Har du spørgsmål?

Vi hjælper gerne!!

Spørgsmål til Gecko Booking?

Er du i tvivl om hvorvidt Gecko Booking er noget for dig, eller har du andre spørgsmål? Så hører vi rigtig gerne fra dig!

Alt OK!
Indtast venligst dit navn.
Alt OK!
Indtast venligst din e-mail.
Alt OK!
Alt OK!
Indtast venligst dit spørgsmål.

Felter markeret med * er påkrævede

Vejledninger - Ret indstillinger for frit / enkelt skema

Ret indstillinger for frit / enkelt skema

Det frie / enkle skema har nogle separate indstillinger, som ikke gælder for det tredelte skema. Det er blandt andet her, du vælger, hvilke ydelser skemaet skal tilknyttes.

De separate indstillinger kan tilgås fra 'Ret skema' ved at trykke på 'Ret indstillinger for skema' i øverste højre hjørne.

Denne mulighed fremkommer ikke, hvis skemaet er tredelt.


Du kan her ændre en række indstillinger for det frie skema. Indstillingerne ændres ved at markere (funktionen aktiveres) eller afmarkere (funktionen deaktiveres) boksen ud for den indstilling, du ønsker at ændre. Tryk herefter på 'Opdater' i bunden af siden.

Der eksisterer tre kategorier af indstillinger:

Generelle skemaindstillinger er relevant for alle frie skematyper, hvorimod de to andre kategorier repræsenterer to forskellige måder at benytte det frie skema på.

Et konsultationskort betegner et frit skema, der skal udfyldes, umiddelbart efter en booking er foretaget (dvs. før ydelsen udføres), og det er derfor et skema, der kan anvendes til at stille spørgsmål, der kan hjælpe dig med at forberede dig til bookingen.

En tilfredshedsundersøgelse betegner derimod et frit skema, der udfyldes efter selve bookingen er overstået, og skemaet kan benyttes til at udregne kundens gennemsnitlige tilfredshed (se Tilfredshedsundersøgelse for mere information om tilfredshedsundersøgelser). Ved at trykke på den lille pil til højre kan du se og ændre indstillingerne i den pågældende kategori.


Du har her følgende muligheder:

 • Link: Her kan du se skemaets link.
 • Tillad udfyld uden login: Du kan her bestemme, om et tomt skema kan tilgås fra den e-mail, kunden modtager efter bookingen, uden at kunden skal logge ind.
 • Levetid: Her kan du bestemme skemaets levetid. Skemaets levetid bestemmer, hvor ofte kunden bliver bedt om at udfylde samme skema. Hvis levetiden f.eks. sættes til 1 måned, vil kunden kun blive bedt om at udfylde skemaet 1 gang i måneden – også selvom kunden f.eks. booker ydelsen hver anden uge. Hvis kunden booker samme ydelse inden for et udfyldt skemas levetid, vil skemaet være udfyldt på forhånd. Når skemaet er over sin levetid, vil kunden have mulighed for at udfylde et nyt skema.
 • Fjern tilbage knap sidste side: Her kan du fjerne visningen af 'Tilbage'-knappen, der normalt vises på sidste side af spørgeskemaet.
 • Fjern videre knap sidste side: Her kan du fjerne visningen af 'Videre'-knappen, der normalt vises på sidste side af skemaet. Bemærk, at hvis du fjerner visningen af denne knap, skal du oprette en ekstra side til skemaet, der ikke indeholder nogle felter. Der kunne f.eks. stå 'Tak for din besvarelse'. Hvis du ikke opretter denne side, vil kundens besvarelse ikke blive gemt.
 • Indstillinger for udviklingsrapport: Ved at klikke her kan du aktivere brugen af en udviklingsrapport. Dette er en rapport, der henter og samler tidligere besvarelser af skemaet og efterfølgende viser dem i kronologisk rækkefølge i én samlet PDF- rapport med nyeste besvarelser først. Du aktiverer dette ved at sætte flueben ud for 'Rapport aktiv'. Derudover kan du vælge, om rapporten skal medtage 1) alle ældre skemaer, 2) alle ældre skemaer samme år, eller 3) alle ældre skemaer 12 mdr. tilbage. Derudover kan du redigere den tekst, der skal indgå i skabelonen for udviklingsrapporten. Hvis du ønsker, at en bestemt tekst skal gentages i hvert skema, kan denne skrives i 'Skabelon gentag'-feltet og indsættes i 'Skabelon'-feltet ved hjælp af erstatningskoden [DEVEL_FORM_REPEAT]. Dette kunne fx være svar fra tidligere skemaer, som indsættes i 'Skabelon gentag'-feltet vha. disses tilsvarende erstatningskoder, som du finder på oversigten over spørgsmål/felter. I praksis tilgår du udviklingsrapporten ved at oprette et skema, hvorpå udviklingsraport-funktion er aktiveret, på en kundes profil.

Husk at trykke på 'Opdater' for at gemme en ændring!


