Har du spørgsmål til Gecko Booking?

Vi hjælper gerne :)

Spørgsmål til Gecko Booking?

Er du i tvivl om hvorvidt Gecko Booking er noget for dig, eller har du andre spørgsmål? Så hører vi rigtig gerne fra dig!

Felter markeret med * er påkrævede

+45 7027 1699 info@gecko.dk Log ind Online booking- & administrationssystem - Nemt og enkelt

Guideoversigt

Ydelsestillæg


Indholdsfortegnelse

1.6.110  Ydelsestillæg
   1.6.110.0  Kopiering af ydelser til tillægsydelser
   1.6.110.0  Oprettelse af nyt tillæg
   1.6.110.0  Tillægsgrupper
   1.6.110.0  Tillægsoversigt
   1.6.110.0  Ret tillæg

1.6.110 Ydelsestillæg

Tillæg er ydelser, varer og lignende som dine kunder kan tilkøbe, når de booker en bestemt ydelse. Dette kunne f.eks. være, hvis du ønsker, at dine kunder skal kunne tilkøbe en ansigtsmassage, når de booker en rygmassage, eller hvis de skal kunne tilkøbe nogle bestemte massageolier. Ved at oprette tillæg gør du det dermed muligt for dine kunder at booke mere end en ting ad gangen. I bookingsystemet refererer tillæg og tillægsydelser til samme ting.

Tillæg kan oprettes på to måder:

 1. Du kan vælge at kopiere dine ydelser til tillægsydelser.
 2. Du kan oprette nye tillæg.

Du tilgår en ydelses tillæg ved at vælge 'Vis' under kolonnen 'Tillæg' ud for den ønskede ydelse på ydelsesoversigten.


1.6.110.0 Kopiering af ydelser til tillægsydelser

Du kan oprette nye ydelsestillæg ved at kopiere dine hovedydelser. Denne simple manøvre gør du det muligt for dig og dine kunder at booke flere af dine ydelser på én gang.

Du skal på ydelsesoversigten markere de ydelser, du ønsker at kopiere til tillægsydelser. Herefter skal du scrolle ned til feltet 'Med markerede gør:' og vælge 'Kopier til tillægsydelser ...'. Du skal nu vælge, om du vil placere ydelserne i en allerede eksisterende tillægsydelsesgruppe eller om du vil oprette en ny tilsvarende tillægsydelsesgruppe, og derefter trykke på 'Opdater markerede'.

Du skal nu indstille, hvilke hovedydelser, de nye tillægsydelser skal være aktive på. Dette gør du ved at gå til 'Indstillinger' > 'Ydelsestillæg', trykke på 'Ret' ud for hver enkelt ydelsestillæg og åbne fanebladet 'Aktiver ydelser', hvorefter du skal markere de ønskede hovedydelser. Tillægsydelsen bliver herefter tildelt samme varenr. som den tilknyttede hovedydelse, så hvis der ændres i prisen på den ene af ydelserne, så ændres det automatisk på den anden.

Husk at trykke på 'Opdater' for at gemme.


1.6.110.0 Oprettelse af nyt tillæg

Du kan oprette nye tillægsydelser på tillægsydelsesoversigten.

Du har øverst på oversigten mulighed for at oprette nye tillægsydelser. Her skal du først indtaste tillægsydelsens navn. Vær opmærksom på, at det også er dette navn, kunden ser, når han/hun ønsker at booke tillægsydelsen. Herefter skal du vælge, hvilken gruppe, du ønsker at placere tillægsydelsen i, hvad prisen for tillægsydelsen i kroner skal være, samt hvor lang tid tillægsydelsen varer. Det er meget vigtigt, at du vælger den korrekte tid, da det er her, du fortæller systemet hvor lang tid, der skal bookes. Under 'Kunden ser' har du mulighed for at bestemme, hvor lang tid kunden skal se, at tillægsydelsen varer, når han/hun ønsker booker denne. De samme regler gælder som ved oprettelse af en almindelig ydelse.


Bemærk! Husk at tillægsydelsens varighed skal kunne placeres inden for kalenderens arbejdstid. F.eks. kan en tillægsydelse, der varer 50 minutter ikke placeres, hvis kalenderen kun er åben i 45 minutter.


Til sidst kan du vælge hvorvidt tillægsydelsen skal udbydes på alle kalendere, eller om du vil tilmelde tillægsydelsen manuelt på de kalendere, der skal udbyde denne. Manuel tilmelding kan f.eks. bruges, hvis du har flere ansatte (med en kalender per ansat), hvor kun enkelte af disse kan udføre en bestemt behandling. I dette tilfælde ville du skulle vælge 'Nej, jeg tilmelder manuelt' og så tilmelde tillægsydelsen manuelt på de kalendere, der skal udbyde denne. Tryk til sidst på 'Opret tillægsydelse' og tillægsydelsen er oprettet og fremgår nu af tillægsydelsesoversigten

Som ved kopiering af hovedydelser til tillægsydelser skal du nu indstille, hvilke hovedydelser, den nye tillægsydelse skal være aktive på. Dette gør du ved at trykke på 'Ret' ud for tillægsydelsen, hvorefter du åbner fanebladet 'Aktiver ydelser' og markerer de ønskede hovedydelser. 

