Har du spørgsmål?

Vi hjælper gerne!!

Spørgsmål til Gecko Booking?

Er du i tvivl om hvorvidt Gecko Booking er noget for dig, eller har du andre spørgsmål? Så hører vi rigtig gerne fra dig!

Alt OK!
Indtast venligst dit navn.
Alt OK!
Indtast venligst din e-mail.
Alt OK!
Alt OK!
Indtast venligst dit spørgsmål.

Felter markeret med * er påkrævede

Vejledninger - Back-end: Kunde

Back-end: Kunde

Under 'Kunde' kan du ændre indstillinger, der påvirker den såkaldte kundeprofil, der udgør kundens oplysninger. Bemærk, at nogle af de efterfølgende indstillinger kræver tilkøb af Krypteret linje/journal-modulet (Se separat vejledning om Krypteret linje/journal-modulet for mere information). Det vil blive noteret hvilke indstillinger, der kun har relevans, hvis du har tilkøbt dette modul. Indstillingerne ændres ved at markere (funktionen aktiveres) eller afmarkere (funktionen deaktiveres) boksen ud for den indstilling, du ønsker at ændre. Tryk herefter 'Opdater' i bunden af siden.

Du har her følgende muligheder:

 • Kunde CPR-nummer: Du kan her bestemme, hvorvidt et CPR-nummerfelt skal vises under kundeoplysninger.
 • Kunde CPR-nummer unik: Du kan her bestemme, at et CPR-nummer skal være unikt, dvs. at der kun må være én kundeprofil med et givent CPR-nummer. 
 • Vis kontaktpersoner: Du kan her aktivere kontaktpersonmodulet, der giver dig mulighed for at indtaste kundens kontaktpersoner i systemet (Se Kontaktpersoner for mere information).
 • Kunde fødselsdato: Du kan her bestemme, hvorvidt et fødselsdatofelt skal vises under kundeoplysninger.
 • Kunde køn: Du kan her bestemme, hvorvidt et køn-felt skal vises under kundeoplysninger.
 • Kundegruppevælger: Du kan her bestemme, hvorvidt en kundegruppevælger skal vises under kundeoplysninger. Hvis denne funktion er aktiveret, har du under kundeoplysninger mulighed for at flytte kunden til en anden kundegruppe.
 • Kunde journal - Arkivering: Denne indstilling er kun relevant, hvis du har tilkøbt Krypteret linje/Journal-modulet. Du har her mulighed for at aktivere muligheden for at arkivere journalen. (Se Oprettelse af journal for mere information).
 • Kunde journal - Editor: Denne indstilling er kun relevant, hvis du har tilkøbt Krypteret linje/Journal-modulet. Du har her mulighed for at aktivere en editor på dine journalgrupper. Hermed kan du lave eksempelvis tabeller, der gør at du kan lave nogle fine skabeloner. Bemærk at denne funktion allerede er aktiveret for nye kunder, men den skal aktiveres manuelt for kunder der allerede benytter journaler. 
 • Kunde journal – Sortering: Denne indstilling er kun relevant, hvis du har tilkøbt Krypteret linje/Journal-modulet. Du har her mulighed for at bestemme, hvorvidt de nyeste indlæg i journalen skal vises i toppen eller i bunden.
 • Kunde journal – Slet indlæg: Denne indstilling er kun relevant, hvis du har tilkøbt Krypteret linje/journal-modulet. Du kan her bestemme hvor lang tid efter et indlægs oprettelse det kan slettes. Bemærk at efter udløbet af dette tidsrum er det ikke længere muligt at slette indlægget.
 • Kunde journal – Ret indlæg: Denne indstilling er kun relevant, hvis du har tilkøbt Krypteret linje/journal-modulet. Du kan her bestemme hvor lang tid efter et indlægs oprettelse det kan ændres. Bemærk at efter udløbet af dette tidsrum er det ikke længere muligt at ændre indlægget.
 • Udskriv reservationer: Du kan her bestemme hvilken information, der skal medtages, når du udskriver reservationer fra kundeoplysningssiden. Du kan vælge, hvorvidt ekstra felter og journalfelter skal medtages – Som standard medtages de. Du kan herudover bestemme, hvorvidt du kun ønsker at medtage ydelsens starttidspunkt (Fra-tid) og dermed ikke ydelsens sluttidspunkt.
 • Auto optæl kunde nr.: Du kan her bestemme, hvorvidt dine kunder automatisk skal tildeles et kundenummer.
 • Sæt næste kunde nr.: Når du har aktiveret automatisk nummering af dine kunder, har du mulighed for at bestemme, hvilket nummer den næste kunde, der oprettes, skal tildeles. Hvis du f.eks. indstiller kundenummeret til 1000, vil næste kunde få nummeret 1000, næste igen 1001 osv.
 • Skemaer - Vis slettede felter: Hvis du markerer her, vil slettede felter der tidligere har været udfyldt af kunden i et skema, blive medtaget, når du eksporterer disse data til en .csv-fil. Se også guiden om eksport af data her.  
 • Kan dele debitor: Her kan du markere, hvis du ønsker at flere kunder skal kunne dele den samme debitor. Denne funktion vil så være automatisk aktiveret på alle dine debitorer. Du kan ikke tilknytte flere kunder til samme debitor, medmindre denne er aktiveret. På samme tid kan du markere 'Skal aktiveres per debitor': Det betyder at du selv skal aktivere funktionen inde på den enkelte debitor. Du kan dermed selv vælge på hvilke debitorer du vil kunne tilknytte flere kunder. Læs mere om denne funktion i FAQ'en her.
 • Sekundær debitor: Aktiver muligheden for at angive en sekundær debitor på kundekortet, denne vil automatisk være valgt ifbm. brug af splitfaktura i kassesystemet. (Læs mere om splitfaktura her)
 • Sekundær debitor navn: Her kan du vælge hvad feltet for den sekundære debitor skal hedde på kundekortet, eksempelvist kommune.
 • Sekundær debitor gruppe: Sættes en debitorgruppe her, så begrænset de debitorer der kan vælges mellem i dropdown til sekundær debitor på kundekortet, til kun at være debitorer der tilhører den valgte debitorgruppe. (Læs mere om debitorgrupper her).
 • Primær/sekundær behandler: Ved at markere her, vælger du om der skal knyttes en primær og evt. en sekundær behandler til en specifik kunde. Når denne er valgt, vil den primære/sekundære behandler fremgå samt kunne rettes flere steder i systemet - herunder på selve kundeprofilen, på en konkret booking samt i kassen. Ud for 'Primær behandler' kan du vælge 'Alle kalendere' eller en specifik kalender. Ud for 'Sekundær behandler' er det også muligt at vælge 'Alle kalendere' samt en specifik kalender og derudover også 'Kun primær', så der altså kun er valgt en primær behandler.
 • Alder alert ikon: Her kan du aktivere at der vises et ikon hvis en kunde er yngre end den alder I sætter.

Husk at trykke 'Opdater' for at gemme en ændring!


 


Prøv en gratis og uforpligtende demo fra Gecko Booking & Administration

Udfyld formularen, så modtager du en demo hurtigst muligt.

Alt OK!
Indtast venligst firmanavn.
Alt OK!
Indtast venligst dit telefonnummer.
Alt OK!
Indtast venligst dit navn.

Felter markeret med * er påkrævede