Et konsultationskort er et skema, som kunden kan udfylde efter booking, men før udførelsen af bookingen, der vil sige, før de kommer ind til dig. Dette gør dig i stand til at indsamle forudgående viden omkring kunden. Du har følgende muligheder:

 • Vis kun hvis intet skema: Hvis denne boks er markeret, har kunden ikke mulighed for at udfylde et nyt skema, hvis der allerede eksisterer et gyldigt skema. Det vil sige, at hvis kunden tidligere har udfyldt et skema, der stadig er inden for dets levetid, vil indsættelsesteksterne ikke blive vist og kunden vil derfor ikke blive bedt om at udfylde skemaet.
 • Indsættelsestekst: Du kan i disse tekstfelter indtaste den eller de tekster, kunden skal vises, når vedkommende skal udfylde skemaet. Foruden at indtaste en tekst er det vigtigt, at du indsætter linket til skemaet, da kunden ellers ikke har mulighed for at udfylde skemaet. For at indsætte linket skal du først indtaste en tekst, f.eks. 'Tryk her for at udfylde skemaet', markere denne tekst og herefter trykke på knappen 'Indsæt /rediger hyperlink' i teksteditoren (du kan køre musen over knapperne for at se en beskrivelse af knappernes funktion). Når pop-up boksen 'Egenskaber for hyperlink' fremkommer, skal du sikre dig at 'Type' står som 'URL', 'Protokol' skal ændres til '<anden>' mens du i 'URL' skal skrive [SKEMALINKURL]. Tryk herefter på 'OK', hvorefter kunden vil få vist skemaet, når vedkommende trykker på 'Tryk her for at udfylde skemaet'. Når du har skrevet de ønskede tekster, skal du i bekræftelsesteksten indsætte erstatningskoderne for de tekster, du har skrevet, dvs. hvis du har skrevet en tekst i 'Indsættelsestekst 1' og ønsker at denne skal vises, når kunden har bekræftet en booking, skal du skrive [SIMPLEFORMTEXT1] i 'booking gennemført'-teksten (se Tekster for mere information). Hvis du også har skrevet en tekst i 'Indsættelsestekst 2' og/eller 'Indsættelsestekst 3', skal du også heri skrive [SIMPLEFORMTEXT2] og/eller [SIMPLEFORMTEXT3]. Teksterne vil nu blive vist som del af den almindelige 'booking gennemført'-tekst, da erstatningskoderne erstattes med den tekst, der er indtastet her. På en lignende måde kan erstatningskoderne anvendes i bekræftelsesemail og påmindelsesemail. Indsættelsesteksterne vises kun, når den bookede ydelse er tilknyttet skemaet.

Bemærk! Da teksten (og dermed skemaet) kun vises, når den almindelige 'booking gennemført'-tekst vises, fungerer den beskrevne fremgangsmåde ikke, hvis online betalings-modulet er tilkøbt, da denne tekst ikke vises her. Du skal i stedet indsætte erstatningskoderne i alle 'Online betaling - Sidste side'-tekster.


 • Ydelser: Her kan du bestemme, efter hvilke ydelser skemaet skal vises. Bemærk, at en ydelse kun kan have tilknyttet ét frit / enkelt skema. Hvis du har oprettet flere frie / enkle skemaer, vil du derfor kun have mulighed for at vælge de ydelser, der ikke allerede er tilknyttet til et andet skema.

Husk at trykke på 'Opdater' for at gemme en ændring!


En tilfredshedsundersøgelse er et skema, der udfyldes af kunden efter udførelsen af booking, og som benyttes til at udregne kundens gennemsnitlige tilfredshed. Du har følgende muligheder:

 • Aktiver tilfredshedsberegning: Hvis denne funktion er aktiveret, udregnes der en gennemsnitlig numerisk værdi af kundens besvarelse, og kunden tildeles en score og en smiley på baggrund af dette (se Tilfredshedsundersøgelse for mere information).
 • Send e-mail: Her kan du bestemme, hvorvidt der skal sendes en e-mail til kunden efter bookingaftalen, samt hvor mange timer efter aftalen e-mailen skal sendes. Det er denne e-mail, der indeholder linket til tilfredshedsundersøgelsen. Du kan ændre e-mailens tekst ved at trykke 'Rediger e-mail tekst'. Herudover kan du bestemme efter hvilke ydelser e-mailen skal sendes ud. Som standard sendes e-mailen ved alle ydelser, men ved at fjerne markeringen kan du i stedet vælge de specifikke ydelser, hvorefter tilfredshedsundersøgelsen skal sendes ud.

Husk at trykke på 'Opdater' for at gemme en ændring!


 


Prøv en gratis og uforpligtende demo fra Gecko Booking & Administration

Udfyld formularen, så modtager du en demo hurtigst muligt.

Alt OK!
Indtast venligst firmanavn.
Alt OK!
Indtast venligst dit telefonnummer.
Alt OK!
Indtast venligst dit navn.

Felter markeret med * er påkrævede