Har du spørgsmål til Gecko Booking?

Vi hjælper gerne :)

Spørgsmål til Gecko Booking?

Er du i tvivl om hvorvidt Gecko Booking er noget for dig, eller har du andre spørgsmål? Så hører vi rigtig gerne fra dig!

Felter markeret med * er påkrævede

+45 7027 1699 info@gecko.dk Log ind Online booking- & administrationssystem - Nemt og enkelt

Guideoversigt

Tekster


Indholdsfortegnelse

1.6.15  Tekster
   1.6.15.10  Erstatningskoder
   1.6.15.20  Erstatningskoder: Konkret booking
   1.6.15.30  Erstatningskoder: Kunde
   1.6.15.40  Erstatningskoder: Kundegruppe
   1.6.15.50  Erstatningskoder: Kalender 2.2
   1.6.15.60  Erstatningskoder: Din virksomhed
   1.6.15.70  Erstatningskoder: Værdikort
   1.6.15.80  Erstatningskoder: Order
   1.6.15.90  Erstatningskoder: Hold
   1.6.15.100  Erstatningskoder: Faktura
   1.6.15.110  Erstatningskoder: Spørgeskemaer
   1.6.15.111  Erstatningskoder: Kasse
   1.6.15.112  Erstatningskoder: Ikoner
   1.6.15.120  Erstatningskoder: Ressource
   1.6.15.125  Erstatningskoder: Event
   1.6.15.130  Tekst editor typografier
   1.6.15.140  Knap editor

1.6.15 Tekster

Du har mulighed for at personliggøre GECKO Booking ved at rette de fleste af de tekster, som dine kunder bliver præsenteret for. Du kan dermed tilpasse GECKO Booking til din virksomhed og dine behov. Ved at vælge 'Tekster' under menupunktet 'Indstillinger' fremkommer nedenstående side.

Ved at trykke på den lille pil til højre kan du se og ændre teksterne i den pågældende kategori. Hver tekst har en beskrivelse, der beskriver, hvor teksten findes. Du har dog også mulighed for at køre musen over det blå 'i'. Ved at gøre dette vil du få vist et billede af, hvor teksten befinder sig, og hvilken del af teksten du kan ændre. Du kan ændre teksten ved at trykke 'Ret' ud for den ønskede tekst.


Når du har valgt at redigere en tekst, vil du få vist en side med en såkaldt teksteditor. Den oprindelige tekst vil være vist i tekstfeltet, og du har mulighed for at ændre i den. Teksteditoren fungerer på samme måde som Microsoft Word. Hvis teksten, du ønsker at ændre, er en e-mail, har du også mulighed for at ændre e-mailens emne. Du har mulighed for at anvende såkaldte erstatningskoder, der er koder, f.eks. [KUNDENAVN], som bliver erstattet med noget andet i den e-mail/SMS, kunden modtager - i dette tilfælde kundens navn. For en oversigt over de erstatningskoder, du kan anvende, se Erstatningskoder. Hvis du har ændret i teksten i forhold til den tekst, der indsættes som standard, fremkommer der i øverste højre hjørne en knap, der giver dig mulighed for at nulstille teksten. Ved at trykke på denne slettes den tekst, du har indtastet, og erstattes i stedet med standardteksten.

Husk at trykke 'Opdater tekst' for at gemme en ændring!


Bemærk! Hvis du har aktiveret muligheden for at rette tekster på flere sprog, vil du få vist flere versioner af samme tekst. Hvis du f.eks. har aktiveret både dansk og engelsk, vil du have mulighed for at rette i både en dansk og en engelsk version af samme tekst. Du kan aktivere denne mulighed under 'Avancerede indstillinger' -> 'Display' -> 'Displayindstillinger' (Se Display. Displayindstillinger for mere information).


På tekstforsiden har du mulighed for at trykke på en knap benævnt 'Ret småtekster m.v.'. Denne giver dig adgang til at ændre små-tekster, skrifttyper og farve i den del af bookingsystemet, kunden præsenteres for.

 

Du har her mulighed for at ændre diverse småtekster, skrifttyper og farver. Overskrifterne på de forskellige faner indikerer, hvor teksten vises. Bemærk at skærmbilledet kun viser en lille del af de faner/tekster, du har mulighed for at ændre.

Husk at trykke 'Opdater' for at gemme en ændring!

Under overskriften 'Generelle' har du endvidere mulighed for at redigere dine typografier ved at trykke 'Tekst editor typografier' (Se Tekst editor typografier for mere information) og at ændre udseendet på knapperne i online booking ved at trykke 'Knap editor' (Se Knap editor for mere information).


1.6.15.10 Erstatningskoder

Når du sender e-mails og SMSer via bookingsystemet, har du mulighed for at anvende såkaldte erstatningskoder. Erstatningskoder er koder, som skrives i teksten, f.eks. [KUNDENAVN], der bliver erstattet med noget andet i den e-mail/SMS, kunden modtager - i dette tilfælde kundens navn. I nedenstående skærmbillede kan du se et eksempel på, hvordan erstatningskoder virker. Teksten til venstre er den tekst, der er skrevet under 'Tekster', mens teksten til højre er den e-mail, som kunden modtager.

Der eksisterer erstatningskoder, der kan anvendes til at indsætte information om følgende:


1.6.15.20 Erstatningskoder: Konkret booking

Du kan her se erstatningskoder, der kan anvendes til indsætte informationer om en konkret booking, f.eks. i forbindelse med påmindelses- og bekræftelsesemails. Se kommunikationsloggen under Kundeoplysninger mht. hvad der bliver sendt ud til kunden.

