest af (hvis du vælger 'stigende orden'). Du vil desuden have mulighed for at vælge, hvilken periode der skal tages udgangspunkt i, når rækkefølgen af statistikken bestemmes. Hvis du øverst har valgt at se statistikken fordelt på måneder, vil du kunne vælge, hvilken måned der skal tages udgangspunkt i. Hvis du f.eks. vælger 'December 2012', vil statistikken blive sorteret efter hvilke varer der er solgt flest af i December 2012 uden hensyn til, hvor mange der er blevet solgt i de andre måneder. Slutteligt har du mulighed for at bestemme, hvor mange rækker der maksimum skal vises. Antallet af rækker bestemmes af dit datagrundlag. Hvis du f.eks. har valgt 'Kunder' som dit datagrundlag, vil du kun få vist statistik for det antal af kunder, der svarer til det antal af rækker, du har valgt som maksimum. Hvis du har flere kunder end dit maksimum antal af rækker, vil hele statistikken ikke blive vist.

Når du har valgt et datagrundlag, et datasæt og en visningstype, skal du trykke på 'Vis statistik'. Den valgte statistik vil nu blive vist.


Bemærk! Afhængig af hvilken statistik du vælger, kan det tage op til et par minutter at hente den ønskede statistik.


I nederste højre hjørne har du mulighed for at gemme den valgte statistik som en skabelon. Hvis du gør dette, vil du have mulighed for nemt at genskabe statistikken uden at skulle vælge datagrundlag, datasæt mv. igen. Hvis du f.eks. hver måned udtrækker statistik om dine medarbejderes omsætning for at kunne beregne deres provision, kan du gemme denne statistik som skabelonen 'Provision'. Du vil herefter hver måned kunne vælge denne skabelon og nemt og hurtigt se statistikken over dine medarbejderes omsætning. Hvis du ønsker at gemme statistikken som en skabelon, kan du trykke 'Tilføj skabelon'. Ved at trykke 'Opdater skabelon' kan du gemme ændringer i en eksisterende skabelon. Du kan hente en gemt skabelon i øverste venstre hjørne.


 


Prøv en gratis og uforpligtende demo fra Gecko Booking & Administration

Udfyld formularen, så modtager du en demo hurtigst muligt.

Alt OK!
Indtast venligst firmanavn.
Alt OK!
Indtast venligst dit telefonnummer.
Alt OK!
Indtast venligst dit navn.

Felter markeret med * er påkrævede