Har du spørgsmål?

Vi hjælper gerne!!

Spørgsmål til Gecko Booking?

Er du i tvivl om hvorvidt Gecko Booking er noget for dig, eller har du andre spørgsmål? Så hører vi rigtig gerne fra dig!

Alt OK!
Indtast venligst dit navn.
Alt OK!
Indtast venligst din e-mail.
Alt OK!
Alt OK!
Indtast venligst dit spørgsmål.

Felter markeret med * er påkrævede


GECKO ApS Privatlivspolitik

 

GECKO leverer online software tjenester til offentlige og private virksomheder (Kunder).

GECKO holder til på Silkeborgvej 758, 8220 Aarhus, og er dermed underlagt den europæiske persondatalovgivning og herunder den generelle databeskyttelsesforordning (GDPR).

Denne privatlivspolitik er tilgængelig på GECKO’s hjemmesider.

Anvendelsesområde og accept

- Hvornår og i hvilken sammenhæng gælder denne Privatlivspolitik?

Denne erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger er gældende for alle forretningsprocesser og for alle GECKO’s hjemmesider og tjenester. Produktspecifikke tillæg kan findes i vores licensvilkår på https://www.geckobooking.dk/Licensvilkaar-s605.html.

Erklæringen om beskyttelse af personlige oplysninger leverer oplysninger om databehandlingen, som udføres af GECKO, til hvilket formål og med hvilke hjælpemidler behandlingen udføres når GECKO optræder som dataansvarlig.

Den leverer også oplysning om databehandling GECKO udfører som databehandler på vegne af vores kunder (den dataansvarlige).

Personoplysninger er oplysninger, som kan identificere dig som person, eksempelvis e-mailadresse, postadresse eller telefonnummer etc. Det er for os nødvendigt at behandle dine personoplysninger for at kunne betjene vores kunder. Undlad venligst at bruge GECKO’s hjemmesider eller vores tjenester, hvis du ikke kan acceptere måden, hvorpå vi behandler personoplysninger i henhold til denne Erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger.

Hvis data vi behandler

- Hvis persondata behandler GECKO?

GECKO behandler personoplysninger om jobsøgere og kontaktpersoner eller brugere af vores produkt, som er tilknyttet vores Kunder. Vi behandler desuden personoplysninger om personer, som udgør potentielle Kunder (Kundeemner), og som henvender sig til os via GECKO’s hjemmesider eller via andre kanaler. Vores erklæring i disse henseender kan findes i afsnittet ‘GECKO som dataansvarlig’.

Vi behandler ligeledes data på vegne af vores Kunder, hvor Kunden kontrollerer behandlingen. Vores erklæring i disse henseender kan findes i afsnittet GECKO som databehandler.

GECKO som dataansvarlig

- Hvordan behandler GECKO persondata i sin rolle som dataansvarlig?

Når GECKO afgør, til hvilket formål og med hvilke hjælpemidler behandlingen af dine personoplysninger udføres, optræder GECKO som dataansvarlig. Dette indbefatter forskellige scenarier, hvor GECKO indsamler personoplysninger, i sammenhæng med at du er jobsøgende, at du er repræsentant for en Kunde eller et Kundeemne, eller når du er bruger af vores produkt.

Hvorfor vi behandler personoplysninger

Om Kundekontakter og brugere af vores tjenester

For generelt at styre vores Kunderelationer og for at opfylde vores Kundeforpligtelser har GECKO brug for oplysninger om dig i din rolle som Kunde-kontaktperson eller bruger af en tjeneste. Formålene med at behandle disse personoplysninger er:

 • at udføre salgs- og kontraktprocessen til Kunder
 • at levere de ønskede tilbud om produkter og tjenester til Kunder

 • at gennemføre leverancer i overensstemmelse med aftaler indgået med dig eller Kunder

 • at tilbyde support til brugere af vores produkter og tjenester

 • at forbedre og udvikle kvaliteten, funktionaliteten og brugeroplevelsen af vores produkter, tjenester og hjemmesider

