Har du spørgsmål?

Vi hjælper gerne!!

Spørgsmål til Gecko Booking?

Er du i tvivl om hvorvidt Gecko Booking er noget for dig, eller har du andre spørgsmål? Så hører vi rigtig gerne fra dig!

Alt OK!
Indtast venligst dit navn.
Alt OK!
Indtast venligst din e-mail.
Alt OK!
Alt OK!
Indtast venligst dit spørgsmål.

Felter markeret med * er påkrævede

Vejledninger - Indstillinger

Indstillinger

Du kan ændre den enkelte ydelsesindstillinger ved at vælge 'Ret' under 'Indstillinger' ud for en ydelse på ydelsesoversigten. Indstillingerne ændres ved at markere (funktionen aktiveres) eller afmarkere (funktionen deaktiveres) boksen ud for den indstilling, du ønsker at ændre. Tryk herefter på 'Opdater' i bunden af siden.

Ved at åbne fanebladene kan du se og ændre indstillingerne i den pågældende kategori. Hvis det drejer sig om et hold, kan du også gå ind på en kategori for hold. Se Hold-/Kursusindstillinger for mere information herom.


Under 'Generelle indstillinger' kan du ændre følgende generelle indstillinger for en ydelse:

 • Kasse - varenr.: Hvis du har tilkøbt Kassemodulet, kan du indtaste et varenummer til ydelsen, som gør det muligt at betale for ydelsen via kassesystemet. Når du har indtastet et varenummer, vil nye felter fremkomme (som vist på billedet). Indstil her, om ydelsen er en aktiv vare, varens navn og pris, tilføj en alternativ pris tekst, samt gå videre til yderligere vareindstillinger.
 • Skema: Hvis du har tilkøbt Spørgeskemamodulet, kan du tilknytte skemaer til ydelsen. Vælg, om det skal være et bestemt skema, eller om kunden skal kunne vælge mellem flere forskellige skemaer. Se mere om hvordan du opretter nye skemaer, eller se Spørgeskemamodulet for mere information. Her kan du også markere i 'Afslut skema uden booking'. Dermed kan du lade din kunde udfylde et skema, uden at der dog skal laves en booking. Skemaerne er så tilgængelige på kundens profil under 'Kundens skemaer' og kan rettes af dig. 
 • Beskrivelse: Indtast en beskrivelse af ydelsen. Denne kan indsættes i bekræftelses- og påmindelses e-mails ved hjælp af erstatningskoden [YDELSEBESKRIVELSE].
 • Kræver værdikort: Hvis du har tilkøbt Gavekortmodulet, kan du bestemme, at ydelsen kun kan bookes, hvis kunden har et gyldigt abonnement eller værdikort. Hvis boksen 'Vis tilføj værdikortfelt' er markeret, kan kunden indtaste en værdikortkode, hvis et værdikort ikke i forvejen er registreret på kunden. Se Gavekortmodulet for mere information.
 • Vis periode: Bestem, hvordan ydelsens varighed skal vises i kvik book og online booking. Som standard vises både fra- og til-tidspunktet, men du kan også vælge kun at vise fra-tidspunktet, hvis du ikke ønsker, at dine kunder skal se, hvornår ydelsen er færdig. Du kan også vise en tekst i stedet for at vise perioden (dette anvendes dog kun i sjældne tilfælde, idet man i kvik book og online booking ikke kan se, hvilket tidspunkt bookingen begynder).
 • Forskyd starttidspunkt: Forskyd starttidspunktet, der vises for kunden, f.eks., hvis du skal bruge tid før en booking pga. kørsel.
 • Tillægsydelser: Bestem, hvorvidt ydelsen skal have egne tillægsydelser, eller om ydelsen skal abonnere på en anden ydelses tillægsydelser. Som standard står ydelsen til at have egne tillægsydelser, men du kan i drop-down menuen vælge, at ydelsen skal have samme tillægsydelser som en anden ydelse. Hvis du vælger at abonnere på en anden ydelses tillægsydelser, er det ikke muligt at foretage ændringer i tillægsydelserne for denne ydelse - alle ændringer skal foretages i den ydelse, der abonneres på.
 • Auto aktiv nye kalendere?: Bestem, hvorvidt ydelsen automatisk skal være aktiv på nyoprettede kalendere. Denne funktion er som standard aktiveret, hvis det blev valgt ved oprettelsen, at ydelsen skulle udbydes på alle kalendere. Hvis du valgte manuel tilmelding af ydelsen er funktionen ikke som standard aktiveret.
 • Farver dags-/ugekalender: Bestem, hvorvidt ydelsen skal have en speciel baggrundsfarve i kalendervisningerne ved at trykke på symbolet med de farvede firkanter. Denne funktion kan være relevant, hvis ydelsen kræver ekstra opmærksomhed, da den f.eks. kræver ekstra forberedelse.
 • Farver ydelsesvælger: Bestem, hvorvidt ydelsen skal have en speciel baggrundsfarve i ydelsesvælgeren, der fremkommer i både kvik book og online booking. Tryk på symbolet med de farvede firkanter for at vælge. Vær opmærksom på ikke at vælge for mørk en farve, da ydelsesnavnet i så fald kan være vanskeligt eller umuligt at læse.
 • Egne tidsindstillinger: Bestem, hvorvidt ydelsen skal have egne indstillinger for dage frem, plusdage, sletdage og ret tid. Vær opmærksom på, at du også kan indstille tidsindstillingerne under Generelle indstillinger (gældende for alle ydelser) og under Kundegrupper (gældende for den enkelte kundegruppe). Hvis du ændrer tidsindstillingerne under den enkelte ydelse, vil disse overskrive både de generelle indstillinger og kundegruppen.