 • [BOOKINGID] erstattes med bookingens id.
 • [BOOKINGSTATUS] erstattes med navnet på den status, der er valgt på bookingen. Er ingen valgt, erstattes med blank.
 • [EKSTRATEKST] erstattes med bookingens ekstra tekst, dvs. den besked der blev skrevet af kunden på bookingtidspunktet og som står i 'Ekstra tekst'-feltet på den konkrete booking.
 • [EKSTRATEKST_NOBREAK] erstattes med bookingens ekstratekst (som ovenstående), men indeholder ikke linieskift. 
 • [EXTRADATONOTE] erstattes med den datonote, der er skrevet på kalenderen på den dato, hvor bookingen finder sted.
 • [BOOKINGEKSTRAFELTER] erstattes med de ekstra felter, som kunden har udfyldt for den pågældende booking.
 • [DATO] erstattes med bookingens dato (eksempelvist som 31. december 2025)
  • Hvis I vil flette datoen for dagen efter den bookede dato kan [BOOKINGDATE+1] benyttes, hvor tallet efter + indikerer hvor mange dage der skal lægges til.
 • [BOOKINGDATE_DD-MM-YYYY] erstattes med bookingens dato i formatet 31-12-2025.
 • [DAGSDATO] erstattes med dags dato. 
 • [KLOKKEN] erstattes med bookingens klokkeslæt, dvs. bookingens til- og fra-tidspunkt. OBS: Sluttidspunktet beregnes udfra 'Vis min.' på valgt ydelse og eventuelle ydelsestillæg.
 • [KLOKKEN_FRATID] erstattes med det klokkeslæt, hvor bookingen starter, dvs. bookingens fra-tidspunkt.
 • [BOOKINGREALTIMEFROM] erstattes med bookingens fra-tidspunkt. Denne erstatningskode giver mulighed for, at kunne tilføje/fratrække tid, ved at skrive plus/minus x antal minutter. Eks. [BOOKINGREALTIMEFROM-15], hvor 15 minutter trækkes fra Fra-tidspunktet.
 • [BOOKINGREALTIMETO] erstattes med bookingens til-tidspunkt. Du har mulighed for, at tilføje/fratrække tid, ved at skrive plus/minus x antal minutter. Eks. [BOOKINGREALTIMETO+8], hvor 8 min. lægges til Til-tidspunktet.
 • [ResourceBookingsBegin] og [ResourceBookingsEnd] er påkrævede når du ønsker at søge efter hvilken specifik ressource der er booket sammen med en bestemt ydelse. Imellem disse to koder, skal der indsættes andre koder:
 • Gruppe: [ResourceGroupName]
  Ressource: [ResourceName]
  Fra: [ResourceBookingFromDate] [ResourceBookingFromTime]
  Til: [ResourceBookingToDate] [ResourceBookingToTime]  
 • [BOOKING_CustomerGroupDescription] erstattes med den kundegruppebeskrivelse, der er indtastet på den kundegruppe, som bookingen tilhører.
 • [YDELSE] erstattes med navnet på den ydelse, der er booket.
 • [YDELSEID] erstattes med Id'et med den ydelse, der er booket.
 • [PRIS] erstattes med ydelsens pris.
 • [serviceAdditionsPrice] erstattes med tillægsydelsens pris. 
 • [servicesTotalPrice] erstattes med den samlede pris - både for ydelsen og tillæg. 
 • [YDELSETILLAEG] erstattes med navnene på alle tillægsydelser der er booket.
 • [SERVICEADDITIONSBEGIN] og [SERVICEADDITIONSEND]
  • Tekst og erstatningskoder mellem de to erstatningskoder gentages for hver tillægsydelse.
 • [SERVICEADDITIONS_COUNT] erstattes med det antal ydelsestillæg som er booket.
  Det skal indsættes imellem [SERVICEADDITIONSBEGIN][SERVICEADDITIONSEND]
  Ex.: [SERVICEADDITIONSBEGIN][SERVICEADDITIONS_COUNT] stk. [SERVICEADDITIONS][SERVICEADDITIONSEND]
 • [BOOKING_SPOTS_RESERVED] erstattes med det antal deltager, som der er blevet booket. 
 • [YDELSEBESKRIVELSE] erstattes med den bookede ydelses ydelsesbeskrivelse, der kan indtastes under ydelsens indstillinger.
 • [YDELSEBESKRIVELSE_LANG] erstattes med den bookede ydelses lange ydelsesbeskrivelse, der kan indtastes under ydelsens indstillinger.
 • [KALENDERNAVN] erstattes med navnet på den kalender, bookingen er foretaget i.
 • [KALENDERBESKRIVELSE] erstattes med den kalenderbeskrivelse, der er indtastet for den kalender, bookingen er foretaget i. Kalenderbeskrivelsen kan indtastes under kalenderens indstillinger.
 • [KALENDEREMAIL] erstattes med den e-mail, der er indtastet på den kalender, bookingen er foretaget i. Kalenderemailen indtastes under kalenderens indstillinger.
 • [KALENDERMOBIL] erstattes med det mobiltelefonnummer, der er indtastet på den kalender, bookingen er foretaget i. Mobiltelefonnummeret indtastes under kalenderens indstillinger.
 • [CHANGEDBOOKING_FROMDATE] erstattes med bookingens oprindelige dato.
 • [CHANGEDBOOKING_FROMTIME] erstattes med det oprindelige klokkeslæt, hvor bookingen skulle have startet, dvs. bookingens oprindelige fra-tidspunkt.
 • [CHANGEDBOOKING_FROMSERVICENAME] erstattes med navnet på den oprindelige ydelse.
 • [CHANGEDBOOKING_FROMCALENDAR] erstattes med navnet på den kalender, bookingen oprindeligt er foretaget i.
 • [DAGEFREM] erstattes med det antal dage, du har indstillet, at kunderne må booke frem i tiden, dvs. 'Dage frem'.
 • [KALENDERINVITELINK] denne erstatningskode bruges til at lave en tekst, f.eks. 'Føj til kalender', til et link til en kalenderinvitation. Under egenskaber for hyperlink skal 'Protokol' være sat som <anden> og erstatningskoden skal indsættes som URL. Når dine kunder trykker på linket, vil de kunne tilføje deres bookinger til deres respektive kalendere.
 • [UGEDAG] erstattes med den pågældende ugedag for bookingen, f.eks. Mandag.
 • [UGEDAG_KORT] erstattes med en forkortelse af den pågældende ugedag for bookingen, f.eks. man.
 • [RANDNUM1000_9999] erstattes med et tilfældigt tal fra 1000 til 9999. Fra og til tallet kan frit sættes.

