Har du spørgsmål til Gecko Booking?

Vi hjælper gerne :)

Spørgsmål til Gecko Booking?

Er du i tvivl om hvorvidt Gecko Booking er noget for dig, eller har du andre spørgsmål? Så hører vi rigtig gerne fra dig!

Felter markeret med * er påkrævede

+45 7027 1699 info@gecko.dk Log ind Online booking- & administrationssystem - Nemt og enkelt

Oprettelse af LKT Journal


Indholdsfortegnelse

13.3  Oprettelse af LKT Journal
   13.3.1  Udfyldelse af LKT Journal
      13.3.1.1  Objektiv undersøgelse
      13.3.1.2  Konstruktionsforslag
      13.3.1.3  Læbe / slimhinde
      13.3.1.4  Anamnese
      13.3.1.5  Overslag
      13.3.1.6  Kontinuation

13.3 Oprettelse af LKT Journal

Når LKT Journalen er aktiveret på din konto, har du på den enkelte kundes profil mulighed for at oprette en LKT Journal for den pågældende kunde. Du tilgår dine kunder og dermed dine kundeprofiler under menupunktet 'Kunder', mens selve LKT Journalen tilgås ved at trykke på 'LKT Journal'-knappen i øverste højre hjørne af en kundes profil.

Du vil herefter blive overført til nedenstående side.


Du kan her se og ændre en række informationer om kunden. Yderst til venstre under 'Senest obj. undersøgelse' kan du se tandkortet fra den seneste objektive undersøgelse, dvs. det tandkort, du senest har udfyldt i selve journalen (Se Objektiv undersøgelse for mere information), mens du øverst til højre kan indtaste en række generelle informationer om kunden. Du har her følgende muligheder:

 • Første proteseår: Du kan her indtaste det år, hvor kunden fik sin første protese.
 • Nuværende protese: Du kan her indtaste det år, hvor kundens nuværende protese er fra.
 • Kommune: Du kan her vælge, hvilken kommune kunden tilhører og dermed hvilken kommune dine overslag skal adresseres til.
  Hvis du har oprettet kommuner som en debitorgruppe kan du under slå til at det kun er denne gruppe der skal vælges i mellem under 'Indstillinger -> Generelt: Avancerede indstillinger -> Back-end: Kunde -> Sekundær debitor gruppe'
  Du kan også sende sikker mails til den valgte kommune, Gecko anbefaler, at du bruger en fast kode du har aftalt med kommunen/sagsbehandleren, som benyttes hver gang de modtager sikker mails fra dig (Læs mere om FAQ sikker mails her). 
  Du skal selv oprette de kommuner, du skal kunne vælge i mellem. Kommunerne skal oprettes som debitorer, hvorefter de vil kunne vælges her (Se Debitoroversigt for mere information om, hvordan debitorer oprettes). 
 • Patienten lider af: Du kan her markere en eller flere bokse, hvis kunden har den pågældende lidelse.
 • Bivirkninger: Du kan her markere en eller flere bokse, hvis kunden er allergisk over for det pågældende medikament.
 • Behandles med: Du kan her markere en eller flere bokse, hvis kunden modtager pågældende behandling.
 • Yderligere bemærkninger: Du kan her notere yderligere information om kunden, der ikke dækkes af ovenstående felter.

Husk at trykke 'Opdater' for at gemme en ændring!


Nederst til venstre under 'Arkiv' kan du se alle journaler, der er blevet oprettet til kunden, ligesom du har mulighed for at oprette en ny journal. Du kan oprette en ny journal ved at trykke på knappen 'Opret ny journal', hvorefter du automatisk overføres til den nyoprettede journal (Se Udfyldelse af LKT Journal for mere information), mens alle eksisterende journaler vil stå registreret her på kundens journalforside. Du har følgende muligheder:

