Har du spørgsmål til Gecko Booking?

Vi hjælper gerne :)

Spørgsmål til Gecko Booking?

Er du i tvivl om hvorvidt Gecko Booking er noget for dig, eller har du andre spørgsmål? Så hører vi rigtig gerne fra dig!

Felter markeret med * er påkrævede

+45 7027 1699 info@gecko.dk Log ind Online booking- & administrationssystem - Nemt og enkelt

Guideoversigt

Varer


Indholdsfortegnelse

16.8.8  Varer
   16.8.8.1  Ret vare
   16.8.8.2  Ydelser som varer

16.8.8 Varer

For at benytte GECKO Bookings kassesystem til at håndtere betaling for ydelser og eventuelle fysiske varer, skal disse oprettes som varer i GECKO Booking. Det vil sige, at betegnelsen 'Varer' dækker over alle ting, der sælges via kassesystemet inklusiv gave-/værdikort, ydelser og almindelige fysiske produkter. For mere information om at oprette dine ydelser som varer se Ydelser som varer. Du kan tilgå dine varer under kassesystemets indstillinger.

Nederst på siden har du mulighed for at tilføje en ny vare.

Dette gøres ved at trykke på den blå knap 'Opret ny vare'. Dernæst popper et vindue op, hvor du skal indtaste varens navn og dernæst evt. placere denne i en varegruppe. Herefter skal du trykke 'Opret vare'. Varen er nu oprettet og du overføres automatisk til en side, hvor du kan redigere varens indstillinger. Bemærk at det er meget vigtigt, at du indstiller varen her, da varen ellers ikke indeholder anden information end navnet (Se Ret vare for mere information).


Bemærk! Hvis du skal tilføje mange varer til GECKO Booking på samme tid og allerede har disse i et elektronisk format, har du mulighed for at importere disse varer til GECKO Booking. På denne måde slipper du for manuelt at skulle indtaste samtlige varer og disses indstillinger (Se Importer varer for mere information).


 

Øverst på siden har du mulighed for at foretage en søgning efter varer. 

Du har mulighed for at vælge at søge efter varer i en bestemt varegruppe og/eller varer fra en bestemt leverandør. Herudover har du mulighed for at indtaste et bestemt varenr. eller varenavn, hvis det er en specifik vare, du leder efter. Når du har indtastet de ønskede søgekriterier tryk 'Søg'. Alle varer, der opfylder de valgte søgekriterier, vises herefter i selve vareoversigten. Du har her følgende muligheder:

 • Varenr.: Du kan her se varens varenummer. Bemærk at dette kun kan ændres under varens indstillinger (Se Ret vare for mere information).
 • Navn: Du kan her se varens navn. Bemærk at dette kun kan ændres under varens indstillinger (Se Ret vare for mere information).
 • Pris: Du kan her se varens pris. Bemærk at dette kun kan ændres under varens indstillinger (Se Ret vare for mere information).
 • Rediger: Du har her mulighed for at redigere varens indstillinger (Se Ret vare for mere information).
 • Aktiv: Du kan her bestemme, hvorvidt varen skal være aktiv. Når en vare er aktiv, kan den købes i kassesystemet. Bemærk at en nyoprettet vare altid er inaktiv, dvs. at alle varer skal aktiveres, før de kan købes i kassesystemet.
 • Slet: Du har her mulighed for at slette en oprettet vare.
 • Lager: Hvis du har aktiveret brugen af et lager og samtidig har aktiveret visningen af lageret på varelisten, kan du her se den enkelte vares lagerstatus. Aktiveringen af disse to funktioner sker under 'Avancerede indstillinger' -> 'Back-end' -> 'Lager' (Se den separate vejledning Generel vejledning for mere information). Du har her mulighed for at indtaste, hvor mange eksemplarer af varen du altid min. vil have på lager, hvor mange eksemplarer af varen der skal bestilles, når der er mindre end minimumantallet tilbage, samt hvor mange eksemplarer af varen der pt. er på lager. Når en vare købes gennem kassesystemet, opdateres lageret automatisk. Det vil sige, at varens pt. antal som oftest kun skal ændres, når der er lavet status og antallet af varer er optalt eller når nye eksemplarer af varen er bestilt og modtaget (Se Lager for mere information).
 • Marker: Ved at markere en vare her kan du flytte varen til en anden varegruppe i drop-down listen under 'Med markerede flyt til gruppe'. Husk at trykke 'Flyt markerede' når du har markeret de ønskede varer og valgt den ønskede varegruppe.