1.6.15.30 Erstatningskoder: Kunde

Du kan her se erstatningskoder, der kan anvendes til indsætte informationer om en konkret kunde, f.eks. i forbindelse med påmindelses- og bekræftelsesemails:

 • [KUNDENAVN] erstattes med kundens navn.
 • [KUNDEFORNAVN] erstattes med kundens fornavn, dvs. det første navn på kundens profil.
 • [KUNDEEFTERNAVN] erstattes med kundens efternavn, dvs. det sidste navn på kundens profil.
 • [KUNDEADRESSE] erstattes med kundens adresse.
 • [KUNDEPOSTNR] erstattes med kundens postnummer.
 • [KUNDEBYNAVN] erstattes med navnet på den by, kunden bor i.
 • [KUNDETELEFON] erstattes med kundens telefonnummer.
 • [KUNDEMOBIL] erstattes med kundens mobiltelefonnummer.
 • [KUNDEEMAIL] erstattes med kundens emailadresse.
 • [customerBirthdateDay]/[customerBirthdateMonth]-[customerBirthdateYear] erstattes med kundens fødselsdato.
 • [KUNDECPRNR] erstattes med kundens CPR-nummer.
 • [KUNDECPRNRSTREG] erstattes med en bindestreg i kundens cpr-nr.
 • [KUNDEALDER] beregner kundens alder ud fra det cpr-nr. eller fødselsdato der er angivet.
 • [KUNDECPRNRMASKERET] erstattes med kundens CPR-nummer, hvor de sidste fire cifre er maskeret.
 • [KUNDEKODE] erstattes med ******.
 • [KUNDENUMMER] erstattes med kundens kundenummer.
 • [KUNDEGRUPPEDEFAULTANTALKLIP] erstattes med det antal klip i kundegruppetælleren, som du har tildelt alle kunder i pågældende kundegruppe per default. For mere information om kundegruppetælleren se Indstillinger.
 • [KUNDEKLIPTILBAGE] erstattes med det antal klip, som kunden har tilbage i kundegruppetælleren. For mere information om kundegruppetælleren se Indstillinger
 • [JFFXXX] erstattes med journal faste kundefelter. Læs mere om journal, faste kundefelter her.
 • [customerFutureBookingsBegin] [customerFutureBookingsEnd] henter alle kundens fremtidige bookinger, incl. alle i dag
 • ​[customerFutureBookingsBegin_skipToday] [customerFutureBookingsEnd] erstattes med alle bookinger pånær dem i dag.
 • [customerFutureBookingsBegin_skipCompleted] [customerFutureBookingsEnd] erstattes med alle bookinger pånær dem i dag der er overstået.
 • [CUSTOMER_DISCOUNTGROUP_BEGIN] og [CUSTOMER_DISCOUNTGROUP_END] er påkrævede, når du ønsker at søge efter kunder, der er tilmeldt i én eller flere aktive rabatgrupper. Er kunden tilmeldt én eller flere aktive rabatgrupper, vises der en tekst imellem disse to erstatningskoder (begin/end), der indsættes vha. nedenstående koder:
 • [CUSTOMER_DISCOUNTGROUP_PRIORITY_NAME] og [CUSTOMER_DISCOUNTGROUP_PRIORITY_DESCRIPTION] erstattes med navn eller beskrivelse på den aktive rabatgruppe, som kunden er tilmeldt. Hvis kunden er tilmeldt flere aktive rabatgrupper, vises teksten fra den gruppe, der har højest prioritet (dvs. den med det laveste tal). 
 • [CUSTOMER_DISCOUNT_TOTAL] erstattes af kundens totale rabat i kassen. Denne rabat er ikke begrænset af, om kunden er tilmeldt en rabatgruppe eller ej. Her er der tale om alt den rabat, der gives i kassen. 
 • [VIGTIGNOTE] erstattes med den vigtige note der er skrevet om kunden på kundeprofilen. 
 • [VIGTIGNOTE_NOBREAK] erstattes med den vigtige note der er skrevet om kunden på kundeprofilen. Denne indeholder ikke linieskift.
 • [CALENDARPRIMARY] erstattes med den primære behandler der er valgt på kunden.
 • [CALENDARSECONDARY] erstattes med den sekundære behandler der er valgt på kunden.
 • [CUSTOMERSEXVALUE] erstattes med værdien for det valgte køn på kunden. 0 = intet valg, 1 = mand, 2 = kvinde.

1.6.15.40 Erstatningskoder: Kundegruppe

Du kan her se erstatningskoder, der kan anvendes til indsætte informationer om en kundegruppe, f.eks. i forbindelse med påmindelses- og bekræftelsesemails:

 • [KUNDEGRUPPENAVN] erstattes med navnet på den kundegruppe, som kunden tilhører.
 • [KUNDEGRUPPEBESKRIVELSE] erstattes med den kundegruppebeskrivelse, der er indtastet på den kundegruppe, som kunden tilhører. Kundegruppebeskrivelsen kan indtastes under kundegruppens indstillinger.
   
 • [BOOKINGSERVICE_CUSTOMERGROUPNAME] erstattes med navnet på den kundegruppe, som kundens booking tilhører. Dvs. den kundegruppe som ydelsen ligger i/hører til. 
 • [BOOKINGSERVICE_CUSTOMERGROUPDESCRIPTION] erstattes med den kundegruppebeskrivelse, der er indtastet på den kundegruppe, som kundens booking tilhører. Kundegruppebeskrivelsen kan indtastes under kundegruppens indstillinger. 
  For at få beskrivelse 2 skriv _2 eller 3  kan du skrive _3 efterfølgende.
 • [BOOKINGSERVICE_CUSTOMERGROUPDEFAULTCOUNTER] erstattes med det antal bookinger den enkelte kunde i en kundegruppe kan lave. Antal bookinger kan indtastes under kundegruppens indstillinger. 