 • Dato: Du kan her se, hvilken dato journalen blev oprettet.
 • Status: Du kan her se journalens status, dvs. hvorvidt journalen stadig kan redigeres (statussen 'Åben') eller om den ikke længere kan ændres (statussen 'Arkiveret'). Du har mulighed for manuelt at arkivere journalen inde på den enkelte journal (Se Udfyldelse af LKT Journal for mere information), men journalen vil automatisk blive arkiveret 48 timer efter oprettelse, hvorefter det ikke længere vil være muligt at ændre i den eller slette den.
 • Gå til: Du kan her se den pågældende journal (Se Udfyldelse af LKT Journal for mere information).
 • Overslag: Du kan her sende det overslag, du har oprettet for den pågældende journal til kassesystemet, så du kan modtage en betaling for det (Se Overslag for mere information om oprettelse af overslag og Gå til kasse for mere information om, hvordan kassesystemet fungerer). Bemærk at dette kræver, at du har tilkøbt Kassemodulet.
 • Opret kopi: Du kan her oprette en kopi af den pågældende journal, hvormed alt information indeholdt i journalen vil blive oprettet i en ny journal. Dette kan bruges, hvis du ønsker at bygge videre på en tidligere journal, der er blevet arkiveret.
 • Slet: Du kan her slette journalen, hvis den stadig er åben. Hvis journalen er blevet arkiveret, er det ikke længere muligt at slette den.

Bemærk! Du kan downloade en PDF med kundens seneste journal i øverste højre hjørne, hvor du har mulighed for at definere, hvilke sider der skal medtages i PDFen. Kundens oplysninger som indtastet på kundens profil vil automatisk blive indsat i journalen (Se Kundeoplysninger for mere information om kundeprofilen), ligesom også oplysninger om kundens tandlæge vil blive indsat automatisk, hvis kundens tandlæge er blevet valgt som kontaktperson (Se Kontaktpersoner for mere information om kontaktpersoner).


13.3.1 Udfyldelse af LKT Journal

Når du har oprettet en ny journal på kundens journalforside, bliver du automatisk overført til selve journalen, hvor du har mulighed for at udfylde den.

Du kan øverst på siden tilgå de forskellige dele af journalen. Du har her følgende muligheder:

 • Obj. undersøgelse: Du kan her udfylde den objektive undersøgelse (Se Objektiv undersøgelse for mere information)
 • Konstruktionsforslag: Du kan her udfylde konstruktionsforslag (Se Konstruktionsforslag for mere information).
 • Læbe / slimhinde: Du kan her udfylde information om kundens læbe og slimhinde (Se Læbe / slimhinde for mere information).
 • Anamnese: Du kan her udfylde kundens anamnese og prognose (Se Anamnese for mere information).
 • Overslag: Du kan her udfylde overslag baseret på konstruktionsforslaget (Se Overslag for mere information).
 • Kontinuation: Du kan her udfylde kontinuationen (Se Kontinuation for mere information).

Bemærk! I alle dele af journalen vil du nederst have mulighed for enten at opdatere eller arkivere journalen. Hvis du trykker på 'Opdater'-knappen, gemmes dine ændringer, hvorfor du altid skal trykke 'Opdater', inden du forlader journalen. Hvis du trykker på 'Arkiver', vil journalen blive arkiveret, hvorfor du ikke længere har mulighed for at ændre eller slette den.


13.3.1.1 Objektiv undersøgelse

Under fanebladet 'Obj. undersøgelse' har du mulighed for at indtaste resultaterne af den objektive undersøgelse, du laver på kunden.

Yderst til venstre har du mulighed for at indtaste en række oplysninger om kundens hygiejne, parodontalstatus, tænder/bid og underlag. Du kan indtaste oplysningerne i de forskellige kategorier ved at skifte mellem de forskellige faneblade.

Husk at trykke 'Opdater' for at gemme dine ændringer!


Yderst til højre har du derimod mulighed for at udfylde et tandkort. Du kan benytte tandkortet på to forskellige måder:

 • Du kan øverst til højre vælge, hvilken tand du ønsker at notere information om og derefter trykke på det ikon, der repræsenterer den information, du ønsker at notere om den pågældende tand. Ikonet vil herefter automatisk blive indsat på den valgte tand. Når du har valgt en bestemt tand, har du samtidig mulighed for at indtaste en bemærkning om den pågældende tand.
 • I stedet for at vælge en specifik tand kan du øverst til højre lade tandvælgeren stå på 'Vælg tand'. Du har nu mulighed for at indsætte ikonerne præcist der, hvor du ønsker, ved at trykke på det ønskede ikon og derefter trykke det ønskede sted på tandkortet.

