Har du spørgsmål til Gecko Booking?

Vi hjælper gerne :)

Spørgsmål til Gecko Booking?

Er du i tvivl om hvorvidt Gecko Booking er noget for dig, eller har du andre spørgsmål? Så hører vi rigtig gerne fra dig!

Felter markeret med * er påkrævede

+45 7027 1699 info@gecko.dk Log ind Online booking- & administrationssystem - Nemt og enkelt

Guideoversigt

Marketing triggers


Du har her mulighed for at udsende marketing triggers til alle kunder eller kun til kunder, der opfylder bestemte kriterier. Hvis denne vejledning ikke besvarer dine spørgsmål, er du naturligvis velkommen til at kontakte os. Du kan kontakte os via hjemmesiden, e-mail eller telefon. Bemærk at dette kræver tilkøb af Marketingsmodulet. Se en separat vejledning om Marketingsmodulet for mere information.

Indholdsfortegnelse

1.6.255  Marketing triggers
   1.6.255.1  Rediger marketing triggers
   1.6.255.2  Statistik

1.6.255 Marketing triggers

Under 'Aktive triggermails' vil du kunne se alle dine aktive triggermails, hvor du har følgende muligheder:

 • E-mail/SMS: Du kan her se om triggeren er sat til at sende til e-mail og/eller SMS.
 • Statistik: Ved at klikke på 'Statistik' vil du kunne få vis statistik over den pågældende trigger. Læs mere herom under Statistik for marketing triggers.
 • Log: Her vil du kunne se hvem der har modtaget triggers, datoen for modtagelsen samt andre informationer. Derudover kan du her eksportere informationerne til en CSV-fil. 
 • Status: Her vil du kunne se hvorvidt triggeren stadig står som kladde eller om den er aktiv.
 • Dato: Datoen viser hvornår triggeren er sat til at skulle udsendes.
 • Rediger: ved at klikke på 'Ret' har du mulighed for at ændre indstillingerne for den pågældende trigger. Læs mere herom under Rediger marketing triggers nedenfor.
 • Slet: Ved at sætte flueben her og trykke opdater, kan du slette den pågældende trigger.
 • Slettede triggermails: Her vil du kunne se eventuelle slettede trigger mails.
 • Tilføj marketing trigger: Her vil du have mulighed for at tilføje nye marketing triggers, samt tilføje en beskrivelse. Du kan vælge at lave din helt egen trigger, eller vælge en af de to skabeloner 'Tillykke med fødselsdagen' eller 'Det er længe siden, vi har set dig'.

1.6.255.1 Rediger marketing triggers

Under 'Trigger indstillinger' har du mulighed for at lave følgende indstillinger:

 • Beskrivelse: Her har du mulighed for at ændre  trigger beskrivelsen, fra da du tilføjede triggeren.
 • Test e-mail/mobil nr.: Her har du mulighed for at teste triggeren, ved først at sende den til dig selv.
 • Send til: Her vælger du, hvorvidt triggeren skal sendes som e-mail og/eller SMS. Bemærk at [118: SMS-modulet] skal være tilkøbt, for at kunne sende SMS'er.
 • Nyhedsbrev, nej tak: Sættes flueben her sendes triggeren også til de kunder der lever op til kriterierne, uden samtidig at have tilmeldt sig nyhedsbrevet.
 • Udsend dato: Her kan du bestemme hvornår triggeren skal udsendes. Det kan f.eks. være en helt specifik dato og tidspunkt, så som d.03/03/15 kl.: 11.00. Du kan også nøjes med kun at vælge en måned, hvor systemet så automatisk vil udsende en trigger til alle, der f.eks. har fødselsdag i den pågældende måned.
 • Ugedag(e): Ugedagene indikerer, hvilken ugedag(e) triggeren skal sendes ud på.
 • Karensperiode: Her kan du bestemme, at den samme trigger ikke må sendes til den samme kunde, indenfor X antal dage, f.eks. 30 dage efter den første er modtaget.
 • Standby (spamperiode): Her kan du bestemme, at denne trigger ikke må blive sendt til kunder, der allerede har modtaget en anden trigger indenfor X antal dage.
 • Godkendt: For at aktivere triggeren, skal du huske at sætte flueben i denne boks.

Husk at trykke 'Opdater' for at gemme en ændring!


 • E-mail emne: Her skal du skrive triggerens emne f.eks. 'Tillykke med fødselsdagen', som indgår i triggeren.
 • Tekst til e-mail/SMS: Her skal du tilføje din tekst til triggeren i hhv. e-mail og/eller SMS feltet. Du har også mulighed for at indsætte erstatningskoder, såsom kundens og dine oplysninger, som ses ved siden af 'Tekst SMS' feltet.

