Har du spørgsmål?

Vi hjælper gerne!!

Spørgsmål til Gecko Booking?

Er du i tvivl om hvorvidt Gecko Booking er noget for dig, eller har du andre spørgsmål? Så hører vi rigtig gerne fra dig!

Alt OK!
Indtast venligst dit navn.
Alt OK!
Indtast venligst din e-mail.
Alt OK!
Alt OK!
Indtast venligst dit spørgsmål.

Felter markeret med * er påkrævede

Vejledninger - Front-end: Vælg tid på dagen

Front-end: Vælg tid på dagen

Under 'Vælg tid på dagen' kan du ændre indstillinger, der har indflydelse på, hvordan den side, hvor kunden skal vælge tidspunkt for bookingen, ser ud. Indstillingerne ændres ved at markere (funktionen aktiveres) eller afmarkere (funktionen deaktiveres) boksen ud for den indstilling, du ønsker at ændre. Tryk herefter 'Opdater' i bunden af siden.

Du har her følgende muligheder:

  • Vis røde tider: Du har her mulighed for at vælge, hvorvidt kunden kan se hvilke tider, der allerede er booket (gælder ikke hold/kursus og ubestemt tid/lokalebooking).
  • Vis booking indhold: Ved at aktivere denne, kan du indsætte Erstatningskoder med den information du ønsker, der skal fremgå i frontend. 'Tekst på dato' er hvis du ønsker, at der skal være en fast tekst på klokkeslættet. 'Tekst ved hover' er den tekst der vil komme frem ved mouseover. Tiden eller teksten der vises følger Indstillingerne på den enkelte ydelse. 
  • Summér alle kalendere: Du har her mulighed for at vælge, hvorvidt der kun skal vises ét sæt af tider og ikke ét sæt per kalender. Hvis funktionen aktiveres, samles alle kalendere under ét sæt tider og booking sker tilfældigt i en kalender, der har en ledig tid (gælder ikke hold/kursus og ubestemt tid/lokalebooking). Hvis du markerer boksen 'vis antal ledige tider', vil kunden kunne se, hvor mange kalendere der har en ledig tid i det pågældende tidsrum. Hvis en eller flere kalendere repræsenterer andet end en medarbejder, f.eks. et hold eller et lokale, skal denne funktion forblive deaktiveret. Bemærk at hvis kalendervælgeren er aktiv og kunden vælger en bestemt kalender, vil der stadig kun vises ledige tider i den valgte kalender. Hvis kunden ikke vælger en bestemt kalender, vil alle ledige tider dog blive vist sammen og ikke fordelt på de enkelte kalendere. Hvis kunden ingen indflydelse skal have på hvilken kalender, der bookes i, skal denne funktion aktiveres og kalendervælger-funktionen deaktiveres.
  • Vælg frit start tidspunkt: Ved at aktivere denne funktion har kunden mulighed for frit at vælge starttidspunkt for ydelsen. Du har mulighed for at vælge i hvilke intervaller starttidspunkter skal udbydes. Det vil sige, at hvis du f.eks. vælger 15 min. intervaller, vil kunden få tilbudt et starttidspunkt hvert kvarter. Som udgangspunkt er denne funktion ikke aktiveret og systemet forsøger i stedet at optimere placeringen af ydelserne så du har færrest 'huller' i kalenderen. Hvis alle starttidspunkter tilbydes, giver dette større risiko for huller i kalender.
  • Vis overskredne tider: Hvis dette felt markeres vil de overskredne tider på dags dato ikke blive vist.
  • Vis kalender med første ledig tid øverst: Hvis du markerer denne boks, vil den kalender med den første ledige tid, være den der vil blive vist øverst, når kunden skal vælge en tid på dagen.

Husk at trykke 'Opdater' for at gemme en ændring!   


 


Prøv en gratis og uforpligtende demo fra Gecko Booking & Administration

Udfyld formularen, så modtager du en demo hurtigst muligt.

Alt OK!
Indtast venligst firmanavn.
Alt OK!
Indtast venligst dit telefonnummer.
Alt OK!
Indtast venligst dit navn.

Felter markeret med * er påkrævede