Har du spørgsmål til Gecko Booking?

Vi hjælper gerne :)

Spørgsmål til Gecko Booking?

Er du i tvivl om hvorvidt Gecko Booking er noget for dig, eller har du andre spørgsmål? Så hører vi rigtig gerne fra dig!

Felter markeret med * er påkrævede

+45 7027 1699 info@gecko.dk Log ind Online booking- & administrationssystem - Nemt og enkelt

Oprettelse af faste kundefelter


Indholdsfortegnelse


20.2 Oprettelse af faste kundefelter

Du har med Krypteret linje / journal-modulet mulighed for at oprette faste kundefelter, som kunden skal udfylde, f.eks. når vedkommende opretter sig som bruger. På denne måde kan du indhente yderligere information om kunden, som er relevant for din branche/virksomhed. Dette kunne f.eks. være, hvis du ønsker at vide, hvorvidt patienten tager medicin, har en rygskade eller lignende. Faste kundefelter vil stå registreret på kundens profil og de skal derfor kun indtastes én gang. Dette står i modsætning til de ekstra felter, der er tilknyttet en kundegruppe, som skal indtastes separat for hver booking. Selvom kundefelter i princippet kun behøver at blive udfyldt én gang, er det dog muligt at ændre kundens svar på et senere tidspunkt, hvis svaret skulle have ændret sig. Foruden at bruge de faste kundefelter til at indhente yderligere information om kunden, kan de faste felter også bruges i dine statistikmuligheder, hvor de kan vælges som søgekriterier (Se Statistikfiltrering efter kundefelter for mere information). Du har mulighed for at oprette et ubegrænset antal af faste kundefelter.

Krypteret linje / journal-modulet kan tilgås under menupunktet 'Indstillinger' ('Indstillinger' -> 'Journal'). I den øverste del af siden vil du have mulighed for at se eksisterende og oprette nye kundefelter.


Du har nederst mulighed for at oprette et nyt fast felt. For at oprette et nyt felt skal du først indtaste feltets navn, der repræsenterer det spørgsmål, kunden skal besvare, f.eks. 'Indtager du dagligt medicin?'. Herefter skal du vælge, hvilken type feltet skal være. Du kan vælge mellem følgende felttyper:

 • Lille tekst (1 linje): Kunden skal her besvare spørgsmålet ved at skrive en tekst. Teksten kan maksimum være på én linje.
 • Stor tekst (Flere linjer): Kunden skal her besvare spørgsmålet ved at skrive en tekst. Teksten kan være på flere linjer.
 • Tal: Kunden skal her besvare spørgsmål ved at skrive et tal.
 • Ja / Nej (Radio): Kunden skal her besvare spørgsmålet ved at trykke på en knap markeret 'Ja' eller 'Nej'.
 • Ja / Nej / Ved Ikke (Radio): Kunden skal her besvare spørgsmålet ved at trykke på en knap markeret 'Ja', 'Nej' eller 'Ved ikke'.
 • Ja (Checkbox): Kunden skal her godkende/acceptere ved at sætte et flueben.
 • Filupload: Kunden skal her uploade en fil fra sin computer.

Slutteligt skal du vælge, hvilken prioritet kundefeltet skal oprettes med. Kundefelternes prioritet bestemmer, hvilken rækkefølge de vises i – både her i oversigten og for kunden. Jo højere prioritet et felt har, des længere nede på listen står det. Hvilke tal der vælges som prioriteter er ligegyldigt. Det, der tages udgangspunkt i, er prioriteternes forhold til hinanden. Som standard oprettes alle kundefelter med en prioritet på 10. Feltet oprettes ved at trykke på 'Opret fast felt'.


Bemærk! Når du har oprettet et felt, skal du huske at ændre feltets indstillinger. Som udgangspunkt oprettes feltet, så det kun vises på kundens profil, dvs. at kun du kan udfylde det. Hvis du ønsker, at kunden selv skal kunne udfylde det, skal du under feltets indstillinger aktivere visningen for kunden (Se Indstillinger for mere information).