Husk at trykke 'Opdater' for at gemme en ændring!


16.8.8.1 Ret vare

Når du opretter en ny vare, er det nødvendigt at redigere varens indstillinger før den 'tages i brug'. Samtidig har du altid mulighed for at vende tilbage og ændre en vares indstillinger, hvis disse skulle ændre sig på et senere tidspunkt. Du kan rette en vare ved at trykke 'Ret' ud for den ønskede vare på vareoversigten.

Du kan her se al information, der er registreret om den pågældende vare. Ved at trykke på den lille pil til højre, kan du se den information, der er registreret om varen i den pågældende kategori.


Under 'Generelle indstillinger' har du mulighed for at ændre en række generelle indstillinger for varen.

Du har her følgende muligheder:

 • ID: Du kan her se varens ID.
 • Dato oprettet: Du kan her se hvornår varen blev oprettet.
 • Dato opdateret: Du kan her se hvornår varen sidst er blevet ændret.
 • Aktiv: Du kan her bestemme, hvorvidt varen skal være aktiv, dvs. hvorvidt varen kan købes gennem kassesystemet.
 • Type: Du har her mulighed for at ændre varens type. Hvis der er tale om en almindelig fysisk vare eller en vare, der repræsenterer en ydelse, skal du altid vælge mellem de to normal-typer, dvs. Normal og Normal (altid momsfritaget). Hvis din vare er momspligtig, skal du vælge typen Normal, mens du skal vælge typen Normal (altid momsfritaget), hvis varen altid er momsfritaget. Hvis varen sættes til altid at være momsfritaget, vil varen være fritaget for moms ligegyldigt om medarbejderen er momsfritaget eller ej (Se nedenfor for mere information om medarbejdere, der er fritaget for moms). Hvis du er i tvivl om, hvorvidt din vare er momsfri, skal du selv tjekke det med din revisor eller de relevante myndigheder. Hvis du i stedet for normal-typerne vælger en af de fire værdikortstyper, forvandles din vare til et værdikort. Dette er sjældent meningen, og typen skal derfor sjældent ændres fra en normal-type til en værdikortstype.
 • Uden moms: Du har her mulighed for at gøre denne vare momsfri. Bemærk at momsfritagelsen kun gælder, hvis medarbejderen er markeret som værende momsfri. Det betyder, at hvis denne funktion er aktiveret, vil samme vare have forskellige momsregler afhængigt af, hvorvidt medarbejderen er momsfritaget eller ej. En medarbejder fritages for moms under dennes indstillinger (Se Ret medarbejder for mere information).
 • Navn: Du kan her ændre varens navn.
 • Varenr.: Du kan her ændre varens varenummer. Bemærk at to varer ikke kan have samme varenummer. Hvis du forsøger at tildele en vare et nummer, der allerede er tildelt en anden vare i varekartoteket, vil du blive mødt med en advarsel og varen kan ikke opdateres.
 • Pris: Du kan her ændre varens pris. Prisen skal indtaste inklusiv moms. Hvis varen er af typen Normal (altid momsfri) vil kassesystemet automatisk se, at den indtastede pris ikke skal inkludere moms – Det vil sige, at varen sælges til den pris, du har indtastet her, men på kassebonnen står det registreret, at moms udgør 0,0 DKK af prisen.
 • Pris indkøb: Du kan her indtaste varens indkøbspris. Prisen skal indtastes eksklusiv moms. Ved at indtaste varens indkøbspris her, har du mulighed for at se, hvilken værdi dit lager har (Se Lagerværdi for mere information).
 • Stregkode: Du har her mulighed for at indtaste varens stregkode. Hvis du tilkøber en stregkodescanner til kassemodulet, har du dermed mulighed for nemt og hurtigt at indscanne dine varer (Se Tilkøb til kassemodulet for mere information). Bemærk at brugen af stregkode skal aktiveres under det enkelte kasseapparats indstillinger (Se Kasseapparat(er) for mere information).
 • Varegruppe: Du kan her bestemme, hvilken varegruppe varen skal tilhøre.
 • Leverandør: Du kan her vælge, hvilken leverandør varen stammer fra. Bemærk at du skal indtaste dine leverandører under kassesystemets indstillinger, før de kan vælges her.
 • Kræv kunde valgt: Her kan du bestemme at man skal vælge en kunde i kassen for at kunne gennemføre købet af denne specifikke vare. Denne funktion kan også vælges for alle køb under Kasse, kasseapparat(er).
 • Flyt kundegruppe: Her kan du vælge om en kunde, ved køb af denne vare, skal forblive i sin eksisterende kundegruppe eller skal flyttes til en anden kundegruppe. Dette kan f.eks. være nyttigt, hvis kunderne eksempelvis skal købe et kontingent før de kan booke sig på et hold. Den konkrete vare oprettes for en bestemt kundegruppe. Se Salg af værdikort gennem online booking for mere information om hvordan du opretter salg af vare, så som eksempelvis et kontingent.