Bemærk! Erstatningskoder kan kun benyttes i selve tekstfeltet og ikke i emnefeltet.

Husk at trykke 'Opdater' for at gemme en ændring!


BEMÆRK! Tekstboksen er kun gældende for den enkelte trigger. Triggerens indhold vil blive overført til standard skabelonen for marketing triggers under Tekster. Hvis du vil ændre noget ved triggerens standardindhold, så som tilføje logo mv., skal dette gøres under Tekster.


Overordnet for trigger:

 • Kriterium: Her har du mulighed for at tilføje en række forskellige kriterier. Ved hjælp af de specifikke kriterier kan du målrette din markedsføring, for størst mulig effekt og glade kunder. Du tilføjer det valgte kriterium ved at trykke på 'Tilføj kriterium'.
 • Estimeret antal modtagere e-mail/SMS: Her kan du se et estimeret, overordnet antal modtagere, der vil modtage triggeren via hhv. mail eller SMS. Bemærk at dette inkluderer ALLE kriterierne.
 • Et kriterie skal opfyldes: Hvis denne boks markeres, skal blot ét af de tilføjede kriterier være opfyldt for at modtage triggeren. Dette kan f.eks. være nyttigt, hvis du  ønsker at nyoprettede kunder også skal få mailen, selvom de ikke nødvendigvis opfylder et andet kriterie mht. købsadfærd.
 • Alle kriterier skal opfyldes: Hvis denne boks markeres, vil alle de tilføjede kriterier være påkrævet for at modtage triggeren.

Specifikke kriterier:

Under hvert af de specifikke kriterier, har du, ligesom ovenfor, mulighed for at se et estimeret antal modtagere, der vil modtage triggeren på hhv. e-mail og SMS. Bemærk at modsat de overordnede informationer ovenfor, gælder disse kun for det enkelte kriterium. Under hvert kriterie har du mulighed for at sætte nogle krav som skal opfyldes for at modtage triggeren. Samtidig har du også mulighed for at markere 'Modsat' boksen, hvorved, systemet vil sende triggeren ud fra de modsatte oplysninger og derved undlade de valgte informationer. F.eks. hvis du i kriteriet 'Køn' har sat flueben i 'Kvinder' og vælger 'Modsat', vil triggeren kun blive sendt til 'Mænd' og 'Ukendte' – altså, kvinder vil blive undladt.  Slutteligt kan du vælge at slette kriteriet fra triggeren, ved at sætte flueben i 'Slet' og trykke 'Opdater'.

 • Køn (1): Her har du mulighed for at vælge et bestemt køn som tiggeren skal udsendes til. F.eks. hvis du har tilbud på dame parfumer, der kun skal udsendes til kvinder.
 • Fødselsdag (2): Her kan du målrette triggeren baseret på fødselsdag. Dette kriterium ligger sig til 'udsend dato' i toppen. Du har her mulighed for at vælge plus/minus dage/måneder. Dvs. at hvis 'udsend dato' f.eks. er sat til den første hver måned, kan du sørge for at triggeren bliver sendt ud til alle der har fødselsdag i den pågældende måned, ved at sige plus 30 dage.
 • Kunde oprettet inden for periode (13): Her kan du vælge, at triggeren skal sendes ud til kunder, der er blevet oprettet inden for en bestemt periode. Det kunne f.eks. være hvis du ønsker, at sende en besked eller et velkomsttilbud ud til alle nye kunder.
 • Postnummer interval (4): Her kan du angive et bestemt postnummer interval, hvis du f.eks. vil sende triggeren ud i lokalområdet og ikke til resten af landet. Eks. Postnummer 8000 til 8210. Ved at markere 'modsat' kan du også ekskluderer bestemte postnumre.
 • Kunde har en booking indenfor en periode (6): Her kan du målrette triggeren mod de kunder, der har en booking til en vilkårlig ydelse indenfor en bestemt periode. Det kunne f.eks. være hvis du ønsker at gøre kunden opmærksom på et særligt tilbud, på dine produkter, til når han/hun kommer ind til sin behandling. På samme måde kan du, ved at markere 'modsat', vælge at ekskludere kunder med en booking i den valgte periode, således at triggeren kun bliver udsendt til de kunder der ikke allerede har en booking.
 • Kunde har en booking indenfor en periode til valgt ydelse (49): Her kan du målrette triggeren mod de kunder, der har en booking til en specifik ydelse, eller en af flere specifikke ydelser, indenfor en bestemt periode. Det kan eksempelvist bruges som en påmindelse efter en bestemt behandling. Kombineres det med samme kriterie sat som 'modsat', kan kunder som ikke genbooker til en af flere specifikke ydelser rammes.
 • Kunden tilhører kundegruppen (35): Her kan du vælge at triggeren kun skal sendes til kunder i en bestemt kundegruppe – eller ekskluderer kundegrupper ved at markerer 'modsat', således at de valgte kundegrupper ikke vil modtage triggeren.

