Har du spørgsmål?

Vi hjælper gerne!!

Spørgsmål til Gecko Booking?

Er du i tvivl om hvorvidt Gecko Booking er noget for dig, eller har du andre spørgsmål? Så hører vi rigtig gerne fra dig!

Alt OK!
Indtast venligst dit navn.
Alt OK!
Indtast venligst din e-mail.
Alt OK!
Alt OK!
Indtast venligst dit spørgsmål.

Felter markeret med * er påkrævede

Vejledninger - Erstatningskoder: Booking

Erstatningskoder: Booking

Du kan her se erstatningskoder, der kan anvendes til indsætte informationer om en konkret booking, f.eks. i forbindelse med påmindelses- og bekræftelsesemails. Se kommunikationsloggen under Kundeoplysninger mht. hvad der bliver sendt ud til kunden.

 • [BOOKINGID] erstattes med bookingens id.
 • [BOOKINGSERVICE_CUSTOMERGROUPID] erstattes med id'et på den kundegruppe, der er booket i.
 • [BOOKINGSERVICE_CUSTOMERGROUPNAME] erstattes med navnet på den kundegruppe, som kundens booking tilhører. Dvs. den kundegruppe som ydelsen ligger i/hører til. 
 • [BOOKINGSERVICE_CUSTOMERGROUPDESCRIPTION] erstattes med den kundegruppebeskrivelse, der er indtastet på den kundegruppe, som kundens booking tilhører. Kundegruppebeskrivelsen kan indtastes under kundegruppens indstillinger. 
  For at få beskrivelse 2 skriv _2 eller 3  kan du skrive _3 efterfølgende.
 • [BOOKINGSTATUS] erstattes med navnet på den status, der er valgt på bookingen. Er ingen valgt, erstattes med blank.
 • [BOOKINGBOOKEDLOCATION] erstattes med enten "Online" eller "Backend" afhængig af om bookingen er oprettet via onlinebookingen eller om den er oprettet i backend. OBS: informationen eksisterer ikke på slettede bookinger
 • [EKSTRATEKST] erstattes med bookingens ekstra tekst, dvs. den besked der blev skrevet af kunden på bookingtidspunktet og som står i 'Ekstra tekst'-feltet på den konkrete booking.
 • [EKSTRATEKST_NOBREAK] erstattes med bookingens ekstratekst (som ovenstående), men indeholder ikke linieskift. 
 • [EXTRADATONOTE] erstattes med den datonote, der er skrevet på kalenderen på den dato, hvor bookingen finder sted.
 • [BOOKINGEKSTRAFELTER] erstattes med de ekstra felter, som kunden har udfyldt for den pågældende booking.
 • [DATO] erstattes med bookingens dato (eksempelvist som 31. december 2025)
  • Hvis I vil flette datoen for dagen efter den bookede dato kan [BOOKINGDATE+1] benyttes, hvor tallet efter + indikerer hvor mange dage der skal lægges til.
 • [BOOKINGDATE_DD-MM-YYYY] erstattes med bookingens dato i formatet 31-12-2025.
 • [BOOKINGDATE_YYYY-MM-DD] erstattes med bookingens dato i formatet 2025-12-31.
 • [DAGSDATO] erstattes med dags dato i formatet 31/12-2022. 
 • [DAGSDATO_DD-MM-YYYY] erstattes med dags dato i formatet 31-12-2022.
 • [DAGSDATO_YYYY-MM-DD] erstattes med dags dato i formatet 2025-12-31.
 • [KLOKKEN] erstattes med bookingens klokkeslæt, dvs. bookingens til- og fra-tidspunkt. OBS: Sluttidspunktet beregnes udfra 'Vis min.' på valgt ydelse og eventuelle ydelsestillæg.
 • [KLOKKEN_FRATID] erstattes med det klokkeslæt, hvor bookingen starter, dvs. bookingens fra-tidspunkt.
 • [BOOKINGREALTIMEFROM] erstattes med bookingens fra-tidspunkt. Denne erstatningskode giver mulighed for, at kunne tilføje/fratrække tid, ved at skrive plus/minus x antal minutter. Eks. [BOOKINGREALTIMEFROM-15], hvor 15 minutter trækkes fra Fra-tidspunktet.
 • [BOOKINGREALTIMETO] erstattes med bookingens til-tidspunkt. Du har mulighed for, at tilføje/fratrække tid, ved at skrive plus/minus x antal minutter. Eks. [BOOKINGREALTIMETO+8], hvor 8 min. lægges til Til-tidspunktet.
 • [ResourceBookingsBegin] og [ResourceBookingsEnd] er påkrævede når du ønsker at søge efter hvilken specifik ressource der er booket sammen med en bestemt ydelse. Imellem disse to koder, skal der indsættes andre koder:
 • Gruppe: [ResourceGroupName]
  Ressource: [ResourceName]
  Fra: [ResourceBookingFromDate] [ResourceBookingFromTime]
  Til: [ResourceBookingToDate] [ResourceBookingToTime]  
 • [BOOKING_CustomerGroupDescription] erstattes med den kundegruppebeskrivelse, der er indtastet på den kundegruppe, som bookingen tilhører.