 • at registrere, begrænse og forebygge sikkerhedstrusler og udføre vedligeholdelse samt fejlfinding og fejlretning

 • at forebygge misbrug af vores produkter og tjenester

 • at behandle ordrer, fakturering, betalinger og anden finansiel opfølgning

 • at oprette interesseprofiler for at promovere relevante produkter og tjenester

Det juridiske grundlag for at behandle personoplysninger i henhold til de ovenfor angivne formål er primært baseret på, at GECKO ud fra et forretningsperspektiv har en legitim interesse i at behandle dine personoplysninger på en måde, som efter vores overbevisning ikke er i konflikt med dine rettigheder vedrørende persondatabeskyttelse og selvbestemmelse.

Om Kundeemner

GECKO behandler personoplysninger om Kundeemner med henblik på markedsføring. For at kunne levere målrettet og relevant indhold til potentielle Kunder opbygger GECKO en interesseprofil baseret på din aktivitet og dine valg og handlinger på GECKO’s hjemmesider samt din respons på marketing indhold per e-mail. Det juridiske grundlag for en sådan behandling er primært dit samtykke.

Om jobsøgere

Hvis du er jobsøger, behandler vi personoplysninger for at evaluere dit potentiale som GECKO-medarbejder. Det juridiske grundlag for en sådan behandling er interesseafvejning. Hvis vi ønsker at gemme din ansøgninger efter den søgte stilling er besat beder vi om dit samtykke.

Automatiske dataindsamlings værktøjer

GECKO bruger forskellige sporingsteknologier for at indsamle oplysninger om dine aktiviteter på GECKO’s hjemmesider, og dine interaktioner med os. Nedenfor er nogle eksempler.

Cookies og pixels

Cookies er små tekstfiler, som indeholder en tegnstreng og laver en unik identifikation af en bruger. De sendes tilbage til hjemmesiden og/eller tredjeparter. De fleste browsere er oprindelig sat op til at acceptere cookies, eftersom det kræves af de fleste hjemmesider for at kunne tilgå dem. Du kan dog ændre dine browserindstillinger, således at din browser generelt kan afvise cookies, blokere cookies fra tredjepart eller angive, når der sendes en cookie.  

Tracking pixels er scripts, som afvikles, når en bruger lander på en hjemmeside eller åbner en e-mail. Selve pixlen er ikke synlig og kan kun ses i sitets eller e-mailens HTML. Scriptet gør, at der downloades en tredjeparts cookie på din computer, eller som registrerer, at e-mailen er blevet åbnet.

Hvis du ønsker at vide mere om cookies, og hvordan de virker, besøg venligst www.allaboutcookies.org. Du kan også læse mere om cookies på geckoevent.dk her https://www.geckobooking.dk/Cookiepolitik-s131.html.

Google-cookies og -teknologier

Google Analytics: Denne cookie giver os mulighed for at se oplysninger om website aktiviteter for brugere, herunder - men ikke begrænset til - sidevisninger, kilde og tidsforbrug på en hjemmeside. Oplysningerne er anonymiserede og vises som tal, hvilket betyder, at de ikke kan spores tilbage til enkeltpersoner. Dette hjælper med til at beskytte dit privatliv. Ved at bruge Google Analytics kan vi se, hvilket indhold der er populært på vores sider, og vi bestræber os på at give dig mere af det, du kan lide at læse og se.

Google Analytics Remarketing: Placerer cookies på din computer, hvilket betyder, at når du forlader vores hjemmeside, kan Google vise dig annoncer om GECKO, som du måske er interesseret i baseret på din tidligere adfærd på vores hjemmeside. Disse oplysninger er ikke personligt identificerbare.

Google AdWords: Ved at anvende Google Adwords er vi i stand til at se, hvilke sider der var behjælpelige med at føre til indsendelser via vores kontaktformular. Dette giver os mulighed for at gøre bedre brug af vores budget. Disse oplysninger er ikke personligt identificerbare.

