Har du spørgsmål?

Vi hjælper gerne!!

Spørgsmål til Gecko Booking?

Er du i tvivl om hvorvidt Gecko Booking er noget for dig, eller har du andre spørgsmål? Så hører vi rigtig gerne fra dig!

Alt OK!
Indtast venligst dit navn.
Alt OK!
Indtast venligst din e-mail.
Alt OK!
Alt OK!
Indtast venligst dit spørgsmål.

Felter markeret med * er påkrævede

Vejledninger - Oprettelse af LKT Journal

Oprettelse af LKT Journal

Når LKT Journalen er aktiveret på din konto, kan du på den enkelte kundes profil oprette en LKT Journal for den pågældende kunde. Gå da til kundeprofilen > 'LKT journal-fanen'. 


Her kan du se og ændre en række informationer om kunden. Yderst til venstre under 'Senest obj. undersøgelse' kan du se tandkortet fra den seneste objektive undersøgelse, det vil sige det tandkort, du senest har udfyldt i selve journalen (Se Objektiv undersøgelse for mere information), mens du øverst til højre kan indtaste en række generelle informationer om kunden. Du har her følgende muligheder:

 • Første proteseår: Her kan du indtaste det år, hvor kunden fik sin første protese.
 • Nuværende protese: Her kan du indtaste det år, kundens nuværende protese er fra.
 • Kommune: Her kan du vælge, hvilken kommune kunden tilhører og dermed hvilken kommune dine overslag skal adresseres til.
  Hvis du har oprettet kommuner som en debitorgruppe, kan du aktivere, at det kun er denne gruppe, der skal vælges mellem under 'Indstillinger > Generelt: Avancerede indstillinger > Back-end: Kunde > Sekundær debitor gruppe'
  Du kan også sende sikker mails til den valgte kommune. Gecko anbefaler, at du bruger en fast kode, du har aftalt med kommunen/sagsbehandleren, som benyttes, hver gang de modtager sikker mails fra dig (Læs mere om FAQ sikker mails her). 
  Du skal selv oprette de kommuner, du skal kunne vælge mellem. Kommunerne skal oprettes som debitorer, hvorefter de vil kunne vælges her. (Se Debitoroversigt for mere information om, hvordan debitorer oprettes). 
 • Patienten lider af: Her kan du markere en eller flere bokse, hvis kunden har den pågældende lidelse.
 • Bivirkninger: Her kan du markere en eller flere bokse, hvis kunden er allergisk over for det pågældende medikament.
 • Behandles med: Her kan du markere en eller flere bokse, hvis kunden modtager pågældende behandling.
 • Yderligere bemærkninger: Her kan du notere yderligere information om kunden, der ikke dækkes af ovenstående felter.

Husk at trykke 'Opdater' for at gemme en ændring!


Nederst til venstre under 'Arkiv' kan du se alle journaler, der er blevet oprettet til kunden, ligesom du har mulighed for at oprette en ny journal. Du har følgende muligheder:

 • Dato: Her kan du se, hvilken dato journalen blev oprettet.
 • Status: Her kan du se journalens status, det vil sige, hvorvidt journalen stadig kan redigeres (statussen 'Åben'), eller om den ikke længere kan ændres (statussen 'Arkiveret'). Du har mulighed for manuelt at arkivere journalen inde på den enkelte journal (Se Udfyldelse af LKT Journal for mere information), men journalen vil automatisk blive arkiveret 48 timer efter oprettelse, hvorefter det ikke længere er muligt at ændre i eller slette den.
 • Gå til: Her kan du se den pågældende journal. (Se Udfyldelse af LKT Journal for mere information).
 • Overslag: Her kan du sende det overslag, du har oprettet for den pågældende journal til kassesystemet, så du kan modtage en betaling for det. (Se Overslag for mere information om oprettelse af overslag og Gå til kasse for mere information om, hvordan kassesystemet fungerer). Bemærk, at dette kræver, at du har tilkøbt Kassemodulet.
 • Opret kopi: Her kan du oprette en kopi af den pågældende journal, hvormed alt information i journalen vil blive oprettet i en ny journal. Dette kan bruges, hvis du ønsker at bygge videre på en tidligere journal, der er blevet arkiveret.
 • Slet: Her kan du slette journalen, hvis den stadig er åben. Hvis journalen er blevet arkiveret, er det ikke længere muligt at slette den.

Bemærk! Du kan downloade en PDF med kundens seneste journal øverste i højre hjørne. Her har du mulighed for at definere, hvilke sider, der skal medtages i PDF'en. Kundens oplysninger, indtastet på kundens profil, vil automatisk blive indsat i journalen (Se Kundeoplysninger for mere information om kundeprofilen), ligesom oplysninger om kundens tandlæge også vil blive indsat automatisk, hvis kundens tandlæge er blevet valgt som kontaktperson. (Se Kontaktpersoner for mere information om kontaktpersoner).


 


Prøv en gratis og uforpligtende demo fra Gecko Booking & Administration

Udfyld formularen, så modtager du en demo hurtigst muligt.

Alt OK!
Indtast venligst firmanavn.
Alt OK!
Indtast venligst dit telefonnummer.
Alt OK!
Indtast venligst dit navn.

Felter markeret med * er påkrævede