Husk at trykke på 'Opdater' for at gemme en ændring!


Bemærk! Hvis du har oprettet dine ydelser som tillægsydelser, kan det være problematisk, hvis du under en ydelse vælger at abonnere på en anden ydelses tillægsydelser. I så fald vil du nemlig kunne booke en ydelse to gange i samme booking - som hovedydelse og som tillægsydelse. Denne dobbeltbooking sker i mange tilfælde som en fejl og er ikke kundens intention.


Under 'Tidsindstillinger' kan du ændre følgende overordnede tidsindstillinger for ydelsen:

 • Optimer plads: Aktiver optimering af plads i din kalender, hvilket giver mulighed for at få kortvarige ydelser ind i kalenderen uden, at de laver begrænsninger for længevarende ydelser. Du skal bestemme følgende:
  • Hvorvidt funktionen skal være aktiv i kvik book og/eller i online booking.
  • Hvor lang tid, der skal være ledig i kalenderen for, at ydelsen normalt kan bookes.
  • Et tidsrum, hvori den normale booking begrænsning ikke skal gælde.
  • Hvor lang tid før booking af ydelsen, at den normale booking begrænsning skal gælde. Som standard er den sat til 24 timer. Dvs., at hvis der er under 24 timer til det tidspunkt, hvor kunden ønsker at få foretaget en kort ydelse, kan kunden foretage bookingen udenom de normale begrænsninger, da det antages, at der er lille sandsynlighed for, at en booking af en længerevarende ydelse foretages med så kort varsel. Hvis kunden booker en eller flere tillægsydelser sammen med ydelsen træder de normale indstillinger i kraft.
 • Indsæt pause: Indsæt en pause i ydelsen. Denne funktion kan benyttes, hvis der er et ophold i bookingen, hvor kalenderen skal stå til rådighed for andre bookinger. Dette kunne f.eks. være relevant i en frisørvirksomhed, hvor kunden skal sidde med farve i håret i f.eks. 45 min., hvori frisøren kan betjene andre kunder. Foruden at aktivere funktionen skal du indstille i form af 5-minutters intervaller, hvor mange minutter efter ydelsens start, pausen skal begynde, og hvor mange minutter frem pausen skal vare. I ovenstående eksempel ville pausen skulle begynde efter f.eks. 30 minutter og vare 45 minutter frem.