 • [YDELSE] erstattes med navnet på den ydelse, der er booket.
 • [YDELSEID] erstattes med Id'et med den ydelse, der er booket.
 • [PRIS] erstattes med ydelsens pris.
 • [serviceAdditionsPrice] erstattes med tillægsydelsens pris. 
 • [servicesTotalPrice] erstattes med den samlede pris - både for ydelsen og tillæg. 
 • [YDELSETILLAEG] erstattes med navnene på alle tillægsydelser der er booket.
 • [SERVICEADDITIONSBEGIN] og [SERVICEADDITIONSEND]
  • Tekst og erstatningskoder mellem de to erstatningskoder gentages for hver tillægsydelse.
 • [SERVICEADDITIONS_COUNT] erstattes med det antal ydelsestillæg som er booket.
  Det skal indsættes imellem [SERVICEADDITIONSBEGIN][SERVICEADDITIONSEND]
  Ex.: [SERVICEADDITIONSBEGIN][SERVICEADDITIONS_COUNT] stk. [SERVICEADDITIONS][SERVICEADDITIONSEND]
 • [BOOKING_SPOTS_RESERVED] erstattes med det antal deltager, som der er blevet booket. 
 • [YDELSEBESKRIVELSE] erstattes med den bookede ydelses ydelsesbeskrivelse, der kan indtastes under ydelsens indstillinger.
 • [YDELSEBESKRIVELSE_LANG] erstattes med den bookede ydelses lange ydelsesbeskrivelse, der kan indtastes under ydelsens indstillinger.
 • [KALENDERNAVN] erstattes med navnet på den kalender, bookingen er foretaget i.
 • [KALENDERBESKRIVELSE] erstattes med den kalenderbeskrivelse, der er indtastet for den kalender, bookingen er foretaget i. Kalenderbeskrivelsen kan indtastes under kalenderens indstillinger.
 • [KALENDEREMAIL] erstattes med den e-mail, der er indtastet på den kalender, bookingen er foretaget i. Kalenderemailen indtastes under kalenderens indstillinger.
 • [KALENDERMOBIL] erstattes med det mobiltelefonnummer, der er indtastet på den kalender, bookingen er foretaget i. Mobiltelefonnummeret indtastes under kalenderens indstillinger.
 • [CHANGEDBOOKING_FROMDATE] erstattes med datoen hvor bookingen blev flyttet fra (eksempelvist som 31. december 2025).
 • [CHANGEDBOOKING_FROMDATE_DD-MM-YYYY] erstattes med datoen hvor bookingen blev flyttet fra, i formatet 31-12-2025.
  [CHANGEDBOOKING_FROMDATE_YYYY-MM-DD] erstattes med datoen hvor bookingen blev flyttet fra, i formatet 2025-12-31.
 • [CHANGEDBOOKING_FROMTIME] erstattes med klokken der ændres fra, eks. 12:00 - 13:00.
 • [CHANGEDBOOKING_FROMTIME_START] erstattes med starttidspunktet der ændres fra, eks. 12:00.
 • [CHANGEDBOOKING_FROMSERVICENAME] erstattes med navnet på den oprindelige ydelse.
 • [CHANGEDBOOKING_FROMCALENDAR] erstattes med navnet på den kalender, bookingen oprindeligt er foretaget i.
 • [DAGEFREM] erstattes med det antal dage, du har indstillet, at kunderne må booke frem i tiden, dvs. 'Dage frem'.
 • [KALENDERINVITELINK] denne erstatningskode bruges til at lave en tekst, f.eks. 'Føj til kalender', til et link til en kalenderinvitation. Under egenskaber for hyperlink skal 'Protokol' være sat som <anden> og erstatningskoden skal indsættes som URL. Når dine kunder trykker på linket, vil de kunne tilføje deres bookinger til deres respektive kalendere.
 • [UGEDAG] erstattes med den pågældende ugedag for bookingen, f.eks. Mandag.
 • [UGEDAG_KORT] erstattes med en forkortelse af den pågældende ugedag for bookingen, f.eks. man.
 • [RANDNUM1000_9999] erstattes med et tilfældigt tal fra 1000 til 9999. Fra og til tallet kan frit sættes.
 • [SERVICE_ITEM_GROUP] erstattes med varegruppen for varen der er tilknyttet til ydelsen
 • [VIDEOMEETINGSHOW_BEGIN] og [VIDEOMEETINGSHOW_END] dette erstatningskode-par kan bruges i forbindelse med erstatningskoder for videomøder, hvis der er tilknyttet et videomøde til en konkret booking eller ydelse, og du ønsker at bekræftelsen og påmindelsen skal indeholde videolinket [VIDEOMEETINGURL] og evt. anden tekst for videomødet.

 


Prøv en gratis og uforpligtende demo fra Gecko Booking & Administration

Udfyld formularen, så modtager du en demo hurtigst muligt.

Alt OK!
Indtast venligst firmanavn.
Alt OK!
Indtast venligst dit telefonnummer.
Alt OK!
Indtast venligst dit navn.

Felter markeret med * er påkrævede