Google Adwords Remarketing: Placerer cookies på din computer, hvilket betyder, at når du forlader vores hjemmeside, kan Google vise dig annoncer om GECKO, som du måske er interesseret i baseret på din tidligere adfærd på vores hjemmeside. Disse oplysninger er ikke personligt identificerbare.

Du kan i fremtiden forhindre, at de oplysninger, som dannes af Google-cookien om din brug af vores sites, bliver indsamlet og behandlet af Google ved at downloade og installere Google Analytics Opt-out Browser Add-on for din nuværende webbrowser. Denne Add-on er tilgængelig på https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Facebook cookies

Facebook Remarketing: Facebooks tracking pixel placerer cookies på din computer, som fortæller Facebook, at du har besøgt websitet. Vi går derefter ud fra, at du har en interesse for GECKO og indholdet på dette site. Når du besøger Facebook, vil du derefter blive eksponeret for oplysninger eller reklamer med lignende indhold. Brug venligst dine privatlivsindstillinger på Facebook for at begrænse eksponeringen for markedsføring af denne type.

Hvilke personoplysninger vi behandler

Typen af personoplysninger, GECKO behandler om dig, kan være:

 • Grundlæggende kontaktoplysninger, såsom navn, adresse, telefonnummer og e-mail

 • Beskæftigelsesoplysninger, såsom arbejdsgiver, titel, position, herunder præferencer og interesser i en faglig sammenhæng

 • Feedback, kommentarer eller spørgsmål vedrørende GECKO eller vores produkter og tjenester

 • Unikke brugeroplysninger, såsom login-id, brugernavn, adgangskode og sikkerhedsspørgsmål.

 • Finansielle oplysninger, såsom kontonummer.

 • Trafikoplysninger som bliver leveret af din webbrowser, eksempelvis browsertype, enhed, sprog og adressen på den hjemmeside, du kom fra, og andre trafikoplysninger, herunder IP-adresse.

 • E-mail-adfærd, eksempelvis hvilke e-mails fra GECKO du åbner hvornår og hvordan

Som dataansvarlig behandler GECKO ikke følsomme personoplysninger om dig.

Hvordan vi deler dine personoplysninger

Forretningspartnere

GECKO kan dele dine personlige oplysninger med vores partnere, såfremt dette er legitimt ud fra et forretningsperspektiv og sker i overensstemmelse med gældende lovgivning om databeskyttelse. Eksempelvis hvis du på vegne af din arbejdsgiver køber et produkt eller en tjeneste, som GECKO leverer gennem én af vores partnere. I denne forbindelse kan GECKO og vores partner dele personoplysninger for at være i stand til at levere produktet eller tjenesten til Kunden.
Data indsamlet via cookies videregives i Google i USA, som er medlem af US Privacy Shield. 

Offentlige myndigheder

Politiet og andre myndigheder kan kræve, at personlige oplysninger fra GECKO udleveres. I disse tilfælde vil GECKO kun udlevere oplysningerne, hvis der foreligger en retskendelse etc., som byder at gøre det.

Virksomhedsovertagelser

I forbindelse med fusioner og virksomhedsovertagelser eller frasalg af hele eller dele af GECKO’s forretning vil den overtagende enhed samt dennes konsulenter få adgang til de oplysninger, som forvaltes af GECKO. Dette kan i nogle tilfælde inkludere personoplysninger, og  i sådanne sager vil de eksterne parter indgå en hemmeligholdelsesaftale med GECKO.

Dine rettigheder

- Hvilke rettigheder har du?

Retten til at fravælge markedsføring kommunikation

Du har ret til at fravælge modtagelsen af markedsføring kommunikation fra GECKO og kan gøre det enten ved at:

 • Fravælge nyhedsmail under generelle indstillinger når du er logget på.