1.6.15.50 Erstatningskoder: Kalender 2.2

Du kan her se erstatningskoder, der kan anvendes til indsætte informationer på en konkret booking:

[BOOKINGSTATUSCAL] erstattes med statussen på bookingen
[CALTIMESTAMP] erstattes med tidspunktet for bookingen
[BOOKING_CHOOSEN_CALENDARNAME] erstattes med et specifikt kalendernavn, hvis kunden har valgt en specifik kalender og ikke bare 'Alle ledige' i frontend.

Herunder er alle de erstatningskoder, der kan anvendes til at indsætte ikoner på en konkret booking:

[ICONCUSTOMERTAG_x]: Viser ikoner for specifikke kundemarkeringer - _x erstattes med id fra den pågældende kundemarkering.
[ICONCUSTOMERTAGS]: Viser alle ikoner for alle oprettede kundemarkeringer.
[ICONIMPORTANTNOTE]: Viser "Vigtig note"-ikon, når vigtig note er skrevet på kundeprofilen.
[ICONGOTOREGISTER]: Viser "Gå til kassen" ikon.
[ICONPAYEDFOR]: Viser "Betalt via kasse - vis bon"-ikon.
[ICONONLINEPAYMENT]: Viser "Gå til onlinebetaling"-ikon.
[ICONCUSTOMERINFO]: Vises når der er felter på kundeprofilen som mangler at blive udfyldt (Angives under Avancerede indstillinger). 
[ICONSATISFACTION]: Viser ikon for kundetilfredshed.
[ICONPRINTBOOKING]: Viser "Print aftalekort"-ikon.
[ICONCONTACTCUSTOMER]: Viser "Kontakt kunde"-ikon.
[ICONGOTOCUSTOMER]: Viser "Gå til kunde"-ikon.
[ICONGOTOBOOKING]: Viser "Gå til konkret booking"-ikon.
[ICONVOUCHERPAYMENT]: Vises når booking er betalt med værdikort.    


1.6.15.60 Erstatningskoder: Din virksomhed

Du kan her se erstatningskoder, der kan anvendes til indsætte informationer om din virksomhed:

 • [FIRMANAVN] erstattes med navnet på din virksomhed.
 • [FIRMAKONTAKTPERSON] erstattes med din virksomheds kontaktperson.
 • [FIRMAADRESSE] erstattes med din virksomheds adresse.
 • [FIRMAPOSTNR] erstattes med din virksomheds postnummer.
 • [FIRMABYNAVN] erstattes med navnet på den by, din virksomhed ligger i.
 • [FIRMATELEFON] erstattes med din virksomheds telefonnummer.
 • [FIRMAMOBIL] erstattes med din virksomheds mobiltelefonnummer.
 • [FIRMATELEFAX] erstattes med din virksomheds fax-nummer.
 • [FIRMAEMAIL] erstattes med din virksomheds emailadresse.
 • [FIRMAHJEMMESIDE] erstattes med din virksomheds hjemmesideadresse.
 • [FIRMADOMAENE] erstattes med din virksomhedsdomænenavn.

De informationer, der indsættes her, er de informationer, som du har indtastet under 'Generelle indstillinger' (Se Generelle indstillinger for mere information):


1.6.15.70 Erstatningskoder: Værdikort

Du kan her se de erstatningskoder, der kan anvendes til indsætte informationer om dine værdikort, f.eks. i forbindelse med værdikorttekster:

 • [GAVEKORTGYLDIGANTALMDR] erstattes med det antal måneder, dine værdikort er sat til at være gyldige i som standard, dvs. under gavekortmodulets indstillinger. Du skal derfor ikke bruge denne erstatningskode, hvis du anvender forskellige gyldighedsperioder for forskellige typer af værdikort.
 • [GAVEKORTHILSEN] erstattes med den hilsen, køberen af gave-/værdikortet har skrevet til værdikortets modtager. Denne erstatningskode virker kun på print-selv værdikort-teksterne. Bemærk at muligheden for at skrive en hilsen til værdikortmodtageren er en funktion, der skal aktiveres under de generelle gave-/værdikortindstillinger (Se den separate vejledning Gavekortmodulet for mere information).
 • [TILHILSEN] erstattes med den hilsen, køberen af gave-/værdikortet har skrevet til værdikortets modtager. Denne erstatningskode virker kun på gave-/værdikortbonnerne. Bemærk at muligheden for at skrive en hilsen til værdikortmodtageren er en funktion, der skal aktiveres under de generelle gave-/værdikortindstillinger (Se den separate vejledning Gavekortmodulet for mere information).
 • [GAVEKORTBESKRIVELSE] erstattes med værdikortets beskrivelse, der kan indtastes, når du opretter værdikortet og når du retter et værdikort.
 • [GAVEKORTBESKRIVELSELANG] erstattes med værdikortets lange beskrivelse, der kan indtastes, når du retter et værdikort.
 • [gavekortUniktId] erstattes med værdikortets 'gavekortkode', som bl.a kan anvendes i kassen.
 • [BARCODE] ersttaes med stregkode for værdikortets unikke ID (ID'et vises under stregkoden)
 • [GAVEKORTUNIKTID] erstattes med værdikortets unikke ID uden stregkode
 • [SALDO] erstattes med værdikortets restværdi.

1.6.15.80 Erstatningskoder: Order

Du kan her se de erstatningskoder, der kan anvendes til at indsætte informationer om en ordre, f.eks. i forbindelse med tekster i kategorien 'Online betaling'.

