Har du spørgsmål?

Vi hjælper gerne!!

Spørgsmål til Gecko Booking?

Er du i tvivl om hvorvidt Gecko Booking er noget for dig, eller har du andre spørgsmål? Så hører vi rigtig gerne fra dig!

Alt OK!
Indtast venligst dit navn.
Alt OK!
Indtast venligst din e-mail.
Alt OK!
Alt OK!
Indtast venligst dit spørgsmål.

Felter markeret med * er påkrævede

Vejledninger - Booking ekstra felter

Booking ekstra felter

Med ekstra felter kan du indhente ekstra oplysninger om dine kunder i forbindelse med bookinger, da ekstra felter fungerer som en form for bookingformular. Du bestemmer selv rækkefølge og opbygning af felterne, og du kan gøre det obligatorisk for dine kunder at skulle udfylde ekstra felter for at kunne fortsætte med bookingen.

Ekstra felterne kan være tekstfelter eller valgmuligheder, hvor kunden svarer ved at markere feltet. Kundens besvarelse af ekstra felter tilføjes ved hver booking. Et eksempel kunne være, at kunden i et felt godkender, at han/hun hæfter for et gebyr ved udeblivelse.

Ekstra felter kan tilføjes ved at trykke på 'Ret' under 'Ekstra felter'-kolonnen ud for den ønskede kundegruppe på kundegruppeoversigten.

Øverst vil du se en oversigt over allerede oprettede ekstra felter, og her har du også mulighed for at oprette nye ekstra felter. Det gør du ved at trykke på den blå knap 'Opret ekstra felt'. 

For at oprette et nyt felt skal du første indtaste et navn til feltet. Dette navn fungerer som det spørgsmål, der skal besvares af kunden, fx 'Ved udeblivelse fra en aftale hæfter du for et gebyr på 150 DKK. Accepterer du dette?', 'Indtast venligst din vægt' eller 'Tryk her for at læse vores betingelser'. Herefter skal du vælge, hvilken type feltet skal være:

 • Tekstlinie: Kunden skal her besvare spørgsmålet ved at skrive tekst.
 • Radio-buttons (Ja/Nej): Kunden skal her besvare spørgsmålet ved at trykke 'Ja' eller 'Nej'.
 • Radio-buttons (Ja/Nej/Ved ikke): Kunden skal her besvare spørgsmålet ved at trykke på en knap markeret 'Ja', 'Nej' eller 'Ved ikke'.
 • Checkbox: Kunden skal her godkende ved at sætte et flueben.
 • Tal: Kunden skal her besvare spørgsmålet ved at skrive et tal.
 • Drop-down list: Kunden skal her besvare spørgsmålet ved at vælge en mulighed fra en liste.
 • Upload file: Kunden skal her uploade dokumenter til den specifikke booking.
 • Combobox: Kunden skal her vælge en af de muligheder du har oprettet, eller selv oprette en mulighed.
 • Accepter betingelser: Kunden skal her acceptere diverse betingelser.

Herefter skal du vælge, hvilken prioritet feltet skal have; hvis du har oprettet flere ekstra felter, bestemmer prioriteten hvilken rækkefølge, felterne skal vises i. Jo højere prioritet et felt har, des længere nede på listen vises det. Hvilke tal, der skrives som prioriteter, er ligegyldigt. Det, der tages udgangspunkt i, er prioriteternes forhold til hinanden. Ekstra felter tildeles automatisk en prioritet, hvor prioriteten bliver højere for hvert oprettet felt. Hvis rækkefølgen af felterne er uden betydning for dig, behøver du ikke at ændre i prioriteterne. Du kan sagtens ændre i prioriteterne, når du har oprettet alle de ønskede felter.

Efter valg af ovenstående, tryk på 'Opret felt' og feltet er nu oprettet!

Du kan redigere de oprettede felter:

 • Felt navn: Ændr feltets navn.
 • Aktiv kundebooking Bestem, hvorvidt feltet skal vises og udfyldes, når bookingen laves online af kunder. 
 • Aktiv kvikbooking: Bestem, hvorvidt feltet skal vises og udfyldes, når bookingen laves  personale via kvik book.
 • Aktiv konkret booking: Bestem, hvorvidt feltet skal vises og kan rettes, når man står på en konkret booking.
 • Prioritet: Ændr feltets prioritet.
 • Slet: Slet feltet.