De følgende kriterier omhandler købsadfærd. Udover de specifikke muligheder ved de enkelte kriterier, har de alle tilfælles, at du også kan målrette triggeren baseret på hvordan kunden har købt varen. F.eks. om kunden har købt varen gennem 'Kassen' eller 'Ad hoc', så som online køb eller køb der ikke er registret i kassen, men hvor kunden har fået varen. Du kan også vælge 'Alle', dvs. at triggeren udsendes til kunden, uanset hvordan varen er købt.

 • Købsadfærd: Varenummer (27): Her kan du målrette triggeren til kunder, der har købt (eller ikke købt – via 'Modsat') et bestemt varenummer. Dette kriterium kan være nyttigt, hvis du f.eks. har tilbud på et bestemt produkt og ønsker at markedsfører dette, men kun til kunder, der ikke allerede har købt det.
 • Købsadfærd: Varenummer – periode (30): Ved dette kriterium kan du vælge eller udelukke et varenummer i en bestemt periode. Dvs. at triggeren målrettes efter de kunder der har købt en bestemt vare indenfor den valgte periode – eller udlade samme ved at markere 'Modsat'.
 • Varenummer liste – periode (34): Under dette kriterium gælder samme som for 'Købsadfærd: Varenummer', men her har du mulighed for at vælge flere varenumre.
 • Købsadfærd: Varegruppe (28): Her kan du vælge, at triggeren skal målrettes efter købsadfærd på en bestemt varegruppe. Dvs. at triggeren vil blive sendt til kunder, der har købt varer fra en bestemt varegruppe – eller, ved valg af 'Modsat' ekskluderer disse og derved sende triggeren til kunder der ikke har købt varer fra varegruppen'.
 • Købsadfærd: Varegruppe – periode (31): Ved dette kriterium gælder samme som ovenstående 'Købsadfærd: Varegruppe', udover at du her også kan fastsætte en bestemt periode for hvornår varerne skal være købt, for at modtage triggeren – eller blive udelukket fra samme via 'Modsat'.
 • Købsadfærd: Omsætning (29): Her kan du målrette triggeren ud fra omsætningen. Dvs. at du f.eks. kan vælge en omsætning på 500-1.000kr. Har en kunde købt for et beløb i dette interval, vil kunden modtage tiggeren – eller blive ekskluderet fra samme via. 'Modsat'. Du har desuden mulighed for at tilknytte en varegruppe, hvilket vil sige, at den pågældende omsætning skal være for varer i den valgte varegruppe.
 • Købsadfærd: Omsætning – periode (32): For dette kriterium gælder samme som ovenstående 'Købsadfærd: Omsætning'. Du kan fastsætte en bestemt periode for omsætningen, således at alle der har købt for f.eks. mellem 500 og 1.000 kr. inden for f.eks. 14 dage, vil modtage en trigger, der kunne indeholde et særligt tilbud, for at belønne kunder med den valgte omsætning.

Husk at trykke 'Opdater' for at gemme en ændring!   


For at kunne se statistik over omsætning, kræver det, at kasse-modulet er tilkøbt.

 • Tilføj vare/-gruppe: Her kan du tilføje vare/-grupper til statistikken, hvis du ønsker at se om triggeren har haft en særlig effekt på den specifikke vare/-gruppe. Hvis du vælger at tilføjge vare/-grupper, vil en særskildt kolonne 'Oms. valgte' blive indkluderet i statistikken. Du fjerner en vare/-gruppe fra statistikken igen ved at trykke på den røde knap udfor den pågældende vare/-gruppe. Bemærk! Dette er ikke nødvendigt for at kunne sende triggeren, men kan blive tilføjet når som helst.

1.6.255.2 Statistik

Bemærk! For at kunne se statistik over omsætning, kræver det, at kasse-modulet er tilkøbt.

I øverste venstre hjørne vil du kunne se navnet på triggeren, som statistikken er gældende for. Før du vælger den specifikke statistik, du ønsker at se, skal du starte med at vælge, hvilken udsendelsesperiode du ønsker at se statistik for. Dette gøres øverst på siden. Herefter skal du vælge, hvordan du ønsker at se statistikken, hvor du kan vælge at vise pr. fuld periode (dvs. hele den periode du har valgt), time, dag, uge, måned, år eller ugedag. Hvis du f.eks. ønsker at se statistik over din omsætning og vælger at vise den pr. uge, vil du få vist en statistik over din omsætning i den valgte periode fordelt på de enkelte uger.