 • [ORDERID] erstattes med ordrens id-nummer.
 • [ORDERDATOTID] erstattes med den dato og det tidspunkt, hvor ordren blev gennemført. 
 • [orderTotalAmountRaw] erstattes med ordrens samlede værdi. 
 • [EACH_BOOKING_BEGIN] og [EACH_BOOKING_END] dette erstatningskode-par kan bruges i forbindelse med erstatningskoder for bookinger. F.eks. hvis der tilmeldes flere personer til en konkret booking og du ønsker at ordrebekræftelsen skal indeholde navne på alle deltagerne. Bemærk! Andre erstatningskoder skal skrives imellem dette erstatningskode-par. Alt imellem dette erstatningskode-par vil blive indsat en gang for hver konkret booking der er tilknyttet bookingen.
 • [FAKFIRMA] erstattes med faktureringsfirmaet, dvs. det firmanavn kunden har indtastet under 'Betaler'.
 • [FAKNAVN] erstattes med faktureringsnavnet, dvs. det navn kunden har indtastet under 'Betaler'.
 • [FAKADRESSE] erstattes med faktureringsadressen, dvs. den adresse kunden har indtastet under 'Betaler'.
 • [FAKPOSTNR] erstattes med faktureringspostnummeret, dvs. det postnummer kunden har indtastet under 'Betaler'.
 • [FAKBYNAVN] erstattes med faktureringsbynavnet, dvs. det bynavn kunden har indtastet under 'Betaler'.
 • [FAKLANDENAVN] erstattes med det faktureringslandenavnet, dvs. det landenavn kunden har indtastet under 'Betaler'.
 • [FAKTELEFON] erstattes med faktureringstelefonnummeret, dvs. det telefonnummer kunden har indtastet under 'Betaler'.
 • [FAKFAX] erstattes med faktureringsfaxnummeret, dvs. det faxnummer kunden har indtastet under 'Betaler'.
 • [FAKCVRNR] erstattes med faktureringscvrnummeret, dvs. det CVR-nummer kunden har indtastet under 'Betaler'.
 • [FAKEMAIL] erstattes med faktureringsemailen, dvs. den emailadresse kunden har indtastes under 'Betaler'.
 • [FAKBESKED] erstattes med faktureringsbeskeden, dvs. den besked kunden har indtastet under 'Betaler'.
 • [DELFIRMA] erstattes med leveringsfirmaet, dvs. det firma kunden har indtastet under 'Leveringsadresse'.
 • [DELNAVN] erstattes med leveringsnavnet, dvs. det navn kunden har indtastet under 'Leveringsadresse'.
 • [DELADRESSE] erstattes med leveringsadressen, dvs. den adresse kunden har indtastet under 'Leveringsadresse'.
 • [DELPOSTNR] erstattes med leveringspostnummeret, dvs. det postnummer kunden har indtastet under 'Leveringsadresse'.
 • [DELBYNAVN] erstattes med leveringsbynavnet, dvs. det bynavn kunden har indtastet under 'Leveringsadresse'.
 • [DELLANDENAVN] erstattes med leveringslandenavnet, dvs. det landenavn kunden har indtastet under 'Leveringsadresse'.
 • [DELTELEFON] erstattes med leveringstelefonnummeret, dvs. det telefonnummer kunden har indtastet under 'Leveringsadresse'.

1.6.15.90 Erstatningskoder: Hold

Du kan her se de erstatningskoder, der kan anvendes til at indsætte informationer om hold:

 • [VENTELISTEPLACERING] erstattes med kundens placering på holdventelisten.
 • [SPOTS_RESERVED] erstattes med det antal pladser der er reserveret på holdet.
 • [SPOTS_TOTAL] erstattes med antal pladser i alt på holdet.
 • [CLASS_BOOKING_SPOTS_RESERVED] erstattes med antal pladser der er booket på en konkret booking til et hold. Denne er tom, hvis det ikke er et hold.

1.6.15.100 Erstatningskoder: Faktura

Du kan her se de erstatningskoder, der kan anvendes til at indsætte informationer om en faktura.

 • [KUNDENAVN] erstattes med kundens navn.
 • [KUNDECPRNR] erstattes med kundens CPR-nummer.
 • [KUNDECPRNRMASKERET] erstattes med kundens CPR-nummer, hvor de sidste fire cifre er maskeret.
 • [JFFXXX] erstattes med journal faste kundefelter. Læs mere om journal, faste kundefelter her.
 • [KASSEFIRMANAVN] erstattes med dit firmanavn som indtastet under kasseapparatets indstillinger.
 • [KASSEFIRMAADRESSE] erstattes med dit firmas adresse som indtastet under kasseapparatets indstillinger.
 • [KASSEFIRMAPOSTNR] erstattes med dit firmas postnummer som indtastet under kasseapparatets indstillinger.
 • [KASSEFIRMABYNAVN] erstattes med byen, hvor dit firma ligger, som indtastet under kasseapparatets indstillinger.
 • [KASSEFIRMATELEFON] erstattes med dit firmas telefonnummer som indtastet under kasseapparatets indstillinger.
 • [KASSEFIRMATELEFAX] erstattes med dit firmas faxnummer som indtastet under kasseapparatets indstillinger.
 • [KASSEFIRMACVR] erstattes med dit firmas CVR-nummer som indtastet under kasseapparates indstillinger.
 • [cashRegisterAccountRegNo] erstattes med en kasses faktura konto registrerings nummer, som er indtastet under kasseapparatets bon og faktura oplysninger.
 • [cashRegisterAccountNo] erstattes med en kasses faktura konto nummer, som er indtastet under kasseapparatets bon og faktura oplysninger.
 • [cashRegisterExtraText] erstattes med en kasses ekstra faktura tekst, som er indtastet under kasseapparatets bon og faktura oplysninger.
 • [DEBITORID] erstattes med debitorens id.
 • [DEBITORFIRMANAVN] erstattes med debitorens firmanavn.
 • [DEBITORNAVN] erstattes med debitorens navn.
 • [DEBITORADRESSE] erstattes med debitorens adresse.
 • [DEBITORPOSTNR] erstattes med debitorens postnummer.
 • [DEBITORBYNAVN] erstattes med debitorens bynavn.
 • [DEBITORTELEFON] erstattes med debitorens telefonnummer.
 • [DEBITOREMAIL] erstattes med debitorens e-mailadresse.
 • [DEBITORFIRMACVR] erstattes med debitorens CVR-nummer.
 • [DEBITOREAN] erstattes med debitorens EAN-nummer.
 • [FAKTURADATOTID] erstattes med fakturaens dato og tid.
 • [FAKTURADATO] erstattes med fakturaens dato.
 • [FAKTURATID] erstattes med fakturaens tid.
 • [FAKTURANR] erstattes med fakturaens nummer.
 • [DAGSDATO] erstattes med dags dato.
 • [SIDE] erstattes med fakturaens sidetal.
 • [SIDETOTAL] erstattes med fakturaens totale antal sider.
 • [BetalingsTypeBeskrivelse] erstattes med den valgfrie tekst ud for betalingstypen, som er indtastet under online betaling for kundegruppen.
 • [BetalingsTypeEkstraTekst] erstattes med den valgfrie tekst ud for betalingstypen, som er indtastet under online betaling for kundegruppen.
 • [PAYMENTCONDITION] erstattes med betalingsbetingelserne for fakturaen. 
 • [DUEDATE] erstattes med forfaldsdatoen. 
  Hvis betalingsbetingelserne kun skal fremstå på fakturaen, såfremt en betalingsbetingelse er valgt, kan du indsætte følgende koder:
 • [PAYMENTCONDITION_START]
  Betalingsbetingelse: [PAYMENTCONDITION]
  Forfald: [DUEDATE]
  [PAYMENTCONDITION_END]
 • [FakturaEkstraTekst]: erstattes med ekstra tekst/kommentar på fakturaen. 