Husk at trykke på 'Opdater' for at gemme en ændring!

NB: Du kan ikke ændre feltets type. Du skal i stedet oprette et nyt felt og slette det eksisterende.

I kolonnen 'Indstillinger' kan du ændre feltets indstillinger ved at trykke 'Ret' ud for det felt, som indstillingerne ønskes ændret for.


Du kan ved alle felttyper vælge, om feltet er påkrævet, dvs., om kunden skal udfylde det for at gå videre med bookingen. Som udgangspunkt markeres alle felter som påkrævede. Du kan redigere den tekst, kunden præsenteres for, når han/hun ikke har udfyldt alle felter.

Husk at trykke på 'Opdater' for at gemme en ændring.


 

I felter med typen 'Tal' kan du vælge et interval, som det tal kunden indtaster, skal være indenfor ved at sætte flueben i feltet 'Min.-Max. værdier', indtaste det ønskede interval og trykke på 'Opdater'. Dette kan f.eks. være brugbart, hvis du beder kunden vælge et tal på en skala mellem 1 og 10. Du kan redigere den tekst, kunden præsenteres for, når han/hun indtaster et tal, der ligger udenfor intervallet.

Husk altid at trykke på 'Opdater' for at gemme en ændring.


I felter med typen ‘Drop-down list' kan du bestemme, hvilke muligheder (såkaldte options), kunden kan vælge imellem. Indtast navnet på muligheden og tryk på 'Opret option'. Muligheden er nu oprettet og kan ses under 'Opret ny'-feltet. Her kan du ligeledes slette en mulighed ved at trykke på 'Slet'.

For at benytte denne felttype er det et krav, at muligheder oprettes. Du opretter flere muligheder gentages ovenstående procedure.

Husk at trykke på 'Opdater' for at gemme en ændring.

 

I felter med typen 'Combobox' kan du oprette felter for kundegruppen.

Ved at markere boksen 'Personlige værdier' vil felter, der er oprettet af kunder, være personlige og derved kun kunne ses af den specifikke kunder, der har oprettet feltet. Hvis boksen ikke markeres, vil andre kunder fra samme kundegruppe også kunne se feltet.

Ud for 'Værdier / Options' kan du oprette felter - f.eks. Projekt A, Projekt B osv. - som vil være gældende for hele kundegruppen.

Felter oprettet af kunder vil også være synlige her. Du vil kunne se, hvem der har oprettet feltet eller hvem feltet er låst til (hvis personligt).

Husk at trykke på 'Opdater' for at gemme en ændring.


I felter med typen 'Accepter betingelser' kan du oprette felter der kan benyttes til, at få accepteret diverse betingelser af kunden. 

I det store tekstfelt ud for 'Betingelser' kan du skrive de specifikke betingelser. Disse betingelser kan så gemmes direkte i dette tekstfeltet. 

Ud for 'Link tekst' skal du skrive en tekst, som i denne forbindelse typisk vil være 'Tryk her for at læse vores betingelser'. Det vil stå som et link i quick login, som det ses i eksemplet til højre. Her kan kunden så sætte et flueben i boksen ud for, for at acceptere disse betingelser. Bemærk at der skal være tekst i dette felt.

Nederst på siden vil der være en oversigt over forskellige versioner af dine betingelser. I oversigten vil du kunne se hvornår de pågældende versioner er oprettet samt hvor mange gange den er blevet godkendt/accepteret. Ved at trykke på 'Vis' ud for en specifik version, vil du kunne se de kunder, der har godkendt de pågældende betingelser. Dit system vil automatisk holde styr på alle disse forskellige versioner.

Husk at trykke på 'Opdater' for at gemme en ændring.


 


Prøv en gratis og uforpligtende demo fra Gecko Booking & Administration

Udfyld formularen, så modtager du en demo hurtigst muligt.

Alt OK!
Indtast venligst firmanavn.
Alt OK!
Indtast venligst dit telefonnummer.
Alt OK!
Indtast venligst dit navn.

Felter markeret med * er påkrævede