Tillægsydelsen bliver herefter tildelt samme varenr. som den tilknyttede hovedydelse, hvilket betyder, at hvis der ændres i prisen på den ene af ydelser, så ændres der tilsvarende på den anden.

Du kan til enhver tid oprette nye tillægsydelser.


1.6.110.0 Tillægsgrupper

Hvis du trykker på tandhjulet ud for en tillægsydelsesgruppe har du mulighed for at lave indstillinger for den enkelte tillægsgruppe, for både front-end (dine kunder) og back-end (din virksomhed).

Front-end:

 • Begræns til en tillægsydelse i gruppen: Vælger du at markere denne boks, vil kunden kun have mulighed for at vælge én tillægsydelse fra denne gruppe.
 • Skal vælge antal tillægsydelser i gruppen: Hvis du markerer denne boks, påkræves det at kunden skal vælge minimum en tillægsydelse fra gruppen.
 • Krav til antal tillægsydelser: Du har to muligheder til denne funktion. Du kan enten bestemme, at der skal vælges samme antal tillægsydelser, som det antal deltagere kunden booker for. Alternativt kan du i boksene nedenunder angive, om du ønsker at der skal være et maksimum og minimum antal for tillægsydelserne i gruppen. Hvis du angiver 10-50, skal antallet af valgte tillægsydelser i den specifikke tillægsgruppe ligge derimellem. Den er især anvendelig til rundvisninger hvor kunden skal kunne tilmelde en gruppe med angivelse af et antal deltagere inden for et bestemt interval. 

Back-end:

 • Begræns til en tillægsydelse i gruppen: Her kan du bestemme, at der kun skal være mulighed for at vælge én tillægsydelse fra denne gruppe, når du booker gennem kvikbook.
 • Skal vælge antal tillægsydelser i gruppen: Her kan du påkræve, at minimum en tillægsydelse fra gruppen skal vælges, når du booker i kvikbook.
 • Krav til antal tillægsydelser: Du har to muligheder til denne funktion. Du kan enten bestemme, at der skal vælges samme antal tillægsydelser, som det antal deltagere kunden booker for. Alternativ kan du i boksene nedenunder angive, om du ønsker at der skal være et maksimum og minimum antal for tillægsydelserne i gruppen. Hvis du angiver 10-50, skal antallet af valgte tillægsydelser i den specifikke tillægsgruppe ligge derimellem. Den er især anvendelig til rundvisninger hvor kunden skal kunne tilmelde en gruppe med angivelse af et antal deltagere inden for et bestemt interval. 

Bemærk! Front-end indstillingerne vil kun være gældende for dine kunder, mens back-end indstillingerne kun er gældende for dig når du f.eks. booker for en kunde i kvikbook.

Husk at trykke 'Opdater' for at gemme en ændring!


1.6.110.0 Tillægsoversigt

Hvis du har oprettet tillæg, kommer du til en tillægsoversigt, når du vælger 'Vis' under kolonnen 'Tillæg' ud for en ydelse på ydelsesoversigten. Bemærk! For at kunne redigere tillægsydelserne, skal du klikke på 'Rediger tillægsydelser' i øverste højre hjørne. Hvis du kommer til oversigten fra 'Indstillinger' vil du kunne redigere med det samme. På tillægsoversigten vises alle oprettede tillæg. Når du har oprettet et tillæg for en ydelse, vil tillægget vises automatisk ved alle andre ydelser. Tillægget er dog kun aktiveret for den ydelse, det er oprettet for, og det skal manuelt aktiveres ved andre ydelser. Den automatiske visning betyder dog, at når du har oprettet og opsat tillægsydelsen en gang, kan den med et enkelt klik aktiveres for andre ydelser.

Som udgangspunkt har alle ydelser unikke tillægsydelser og aktiverede tillæg gælder kun for den valgte ydelse. En ydelse kan dog abonnere på en anden ydelses tillægsydelser. Hvis du f.eks. tilbyder to massageformer, hvor disse skal have samme tillægsydelser aktiveret, kan massageform 1 sættes til at abonnere på massageform 2's tillæg. Denne funktion kan aktiveres under den ønskede ydelses indstillinger (Se Indstillinger for mere information).