1.6.15.110 Erstatningskoder: Spørgeskemaer

Du kan her se de erstatningskoder, der kan anvendes til indsætte informationer om dine skemaer:

 • [SIMPLEFORMTEXT1] erstattes med indsættelsestekst 1, der er blevet indtastet under det frie skemas indstillinger.
 • [SIMPLEFORMTEXT2] erstattes med indsættelsestekst 2, der er blevet indtastet under det frie skemas indstillinger.
 • [SIMPLEFORMTEXT3] erstattes med indsættelsestekst 3, der er blevet indtastet under det frie skemas indstillinger.
 • [SKEMALINKURL] erstattes med linket til skemaet. Bemærk at denne erstatningskode kun kan anvendes i ovennævnte indsættelsestekster.

1.6.15.111 Erstatningskoder: Kasse

Her kan du se erstatningskoder, der kan anvendes til at indsætte informationer om din kasse:

 • [kasseId] erstattes med kassens ID nummer.
 • [kasseNavn] erstattes med navnet på kasseapparatet (relevant hvis du har flere kasseapparater).
 • [aabnetTid] erstattes med det tidspunkt hvor kassen blev åbnet.
 • [lukketTid] erstattes med det tidspunkt hvor kassen blev lukket.
 • [aabnetAf] erstattes med navnet på vedkomne der åbnede kassen.
 • [lukketAf] erstattes med navnet på vedkomne der lukkede kassen.
 • [beholdningMorgen] erstattes med den indtastede kassebeholdning om morgenen.
 • [beholdningAftenBeregnet] erstattes med den beregnede kassebeholdning om aftenen, dvs. hvad systemet regner med at der er i kassen, når den lukkes.
 • [beholdningAften] erstattes med den optalte kassebeholdning om aftenen. Dvs. det der indtastes ind når kassen lukkes.
 • [difference] erstattes med eventuel kassedifference.
 • [salgIalt] erstattes med dagens samlede salg i kassen.
 • [salgMedMomsIalt] erstattes med dagens samlede salg inkl. moms.
 • [salgUdenMomsIalt] erstattes med dagens samlede salg ekskl. moms.
 • [salgMedMomsVareGrupper] erstattes med salg per varegruppe inkl. moms.
 • [salgUdenMomsVareGrupper] erstattes med salg per varegruppe ekskl. moms.
 • [ovrigeIndbetalingerIalt] erstattes med øvrige indbetalinger i alt, f.eks. gave-/klippekort.
 • [ovrigeIndbetalingerGrupper] erstattes med øvrige indbetalinger per gruppe, f.eks. gavekort.
 • [indbetalingerIalt] erstattes med indbetalinger i alt.
 • [udbetalingerIalt] erstattes med udbetalinger i alt.
 • [udbetalingerGrupper] erstattes udbetalinger per gruppe, f.eks. bank, dankort mv.
 • [kasseFirmaNavn] ertattes med navnet på virksomheden der bruger kassen
 • [kasseFirmaCVR] 
 • [kasseFirmaAdresse]
 • [kasseFirmaPostnr] 
 • [kasseFirmaBynavn] 
 • [kasseFirmaTelefon] 
 • [kasseFirmaTelefax] 
 • [cashRegisterAccountRegNo] erstattes med kasseapparatets konto registreringsnummer.
 • [cashRegisterAccountNo] erstattes med kasseapparatets kontonummer
 • [ITEMDESCRIPTIONLONG] erstattes med den lange vare beskrivelse som er tilknyttet fx. din ydelse eller gavekort.

