Har du spørgsmål?

Vi hjælper gerne!!

Spørgsmål til Gecko Booking?

Er du i tvivl om hvorvidt Gecko Booking er noget for dig, eller har du andre spørgsmål? Så hører vi rigtig gerne fra dig!

Alt OK!
Indtast venligst dit navn.
Alt OK!
Indtast venligst din e-mail.
Alt OK!
Alt OK!
Indtast venligst dit spørgsmål.

Felter markeret med * er påkrævede

Vejledninger - Ret vare

Ret vare

Når du opretter en ny vare, er det nødvendigt at redigere varens indstillinger før den 'tages i brug'. Samtidig har du altid mulighed for at vende tilbage og ændre en vares indstillinger, hvis disse skulle ændre sig på et senere tidspunkt. Du kan rette en vare ved at trykke 'Ret' ud for den ønskede vare på vareoversigten.

Du kan her se al information, der er registreret om den pågældende vare. Ved at trykke på den lille pil til højre, kan du se den information, der er registreret om varen i den pågældende kategori.


Under 'Generelle indstillinger' har du mulighed for at ændre en række generelle indstillinger for varen.

Du har her følgende muligheder:

 • ID: Du kan her se varens ID.
 • Dato oprettet: Du kan her se, hvornår varen blev oprettet.
 • Dato opdateret: Du kan her se, hvornår varen sidst er blevet ændret.
 • Aktiv: Du kan her bestemme, hvorvidt varen skal være aktiv, dvs. hvorvidt varen kan købes gennem kassesystemet.
 • Type: Du har her mulighed for at ændre varens type. Hvis der er tale om en almindelig fysisk vare eller en vare, der repræsenterer en ydelse, skal du altid vælge 'Normal'. Hvis du i stedet vælger en af de fire værdikortstyper, forvandles din vare til et værdikort.
 • Uden moms: Du har her mulighed for at gøre varen momsfri. Bemærk, at momsfritagelsen kun gælder, hvis medarbejderen er markeret som værende momsfri. Det betyder, at hvis denne funktion er aktiveret, vil samme vare have forskellige momsregler afhængigt af, hvorvidt medarbejderen er momsfritaget eller ej. En medarbejder fritages for moms under dennes indstillinger (Se Ret medarbejder for mere information). Hvis du er i tvivl om, hvorvidt din vare er momsfri, skal du selv tjekke det med din revisor eller de relevante myndigheder.
 • Navn: Du kan her ændre varens navn.
 • Varenr.: Du kan her ændre varens varenummer. Bemærk at to varer ikke kan have samme varenummer. Hvis du forsøger at tildele en vare et nummer, der allerede er tildelt en anden vare i varekartoteket, vil du blive mødt med en advarsel og varen kan ikke opdateres.
 • Pris: Du kan her ændre varens pris. Prisen skal indtastes inklusiv moms. Hvis varen er af typen Normal (altid momsfri), vil kassesystemet automatisk se, at den indtastede pris ikke skal inkludere moms – Det vil sige, at varen sælges til den pris, du har indtastet her, men på kassebonnen står det registreret, at moms udgør 0,0 DKK af prisen.
 • Pris indkøb: Du kan her indtaste varens indkøbspris. Prisen skal indtastes eksklusiv moms. Ved at indtaste varens indkøbspris her, har du mulighed for at se, hvilken værdi dit lager har (Se Lagerværdi for mere information).
 • Stregkode: Du har her mulighed for at indtaste varens stregkode. Hvis du tilkøber en stregkodescanner til kassemodulet, har du dermed mulighed for nemt og hurtigt at indscanne dine varer (Se Tilkøb til kassemodulet for mere information). Bemærk at brugen af stregkode skal aktiveres under det enkelte kasseapparats indstillinger (Se Kasseapparat(er) for mere information).
 • Varegruppe: Du kan her bestemme, hvilken varegruppe varen skal tilhøre.
 • Leverandør: Du kan her vælge, hvilken leverandør varen stammer fra. Bemærk, at du skal indtaste dine leverandører under kassesystemets indstillinger, før de kan vælges her.
 • Kræv kunde valgt: Her kan du bestemme, at man skal vælge en kunde i kassen for at kunne gennemføre købet af denne specifikke vare. Denne funktion kan også vælges for alle køb under Kasse, kasseapparat(er).
 • Flyt kundegruppe: Her kan du vælge om en kunde, ved køb af denne vare, skal forblive i sin eksisterende kundegruppe eller skal flyttes til en anden kundegruppe. Dette kan f.eks. være nyttigt, hvis kunderne eksempelvis skal købe et kontingent, før de kan booke sig på et hold. Den konkrete vare oprettes for en bestemt kundegruppe. Se Salg af værdikort gennem online booking for mere information, om hvordan du opretter salg af vare, så som eksempelvis et kontingent.

Husk at trykke 'Opdater' for at gemme en ændring!


Bemærk! Hvis den vare, du har valgt at redigere, er en vare fra en leverandørvaregruppe, vil dine muligheder her være lidt anderledes (Se Varegrupper for mere information). Du vil ikke have mulighed for at ændre alle informationer og f.eks. leverandør og stregkode ligger fast. Til gengæld vil du kunne se varens vejledende pris og varens vejledende indkøbspris.