 • Omsætning er baseret på salg gennemført via kassen: Her kan du afgøre, hvorvidt statistikken skal være baseret på 'Sendt dato', 'Åbnet dato' eller 'Klik dato'. For alle gælder det, at datoen for udsendelsen skal være i den valgte udsendelsesperiode.
 • Sendt dato: Denne lægger sig til perioden i toppen. Eks. hvis du har en udsendelsesperiode fra 1/1-31/1, vil omsætningen omfatte alt det, der er blevet solgt for i udsendelsesperioden, samt evt. plusdage (se mere herom nedenfor). 
 • Åbnet dato: Ved valg af denne, vil omsætningen være baseret på hvornår triggeren er åbnet. Dvs. at hvis du udsender en trigger den 27/1, men kunden først åbner mailen den 30/1, vil omsætningsstatistikken være gældende fra triggeren er blevet åbnet og de angivne plusdage frem.
 • Klik dato: Ved valg af denne, vil omsætningen være baseret på det første generelle klik i triggeren. Dvs. at hvis du udsender en trigger den 27/1, men kunden først klikker på et vilkårligt link d. 30/1, vil omsætningsstatistikken være gældende fra det første klik og evt. 7 dage frem, hvis plusdato er valgt.
 • Plusdage: Plusdage lægger sig til omsætningen, og hvad den er baseret på. Du kan her angive, hvor mange ekstra dage, der skal medtages i statistikken for omsætningen. Plusdage for 'Sendt dato' viser den generelle omsætning, men ingen statistik over, hvornår triggeren er blevet åbnet samt eventuelle klik. Denne viser med andre ord blot, hvor meget der er omsat for, fra udsendelsesdatoen og eks. 7 dage efter udsendelse. Plusdage for 'Åbnet dato' viser omsætningen fra triggeren fra den er blevet åbnet første gang og 7 dage frem.  Plusdage for 'Klik dato' viser omsætningen fra det første generelle klik og 7 dage frem.
 • Visningstype: Her har du mulighed for at vælge, om du vil have statistikken vist på skærmen eller i en CSV fil.

Kolonner:

 • Antal: Denne kolonne viser antal triggers i forbindelse med de forskellige rækker. F.eks. antal triggers sendt per e-mail.
 • Omsætning: Denne kolonne viser den generelle omsætning i den valgte udsendelsesperiode inkl. eventuelle plus dage.
 • Oms. valgte: Denne kolonne inkluderes kun, hvis en eller flere vare/-grupper er valgt under 'Vis omsætningsstatistik på valgte vare/-grupper' under indstillingerne for triggeren.

Rækker:

 • Antal sendt e-mail/SMS: Disse rækker viser både antallet af sendte mails/SMS'er i perioden. Du vil her også kunne se den generelle omsætning, samt den specifikke omsætning for evt. valgte vare, for kunder der har modtaget disse mails/SMS'er. Bemærk, at den generelle omsætning samt omsætning for valgte varer i disse rækker, ikke tager højde for hvorvidt mailsene/SMS'erne er åbnet/læst. Den er blot basseret på, hvad der er udsendt i den valgte udsendelsesperiode.
 • Antal læst: Denne række viser samme som ovenstående, men tager udgangspunkt i de mails/SMS'er, der er blevet læst. Den generelle omsætning og omsætningen for valgte vil derfor kun være baseret på, de kunder der har læst triggeren.
 • Antal bounce / Har ikke modtaget triggeren: Førstnævnte række viser statistik over triggers, der er bouncet, mens sidstnævnte viser statistik over de kunder, der ikke har modtaget triggeren. I disse rækker vil du kunne se disse kunders generelle omsætning og omsætning i forbindelse med de valgte vare/-grupper, uafhængigt af triggeren.
 • Klik: Hvis du har indsat links i triggeren, vil du her kunne se, hvor mange klik der har været i alt, i den valgte periode. De pågældende links vil vises herunder og vise, hvor mange klik der har været på de specifikke links. Du vil her også kunne se hvilken omsætning, der er genereret hos de kunder, som har trykket på de forskellige links. Hvis en kunde har trykket på begge links vil omsætningen på kunden fremgå ud for begge.

 


Prøv en gratis og uforpligtende demo af GECKO Booking

Udfyld formularen, og vi sender dig en demo hurtigst muligt.

 

Felter markeret med * er påkrævede