Husk at trykke på 'Opdater' for at gemme en ændring!


Under 'Udvidede tidsindstillinger' kan du aktivere udvidede tidsindstillinger for ydelsen, hvilket gør det muligt at bestemme helt præcist, hvornår ydelsen kan og ikke kan bookes. Du har følgende muligheder:

 • Aktiver: Marker boksen for at aktivere udvidede tidsindstillinger. Flere felter vil nu fremkomme som vist på ovenstående billede.
 • Hvad vil du? Her har du to muligheder:
  - Den avancerede indstilling 'Jeg vil gerne lukke specifikke tider på denne ydelse' gør dig i stand til at oprette nye lukkede tider for den specifikke ydelse, hvormed du opretter tidsperioder, hvori ydelsen er lukket og dermed ikke kan bookes. Det gøres vha. knappen 'Opret ny lukket tid'.
  - Vælger du derimod 'Jeg vil gerne åbne specifikke tider på denne ydelse og lukke alle andre arbejdstider', åbner du altså specifikke tider på denne ydelse. I denne situation vil kalenderen som udgangspunkt have været lukket, men ved at vælge denne mulighed, kan du altså oprette tidsperioder, hvori ydelsen er åben for bookinger og dermed kan bookes i de kalendere, hvorpå ydelsen er aktiveret og som har arbejdstider i det pågældende tidsrum. Tryk til sidst på 'Opdater' for at gennemtvinge ændringen.

Bemærk! De udvidede tidsindstillinger er sekundære i forhold til kalenderens arbejdstider og indstillinger. Dvs., at en ydelse aldrig vil kunne bookes i en kalender, hvis den ikke er aktiveret i en kalender, og/eller hvis kalenderen ikke har arbejdstider i det pågældende tidsrum.


 

Under 'Notifikationer' kan du ændre følgende notifikationsindstillingerne for ydelsen, dvs. indstillinger, der angår de e-mails og SMSer, du sender.

 • E-mail: Indtast en eller flere e-mailadresser, som du kan modtage en e-mail på, når ydelsen bookes eller slettes. Hvis der er flere modtagere af e-mailen, adskilles e-mailadresserne med et komma (,). Husk at aktivere, hvilke e-mails du ønsker at modtage.
 • Send e-mail ved booking: Aktiver modtagelse af e-mails, når ydelsen bookes. Ved at markere boksen 'Medtag ydelsesbeskrivelse' medtages den korte beskrivelse af ydelsen i e-mailen.
 • Send e-mail ved sletning: Aktiver modtagelse af e-mails, når ydelsen slettes. Ved at markere boksen 'Medtag ydelsesbeskrivelse' medtages den korte beskrivelse af ydelsen i e-mailen.
 • Deaktiver SMS påmindelse: Deaktiver SMS påmindelser for ydelsen.
 • Deaktiver e-mail påmindelse: Deaktiver e-mail påmindelser for ydelsen.

Husk at trykke på 'Opdater' for at gemme en ændring!


Under 'Ressourceindstillinger' kan du ændre følgende ressourceindstillinger for ydelsen:

 • Ressource 1/Ressource 2/Ressource 3: Aktiver ressourcebooking ved booking af ydelsen. Se Ressourcebooking for mere information.

Husk at trykke på 'Opdater' for at gemme en ændring!


 


Prøv en gratis og uforpligtende demo fra Gecko Booking & Administration

Udfyld formularen, så modtager du en demo hurtigst muligt.

Alt OK!
Indtast venligst firmanavn.
Alt OK!
Indtast venligst dit telefonnummer.
Alt OK!
Indtast venligst dit navn.

Felter markeret med * er påkrævede