Har du spørgsmål?

Vi hjælper gerne!!

Spørgsmål til Gecko Booking?

Er du i tvivl om hvorvidt Gecko Booking er noget for dig, eller har du andre spørgsmål? Så hører vi rigtig gerne fra dig!

Alt OK!
Indtast venligst dit navn.
Alt OK!
Indtast venligst din e-mail.
Alt OK!
Alt OK!
Indtast venligst dit spørgsmål.

Felter markeret med * er påkrævede

Vejledninger - Ret skema

Ret skema

Når du har oprettet et nyt skema, er det tomt, det vil sige, at der er ingen felter, der kan udfyldes. Du kan oprette de enkelte skemafelter, som kunden skal udfylde, ved at trykke 'Ret skema' ud for det ønskede skema på skemaoversigten.

Her har du mulighed for at oprette et nyt skemafelt. For at oprette et nyt felt skal du først indtaste feltets navn, som kunden skal besvare. Hvis skemaet er tredelt, skal du herefter bestemme feltets placering. Du kan her vælge mellem inden booking (spørgeskema), hvor kunden vil få vist feltet på bookingtidspunktet, under udførelse (resultatskema), hvor du kan udfylde feltet under selve behandlingen, eller ved næste login (tilfredshedsskema), hvor kunden bedes om at udfylde feltet næste gang vedkommende logger ind på online booking efter behandlingen er afsluttet. Det er ikke nødvendigt at oprette felter med alle tre placeringer. Du skal herefter vælge, hvilken type feltet skal være:

 • Drop-down liste (select): Kunden skal her svare ved at vælge mellem et antal af svarmuligheder. Mulighederne vises i en såkaldt drop-down liste. Du bestemmer antallet af og navnene på svarmulighederne. Når denne type er valgt, kommer et lille felt, hvor du kan skrive antallet af svarmuligheder. Navnene på svarmulighederne kan indtastes, når du retter skemafeltet (se Ret skemafelt for mere information).
 • Godkend / accepter (checkbox): Kunden skal her godkende/acceptere 'spørgsmålet' ved at krydse af i en boks. Denne felttype er påkrævet, og kunden skal krydse denne boks af for at kunne gå videre.
 • Kun tekst (ingen felter): Denne felttype adskiller sig fra de andre, idet den ikke er et felt, kunden skal udfylde, men et 'felt' hvor du kan skrive en tekst. Dette kan f.eks. bruges til at indsætte overskrifter eller bemærkninger i skemaet. Du kan f.eks. indsætte en bemærkning nederst i skemaet med navnet 'Tak for din tid'.
 • Marker (checkbox): Kunden skal her svare ved enten at krydse en boks af eller lade være med at krydse en boks af. Felttypen er ikke påkrævet, kunden kan altså selv vælge, hvorvidt boksen skal markeres.
 • Marker svar (radio-buttons): Kunden skal her svare ved at vælge mellem et antal af svarmuligheder. Kunden skal vælge mellem mulighederne ved at markere boksen ud for det ønskede svar. Du bestemmer antallet af og navnene på svarmulighederne. Når denne type er valgt, fremkommer der et lille felt, hvor du kan skrive antallet af svarmuligheder. Navnene på svarmulighederne kan indtastes, når du retter skemafeltet (se Ret skemafelt for mere information).
 • Talfelt – lille (tekst): Kunden skal her svare ved at indtaste et tal. Der kan ikke indtastes tegn, bogstaver og lignende i feltet.
 • Talfelt – lille med decimaler (text): Kunden skal her svare ved at indtaste et tal, hvor det er muligt at anvende decimaler. Det er derfor muligt at skrive punktum og komma i dette felt, men alle andre tegn og bogstaver kan ikke indtastes.
 • Tekstfelt – lille (text): Kunden skal her svare ved at skrive en tekst. Der kan indtastes både bogstaver, tegn og tal. Kunden kan maksimum skrive én linje.
 • Tekstfelt – stor (texarea): Kunden skal her svare ved at skrive en tekst. Der kan indtastes både bogstaver, tegn og tal. Kunden kan her skrive flere linjer.

Slutteligt skal du trykke på 'Opret felt'. Feltet er nu oprettet og fremgår af oversigten over spørgsmål/felter.


Bemærk! Når du har oprettet et skemafelt, skal du huske at ændre feltets indstillinger, så de svarer til de ønskede. Du skal f.eks. huske at indtaste navnene på de svarmuligheder, kunden kan vælge imellem. Dette gøres ved at trykke 'Rediger' ud for det ønskede felt i oversigten (se Ret skemafelt for mere information).


Øverst på siden kan du se en oversigt over oprettede skemafelter. Du har her følgende muligheder:

 • ID: Du kan se feltets ID.
 • Spg.: Du kan her se feltets erstatningskode. Når du indsætter denne erstatningskode i PDF-rapporten, vil koden blive erstattet med selve feltet (se Rediger indhold af PDF-rapport for mere information).
 • Svar: Du kan her se erstatningskoden for svaret på feltet. Når du indsætter denne erstatningskode i PDF-rapporten, vil koden blive erstattet med kundens svar (se Rediger indhold af PDF-rapport for mere information).
 • Svar num.: Du kan her se erstatningskoden for den numeriske værdi af svaret på feltet. Når du indsætter denne erstatningskode i PDF-rapporten, vil koden blive erstattet med den numeriske værdi af kundens svar (se Rediger indhold af PDF-rapport for mere information). Denne erstatningskode anvendes dog mere sjældent end erstatningskoden for selve svaret.
 • Navn / spørgsmål: Du kan her se feltets navn, dvs. det felt som kunden skal svare på. For at rette i feltets navn skal du trykke på 'Rediger' (se Ret spørgeskemafelt for mere information).
 • Type: Du kan her se, hvilken type feltet er oprettet som.
 • Placering: Hvis skemaet er tredelt, kan du her se feltets placering.
 • Side: Du kan her bestemme, hvilken side feltet skal vises på. Hvis dit skema består af mange felter, kan det være en fordel at opdele dit skema i flere sider.
 • Prioritet: Du kan her bestemme feltets prioritet. Felternes prioriter bestemmer, hvilken rækkefølge de vises i her i oversigten og for kunden. Jo højere prioritet et felt har, des længere nede på listen vises det. Hvilke tal, der vælges som prioriteter, er ligegyldigt, idet der tages udgangspunkt i tallenes forhold til hinanden.
 • Rediger: Du kan her redigere feltet. Det er bl.a. her, du kan indtaste de svarmuligheder, som kunden kan vælge imellem, ligesom du ved nogle felttyper vil kunne vælge, hvorvidt feltet skal være påkrævet. Se Ret skemafelt for mere information.
 • Slet: Du kan her slette feltet.

Husk at trykke på 'Opdater' for at gemme en ændring!


 


Prøv en gratis og uforpligtende demo fra Gecko Booking & Administration

Udfyld formularen, så modtager du en demo hurtigst muligt.

Alt OK!
Indtast venligst firmanavn.
Alt OK!
Indtast venligst dit telefonnummer.
Alt OK!
Indtast venligst dit navn.

Felter markeret med * er påkrævede