 • kontakte os skriftligt via e-mail på info@gecko.dk

Bemærk venligst, at selv om du fravælger at modtage markedsføring kommunikation, kan du stadig modtage administrative meddelelser fra GECKO, eksempelvis ordrebekræftelser og meddelelser, som er nødvendige for at administrere din konto eller de tjenester, som leveres til vores Kunder.

Grundlæggende rettigheder

Du har ret til at tilgå dine personoplysninger ved at anmode om et overblik over personoplysninger om dig, og du kan have en ret til dataportabilitet. Du har også ret til at anmode GECKO om at korrigere unøjagtigheder i dine personoplysninger. Hvis du har en konto hos GECKO, kan dette normalt gøres i systemet som superbruger under de relevante "Indstillinger".

Du har endvidere ret til at anmode om sletning af personoplysninger og til at begrænse eller fremsætte indsigelser mod vores behandling af dine personoplysninger i henhold til denne Erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger eller andre tjenestespecifikke vilkår.

Brug venligst info@gecko.dk til at indgive alle anmodninger som nævnt i dette afsnit. Du har endelig også ret til at indgive en klage til Datatilsynet vedrørende vores behandling af dine personoplysninger.

Datasikkerhed og opbevaring

- Hvordan sikrer og opbevarer GECKO dine persondata?

Således sikrer vi dine personoplysninger

GECKO tager beskyttelse af dine personoplysninger alvorligt og forpligter sig til at undgå uautoriseret adgang, offentliggørelse eller anden afvigende behandling af personoplysninger. GECKO skal sikre fortroligheden af de personoplysninger, vi behandler, fastholde integriteten af personoplysninger og sikre sin tilgængelighed i overensstemmelse med gældende lovgivning om persondatabeskyttelse.

Som en del af vores forpligtelser tager vi rimelige og adækvate organisatoriske, tekniske og fysiske procedurer og forholdsregler i anvendelse for at beskytte de oplysninger, vi indsamler og behandler, med hensyntagen til typen af personoplysninger og den risiko, du og vores Kunder udsættes for ved evt. sikkerhedsbrud Eftersom der er stor sandsynlighed for, at de grundlæggende årsager til brud på persondatasikkerheden kan findes internt, tror vi på, at opbygningen af en stærk virksomhedskultur, hvor respekt for og årvågenhed omkring databeskyttelse blandt vore medarbejdere, er fundamental for at sikre en lovlig behandling og beskyttelse af dine oplysninger. De følgende forholdsregler er af særlig vigtighed i denne henseende:

Organisatorisk

 • Sikre, at medarbejdere modtager passende uddannelse, fyldestgørende instruktioner i og retningslinjer for behandlingen af personoplysningerne.

 • Databehandlingsaftaler med underleverandører, som behandler data på vegne af GECKO.

 • Sikre, at de medarbejdere, der er autoriserede til at behandle personoplysningerne, har indgået fortrolighedsaftaler eller er underlagt fornøden lovreguleret fortrolighedsforpligtelse.

Teknisk

 • Sikre, at alene medarbejdere med arbejdsrelaterede formål hertil har adgang til personoplysningerne,

 • Sikre, at bygninger og systemer, der anvendes i forbindelse med databehandlingen er sikre, samt at der alene anvendes hardware og software af høj kvalitet, som opdateres løbende

 • Indføre log-in- og adgangskodeprocedurer, opsætte og vedligeholde en firewall og antivirus software samt underlægge transmission af personoplysninger stærk kryptering, der er vedligeholdt.

Fysisk

 • Lokaliteter er beskyttet af adgangskontrol.

Så længe opbevarer vi dine personoplysninger

GECKO opbevarer kun dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt i forhold til det anførte formål, samtidig med at der tages hensyn til vores behov for at besvare forespørgsler og løse problemer samt overholde juridiske krav under gældende lovgivning.

