Har du spørgsmål?

Vi hjælper gerne!!

Spørgsmål til Gecko Booking?

Er du i tvivl om hvorvidt Gecko Booking er noget for dig, eller har du andre spørgsmål? Så hører vi rigtig gerne fra dig!

Alt OK!
Indtast venligst dit navn.
Alt OK!
Indtast venligst din e-mail.
Alt OK!
Alt OK!
Indtast venligst dit spørgsmål.

Felter markeret med * er påkrævede

Vejledninger - Luk kasse

Luk kasse

De fleste virksomheder slutter hver arbejdsdag med at optælle dagens omsætning og kassebeholdning. Dette kaldes i GECKO Booking at lukke kassen.

Når du trykker 'Luk kasse', kan du øverst se en oversigt over de ind- og udbetalinger, der er blevet gennemført i kassesystemet. Hvis der er flere kasseapparater tilkoblet, kan du vælge det ønskede kasseapparat i øverste højre hjørne. Ved siden af kan du trykke på 'Vis boner i kassen', hvormed du kan søge i boner, der er gennemført i denne kasse. Det ville typisk være brugbart, hvis kassen ikke stemmer, og der er brug for at "fejlsøge" i boner i kassen. 

Under 'Dagens salg' kan du se dagens salg af varer med og uden moms. Samtidig kan du se dagens totale salg. Disse skal bogføres under nettoomsætning (krediteres).

Under 'Dagens øvrige indbetalinger' kan du se dagens øvrige indbetalinger, der inkluderer salg af gavekort. Disse skal bogføres på en gældspost under balance. Bemærk, at salg af klippe- og rabatkort ikke står registreret her, men under 'Dagens udbetalinger'. Dette skyldes, at momsreglerne er anderledes for gavekort end for andre værdikortstyper. 

Nederst på siden kan du se en oversigt over 'Dagens udbetalinger', og det er samtidig her, at kasseopgørelsen finder sted. Udbetalinger inkluderer alle køb foretaget med kreditkort- og værdikort og udlæg foretaget gennem kassesystemet. Du kan til venstre se det beløb, kassesystemet har beregnet, der er blevet udbetalt. De forskellige udbetalinger tælles efter og de optalte værdier indskrives i felterne til højre. Udbetalinger bogføres på gældsposter under balance. 
Du kan imidlertid låse felterne, således at de ikke kan rettes, når kassen lukkes (se mere her Hvordan du låser betalingstyper).

For en yderligere beskrivelse af hvert enkelt felt, der findes under 'Kontonumre til varegrupper'Kontonumre til betalingstyper' og 'Kontonumre øvrige', og som kan anvendes til opsætningen af en kasseeksport, se da denne FAQ

Indløste gavekort skal modkonteres på gældsposten under balance, som der blev bogført på ved salget af gavekortet.

Hvis du har et gavekort, der ikke længere er gyldigt, skal evt. resterende beløb ved gyldighedsperiodens udløb bogføres som en indtægt (kontakt revisor for spørgsmål hertil).

Ud for 'Til banken' under 'Dagens udbetalinger' indtastes det kontante beløb (dvs. den kontante omsætning), du indsætter i banken. Husk, at det som oftest ikke er alle kontanter i kassen, der skal indbetales til banken, idet der ofte skal være en kassebeholdning til næste morgen (Se nedenfor).

Herefter optælles kassebeholdningen, der gerne skulle stemme med beløbet ud for 'Beregnet kassebeholdning aften'. Det optalte beløb indtastes i feltet ud for 'OPTALT kassebeholdning aften'. Den optalte kassebeholdning er den kassebeholdning, der skal være i kassen næste morgen.


Bemærk! Kassens kontantbeholdning skal dermed opdeles i to: Et beløb skal optælles som den kassebeholdning, der skal være i kassen næste morgen, og et andet beløb skal indsættes i banken. Forskellige virksomheder optæller kontantbeholdningen på forskellige måder. En almindelig måde at gøre det på er i den omvendte rækkefølge af, hvad der her er beskrevet: Først optælles den kassebeholdning, der skal være i kassen næste morgen, og herefter optælles den resterende kontante beholdning, der skal indsættes i banken.


Nederst ud for 'Kassedifference' kan du se den difference, der er mellem det computerberegnede og det optalte beløb. En difference på 0 DKK tilstræbes altid, men menneskelige fejl kan forekomme, så differencen ikke altid er den ønskede.

Hvis der mod forventning skulle være en difference og dermed en forskel i det beløb kassesystemet har beregnet samt det optalte beløb, vil der til højre for 'Dagens udbetalinger' være et rødt udråbstegn. 

Det er muligt at angive hvilken medarbejder, der lukker kassen. Dette kan du enten sætte som valgfrit, eller du kan markere ud for 'Tving 'lukket af' ved luk kasse' og gøre det tvunget. Du gør det under 'Kasse' > 'Indstillinger' > 'Kasseapparat'. Åbn fanen 'Generelt'. 

Derudover kan vedkommende, der lukker kassen, tilføje en kommentar til kasseafstemningen, der f.eks forklarer, hvorfor der er en difference. Dette gøres ud for 'Note' nederst på siden. 

Når kassen er afstemt, trykkes der på 'Luk kasse'. Kassen er nu lukket, og der kan ikke længere foretages ændringer i den. Kasserapporten vil nu være arkiveret sammen med tilhørende kassebonner mv. Både kasserapporter, kassebonner mv. kan genudskrives under menupunktet 'Udtræk' (Se Udtræk for mere information). Under 'Udtræk' > 'Kasseopgørelser' vil der nu være et ikon ud for et specifikt udtræk, hvis der ved kasseafstemningen er blevet tilføjet en note. 


Bemærk! GECKO Booking er ikke et bogføringssystem. Hvis du er i tvivl om, hvordan noget skal bogføres, bedes du kontakte din revisor.


 


Prøv en gratis og uforpligtende demo fra Gecko Booking & Administration

Udfyld formularen, så modtager du en demo hurtigst muligt.

Alt OK!
Indtast venligst firmanavn.
Alt OK!
Indtast venligst dit telefonnummer.
Alt OK!
Indtast venligst dit navn.

Felter markeret med * er påkrævede