1.6.15.112 Erstatningskoder: Ikoner

Du kan her se erstatningskoder for de forskellige ikoner, som du kan få vist på dine bookinger i kalender versionerne avanceret 2.0 dagsvisning og avanceret 2.0 ugevisning. Ikonerne ser for eksempel således ud:

 

De forskellige erstatningskoder gør dig i stand til at se og udføre forskellige aktiviteter direkte fra bookingen:

 • [IKONVIGTIGNOTE]: Dette ikon indikerer, at kunden har efterladt en note til bookingen.
 • [IKONKUNDEINFO]: Ved tilvalg af dette ikon ser du alle kundens informationer ved klik på bookingen.
 • [IKONTILFREDSHED]: Hvis du gør brug af spørgeskemaer og tilfredshedsundersøgelser, kan du tilføje dette ikon til bookinger.
 • [IKONPRINTAFTALEKORT]: Ved at klikke på dette ikon kan du printe bookingen.
 • [IKONKONTAKTKUNDE]: Ved dette ikon kan du kontakte kunden direkte fra bookingen.
 • [IKONGOTOKUNDE]: Dette ikon fører dig direkte til kundens informationer.
 • [IKONGOTOBOOKING]: Dette ikon tager dig direkte videre til bookingens informationer.
 • [IKONBETALT]: Dette ikon viser, at kunden har betalt for bookingen. Ved klik på ikonet kommer du direkte til kvitteringen herfor.
 • [IKONGOTOKASSE]: Dette ikon dirigerer dig direkte fra booking til kasse.
 • [IKONONLINEBETALING]: Dette ikon fører dig direkte fra booking til online betaling.
 • [IKONVAERDIKORTBETALING]: Dette ikon tager dig til betaling med værdikort.
 • [IKONDEBITORSALDO]: Dette ikon viser dig, hvorvidt en kunde er tilknyttet en debitor med et udestående eller et tilgodehavende.
 • [IKONFORUDBETALING]: Dette ikon vises hvis kunden har restsaldo på en forudbetaling
 • [ICONCUSTOMERTAG_XXX]: Dette viser ikon for kundemarkering.

Hvor og hvordan du indsætter erstatningskoderne kan du se her.


1.6.15.120 Erstatningskoder: Ressource

Du kan med fordel bruge erstatningskoder til ressourcebookinger i din kalender. Dette er behjælpeligt, idet du så ved hvilken ressource en specifik booking benytter. Du kan indsætte disse koder i dine kalenderindstillinger ved at gå til 'Indstillinger' -> 'Avancerede indstillinger' -> 'Back-end' og vælge fanen 'Kalendervisninger'.
 

Her kan du sætte følgende koder ind:

[ResourceBookingsBegin]
[ResourceGroupName]: <b>[RessourceAntal] [ResourceName]</b>
[ResourceBookingFromDate] [ResourceBookingFromTime]
[ResourceBookingToDate] [ResourceBookingToTime]  
[ResourceBookingsEnd]

Koderne skal sættes ind to steder under 'Avanceret visning 2.1. Først ud for tekstboksen 'Indstil den viste tekst på bookingen' og dernæst 'Indstil den viste tekst i detalje-vinduet'. Se nedenfor: 

Når du efterfølgende laver en booking, vil det se således ud i kalenderen: 

 


1.6.15.125 Erstatningskoder: Event

Du kan her se en samlet liste over alle erstatningskoder der kan benyttes i Event-modulet:

 • [eventHeadline] Eventets overskrift
 • Eventbeskrivelse:
  • [eventDescriptionShort] Kort beskrivelse
  • [eventDescription] Lang beskrivelse (top)
  • [eventDescriptionBottom] Beskrivelse i bund
 • Eventlokation:
  • [eventLocationName] indsætter navnet på lokationen
  • [eventLocationAddress] indsætter navnet på lokationen
  • [eventLocationPostalcode] indsætter postnummeret på lokationen
  • [eventLocationCity] indsætter bynavnet på lokationen
 • Eventbillede:
  • [eventImageUrl] indsætter url til billedet. 
  • [eventImageShow] : indsætter 'hidden' hvis der ikke er billede på eventet (benyttes til at skjule via css)
  • [noEventImageShow] indsætter 'hidden' hvis der er billede på eventet (benyttes til at skjule via css)
  • [eventImageShow_begin] tekst imellem [eventImageShow_end] Hvis der ikke er billede på eventet, ryddes alt imellem begin og end (benyttes til at skjule blokke i emails hvor man ikke kan bruge css)
 • Tilmeld flere:
  • [signupMoreAtOnce] : indsætter 'hidden' hvis der ikke er tilmeld flere på een gang på eventet (benyttes til at skjule via css)
  • [nosignupMoreAtOnce] indsætter 'hidden' hvis der er tilmeld flere på een gang på eventet (benyttes til at skjule via css)
  • [signupMoreAtOnce_begin] tekst imellem [signupMoreAtOnce_end] Hvis der ikke er tilmeld flere på een gang på eventet, ryddes alt imellem begin og end (benyttes til at skjule blokke i emails hvor man ikke kan bruge css)
  • [signupNumSeats] erstattes med det valgte antal pladser på en tilmelding.
 • Tilmeldingsfelter:
  • [ef1234Show_begin] startkode for tilmeldingsfeltet med ID ef1234
   • [ef1234] erstattes med indholdet af tilmeldingsfeltet med ID ef1234
  • [ef1234Show_end] slutkode for tilmeldingsfeltet med ID ef1234
  • Eksempel: [ef1234Show_begin] navn : [ef1234]<br /> [ef1234Show_end]
 • Pladsangivelse:
  • [seatsLeft] Antal pladser tilbage
  • [seatsTotal] Antal pladser totalt
  • [seatLimitationShow] : indsætter 'hidden' hvis der ikke er pladsbegrænsning (benyttes til at skjule via css)
  • [noSeatLimitationShow] indsætter 'hidden' hvis der er pladsbegrænsning  (benyttes til at skjule via css)
  • [seatLimitationShow_begin] tekst imellem [seatLimitationShow_end] Hvis der ikke er pladsbegrænsning, ryddes alt imellem begin og end (benyttes til at skjule blokke i emails hvor man ikke kan bruge css)
 • Dato og tidspunkt:
  • [eventWeekdayLong] Ugedag - f.eks. mandag
  • [eventWeekdayShort] Ugedag - kort - f.eks. man
  • [eventDateStart],[eventDate] indsætter dato for eventet. F.eks. 17/09/20
  • [eventTimeTo] Tidspunkt til f.eks. 23:00 
  • [eventTimeFrom] Tidspunkt fra f.eks. 17:00
  • [eventDateShow] : indsætter 'hidden' hvis der ikke er dato på eventet (benyttes til at skjule via css)
  • [noEventDateShow] indsætter 'hidden' hvis der er dato på eventet (benyttes til at skjule via css)
  • [eventDateShow_begin] tekst imellem [eventDateShow_end] Hvis der ikke er dato på eventet, ryddes alt imellem begin og end (benyttes til at skjule blokke i emails hvor man ikke kan bruge css)
 • Tilmeldingsdeadline:
  • [signupDeadlineShow] : indsætter 'hidden' hvis der ikke er tilmeldingsdeadline på eventet (benyttes til at skjule via css)
  • [nosignupDeadlineShow] indsætter 'hidden' hvis der er tilmeldingsdeadline på eventet (benyttes til at skjule via css)
  • [signupDeadlineShow_begin] tekst imellem [signupDeadlineShow_end] Hvis der ikke er tilmeldingsdeadline på eventet, ryddes alt imellem begin og end (benyttes til at skjule blokke i emails hvor man ikke kan bruge css)
  • [signupDeadlineDatetime] Dato og tid for tilmeldingsdeadline. F.eks. 17/09/20 12:00
 • 'Vis fra dato':
  • [openForSignupShow] : indsætter 'hidden' hvis der ikke er åben for tilmelding på eventet (benyttes til at skjule via css)
  • [noopenForSignupShow] indsætter 'hidden' hvis der er åben for tilmelding på eventet (benyttes til at skjule via css)
  • [openForSignupShow_begin] tekst imellem [openForSignupShow_end] Hvis der ikke er åben for tilmelding på eventet, ryddes alt imellem begin og end (benyttes til at skjule blokke i emails hvor man ikke kan bruge css)
  • [openForSignupDatetime] Dato og tid for åben for tilmelding. F.eks. 17/09/20 12:00
 • Åben for tilmelding:
  • [openForSignupDatetime] Dato og tid for åbning af tilmelding. F.eks. 17/09/20 12:00
  • [openForSignupShow] : indsætter 'hidden' hvis der ikke er åben for tilmelding på eventet (benyttes til at skjule via css)
  • [noopenForSignupShow] indsætter 'hidden' hvis der er åben for tilmelding på eventet (benyttes til at skjule via css)
  • [openForSignupShow_begin] tekst imellem [openForSignupShow_end] Hvis der ikke er åben for tilmelding på eventet, ryddes alt imellem begin og end (benyttes til at skjule blokke i emails hvor man ikke kan bruge css)
 • Framelding af tilmelding:
  • [unsubscribeShow_begin] tekst imellem [unsubscribeShow_end] Hvis der ikke er framelding aktiveret på eventet, ryddes alt imellem begin og end (benyttes til at skjule blokke i emails hvor man ikke kan bruge css)
  • [unsubscribeEventLink]&dTpl=1 indsætter linket frameldingssiden. (&dTpl=1 gør at skabelonen til direkte links benyttes)
  • [unsubscribedatetime] erstattes med dato og tid for sidste frist for framelding f.eks. 16/09/20 12:00
 • Kunder
  • [newCustomerBegin] og [newCustomerEnd] kan bruges til at indsætte information, i forbindelse med oprettelse af nye kunder. 
  • [noNewCustomerBegin] og [noNewCustomerEnd] kan bruges til at indsætte information, i forbindelse med eksisterende kunder. 

1.6.15.130 Tekst editor typografier

Ved at trykke 'Tekst editor typografier' har du mulighed for at oprette dine egne typografier til den teksteditor, der fremkommer, når du redigerer en tekst. En typografi kan f.eks. være en overskrift i en bestemt farve, størrelse og skrifttype, som du ofte bruger i dine tekster. Hvis du opretter typografien her, behøver du ikke at lave den fra start hver gang du ændrer en tekst, men du kan hente den frem i teksteditoren.

Øverst på siden vil du se en oversigt over de tre overskriftstyper, der er oprettet som standard og som du kan vælge i teksteditoren. Du har her mulighed for at slette eller ændre i eksisterende typografier ved at markere feltet med den ønskede handling og derefter trykke 'Opdater'.

Nederst har du mulighed for at oprette en ny teksteditor typografi. Indtast navnet på din typografi, vælg farve, indtast størrelse i pixel, vælg skrifttype og hvis ønsket vælg om overskriften skal være fed, kursiv og/eller understreget. Tryk herefter 'Opret fast felt'. Typografien er nu oprettet og kan tilgås i alle teksteditorer.


1.6.15.140 Knap editor

Ved at trykke 'Knap editor' har du mulighed for at ændre udseendet på de knapper, der vises i online booking. Du har mulighed for at vælge mellem to standard knaptyper eller at oprette dine egne knaptyper.

Du har øverst mulighed for at vælge, hvilken knaptype der skal anvendes i online booking. Du kan som udgangspunkt vælge mellem tre typer, hvor 'GECKO – Bootstrap (default)' er valgt som standard. Det er denne knaptype, der passer bedst sammen med resten af online booking.

Hvis du ønsker at oprette din egen knaptype, skal du øverst vælge typen 'GECKO – Bootstrap (default)' og nederst ud for 'Gem som ny skabelon' indtaste et navn på din egen knaptype. Du har nu mulighed for at vælge din egen knaptype øverst og derefter ændre i koden og uploade nye billeder til brug på knapperne.


Bemærk! At oprette sine egen knapper kræver et vist kendskab til programmering. For langt de fleste GECKO Booking brugere vil standardknapperne være tilstrækkelige.


 


Prøv en gratis og uforpligtende demo af GECKO Booking

Udfyld formularen, og vi sender dig en demo hurtigst muligt.

 

Felter markeret med * er påkrævede