Har du spørgsmål til Gecko Booking?

Vi hjælper gerne :)

Spørgsmål til Gecko Booking?

Er du i tvivl om hvorvidt Gecko Booking er noget for dig, eller har du andre spørgsmål? Så hører vi rigtig gerne fra dig!

Felter markeret med * er påkrævede

+45 7027 1699 info@gecko.dk Log ind Online booking- & administrationssystem - Nemt og enkelt

Oprettelse af parbooking


Indholdsfortegnelse


4.0 Oprettelse af parbooking

Som alle andre ydelser skal parbooking ydelser oprettes, før de kan bookes af kunder. Foruden at oprette selve ydelsen skal man som hovedregel oprette det samme antal kalendere, som det ønskes, at parbookingen kan bookes i. Selve ydelsen skal oprettes på ydelsesoversigten, der kan tilgås under menupunktet 'Indstillinger' -> 'Ydelser'.

Du har nederst på ydelsesoversigten mulighed for at oprette de nye ydelser. Hvis du har oprettet flere kundegrupper, skal du huske at vælge hvilken kundegruppe du ønsker at oprette ydelsen i. Dette gøres øverst på ydelsesoversigten ved ud for 'Vis ydelser til kundegruppe' at vælge den ønskede kundegruppe.

For at oprette en ny parbooking skal du først indtaste parbookingens navn. Det kunne f.eks. være 'Parmassage' eller 'Parbehandling'. Vær opmærksom på, at det også er dette navn, kunden ser, når vedkommende ønsker at booke ydelsen. Herefter skal du vælge, hvilken type ydelse det drejer sig om. Hvis du som i dette tilfælde ønsker at oprette en ydelse, der repræsenterer en parbooking, skal du vælge typen parbooking. Herudover skal du notere prisen for ydelsen i kroner samt hvor lang tid ydelsen varer. Det er meget vigtigt, at du vælger den korrekte tid, da det er her, du fortæller systemet hvor lang tid der skal bookes. Under 'Kunden ser' har du mulighed for at bestemme, hvor lang tid kunden skal se, at ydelsen varer, når han/hun ønsker at booke ydelsen.

Slutteligt skal du vælge, hvorvidt ydelsen skal udbydes på alle kalendere eller om du vil tilmelde ydelsen manuelt på de kalendere, der skal udbyde ydelsen. Ved parbooking anbefales det, at du altid vælger at tilmelde ydelsen manuelt, da ydelsen som hovedregel kun skal udbydes på minimum to kalendere. (se nedenfor)

Når du har indtastet ovenstående informationer, oprettes ydelsen ved at trykke på 'Opret ydelse'. Ydelsen er nu oprettet! Det er dog vigtigt, at du huske at ændre parbookingens indstillinger, så de svarer til det ønskede. F.eks. oprettes parbookingen som udgangspunkt til at bestå af to pladser. Ydelsens indstillinger ændres ved at trykke 'Ret' under kolonnen 'Indstillinger' ud for parbooking (Se Indstillinger for mere information).


Bemærk! Det er vigtigt, at oprette det samme antal kalendere, som det ønskes at parbookingen kan bookes i.


Foruden at oprette selve parbookingen skal ydelsen, som alle andre ydelser, også tilknyttes de kalendere, hvori den kan bookes. Husk, ved parbooking skal ydelsen, som udgangspunkt kunne bookes i minimum to kalendere. 

Når de nye kalendere er oprettet, skal du huske at indstille kalendernes arbejdstider. Den arbejdstid, der oprettes, er den tid, hvori parbookingen kan bookes. Du kan dermed bruge arbejdstiderne og disses intervaller til f.eks. at indlægge pauser på bestemte tidspunkter, hvor I gerne vil holde dagens møde eller hvor rengøring kan foregå.

Når de korrekte arbejdstider er oprettet, skal du huske at aktivere parbooking på de pågældende kalendere. Dette gøres under kalendernes indstillinger.

Ydelsen aktiveres ved at markere boksen 'Aktiv?'. Husk at trykke 'Opdater'. Parbooking er nu aktiv og kan bookes, hvor der automatisk bookes i denne kalender.


4.0.0 Indstillinger

Du har mulighed for at ændre den enkelte parbookings indstillinger. Dette gøres ved at vælge 'Ret' under 'Indstillinger' ud for den ønskede ydelse på ydelsesoversigten. Indstillingerne ændres ved at markere (funktionen aktiveres) eller afmarkere (funktionen deaktiveres) boksen ud for den indstilling, du ønsker at ændre. Tryk herefter 'Opdater' i bunden af siden. De fleste af de indstillinger, der findes her, er de samme som for alle andre ydelser. For en forklaring af disse indstillinger henvises der til den separate vejledning Generel vejledning. Der er dog nogle ekstra muligheder i forbindelse med parbookinger, der står samlet under fanen 'Parbooking indstillinger'.

Du har her følgende muligheder:

  • Book i antal kalendere: Der skal oprettes det samme antal kalendere, som det ønskes, at parbookingen skal kunne bookes i. Dette gøres ved at angive antal i 'Book i antal kalendere'. Ved parbookingen kan du og dine kunder vælge en primær kalender, hvori en af bookingerne skal placeres. Den anden booking bliver placeret i en anden tilfældig kalender.
  • Booking ekstra felter: Hvis du ønsker flere oplysninger på deltagerne til parbookingen kan du oprette  Ekstra felter. Under 'Booking ekstra felter - Udfyld pr. booking' markerer du, hvad du ønsker, kunden skal udfylde på de deltagere, der bookes tid til - eksempelvis navn og tlf. på den enkelte deltager.

Husk at trykke 'Opdater' for at gemme en ændring!


 


Prøv en gratis og uforpligtende demo af GECKO Booking

Udfyld formularen, og vi sender dig en demo hurtigst muligt.

 

Felter markeret med * er påkrævede