Har du spørgsmål til Gecko Booking?

Vi hjælper gerne :)

Spørgsmål til Gecko Booking?

Er du i tvivl om hvorvidt Gecko Booking er noget for dig, eller har du andre spørgsmål? Så hører vi rigtig gerne fra dig!

Felter markeret med * er påkrævede

+45 7027 1699 info@gecko.dk Log ind Online booking- & administrationssystem - Nemt og enkelt

Guideoversigt

Pointprogrammer


Indholdsfortegnelse

16.8.5  Pointprogrammer
   16.8.5.1  Ret pointprogram
   16.8.5.2  Indløste point
   16.8.5.3  Tilføj vare til pointprogram
   16.8.5.4  Optjening og brug af point i kassen

16.8.5 Pointprogrammer

Du har i GECKO Booking mulighed for at oprette pointprogrammer, der giver dine kunder mulighed for at optjene point ved køb af udvalgte varer og herefter bruge disse point til at købe udvalgte varer. Du bestemmer selv, hvilke varer pointprogrammet skal omfatte, hvor mange point kunden optjener ved køb af varen, hvor mange point varen skal koste samt hvilken periode pointprogrammet skal gælde i. Du kan også bruge pointprogrammet til at lave en kampagne, hvor kunden f.eks. får en behandling gratis, når han/hun har booket 10 behandlinger (Se Tilføj vare til pointprogram for mere information). Pointprogrammer oprettes under menupunktet 'Kasse' -> 'Indstillinger'.

Nederst på siden har du mulighed for at oprette nye pointprogrammer. Indtast navnet på pointprogrammet og tryk 'Opret'. Pointprogrammet er nu oprettet! Du vil automatisk blive overført til en side, hvor du kan ændre indstillingerne for pointprogrammet, f.eks. bestemme hvilken periode pointprogrammet skal gælde for (Se Ret pointprogram for mere information).

Øverst på siden kan du se en oversigt over de pointprogrammer, du har oprettet. Ved at markere feltet 'Aktiv' og herefter trykke 'Opdater' kan du gøre pointprogrammet aktivt. Det er muligt at have flere forskellige pointprogrammer, der er aktive på samme tid. Ved at trykke 'Ret' ud for det ønskede pointprogram har du mulighed for at ændre pointprogrammets indstillinger (Se Ret pointprogram for mere information), hvorimod du ved at trykke 'Indløst' kan se en oversigt over de point, der er blevet indløst i pointprogrammet (Se Indløste point for mere information).


Bemærk! Hvis du er tilknyttet en leverandør, vil du foruden dine egne pointprogrammer også kunne se en oversigt over din leverandørs pointprogrammer under overskrifter 'Forhandler pointprogrammer'. Ved disse pointprogrammer bestemmer leverandøren, hvilke varer der skal være omfattet af programmet, hvor mange point kunden optjener, hvor mange point varerne koster samt hvilken periode pointprogrammet er gyldigt i. Du tilmelder dig pointprogrammet ved at markere boksen 'Benyt' og herefter trykke 'Opdater'.


Når du har oprettet pointprogrammet og ændret dets indstillinger, skal du vælge, hvilke varer pointprogrammet skal omfatte. Dette gøres under den enkeltes vares indstillinger (Se Tilføj vare til pointprogram for mere information).

Når du har tilføjet varer til pointprogrammet, vil du i kassen kunne se, hvis en vare er tilmeldt pointprogrammet. Du vil samtidig kunne se, hvor mange point kunden har optjent samt vælge at købe en vare med optjente point (Se Optjening og brug af point i kassen for mere information). Du kan også se, hvor mange point kunden har optjent og brugt på kundens profil.


16.8.5.1 Ret pointprogram

Ved at trykke 'Ret' ud for det ønskede pointprogram på pointprogramoversigten kan du ændre indstillingerne for det enkelte pointprogram.

Du har her følgende muligheder:

 • Navn: Du kan her ændre pointprogrammets navn. Det er dette navn, der vises for kunden.
 • Nyhedsbrev: Hvis denne boks er markeret, kan en kunde kun optjene point, hvis vedkommende er tilmeldt dit nyhedsbrev. Dette kan f.eks. være et krav, hvis du ønsker at udsende pointkampagner pr. e-mail til dine kunder.
 • Slet points: Ved at markere denne boks, slettes en kundes points, hvis han/hun framelder sig dit nyhedsbrev. Du kan vælge at angive en advarselstekst, som vises, når kunden prøver at framelde sig nyhedsbrevet.
 • Ad hoc: Hvis denne boks er markeret, kan en kunde også optjene point ved ad hoc-køb foretaget på kundens kundeprofil.
 • Point ved rabat: Hvis denne boks er markeret, har du mulighed for at give point, selvom der gives rabat på varen. Denne funktion er som default slået fra.
 • Kunde kan se saldo: Hvis denne boks er markeret kan kunden selv tjekke sin pointsaldo.
 • Aktiv: Du kan her bestemme, hvorvidt pointprogrammet er aktivt. Hvis pointprogrammet er aktivt, kan kunden optjene og bruge point. Pointprogrammet er inaktivt som standard, så du skal huske at aktivere det.
 • Aktiv periode: Du kan her bestemme, hvilken periode pointprogrammet skal være aktiv i, dvs. den periode, hvori kunderne kan optjene points ved at købe varer i butikken.
 • Indløsningsperiode: Du kan her bestemme, hvilken periode de optjente point kan indløses i, dvs. den periode, hvori kunderne kan bruge de optjente points til at købe varer i butikken. Indløsningsperioden og den aktive periode behøver ikke at være den samme. Det er f.eks. muligt at bestemme, at indløsningsperioden skal ligge efter den aktive periode.
 • Tilmeldt ikon: Hvis denne er vinget af vises ikonet hvis kunden er tilmeldt og nyhedsbrev er krævet
 •  Nuværende ikon: Her kan du se hvilket icon I har valgt hvis kunden er tilmeldt og nyhedsbrev er krævet. Dette skiftes under "Vælg nyt ikon"
 • Ikke tilmeldt ikon​: Hvis denne er vinget af vises ikonet hvis kunden IKKE er tilmeldt og nyhedsbrev er krævet
 •  Nuværende ikon: Her kan du se hvilket icon I har valgt hvis  kunden IKKE er tilmeldt og nyhedsbrev er krævet. Dette skiftes under "Vælg nyt ikon"

Husk at trykke 'Opdater' for at gemme en ændring!


Bemærk! Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at slette et pointprogram.


16.8.5.2 Indløste point

Ved at trykke 'Indløst' ud for det ønskede pointprogram kan du se en oversigt over de point, der er blevet indløst, dvs. de point der er blevet brugt til at købe varer.

Du kan øverst vælge, hvilken periode du ønsker at se en oversigt over indløste point i. Når du har valgt den ønskede periode, skal du trykke 'Vis', hvorefter en liste over indløste point i den valgte periode fremkommer. Du har følgende muligheder:

 • Dato: Du kan se, hvilken dato pointene blev indløst.
 • BonID: Du kan se, hvilken bon pointkøbet blev foretaget på.
 • Varenr.: Du kan se varenummeret på den vare, der blev købt for pointene.
 • Varenavn: Du kan se varenavnet på den vare, der blev købt for pointene.
 • Antal: Du kan se, hvor mange eksemplarer af varen der blev købt for pointene.
 • Point: Du kan se, hvor mange point der blev indløst.

16.8.5.3 Tilføj vare til pointprogram

Når du har oprettet et pointprogram, skal du huske at tilføje de varer til programmet, som kunderne kan optjene point ved at købe, samt de varer, kunderne kan købe med point. Pointprogrammet omfatter kun de varer, du tilføjer til programmet. Når du har oprettet et pointprogram, fremkommer der som vist i nedenstående skærmbillede en ekstra fane på 'Rediger vare'-siden. Der vil blive tilføjet en fane pr. oprettet pointprogram.

Du har her følgende muligheder:

 • Pointprograminformation: Du kan her se, hvorvidt pointprogrammet er aktivt, samt pointprogrammets aktive periode og indløsningsperiode. Disse informationer er indtastet på 'Ret pointprogram'-side, og du kan også kun ændre dem her (Se Ret pointprogram for mere information).
 • Varens standardindstillinger: Du kan her bestemme, hvor mange point kunden vil optjene ved at købe varen. Antallet af point skrives i feltet ud for 'Point optjent ved køb'. Når dette felt er udfyldt, er varen tilføjet til pointprogrammet. Kunden vil nu optjene det indtastede antal point ved at købe denne vare i pointprogrammets aktive periode. Du kan samtidig bestemme, hvor mange point varen skal koste, hvis kunden ønsker at købe varen med point. Varens 'pointpris' skrives i feltet ud for 'Pointpris ved køb'. Hvis du ønsker, at varen skal kunne købes med point, er det vigtigt, at du også markerer boksen 'Må købes for point'. Hvis denne boks ikke er markeret, kan varen ikke købes for point, selvom pointpris-feltet er udfyldt. Det vil herefter være muligt at købe varen for point i pointprogrammets indløsningsperiode.
 • Tidsbegrænsede perioder: Du kan her se de tidsbegrænsede perioder, du har oprettet. En tidsbegrænset periode kan benyttes, hvis du i en bestemt periode ønsker, at dine kunder skal optjene flere points end normalt, eller at varen skal koste færre point end normalt. Det kunne f.eks. være, hvis du vil køre en tidsbegrænset sommer- eller julekampagne. I den angivne periode vil den tidsbegrænsede periode overskrive standardperioden, således at det er den 'Point optjent ved køb' og den 'Pointpris ved køb', der står her, der er den gældende. Hvis varen skal kunne købes for point, skal du huske at markere boksen 'Må købes for point'. Du kan slette en tidsbegrænset periode ved at markere boksen 'Slet perioden' og derefter trykke 'Opdater'.
 • Tilføj tidsbegrænset periode: Du kan her tilføje en ny tidsbegrænset periode (se ovenfor). Når du har valgt den ønskede periode, skal du huske at markere boksen 'Tilføj perioden' og herefter trykke 'Opdater'. Når du har tilføjet perioden, skal du huske at angivne varens point ud for 'Tidsbegrænsede perioder'.