Husk at trykke 'Opdater' for at gemme en ændring!


Bemærk! Hvis den vare, du har valgt at redigere, er en vare fra en leverandørvaregruppe, vil dine muligheder her være lidt anderledes (Se Varegrupper for mere information). Du vil ikke have mulighed for at ændre alle informationer og f.eks. leverandør og stregkode ligger fast. Til gengæld vil du kunne se varens vejledende pris og varens vejledende indkøbspris.


Under 'Tilknyttede ydelser' har du mulighed for at se og ændre på ydelser og ydelsestillæg, hvor varen er tilknyttet samt fjerne tilknytningen til varenummeret.

 


Under 'Varelager' har du mulighed for at ændre varens lagerindstillinger og lagerstatus. Bemærk at dette kræver, at du har aktiveret brugen af et lager og samtidig har aktiveret visningen af lageret på rediger vare-siden. Aktiveringen af disse to funktioner kan ske under 'Avancerede indstillinger' -> 'Back-end' -> 'Lager' (Se den separate vejledning Generel vejledning for mere information).

Du har her mulighed for at bestemme, hvorvidt varelageret skal benyttes til denne vare. Herudover har du mulighed for at indtaste, hvor mange eksemplarer af varen du altid min. vil have på lager, hvor mange eksemplarer af varen der skal bestilles, når der er mindre end minimumantallet tilbage, samt hvor mange eksemplarer af varen der pt. er på lager. Når en vare købes gennem kassesystemet, opdateres lageret automatisk. Det vil sige, at varens pt. antal som oftest kun skal ændres, når der er lavet status og antallet af varer er optalt eller når nye eksemplarer af varen er bestilt og modtaget (Se Lager for mere information).

Husk at trykke 'Opdater' for at gemme en ændring!


Under 'Pointprogram' kan du tilføje varen til de pointprogram, du har oprettet. Du vil få vist en fane for hvert pointprogram, du har oprettet. For mere information om pointprogrammer se Pointprogrammer. Du har her følgende muligheder:

 • Pointprograminformation: Du kan her se, hvorvidt pointprogrammet er aktivt, samt pointprogrammets aktive periode og indløsningsperiode. Disse informationer er indtastet på 'Ret pointprogram'-side, og du kan også kun ændre dem her (Se Ret pointprogram for mere information).
 • Varens standardindstillinger: Du kan her bestemme, hvor mange point kunden vil optjene ved at købe varen. Antallet af point skrives i feltet ud for 'Point optjent ved køb'. Når dette felt er udfyldt, er varen tilføjet til pointprogrammet. Kunden vil nu optjene det indtastede antal point ved at købe denne vare i pointprogrammets aktive periode. Du kan samtidig bestemme, hvor mange point varen skal koste, hvis kunden ønsker at købe varen med point. Varens 'pointpris' skrives i feltet ud for 'Pointpris ved køb'. Hvis du ønsker, at varen skal kunne købes med point, er det vigtigt, at du også markerer boksen 'Må købes for point'. Hvis denne boks ikke er markeret, kan varen ikke købes for point, selvom pointpris-feltet er udfyldt. Det vil herefter være muligt at købe varen for point i pointprogrammets indløsningsperiode.
 • Tidsbegrænsede perioder: Du kan her se de tidsbegrænsede perioder, du har oprettet. En tidsbegrænset periode kan benyttes, hvis du i en bestemt periode ønsker, at dine kunder skal optjene flere points end normalt, eller at varen skal koste færre point end normalt. Det kunne f.eks. være, hvis du vil køre en tidsbegrænset sommer- eller julekampagne. I den angivne periode vil den tidsbegrænsede periode overskrive standardperioden, således at det er den 'Point optjent ved køb' og den 'Pointpris ved køb', der står her, der er den gældende. Hvis varen skal kunne købes for point, skal du huske at markere boksen 'Må købes for point'. Du kan slette en tidsbegrænset periode ved at markere boksen 'Slet perioden' og derefter trykke 'Opdater'.
 • Tilføj tidsbegrænset periode: Du kan her tilføje en ny tidsbegrænset periode (se ovenfor). Når du har valgt den ønskede periode, skal du huske at markere boksen 'Tilføj perioden' og herefter trykke 'Opdater'. Når du har tilføjet perioden, skal du huske at angivne varens point ud for 'Tidsbegrænsede perioder'.

Husk at trykke 'Opdater' for at gemme en ændring!


Under 'Posteringer' kan du se de ændringer, der er sket med varens lagerstatus. Dette gælder både, når varen er blevet købt via kassesystemet og hvis du manuelt har foretaget ændringer i lagerstatussen (Se Lager for mere information). I fra- og til-felterne kan du vælge, hvilken periode du ønsker at se posteringer for.


Bemærk! Hvis varen er oprettet ved hjælp af gavekortmodulet, vil du have mulighed for at ændre flere indstillinger under overskriften 'Gavekort-/Shop vare' (Se den separate vejledning Gavekortmodulet for mere information).


16.8.8.2 Ydelser som varer

For at kassesystemet kan håndtere betaling for ydelser, skal hver enkelt ydelse oprettes som en vare i kassesystemets varekartotek.
Det er ikke muligt at betale for ydelser, der ikke er oprettet som en vare med et tilknyttet varenummer.

 

 

 

 

 

 

En ydelse kan oprettes som en vare under den enkelte ydelses indstillinger. Under Ydelsens fanebladet 'Generelle indstillinger' tilknytter du ydelsen til kassen ved manuelt at indtaste et varenummer. 
Hvis varenummeret allerede er oprettet skal det bare skrives og opdateres ellers vælger du 'Opret ny vare'

Her udfylder du:

 • Varenummer
 • Varenavn
 • Pris
 • Evt. en ny varegruppe eller vælger en eksisterende.

Bemærk varenummet kan bestå af både tal og bogstaver - og afslutte ved at trykke 'Opret vare' og efterfølgende trykkes 'Opdater' ud for 'Tilknyt ydelse til vare'

For at lette dit overblik anbefales det, at du opretter en eller flere varegrupper, som du ønsker at placere dine ydelser i. Du har mulighed for at oprette en ny varegruppe direkte når du opretter varenummeret. Dette kunne f.eks. være en varegruppe med navnet 'Ydelser' (For mere information om oprettelse af varegrupper se Varegrupper).


Ved at trykke på 'Gå til rediger vare' ud for 'Vare indstillinger' under 'Generelle indstillinger' har du mulighed for at redigere ydelsens vareindstillinger yderligere.

Du har her mulighed for at bestemme, hvorvidt varen skal være aktiv samt indtaste varens navn og varens pris. Disse felter er muligvis allerede udfyldt, hvis du indtastede informationen, da du oprettede ydelsen. Ved ekspedering af en kundebooking genkendes ydelsen nu automatisk af kassesystemet. Du har samtidig mulighed for at modtage betaling for en ydelse, der ikke er tilknyttet en bestemt booking ved at indtaste ydelsens varenummer i kassesystemet.
Du har her f.eks. mulighed for at flytte ydelsen til en bestemt varegruppe (Se Ret vare for mere information).


 


Prøv en gratis og uforpligtende demo af GECKO Booking

Udfyld formularen, og vi sender dig en demo hurtigst muligt.

 

Felter markeret med * er påkrævede