Prøv en gratis demo

Klik her for at bestille

Bestil en gratis demo

Prøv en gratis og uforpligtende demo af Gecko Booking - Udfyld formularen, og vi sender dig en demo hurtigst muligt

Felter markeret med * er påkrævede

Vejledninger til GECKO Booking

Finder du ikke svar på dine spørgsmål, er du naturligvis altid meget velkommen til at kontakte os

Kontakt os

Guideoversigt

Ret tillæg


Indholdsfortegnelse

1.6.110.0  Ret tillæg

1.6.110.0 Ret tillæg

Du har mulighed for at ændre indstillingerne for det enkelte tillæg ved på tillægsoversigten at vælge 'Ret' ud for det tillæg, du ønsker at ændre. Indstillingerne ændres ved at markere (funktionen aktiveres) eller afmarkere (funktionen deaktiveres) boksen ud for den indstilling, du ønsker at ændre. Tryk herefter 'Opdater' i bunden af siden.
 
Ved at trykke på den lille pil til højre kan du se og ændre indstillingerne i den pågældende kategori.

 

Under 'Generelle indstillinger' har du mulighed for at ændre en række generelle indstillinger for denne ydelse. Du har her følgende muligheder:

  • Kasse - varenr.: Hvis du har tilkøbt kassemodulet, har du her mulighed for at indtaste et varenummer til tillægget. Dette gør det muligt at betale for ydelsen via kassesystemet. Når du har indtastet et varenummer, vil der fremkomme nye felter (Som vist i skærmbilledet). Du har her mulighed for at bestemme, hvorvidt tillægget er en aktiv vare, ændre varens navn, ændre varens pris samt at gå videre til yderligere vareindstillinger. Se separat vejledning om Kassemodulet for mere information.
  • Aktiver stykvælger: Du kan her gøre det muligt for kunden at bestille mere en et styk af samme tillæg. Dette kan f.eks. være relevant, hvis tillægget er en vare, som kunden godt kan købe flere af. Som standard er denne funktion ikke aktiveret og hvert tillæg kan derfor kun bookes en gang i samme booking.

Husk at trykke 'Opdater' for at gemme en ændring!


Under 'Aktiver på ydelser' har du mulighed for at markere de ydelser, hvor den pågældende tillægsydelse skal være aktiv.

Husk at trykke 'Opdater' for at gemme en ændring!


Under 'Ressourceindstillinger' har du mulighed for at indstille dit system, sådan at en ressource kan bookes automatisk sammen med en tillægsydelse. Bookingsystemet vil i så fald tage højde for om pågældende ressource er ledig, når tillægsydelsen ønskes booket, og kun vise ledige tider, hvor ressourcen også er ledig. Bookingen sker særskilt, hvormed menes, at ressourcen kan bookes i både kortere og længere tid end bookingen af tillægsydelsen. 

Man kan aktivere automatisk booking af en ressource under en tillægsydelses indstillinger. Disse tilgås på tillægsydelsesoversigten, der findes under 'Indstillinger' -> 'Tillægsydelser'. Tryk herefter 'Ret' under kolonnen 'Indstillinger' ud for den tillægsydelse, du ønsker at aktivere automatisk ressourcebooking for. 

Du har her mulighed for at aktivere automatisk booking af op til tre forskellige ressourcer. For at aktivere automatisk ressourcebooking skal du sætte flueben ud for boksen 'Aktiver book af ressource 1 ved book af (tillægs)ydelse', hvorefter flere felter fremkommer (Som vist i skærmbilledet). 

Hvis du allerede har aktiveret booking af en eller to andre ressourcer, skal du vælge 'Aktiver book af ressource 2 ved book af ydelse' eller 'Aktiver book af ressource 3 ved book af ydelse'.

Vælg herefter hvilken ressource du ønsker at aktivere booking af. Du har mulighed for at aktivere booking af en eller flere bestemte ressourcer eller at aktivere booking af en vilkårlig ressource i en bestemt ressourcegruppe. Hvis der kun eksisterer én ressource af den type, der skal anvendes, skal du vælge denne. Hvis der eksisterer to eller flere eksemplarer af samme ressourcetype og det er ligegyldigt, hvilken ressource der bookes, kan disse oprettes i samme gruppe. Du kan herefter vælge at booke vilkårligt i denne gruppe. Ved at vælge vilkårligt mellem ressourcerne, optimeres chancerne for at få flest mulige bookinger i kalenderen, da en ydelse ikke kan bookes, hvis ikke mindst en af de valgte ressourcer er ledige - jo flere ressourcer der er at vælge imellem, des større chance er der for, at en ressource er ledig på det tidpunkt, hvor kunden ønsker at booke en tid. 


Du skal nu vælge, hvornår bookingen af ressourcen skal starte. Du kan vælge at starte ressourcebookingen på samme tidspunkt som bookingen af tillægsydelsen. Du kan dog også vælge at starte ressourcebookingen før eller efter tillægsydelses-bookingen ved hjælp af 'Start +/-'-funktionen. Hvis du ønsker det, kan du her indtaste hvor mange dage, timer og/eller minutter, du ønsker, at bookingen af ressourcen skal starte før eller efter bookingen af tillægsydelsen.

Herefter skal du vælge, hvornår bookingen af ressourcen skal slutte. Du har her samme muligheder som da du bestemte starttidspunktet for ressourcebookingen.

Slutteligt kan du på tillægsydelsen angive at denne ikke skal kunne bookes igen, hvis den allerede er booket på hovedydelsen eller en af de andre valgte tillægsydelser. Dette gøres under 'Ressourcen bookes som udgangspunkt 1 gang pr. tillægsydelse'. Her kan du så sætte flueben i boksen ud for 'Hvis markeret, så bookes ressourcen kun en gang', og dermed bookes tillægsydelsen altså kun én gang. 


Prøv en gratis og uforpligtende demo af GECKO Booking

Udfyld formularen, og vi sender dig en demo hurtigst muligt.

 

Felter markeret med * er påkrævede