Har du spørgsmål til Gecko Booking?

Vi hjælper gerne :)

Spørgsmål til Gecko Booking?

Er du i tvivl om hvorvidt Gecko Booking er noget for dig, eller har du andre spørgsmål? Så hører vi rigtig gerne fra dig!

Felter markeret med * er påkrævede

+45 7027 1699 info@gecko.dk Log ind Online booking- & administrationssystem - Nemt og enkelt

Udtræk


Indholdsfortegnelse


16.5 Udtræk

Du har i GECKO Booking mulighed for at se statistik over køb foretaget via kassesystemet ligesom du har mulighed for at tilgå gamle kasseopgørelser.

Hvis du har tilkoblet flere kasseapparater, vælger du i øverste højre hjørne det kasseapparat, du vil udtrække rapporter fra. Du har her følgende muligheder:

 • Kasseopgørelser: Du kan her tilgå dine gamle kasseopgørelser. Indtast den periode du ønsker at se kasseopgørelser fra og tryk 'Vis periode'. Du overføres nu til en side indeholdende kasseopgørelser fra den valgte periode. Se Kasseopgørelser for mere information.
 • Solgte varer til periode (ekspedient): Du kan her se statistik over de varer, dine ekspedienter har solgt. Indtast den periode du ønsker at se solgte varer (ekspedient) i og tryk 'Vis periode'. Du overføres nu til en side indeholdende en oversigt over solgte varer (ekspedient) i den valgte periode. Se Solgte varer til periode (ekspedient) for mere information.
 • Omsætningsstatistik til periode (ekspedient): Du kan her se omsætningsstatisk for dine ekspedienter. Indtast den periode du ønsker at se omsætningsstatistik (ekspedient) for og tryk 'Vis periode'. Du overføres nu til en side indeholdende en oversigt over omsætningsstatistik (ekspedient) for den valgte periode. Se Omsætningsstatistik til periode (ekspedient) for mere information.
 • Omsætningsstatistik til periode (medarbejder): Du kan her se omsætningsstatistik for dine medarbejdere. Indtast den periode du ønsker at se omsætningsstatistik (medarbejder) for og tryk 'Vis periode'. Du overføres nu til en side indeholdende en oversigt over omsætningsstatistik (medarbejder) for den valgte periode. Se Omsætningsstatistik til periode (medarbejder) for mere information.

16.5.1 Kasseopgørelser

Du kan løbende udtrække tidligere kasseopgørelser og eksempelvis se bonner og udlæg, der er tilknyttet en tidligere kasseopgørelse. Er der flere kasseapparater tilkoblet, vælger du i øverste højre hjørne, hvilket kasseapparat du ønsker at udtrække kasseopgørelser fra.

Øverst på siden har du mulighed for at vælge, hvilken periode du ønsker at se kasseopgørelser fra. Tryk 'Vis periode' når du har valgt den ønskede periode.

Nederst på siden kan du se en oversigt over kasseopgørelser i den valgte periode. Du har her følgende muligheder:

 • ID: Du kan her se kassens ID, dvs. det kassenummer som kassen blev tildelt, da den blev åbnet.
 • Dato start: Du kan her se, hvilken dato kassen blev åbnet.
 • Dato slut: Du kan her se, hvilken dato kassen blev lukket, dvs. opgjort.
 • Z-Bon: Du kan her se kassen Z-bon, dvs. en oversigt over solgte varer fordelt på varegrupper.
 • Bonner: Du kan her se en oversigt over samtlige bonner, der er tilknyttet kasseopgørelsen.
 • Udlæg: Du kan her se en oversigt over de udlæg, der blev fortaget i den valgte kasse.
 • Udvidet: Du kan her se en udvidet kasseopgørelse, hvor alt information om solgte varer står registreret.
 • Vis: Du kan her se selve kasseopgørelsen.
 • Eksport: Du kan her eksportere en eller flere kasseopgørelser ved at markere de(n) ønskede kasseopgørelse(r) og herefter trykke 'Eksporter' (Se Eksport af kasseafstemning for mere information). Står der er udråbstegn (!) ud for en kasseopgørelse, betyder dette, at denne opgørelse er blevet eksporteret. 

16.5.1.1 Eksport af kasseafstemning

Det er i GECKO Booking muligt at eksportere dine kasseafstemninger til et regnskabsprogram, f.eks. e-conomic. Dette gøres ved at markere de ønskede kasseafstemninger på oversigten over kasseopgørelser og herefter trykke 'Eksporter'.

Bemærk venligst! Hvis du har en Intern pro E-conomic konto, er det desværre ikke muligt at benytte elektronisk overførsel af kasseafstemninger. Du kan dog stadig sætte kontonumre op og eksportere dem til en CSV-fil og dermed importer manuelt til E-conomic. Dette er meget hurtigere end at indskrive hver enkelt printede kasserapport. 