Hvis du ønsker at notere information om en tand, der ikke beskrives af de eksisterende ikoner, kan du ved at trykke på blyantsikonet frihåndstegne på tandkortet. Du kan slette både ikoner og frihåndtegning ved at trykke på det røde kryds og derefter på det ikon eller den frihåndstegning, du ønsker at slette.

Husk at trykke 'Opdater' for at gemme en ændring!


13.3.1.2 Konstruktionsforslag

Under fanebladet 'Konstruktionsforslag' har du mulighed for at indtaste dit konstruktionsforslag til kunden.

Yderst til venstre har du mulighed for at indtaste en række oplysninger til dit eget brug. Der er flere steder, hvor du skal vælge mellem prædefinerede valgmuligheder, men hvis disse valgmuligheder ikke er dækkende, kan du oprette din egen valgmulighed ved at trykke på det grønne plus.

Husk at trykke 'Opdater' for at gemme dine ændringer!


Yderst til højre har du mulighed for at indtaste en række oplysninger, der vil blive medtaget på den henvisning, du kan lave til kundens tandlæge, ligesom du kan udfylde et tandkort, der også vil blive medtaget på henvisningen. Tandkortet virker på samme måde som under den objektive undersøgelse (Se Objektiv undersøgelse for mere information).

I nederste højre hjørne har du mulighed for at indikere, hvorvidt kunden er blevet henvist til sin tandlæge, skrive en kommentar, der vil blive inkluderet på henvisningen, samt generere en PDF med selve henvisningen.

Husk at trykke 'Opdater' for at gemme dine ændringer!


Bemærk! Oplysninger om kundens tandlæge vil blive indsat automatisk, hvis kundens tandlæge er blevet valgt som kontaktperson (Se Kontaktpersoner for mere information om kontaktpersoner).

Bemærk! Husk at gemme dine oplysninger før du genererer PDFen med henvisningen. Det er kun gemte oplysninger, der medtages i henvisningen.


13.3.1.3 Læbe / slimhinde

Under fanebladet 'Læbe / slimhinde' har du mulighed for at udfylde information om kundens læbe og slimhinde.

Du har her mulighed for både at indtaste en række informationer om kunden samt udfylde et tandkort. I modsætning til tandkortet under 'Obj. undersøgelse' og 'Konstruktionsforslag' er der på dette tandkort ikke prædefinerede ikoner, som du kan indsætte. Du har derimod mulighed for at frihåndstegne på tandkortet, hvilket gøres ved at trykke på blyantsikonet og derefter tegne på selve kortet. Du kan slette en tegning ved at trykke på det røde kryds og derefter på den tegning, du ønsker at slette.

Husk at trykke 'Opdater' for at gemme dine ændringer!


13.3.1.4 Anamnese

Under fanebladet 'Anamnese' har du mulighed for at indtaste kundens anamnese og prognose.

Du kan indtaste kundens anamnese og prognose ved at trykke i det ønskede tekstfelt og derefter indtaste det ønskede tekst.

Husk at trykke 'Opdater' for at gemme dine ændringer!


13.3.1.5 Overslag

Under fanebladet 'Overslag' har du mulighed for at lave et overslag baseret på konstruktionsforslaget og derefter generere en PDF med overslaget, der kan sendes til kommunen eller kunden.