Under 'Tilknyttede ydelser' har du mulighed for at se og ændre på ydelser og ydelsestillæg, hvor varen er tilknyttet samt fjerne tilknytningen til varenummeret.

 


Hvis dine kunder kan søge tilskud for varen gennem Sygeforsikringen "danmark", har du her mulighed for at vælge den ydelseskode, som varen kan indberettes til Sygeforsikringen "danmark" under. 


Under 'Varelager' har du mulighed for at ændre varens lagerindstillinger og lagerstatus. Bemærk, at dette kræver, at du har aktiveret brugen af et lager og samtidig har aktiveret visningen af lageret på rediger vare-siden. Aktiveringen af disse to funktioner kan ske under 'Avancerede indstillinger' > 'Back-end' > 'Lager' (Se den separate vejledning Generel vejledning for mere information).

Min: Her har du mulighed for at indtaste, hvor mange eksemplarer af varen du altid minimum vil have på lager.

Genbestil: Her har du mulighed for at indtaste, hvor mange eksemplarer af varen, der skal bestilles, når der er mindre end minimumantallet tilbage.

På lager: Her kan du se, hvor mange eksemplarer af varen, der på lager på nuværende tidspunkt. Når en vare købes gennem kassesystemet, opdateres lageret automatisk. Det vil sige, at varens antal som oftest kun skal ændres, når der er lavet status og antallet af varer er optalt, eller når nye eksemplarer af varen er bestilt og modtaget (Se Lager for mere information).

Husk at trykke 'Opdater' for at gemme en ændring!


Under 'Pointprogram' kan du tilføje varen til de pointprogram, du har oprettet. Du vil få vist en fane for hvert pointprogram, du har oprettet. For mere information om pointprogrammer se Pointprogrammer.

Du har her følgende muligheder:

 • Pointprograminformation: Du kan her se, hvorvidt pointprogrammet er aktivt, samt pointprogrammets aktive periode og indløsningsperiode. Disse informationer er indtastet på 'Ret pointprogram'-side, og du kan også kun ændre dem her (Se Ret pointprogram for mere information).
 • Varens standardindstillinger: Du kan her bestemme, hvor mange point kunden vil optjene ved at købe varen. Antallet af point skrives i feltet ud for 'Point optjent ved køb'. Når dette felt er udfyldt, er varen tilføjet til pointprogrammet. Kunden vil nu optjene det indtastede antal point ved at købe denne vare i pointprogrammets aktive periode. Du kan samtidig bestemme, hvor mange point varen skal koste, hvis kunden ønsker at købe varen med point. Varens 'pointpris' skrives i feltet ud for 'Pointpris ved køb'. Hvis du ønsker, at varen skal kunne købes med point, er det vigtigt, at du også markerer boksen 'Må købes for point'. Hvis denne boks ikke er markeret, kan varen ikke købes for point, selvom pointpris-feltet er udfyldt. Det vil herefter være muligt at købe varen for point i pointprogrammets indløsningsperiode.
 • Tidsbegrænsede perioder: Du kan her se de tidsbegrænsede perioder, du har oprettet. En tidsbegrænset periode kan benyttes, hvis du i en bestemt periode ønsker, at dine kunder skal optjene flere points end normalt, eller at varen skal koste færre point end normalt. Det kunne f.eks. være, hvis du vil køre en tidsbegrænset sommer- eller julekampagne. I den angivne periode vil den tidsbegrænsede periode overskrive standardperioden, således at det er den 'Point optjent ved køb' og den 'Pointpris ved køb', der står her, der er den gældende. Hvis varen skal kunne købes for point, skal du huske at markere boksen 'Må købes for point'. Du kan slette en tidsbegrænset periode ved at markere boksen 'Slet perioden' og derefter trykke 'Opdater'.
 • Tilføj tidsbegrænset periode: Du kan her tilføje en ny tidsbegrænset periode (se ovenfor). Når du har valgt den ønskede periode, skal du huske at markere boksen 'Tilføj perioden' og herefter trykke 'Opdater'. Når du har tilføjet perioden, skal du huske at angivne varens point ud for 'Tidsbegrænsede perioder'.

Husk at trykke 'Opdater' for at gemme en ændring!


Under 'Posteringer' kan du se de ændringer, der er sket med varens lagerstatus. 

Dette gælder både, når varen er blevet købt via kassesystemet, og hvis du manuelt har foretaget ændringer i lagerstatussen (Se Lager for mere information). I fra- og til-felterne kan du vælge, hvilken periode du ønsker at se posteringer for.


Under 'Log' kan du se de rettelser, der er foretaget på varen. Du kan også se, hvilken bruger, der har foretaget rettelsen, og hvornår den er foretaget.


Bemærk! Hvis varen er oprettet ved hjælp af gavekortmodulet, vil du have mulighed for at ændre flere indstillinger under overskriften 'Gavekort-/Shop vare' (Se den separate vejledning Gavekortmodulet for mere information).


 


Prøv en gratis og uforpligtende demo fra Gecko Booking & Administration

Udfyld formularen, så modtager du en demo hurtigst muligt.

Alt OK!
Indtast venligst firmanavn.
Alt OK!
Indtast venligst dit telefonnummer.
Alt OK!
Indtast venligst dit navn.

Felter markeret med * er påkrævede