Du skal først vælge, hvilket detaljeniveau du ønsker, at eksporten skal være på. Hvis du vælger Standard, vil eksporten blive vist summeret på dine hovedvaregrupper, dvs. dine undergrupper vil ikke blive medtaget separat i eksporten. Alle varegrupper vil derimod blive medtaget separat, hvis du vælger at se eksporten Specificeret ud på hver enkelt varegruppe. Hvis du vælger Standard (Total for periode), vil eksporten blive vist summeret på dine hovedvaregrupper og summeret for alle de kasseafstemninger, du har valgt at eksportere. Dette eksportniveau er derfor kun relevant, hvis du har valgt at eksportere flere kasseafstemninger på samme tid. Bemærk dog at dette eksportniveau ikke anbefales til regnskabsbrug.

Du skal herefter vælge, hvilken eksporttype du ønsker. Du kan vælge at vise eksporten på din skærm eller at eksportere til en CSV-fil. Denne CSV-fil kan herefter importeres til dit regnskabsprogram. Hvis du vælger at eksportere til CSV, har du også mulighed for at vælge, hvilken kolonneadskiller der skal anvendes, dvs. hvordan de enkelte kolonner skal adskilles fra hinanden. Hvilken adskiller du skal vælge, afhænger af dit regnskabsprogram, men der anvendes ofte et semikolon. Slutteligt har du mulighed for at eksportere direkte til e-conomic, hvis du har aktiveret denne funktion under kasseapparatets indstillinger (Se Kasseapparat(er) for mere information). Kasseafstemningerne vil blive importeret til din default klassekladde i e-conomic. Bemærk dog at for at den direkte import til e-conomic fungerer, skal du have aktiveret API i e-conomic. Dette gøres under 'Abonnement' -> 'Tillægsmoduler'.

Når du har valgt de ønskede søgekriterier, skal du trykke på 'Vis eksport'. Eksporten vil nu blive gennemført.


Bemærk! Før du gennemfører en eksport, skal du indstille dine eksportindstillinger under kasseapparatets indstillinger (Se Kasseapparat(er) for mere information). Det er dit eget ansvar at sikre, at alt er korrekt, før du bogfører eksporten i dit regnskabsprogram. Vi anbefaler derfor, at du altid laver en visning på skærmen, før du gennemfører eksporten, da dette er en nem måde at opdage fejl på.


16.5.2 Solgte varer til periode (ekspedient)

Du har mulighed for at se en oversigt over, hvilke varer dine ekspedienter har solgt i en bestemt periode. Du har mulighed for at kigge på en enkelt ekspedient ad gangen eller på alle dine ekspedienter samlet.

Du har øverst mulighed for at vælge, hvilken periode du ønsker at se solgte varer i. Ud for Varegruppe har du mulighed for at vælge en bestemt varegruppe eller vareundergruppe, som du ønsker at se en oversigt for. Ved at markere boksen 'Vis ikke for varer tilhørende undergrupper' kan du vælge ikke at vise varer, der tilhører en undergruppe til den valgte varegruppe. Hvis boksen er markeret, vil du dermed kun se solgte varer, der tilhører den bestemte varegruppe, du har valgt. Hvis du ikke vælger en varegruppe i drop-down listen, vil du se alle solgte varer i den valgte periode. Ud for Ekspedient har du mulighed for at vælge en bestemt ekspedient, som du ønsker at se solgte varer for. Hvis du ikke vælger en ekspedient, vil du se en oversigt over alle solgte varer i den valgte periode, dvs. varer solgt af alle ekspedienter samt varer solgt uden at have en ekspedient tilknyttet. Slutteligt har du mulighed for at vælge, hvorvidt du ønsker at medtage værdien af benyttede klippekort. Hvis værdien af benyttede klippekort medtages, vil værdien af benyttede klip blive udregnet og medtaget, f.eks. vil et klip fra et klippekort med 10 klip solgt til 1000 DKK have en værdi af 100 DKK. Når du har indtastet de ønskede søgekriterier, skal du trykke 'Vis periode'. Oversigten vil nu blive opdateret.

Nederst på siden kan du se selve oversigten over solgte varer. Du kan her se varens varenr, varenavn, antal solgte eksemplarer af varen samt forskellige informationer om varens pris ex. moms (dvs. varens pris eksklusiv moms ganget med antallet af solgte varer), varens moms (dvs. varens moms ganget med antallet af solgte varer) samt varens pris inkl. moms (dvs. varens pris inklusiv moms ganget med antallet af solgte varer).


16.5.2.1 Varer købt af enkelt kunde

Ligesom du har mulighed for at se, hvilke varer bestemte ekspedienter har solgt, har du mulighed for at se, hvilke varer bestemte kunder har købt. Oversigten over den enkelte kundes køb kan tilgås på den enkelte kundes kundeprofil, der fremkommer, når du vælger denne kunde i kundekartoteket.