Du laver selve overslaget øverst på siden ved at vælge den eller de varer, som konstruktionsforslaget indbefatter. Du skal derfor have oprettet dine varer i kassesystemet, før du kan lave et overslag (Se Varer for mere information om, hvordan du opretter dine varer). Når dine varer er oprettet i kassesystemet, kan du søge dem frem her i journalen ved enten at indtaste den ønskede vares varenr eller beskrivelse og derefter vælge varen i den liste, der fremkommer. Når du har valgt en vare, har du følgende muligheder:

 • Antal: Du kan bestemme, hvor mange eksemplarer af varen overslaget skal indeholde.
 • Pris: Du kan her se varens pris. Prisen indsættes automatisk, når denne er sat under varens indstillinger (Se Ret vare for mere information), men du har mulighed for at overskrive denne pris, hvis dette er ønsket.
 • Tilskud DKK: Du kan her indtaste, hvor stort et tilskud kommunen giver i DKK. Tilskuddet skal enten indtastes i DKK eller i procent, hvorfor muligheden for at indtaste et tilskud i procent vil blive blokeret, hvis du har indtastet tilskuddet i DKK.
 • Tilskud %: Du kan her indtaste, hvor stort et tilskud kommunen giver i procent. Tilskuddet skal enten indtastes i DKK eller i procent, hvorfor muligheden for at indtaste et tilskud i DKK vil blive blokeret, hvis du har indtastet tilskuddet i procent.
 • Total: Du kan her se varens pris efter kommunens tilskud er blevet fraregnet. Du kan ikke ændre i denne totalpris, hvorfor du vil skullle ændre i varens pris, hvis totalprisen er forkert.

Du kan tilføje et ubegrænset antal varer. En ny vare tilføjes i en ny varelinje, der automatisk oprettes, når du har indtastet information i den første varelinje. Den samlede total for alle varer vises yderst til venstre under varelinjerne. Du kan slette en vare fra overslaget ved at trykke på det røde ikon ud for varen. Du har samtidig mulighed for at tilføje en kommentar til overslaget, der vil blive medtaget i overslaget til kommunen.

Husk at trykke 'Opdater' for at gemme dine ændringer!

Slutteligt har du i nederste højre hjørne følgende muligheder:

 • Send til kasse: Du kan her sende det overslag, du har oprettet, til kassesystemet, så du kan modtage kundens betaling her (Se Gå til kasse for mere information om, hvordan kassen fungerer). Bemærk at dette kræver, at du har tilkøbt Kassemodulet. Du skal være opmærksom på, at en eventuel betaling i kassesystemet ikke automatisk vil blive registreret i journalen.
 • Overslag patient: Du kan her generere en PDF med overslaget beregnet til kunden.
 • Overslag kommune: Du kan her generere en PDF med overslaget beregnet til kundens kommune.

13.3.1.6 Kontinuation

Under fanebladet 'Kontinuation' har du mulighed for at udfylde kontinuationen.

Du udfylder kontinuationen ved at indsætte dine behandlinger i kontinuationskladden. Du skal derfor have indtastet dine behandlinger, før du kan lave kontinuationen (Se Opret ny behandling for mere information). Når du har oprettet dine behandlinger, kan du søge dem frem her i kontinuationskladden ved at indtaste enten behandlingens nr. eller behandlingens navn og derefter vælge behandlingen i den liste, der fremkommer. Du kan indsætte et ubegrænset antal behandlinger. Den behandling, der er hak ud for, er den behandling, hvis beskrivelse vises. Du kan ændre i både nummeret, navnet og beskrivelsen, hvis du ønsker dette, ligesom du kan slette en behandling ved at trykke på det røde ikon ved siden af den pågældende behandling.

Når du er færdig med at tilføje behandlinger til kontinuationen og har tjekket, at de valgte behandlinger er korrekte, skal du overføre kladden til kontinuationen. Dette gøres ved at trykke 'Overfør til kontinuation'. Du kan se kontinuationen ved at vælge fanebladet 'Kontinuation' i stedet for fanebladet 'Kladde'.

Husk at trykke 'Opdater' for at gemme dine ændringer, hvis du ikke ønsker at overføre kontinuationskladden til kontinuationen med det samme.


Bemærk! Når du har overført kladden til kontinuationen, er det ikke længere muligt at foretage ændringer i den.


 


Prøv en gratis og uforpligtende demo af GECKO Booking

Udfyld formularen, og vi sender dig en demo hurtigst muligt.

 

Felter markeret med * er påkrævede