Øverst på siden kan du se selve tillægsoversigten. Du har her følgende muligheder:

 • Vis kundebook: Du har her mulighed for at bestemme, hvorvidt tillægsydelsen skal vises for og kunne bookes af kunder, det vil sige via online booking. Hvis tillægsydelsen er oprettet for den valgte ydelse, vil denne funktion være aktiveret. Hvis tillægsydelsen er blevet oprettet under en anden ydelse, vil tillægget skulle aktiveres manuelt her. Du kan markere alle tillægsydelser i gruppen ved at markere boksen 'Alle'.
 • Vis kvikbook: Du har her mulighed for at bestemme, hvorvidt tillægsydelsen skal vises i og kunne bookes via kvik book. Hvis tillægsydelsen er oprettet for den valgte ydelse, vil denne funktion være aktiveret. Hvis tillægsydelsen er blevet oprettet under en anden ydelse, vil tillægget skulle aktiveres manuelt her. Du kan markere alle tillægsydelser i gruppen ved at markere boksen 'Alle'.
 • Navn: Du har her mulighed for at ændre tillægget navn.
 • Indstillinger: Du har her mulighed for at ændre tillæggets indstillinger. Se Ret tillæg for mere information.
 • Pris: Du har her mulighed for at ændre tillægget pris.
 • Mangler varenr. / linked til kassen: Hvis du har tilkøbt kassemodulet, vil du her kunne se, hvorvidt tillægsydelsen er forbundet til kassesystemet. Hvis et symbol viser en sammenhængende kæde, er tillægget forbundet til kassen. Hvis symbolet viser en brudt kæde, er tillægget ikke forbundet til kassen. Du har mulighed for at tilføje et varenummer til tillægget under tillæggets indstillinger (Se Ret tillæg for mere information).
 • Book tid: Du har her mulighed for at ændre, hvor lang tid der bookes til tillægget i kalenderen.
 • Vis min.: Du har her mulighed for at ændre, hvor lang tid kunden ser, at tillægget varer, når vedkommende booker ydelsen.
 • Flyt: Du kan flytte et tillægs placering på listen ved at bruge de blå pile ud for det tillæg, du ønsker at flytte. Ved at ændre rækkefølgen her i oversigten, ændres også tillæggenes rækkefølge i kvik book og i online booking.
 • Marker: Du har her mulighed for at vælge et eller flere tillæg, som du i drop-down menuen under 'Gør med markerede følgende' kan udføre en handling med. Du har her mulighed for at flytte de markerede tillæg til en anden tillægsgruppe, at slette de markerede tillæg eller at flytte dem til en inaktiv gruppe. De inaktive tillæg vises ikke længere i kvik book og i online booking, men de slettes ikke. Dermed kan du aktivere dem igen, hvis du ønsker at udbyde tillæggene igen på et senere tidspunkt. Du kan markere alle tillægsydelser i gruppen ved at markere boksen 'Alle'.

Husk at trykke 'Opdater liste' nederst på siden for at gemme en ændring!


Bemærk! Når du foretager ændringer i et tillæg, ændrer du tillægget for alle ydelser. Hvis du ønsker, at en bestemt ydelse skal have tillægget i en anden version, skal du oprette et nyt tillæg, som du kun aktiverer for denne ydelse.


Du har på tillægsoversigten også mulighed for at ændre tillægsgruppernes rækkefølge ved hjælp af de blå pile ud for tillægsgruppernes navne. Ved at ændre gruppernes rækkefølge her i oversigten, ændres også gruppernes rækkefølge i kvik book og i online booking. Samtidig har du mulighed for at slette en tillægsgruppe ved at trykke på ikonet, der viser et 'Indkørsel forbudt'-skilt. Når du sletter en tillægsgruppe, flyttes alle tillæg i denne gruppe til den inaktive gruppe. Fra denne gruppe kan du flytte tillægget til en anden gruppe. Et tillæg skal være i en aktiv tillægsgruppe før det kan bookes!
    
Nederst på siden har du mulighed for at oprette nye tillæg og tillægsgrupper. Se Oprettelse af nyt tillæg for mere information.


1.6.110.0 Ret tillæg

Du har mulighed for at ændre indstillingerne for det enkelte tillæg ved på tillægsoversigten at vælge 'Ret' ud for det tillæg, du ønsker at ændre. Indstillingerne ændres ved at markere (funktionen aktiveres) eller afmarkere (funktionen deaktiveres) boksen ud for den indstilling, du ønsker at ændre. Tryk herefter 'Opdater' i bunden af siden.
 
Ved at trykke på den lille pil til højre kan du se og ændre indstillingerne i den pågældende kategori.

