Har du spørgsmål?

Vi hjælper gerne!!

Spørgsmål til Gecko Booking?

Er du i tvivl om hvorvidt Gecko Booking er noget for dig, eller har du andre spørgsmål? Så hører vi rigtig gerne fra dig!

Alt OK!
Indtast venligst dit navn.
Alt OK!
Indtast venligst din e-mail.
Alt OK!
Alt OK!
Indtast venligst dit spørgsmål.

Felter markeret med * er påkrævede

Vejledninger - Oprettelse af faste kundefelter

Oprettelse af faste kundefelter

Du har med Journalmodulet mulighed for at oprette faste kundefelter, som kunden skal udfylde, f.eks. når vedkommende opretter sig som bruger. På denne måde kan du indhente yderligere information om kunden, som er relevant for din branche/virksomhed. Dette kunne f.eks. være, hvis du ønsker at vide, om patienten tager medicin, har en rygskade eller lignende. Faste kundefelter vil stå registreret på kundens profil, og de skal derfor kun indtastes én gang. Dette står i modsætning til de ekstra felter, der er tilknyttet en kundegruppe, som skal indtastes separat for hver booking. Selvom kundefelter i princippet kun behøver at blive udfyldt én gang, er det dog muligt at ændre kundens svar på et senere tidspunkt, hvis svaret skulle have ændret sig. Foruden at bruge de faste kundefelter til at indhente yderligere information om kunden, kan de faste felter også bruges i dine statistikmuligheder, hvor de kan vælges som søgekriterier (Se Statistikfiltrering efter kundefelter for mere information). Du har mulighed for at oprette et ubegrænset antal af faste kundefelter.

Journalmodulet kan tilgås under menupunktet 'Indstillinger' ('Indstillinger' > 'Journal'). I den øverste del af siden har du mulighed for at se eksisterende og oprette nye kundefelter.


Nederst har du  mulighed for at oprette et nyt fast felt. For at oprette et nyt felt skal du indtaste det spørgsmål, kunden skal besvare, under feltnavn, f.eks. 'Tager du medicin?'. Herefter skal du vælge, hvilken type feltet skal være. Du kan vælge mellem følgende felttyper:

 • Lille tekst (1 linje): Kunden skal her besvare spørgsmålet ved at skrive en tekst. Teksten kan maksimum være på én linje.
 • Stor tekst (Flere linjer): Kunden skal her besvare spørgsmålet ved at skrive en tekst. Teksten kan være på flere linjer.
 • Tal: Kunden skal her besvare spørgsmål ved at skrive et tal.
 • Ja / Nej (Radio): Kunden skal her besvare spørgsmålet ved at trykke på en knap markeret 'Ja' eller 'Nej'.
 • Ja / Nej / Ved Ikke (Radio): Kunden skal her besvare spørgsmålet ved at trykke på en knap markeret 'Ja', 'Nej' eller 'Ved ikke'.
 • Ja (Checkbox): Kunden skal her godkende/acceptere ved at sætte et flueben.
 • Filupload: Kunden skal her uploade en fil fra sin computer.

Slutteligt skal du vælge, hvilken prioritet kundefeltet skal oprettes med. Kundefelternes prioritet bestemmer, hvilken rækkefølge de vises i – både her i oversigten og for kunden. Jo højere prioritet et felt har, des længere nede på listen står det. Hvilke tal der vælges som prioriteter er ligegyldigt. Det, der tages udgangspunkt i, er prioriteternes forhold til hinanden. Som standard oprettes alle kundefelter med en prioritet på 10. Feltet oprettes ved at trykke på 'Opret fast felt'.


Bemærk! Når du har oprettet et felt, skal du huske at ændre feltets indstillinger. Som udgangspunkt oprettes feltet, så det kun vises på kundens profil, dvs. at kun du kan udfylde det. Hvis du ønsker, at kunden selv skal kunne udfylde det, skal du under feltets indstillinger aktivere visningen for kunden (Se Indstillinger for mere information).


Øverst på siden kan du se en oversigt over alle oprettede kundefelter. 

 • ID: Du kan her se feltets ID. Felternes ID bruges af GECKO Booking til at adskille felterne i vores system.
 • Feltnavn / overskrift: Her kan du se og ændre feltets navn.
 • Felttype: Her kan du se feltets type. Bemærk, at det ikke er muligt at ændre feltets type. Hvis typen er forkert, skal der oprettes et nyt felt, og det originale skal herefter slettes.
 • Vis opret?: Her kan du se, om feltet vises, når en kunde opretter sig som ny bruger. Du ændrer det til ja/nej under det enkelte felts indstillinger (Se Indstillinger for mere information).
 • Vis dine opl.?: Her kan du se, om feltet vises under 'Dine oplysninger' (Når kunden er logget ind). Du ændrer det til ja/nej under det enkelte felts indstillinger (Se Indstillinger for mere information).
 • Indstillinger: Her kan du ændre feltets indstillinger (Se Indstillinger for mere information).
 • Prioritet: Her kan du ændre feltets prioritet.
 • Slet felt: Her kan du slette feltet.

Husk at trykke 'Opdater' for at gemme en ændring!


 


Prøv en gratis og uforpligtende demo fra Gecko Booking & Administration

Udfyld formularen, så modtager du en demo hurtigst muligt.

Alt OK!
Indtast venligst firmanavn.
Alt OK!
Indtast venligst dit telefonnummer.
Alt OK!
Indtast venligst dit navn.

Felter markeret med * er påkrævede