Husk at trykke 'Opdater' for at gemme en ændring!


Bemærk! Det er også muligt at bruge pointprogrammet til at lave en kampagne, hvor kunden får en behandling gratis, når vedkommende har booket f.eks. 10 behandlinger. Hvis du ønsker at lave en sådan kampagne, skal du på de pågældende behandlinger indtaste et tilfældigt antal point, som kunden optjener ved at købe behandlingen (f.eks. 10 point) og så indtaste, at behandlingen kan købes for det angivne antal point * det antal behandlinger kunden skal købe for at få en behandling gratis, i dette eksempel 10 point * 10 behandlinger = 100 point. I dette tilfælde ville behandlingens pointpris derfor skulle sættes til 100. Når kunden har booket 10 behandlinger af 10 point per styk, har vedkommende optjent 100 point og har derfor nok point til at købe den 11. behandling med point. Den 11. behandling vil derfor være 'gratis' for kunden. Kontakt gerne GECKO Booking for mere information.


16.8.5.4 Optjening og brug af point i kassen

Når du har oprettet et pointprogram og tilføjet varer til det, kan point optjenes og bruges i kassen. Når der i kassen vælges en vare, der enten er sat til at optjene point eller til at kunne købes for point, vil der som vist i nedenstående skærmbillede fremkomme en lille blå mand ved siden af varens pris.

Ved at køre musen over denne mand fremkommer der en lille boks. Du kan her se, hvilke pointprogrammer varen er tilknyttet, hvor mange point kunden vil optjene ved at købe varen og hvor mange point varen koster. Hvis du har valgt en kunde, der har optjent nok point til at købe varen (Dvs. at det ikke er muligt at lave en delbetaling med point og betale resten på anden vis), er det muligt at anvende disse til at betale for varen. Dette gøres ved at trykke 'Benyt'. Varelinjen låses herefter, så det ikke længere er muligt at rette i antal og pris. Samtidig sættes varen til at være med 100 % rabat (dvs. hele varens pris), hvorfor varens totalpris vil stå til 0 DKK. Når du trykker 'Gennemfør', trækkes pointene fra kundens konto. Hvis kunden alligevel ikke vil betale for varen med point, kan du annullere ved at trykke på den blå mand igen. Det er dog kun muligt at annullere, hvis betalingen endnu ikke er gennemført.


Bemærk! Point kan kun optjenes og anvendes, hvis der er valgt en kunde i kassen. Hvis du anvender pointprogrammer, er det derfor vigtigt, at du altid husker at vælge en kunde.


Når du har valgt en kunde i kassen, vil du kunne se, hvor mange point kunden har optjent (dvs. kundens saldo) og hvor mange point kunden har på sin konto efter han/hun har optjent/brugt point ved at købe den valgte vare.

Når en betaling gennemføres, kan du på kundens bon endvidere se, hvor mange point kunden har optjent ved købet, hvor mange point kunden har brugt ved købet og hvad kundens nye saldo er, dvs. hvor mange point der nu står på kundens konto.


Bemærk! Hvis en vare tilmeldt et pointprogram købes som et ad hoc-køb på en kundes profil, vil kunden stadigvæk kunne optjene point, hvis denne funktion er aktiveret på 'Ret pointprogram'-siden (Se Ret pointprogram for mere information).


 


Prøv en gratis og uforpligtende demo af GECKO Booking

Udfyld formularen, og vi sender dig en demo hurtigst muligt.

 

Felter markeret med * er påkrævede