Du kan her se en række informationer om kundens tidligere køb inkluderende hvilken dato købet blev foretaget på, hvilket varenavn den købte vare har, hvilket nummer kundens bon har, hvilket antal af varen kunden købte samt varens pris. Hvis kunden har betalt med faktura, kan du endvidere tilgå denne faktura. Slutteligt kan du se det totale beløb kunden har betalt for alle sine købte varer.


16.5.3 Omsætningsstatistik til periode (ekspedient)

Du har mulighed for at se statistik over dine ekspedienters omsætning fordelt på varegrupper. Du har mulighed for at kigge på en enkelt ekspedient ad gangen eller på alle dine ekspedienter samlet.

Du har øverst mulighed for at vælge, hvilken periode du ønsker at se omsætningsstatistik for. Ud for Visning har du mulighed for at bestemme, hvorvidt du ønsker at se omsætningsstatistik samlet for alle ekspedienter og separat for de enkelte ekspedienter samtidig (Vis komplet) eller om du kun ønsker at se den samlede omsætningsstatistik (Vis kun total). Samtidig har du ud for Varetype mulighed for at vælge, hvorvidt du ønsker at vise alle varetyper eller om du ikke ønsker at vise gavekort. Bemærk at de andre typer af værdikort stadig vises. Slutteligt har du ud for varegruppe mulighed for at bestemme, hvorvidt du vil vise omsætningsstatistik fordelt på alle varegrupper (dvs. også undergrupper) eller om du vil vise omsætningsstatistik summeret på hovedgruppe (dvs. at omsætningsstatistik for undergrupper inkluderes i deres respektive hovedvaregrupper). Slutteligt har du mulighed for at vælge, hvorvidt du ønsker at medtage værdien af allerede indtægtsførte klippekort. Hvis værdien af benyttede klippekort medtages, vil værdien af benyttede klip blive udregnet og medtaget, f.eks. vil et klip fra et klippekort med 10 klip solgt til 1000 DKK have en værdi af 100 DKK. Når du har indtastet de ønskede søgekriterier, skal du trykke 'Vis periode'. Oversigten vil nu blive opdateret.

Nederst kan du se omsætningsstatistikken for den valgte periode. Bemærk at hvis du benytter dig af rabatkort, vil disse stå separat og blive fratrukket det totale beløb i omsætningsstatistikken. Dette skyldes, at rabatkortets pris allerede er medregnet i omsætningsstatikken, og derfor skal prisen på den vare, der betales med rabatkortet, ikke medregnes igen.


16.5.4 Omsætningsstatistik til periode (medarbejder)

Du har mulighed for at se statistik over dine medarbejderes omsætning fordelt på varegrupper. Du har mulighed for at kigge på en enkelt medarbejder ad gangen eller på alle dine medarbejder samlet.

Du har øverst mulighed for at vælge, hvilken periode du ønsker at se omsætningsstatistik for. Ud for Visning har du mulighed for at bestemme, hvorvidt du ønsker at se omsætningsstatistik samlet for alle medarbejdere og separat for de enkelte medarbejdere samtidig (Vis komplet) eller om du kun ønsker at se den samlede omsætningsstatistik (Vis kun total). Samtidig har du ud for Varetype mulighed for at vælge, hvorvidt du ønsker at vise alle varetyper eller om du ikke ønsker at vise gavekort. Bemærk at de andre typer af værdikort stadig vises. Slutteligt har du ud for varegruppe mulighed for at bestemme, hvorvidt du vil vise omsætningsstatistik fordelt på alle varegrupper (dvs. også undergrupper) eller om du vil vise omsætningsstatistik summeret på hovedgruppe (dvs. at omsætningsstatistik for undergrupper inkluderes i deres respektive hovedvaregrupper). Slutteligt har du mulighed for at vælge, hvorvidt du ønsker at medtage værdien af benyttede klippekort. Hvis værdien af benyttede klippekort medtages, vil værdien af benyttede klip blive udregnet og medtaget, f.eks. vil et klip fra et klippekort med 10 klip solgt til 1000 DKK have en værdi af 100 DKK. Når du har indtastet de ønskede søgekriterier, skal du trykke 'Vis periode'. Oversigten vil nu blive opdateret.
 
Nederst kan du se omsætningsstatistikken for den valgte periode. Bemærk at hvis du benytter dig af rabatkort, vil disse stå separat og blive fratrukket det totale beløb i omsætningsstatistikken. Dette skyldes, at rabatkortets pris allerede er medregnet i omsætningsstatikken, og derfor skal prisen på den vare, der betales med rabatkortet, ikke medregnes igen.


 


Prøv en gratis og uforpligtende demo af GECKO Booking

Udfyld formularen, og vi sender dig en demo hurtigst muligt.

 

Felter markeret med * er påkrævede