Dette betyder, at GECKO kan opbevare dine personoplysninger i en rimelig periode efter din og vores Kundes sidste interaktion med os. Når de personoplysninger, vi har indsamlet, ikke længere er nødvendige, sletter vi dem. Vi kan behandle data ud fra statistiske formål, men i sådanne tilfælde vil dataene være pseudonymiserede eller anonymiserede, således data ikke længere kan spores tilbage til den omtalte person.

GECKO som databehandler

- Hvordan behandler GECKO persondata i sin rolle som databehandler?

GECKO leverer mange forskellige tjenester til vores Kunder. De fleste af vores tjenester indebærer behandling af Kundernes data, herunder deres personoplysninger. Formålene med behandlingen afgøres af vores kunder, ikke af GECKO. Dette gør Kunden til den dataansvarlige. GECKO optræder i sådanne tilfælde som databehandler og behandler dataene på vegne af og i henhold til instruktioner givet af Kunden. Relationen mellem Kunden som dataansvarlig og GECKO som databehandler skal reguleres af en databehandlingsaftale.

Kundens og GECKO forpligtelser

Når Kunden optræder som dataansvarlig, skal Kunden, i overensstemmelse med gældende lovgivning om databeskyttelse, sikre det juridiske grundlag for behandlingen af personoplysninger. Kunden skal endvidere vurdere og etablere ejerskabet til de risici, som registrerede udsættes for gennem behandlingen af deres personoplysninger. Et andet vigtigt aspekt ved Kundens forpligtelser som dataansvarlig er at overholde oplysningsforpligtelsen i forhold til registrerede.

GECKO er en naturlig del af Kundens forpligtelser som dataansvarlig, i den forstand at GECKO’s tjenester udgør dele af behandlingen af personoplysninger, som Kunden skal sikre er i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslovgivning. Når GECKO behandler personoplysninger på vegne af sine Kunder, skal vi således gøre det i overensstemmelse med gældende lovgivning om databeskyttelse for databehandlere.

Kort sagt er Kunden og GECKO forpligtede til at samarbejde for at sikre persondatabeskyttelsen for registrerede. GECKO leverer de nødvendige oplysninger til Kunden, således at denne kan agere i overensstemmelse med gældende lovgivning om databeskyttelse.

Underleverandører og eksport af personoplysninger

-  I hvilket omfang anvender GECKO underleverandører?

GECKO bruger underleverandører i forbindelse med flere af vores produkter og tjenester, en opdateret liste over underleverandører kan findes på https://www.geckobooking.dk/Compliance-s592.html.

Ved brug af underleverandører vil GECKO indgå en databehandlingsaftale (DPA) med underleverandører for at sikre dine persondata rettigheder og for at opfylde vores forpligtelser over for vores Kunder.

Ændringer til denne Erklæring

Hvis vi ændrer vores Erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger, vil vi publicere den reviderede erklæring her med en opdateret revisionsdato. Vi opfordrer dig til at gennemgå Erklæringen regelmæssigt. Hvis vi foretager væsentlige ændringer af vores Erklæring, som i betydelig grad ændrer vores praksisser for persondatabeskyttelse, kan vi også meddele dette til dig på andre måder, eksempelvis ved at sende en e-mail og/eller på sociale medier, inden ændringerne træder i kraft.

Denne privatlivspolitik blev opdateret den 5. april 2019.

Sådan kontaktes vi

Hvis du har kommentarer eller spørgsmål vedrørende vores Erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger, uløste problemstillinger vedrørende databeskyttelse og databrug eller et muligt brud på din persondatabeskyttelse, send dem venligst til info@gecko.dk.

Du kan også sende din forespørgsel skriftligt til:

GECKO ApS
Silkeborgvej 758
8220 Aarhus
CVR: 29517096

Vi behandler dine anmodninger fortroligt. Vores repræsentant vil kontakte dig for at håndtere dine problemstillinger og skitsere mulighederne for en løsning af disse. Det er vores mål at sikre, at klager løses på en rettidig og hensigtsmæssig facon.