Øverst på siden kan du se en oversigt over alle oprettede kundefelter. Du har her følgende muligheder:

 • ID: Du kan her se feltets ID. Felternes ID bruges af GECKO Booking til at adskille felterne i vores system.
 • Feltnavn / overskrift: Du kan her se og ændre feltets navn.
 • Felttype: Du kan her se feltets type. Bemærk at det ikke er muligt at ændre feltets type. Hvis typen er forkert, skal der oprettes et nyt felt og det originale skal herefter slettes.
 • Vis opret?: Du kan her se, hvorvidt feltet vises, når en kunde opretter sig som ny bruger. Hvorvidt feltet vises bestemmes under det enkelte felts indstillinger (Se Indstillinger for mere information).
 • Vis dine opl.?: Du kan her se, hvorvidt feltet vises under 'Dine oplysninger' (Når kunden er logget ind). Hvorvidt feltet vises bestemmes under det enkelte felts indstillinger (Se Indstillinger for mere information).
 • Indstillinger: Du kan her ændre feltets indstillinger (Se Indstillinger for mere information).
 • Prioritet: Du kan her ændre feltets prioritet.
 • Slet felt: Du kan her slette feltet.

Husk at trykke 'Opdater' for at gemme en ændring!


20.2.1 Indstillinger

Du har mulighed for at ændre det enkelte felts indstillinger.

Du har her følgende muligheder:

 • Feltnavn: Du kan her ændre feltets navn.
 • Type: Du kan her se feltets type. Bemærk at typen ikke kan ændres. Hvis typen er forkert, skal der oprettes et nyt felt og det originale skal herefter slettes.
 • Hvis ikke udfyldt - alert: Du kan her indtaste den tekst, kunden vises, når han/hun forsøger at gå videre uden at udfylde et påkrævet felt.
 • Kundegrupper: Denne er som udgangspunkt markeret med et flueben. Det betyder at feltet vil blive vist i alle kundegrupper. Hvis du derimod ønsker at dette felt kun skal vises i bestemte kundegrupper, kan du afmarkere denne. Dine allerede oprettede kundegrupper vil så blive vist nedenunder og du kan sætte flueben i de kundegrupper hvor feltet skal vises. 
 • Vis - Opret kunde: Hvis denne boks er markeret, vises feltet, når en kunde opretter sig selv som ny bruger. Bemærk at hvis du opretter feltet efter at kunder har oprettet sig som brugere, vil disse kunder ikke få mulighed for at udfylde feltet. Du skal derfor enten selv udfylde feltet på kundens profil eller samtidig vise feltet under 'Dine oplysninger' (se nedenfor), så eksisterende kunder kan udfylde feltet her.
 • Vis - Dine oplysninger: Hvis denne boks er markeret, vises feltet under 'Dine oplysninger', når en kunde er logget ind.
 • Påkrævet felt: Du kan her bestemme, hvorvidt feltet er påkrævet, dvs. hvorvidt feltet skal udfyldes, før kunden kan gå videre. Bemærk at denne indstilling kun påvirker feltet, når det vises for kunden, dvs. når feltet vises under 'Opret kunde' og under 'Dine oplysninger'. Feltet er derfor ikke påkrævet, når det vises i administrationsdelen af bookingsystemet.
 • Vis - Kvik opret kunde: Hvis denne boks er markeret, vises feltet, når du opretter en ny kunde via Kvik book. Du kan samtidig bestemme, hvorvidt feltet skal være påkrævet, dvs. hvorvidt du skal udfylde feltet, før kunden kan oprettes.
 • Vis - Booking konkret: Hvis denne boks er markeret, vises feltet på den konkrete booking.
 • Vis - Kasse: Hvis denne boks er markeret, vises feltet i kassen.

Husk at trykke 'Opdater' for at gemme en ændring!


Har du valgt felttypen 'Accepter betingelser' vil der være flere felter tilgængelige, der kan tilrettes under det enkelte felts indstillinger.

Du har her følgende muligheder:

 • Feltnavn: Du kan her ændre feltets navn.
 • Type: Du kan her se feltets type. Bemærk at typen ikke kan ændres. Hvis typen er forkert, skal der oprettes et nyt felt og det originale skal herefter slettes.
 • Hvis ikke udfyldt - alert: Du kan her indtaste den tekst, kunden vises, når han/hun forsøger at gå videre uden at udfylde et påkrævet felt.
 • Kundegrupper: Denne er som udgangspunkt markeret med et flueben. Det betyder at feltet vil blive vist i alle kundegrupper. Hvis du derimod ønsker at dette felt kun skal vises i bestemte kundegrupper, kan du afmarkere denne. Dine allerede oprettede kundegrupper vil så blive vist nedenunder og du kan sætte flueben i de kundegrupper hvor feltet skal vises. 
 • Vis - Opret kunde: Hvis denne boks er markeret, vises feltet, når en kunde opretter sig selv som ny bruger. Bemærk at hvis du opretter feltet efter at kunder har oprettet sig som brugere, vil disse kunder ikke få mulighed for at udfylde feltet. Du skal derfor enten selv udfylde feltet på kundens profil eller samtidig vise feltet under 'Dine oplysninger' (se nedenfor), så eksisterende kunder kan udfylde feltet her.
 • Vis - Dine oplysninger: Hvis denne boks er markeret, vises feltet under 'Dine oplysninger', når en kunde er logget ind.
 • Påkrævet felt: Du kan her bestemme, hvorvidt feltet er påkrævet, dvs. hvorvidt feltet skal udfyldes, før kunden kan gå videre. Bemærk at denne indstilling kun påvirker feltet, når det vises for kunden, dvs. når feltet vises under 'Opret kunde' og under 'Dine oplysninger'. Feltet er derfor ikke påkrævet, når det vises i administrationsdelen af bookingsystemet.
 • Vis - Kvik opret kunde: Hvis denne boks er markeret, vises feltet, når du opretter en ny kunde via Kvik book. Du kan samtidig bestemme, hvorvidt feltet skal være påkrævet, dvs. hvorvidt du skal udfylde feltet, før kunden kan oprettes.
 • Vis - Booking konkret: Hvis denne boks er markeret, vises feltet på den konkrete booking.
 • Vis - Kasse: Hvis denne boks er markeret, vises feltet i kassen.
 • Må tilbagetrække: Vha. af dette felt kan du give dine kunder mulighed for at trække godkendelsen af dine betingelser tilbage, såfremt vedkommende ønsker dette. Det betyder at kunden under 'Dine oplysninger' kan afmarkere feltet for samtykke, selvom dette felt er et påkrævet felt. 
 • Kræv ved login: Hvis du markerer i denne boks, vil dine kunder, når de logger ind, blive påkrævet at acceptere diverse betingelser, før vedkommende kan fortsætte til online booking. De kan altså ikke tilgå online booking uden at acceptere. Ved siden af denne boks har du mulighed for at trykke på 'Ret tekst top'. Hvis du gør dette, kommer du til en ny side, hvor du kan rette i den tekst der vises ifb. med godkendelsen af betingelserne. Det vil typisk være noget i stil med "Kære kunde. Du bedes gennemlæse og acceptere nedenstående betingelser for at fortsætte". 
 • Vis advarsel ikon: Markeres dette felt vil der være en såkaldt 'Customer alert' på kunden, dvs. et ikon der viser, at kunden ikke har godkendt de påkrævede betingelser.

Bemærk! Feltet vil altid vises på kundens profil.


20.2.2 Statistikfiltrering efter kundefelter

Du har i GECKO Booking mulighed for at føre statistik over dine bookinger. Statistikken kan ses ved at trykke 'Statistik' ud for den ønskede kundegruppe på den kundegruppeoversigt, der fremkommer, når du trykker på menupunktet 'Kunder'.Dine generelle statistikmuligheder er forklaret i den generelle vejledning, hvorfor der henvises til denne for en forklaring af disse (Se den separate vejledning Generel vejledning for mere information). Hvis du har tilkøbt Krypteret linje / journal-modulet, har du foruden disse generelle muligheder mulighed for at inkludere dine faste kundefelter som søgekriterier. Hvis du f.eks. har oprettet et fast felt 'Indtager du dagligt medicin', hvor kunden kan vælge 'Ja' eller 'Nej', kan du vælge, at statistikken kun skal inkludere bookinger foretaget af kunder, der har svaret 'Ja' til dette spørgsmål.

Som vist i skærmbilledet vil alle dine faste felter stå noteret under de generelle statistikmuligheder. Som udgangspunkt står alle som 'Medtag ikke', dvs. at statistikken bliver lavet uden hensyn til hvad kunderne har svaret i dette felt. Ud for hvert felt kan du dog vælge den svarmulighed, du ønsker, at kunderne skal have svaret for at deres bookinger bliver medtaget i statistikken. Når du har indtastet de valgte søgekriterier, skal du som altid huske at trykke 'Opdater visning' for at opdatere visningen.


 


Prøv en gratis og uforpligtende demo af GECKO Booking

Udfyld formularen, og vi sender dig en demo hurtigst muligt.

 

Felter markeret med * er påkrævede