Har du spørgsmål?

Vi hjælper gerne!!

Spørgsmål til Gecko Booking?

Er du i tvivl om hvorvidt Gecko Booking er noget for dig, eller har du andre spørgsmål? Så hører vi rigtig gerne fra dig!

Alt OK!
Indtast venligst dit navn.
Alt OK!
Indtast venligst din e-mail.
Alt OK!
Alt OK!
Indtast venligst dit spørgsmål.

Felter markeret med * er påkrævede

Vejledninger - Oprettelse af nyt tillæg

Oprettelse af nyt tillæg

Du kan oprette nye tillægsydelser på tillægsydelsesoversigten. Du finder tillægsydelsesoversigtet ved at gå til 'Indstillinger' > 'Booking' > 'Ydelsestillæg'. 

Øverst på oversigten har du mulighed for at oprette nye tillægsydelser. Her skal du først indtaste følgende informationer om tillægsydelsen:

Navn: Vær opmærksom på, at det også er dette navn, kunden ser, når han/hun ønsker at booke tillægsydelsen.

Gruppe: Anngiv hvilken gruppe, du ønsker at placere tillægsydelsen i.

Pris: Angiv prisen for tillægsydelsen i DKK. 

Book i kalender: Angiv, hvor lang tid tillægsydelsen varer. Det er meget vigtigt, at du vælger den korrekte tid, da det er her, systemet registrerer, hvor lang tid der skal bookes. Under 'Kunden ser' har du mulighed for at bestemme, hvor lang tid kunden skal se, at tillægsydelsen varer, når han/hun ønsker booker denne. De samme regler gælder som ved oprettelse af en almindelig ydelse. Bemærk, at tillægsydelsens varighed skal kunne placeres inden for kalenderens arbejdstid. F.eks. kan en tillægsydelse, der varer 50 minutter ikke placeres, hvis kalenderen kun er åben i 45 minutter.

Udbydes på alle kalendere: Slutteligt skal du angive, hvorvidt tillægsydelsen skal udbydes på alle kalendere, eller om du vil tilmelde tillægsydelsen manuelt på de kalendere, der skal udbyde denne. Manuel tilmelding kan f.eks. bruges, hvis du har flere ansatte (med en kalender per ansat), hvor kun enkelte af disse kan udføre en bestemt behandling. I dette tilfælde ville du skulle vælge 'Nej, jeg tilmelder manuelt' og så tilmelde tillægsydelsen manuelt på de kalendere, der skal udbyde denne.

Tryk til sidst på 'Opret tillægsydelse', og tillægsydelsen er oprettet og fremgår nu af tillægsydelsesoversigten


Som ved kopiering af hovedydelser til tillægsydelser, skal du nu indstille, hvilke hovedydelser, den nye tillægsydelse skal være aktive på. Dette gør du ved at trykke på 'Ret' ud for tillægsydelsen, hvorefter du åbner fanebladet 'Aktiver ydelser' og markerer de ønskede hovedydelser. 

Tillægsydelsen bliver herefter tildelt samme varenr. som den tilknyttede hovedydelse, hvilket betyder, at hvis der ændres i prisen på den ene af ydelser, så ændres der tilsvarende på den anden.

Du kan til enhver tid oprette nye tillægsydelser.


 


Prøv en gratis og uforpligtende demo fra Gecko Booking & Administration

Udfyld formularen, så modtager du en demo hurtigst muligt.

Alt OK!
Indtast venligst firmanavn.
Alt OK!
Indtast venligst dit telefonnummer.
Alt OK!
Indtast venligst dit navn.

Felter markeret med * er påkrævede