 

Under 'Generelle indstillinger' har du mulighed for at ændre en række generelle indstillinger for denne ydelse. Du har her følgende muligheder:

 • Kasse - varenr.: Hvis du har tilkøbt kassemodulet, har du her mulighed for at indtaste et varenummer til tillægget. Dette gør det muligt at betale for ydelsen via kassesystemet. Når du har indtastet et varenummer, vil der fremkomme nye felter (Som vist i skærmbilledet). Du har her mulighed for at bestemme, hvorvidt tillægget er en aktiv vare, ændre varens navn, ændre varens pris samt at gå videre til yderligere vareindstillinger. Se separat vejledning om Kassemodulet for mere information.
 • Aktiver stykvælger: Du kan her gøre det muligt for kunden at bestille mere en et styk af samme tillæg. Dette kan f.eks. være relevant, hvis tillægget er en vare, som kunden godt kan købe flere af. Som standard er denne funktion ikke aktiveret og hvert tillæg kan derfor kun bookes en gang i samme booking.

Husk at trykke 'Opdater' for at gemme en ændring!


Under 'Aktiver på ydelser' har du mulighed for at markere de ydelser, hvor den pågældende tillægsydelse skal være aktiv.

Husk at trykke 'Opdater' for at gemme en ændring!


Under 'Ressourceindstillinger' har du mulighed for at indstille dit system, sådan at en ressource kan bookes automatisk sammen med en tillægsydelse. Bookingsystemet vil i så fald tage højde for om pågældende ressource er ledig, når tillægsydelsen ønskes booket, og kun vise ledige tider, hvor ressourcen også er ledig. Bookingen sker særskilt, hvormed menes, at ressourcen kan bookes i både kortere og længere tid end bookingen af tillægsydelsen. 

Man kan aktivere automatisk booking af en ressource under en tillægsydelses indstillinger. Disse tilgås på tillægsydelsesoversigten, der findes under 'Indstillinger' -> 'Tillægsydelser'. Tryk herefter 'Ret' under kolonnen 'Indstillinger' ud for den tillægsydelse, du ønsker at aktivere automatisk ressourcebooking for. 

Du har her mulighed for at aktivere automatisk booking af op til tre forskellige ressourcer. For at aktivere automatisk ressourcebooking skal du sætte flueben ud for boksen 'Aktiver book af ressource 1 ved book af (tillægs)ydelse', hvorefter flere felter fremkommer (Som vist i skærmbilledet). 

Hvis du allerede har aktiveret booking af en eller to andre ressourcer, skal du vælge 'Aktiver book af ressource 2 ved book af ydelse' eller 'Aktiver book af ressource 3 ved book af ydelse'.

Vælg herefter hvilken ressource du ønsker at aktivere booking af. Du har mulighed for at aktivere booking af en eller flere bestemte ressourcer eller at aktivere booking af en vilkårlig ressource i en bestemt ressourcegruppe. Hvis der kun eksisterer én ressource af den type, der skal anvendes, skal du vælge denne. Hvis der eksisterer to eller flere eksemplarer af samme ressourcetype og det er ligegyldigt, hvilken ressource der bookes, kan disse oprettes i samme gruppe. Du kan herefter vælge at booke vilkårligt i denne gruppe. Ved at vælge vilkårligt mellem ressourcerne, optimeres chancerne for at få flest mulige bookinger i kalenderen, da en ydelse ikke kan bookes, hvis ikke mindst en af de valgte ressourcer er ledige - jo flere ressourcer der er at vælge imellem, des større chance er der for, at en ressource er ledig på det tidpunkt, hvor kunden ønsker at booke en tid. 


Du skal nu vælge, hvornår bookingen af ressourcen skal starte. Du kan vælge at starte ressourcebookingen på samme tidspunkt som bookingen af tillægsydelsen. Du kan dog også vælge at starte ressourcebookingen før eller efter tillægsydelses-bookingen ved hjælp af 'Start +/-'-funktionen. Hvis du ønsker det, kan du her indtaste hvor mange dage, timer og/eller minutter, du ønsker, at bookingen af ressourcen skal starte før eller efter bookingen af tillægsydelsen.

Herefter skal du vælge, hvornår bookingen af ressourcen skal slutte. Du har her samme muligheder som da du bestemte starttidspunktet for ressourcebookingen.

Slutteligt kan du på tillægsydelsen angive at denne ikke skal kunne bookes igen, hvis den allerede er booket på hovedydelsen eller en af de andre valgte tillægsydelser. Dette gøres under 'Ressourcen bookes som udgangspunkt 1 gang pr. tillægsydelse'. Her kan du så sætte flueben i boksen ud for 'Hvis markeret, så bookes ressourcen kun en gang', og dermed bookes tillægsydelsen altså kun én gang. 


 


Prøv en gratis og uforpligtende demo af GECKO Booking

Udfyld formularen, og vi sender dig en demo hurtigst muligt.

 

Felter markeret med * er påkrævede