Har du spørgsmål til Gecko Booking?

Vi hjælper gerne :)

Spørgsmål til Gecko Booking?

Er du i tvivl om hvorvidt Gecko Booking er noget for dig, eller har du andre spørgsmål? Så hører vi rigtig gerne fra dig!

Felter markeret med * er påkrævede

+45 7027 1699 info@gecko.dk Log ind Online booking- & administrationssystem - Nemt og enkelt

Vejledninger - Ret skemafelt

Ret skemafelt

Når du har oprettet et nyt skemafelt, er det i mange tilfælde nødvendigt at rette skemafeltet yderligere. Det kan f.eks. være nødvendigt at indtaste de valgmuligheder, som kunden kan vælge imellem. Du kan rette et skemafelt ved at trykke 'Rediger' ud for det ønskede skemafelt på listen over oprettede skemafelter.Ovenstående skærmbillede viser et felt af typen 'Drop-down liste (select)'. Dine muligheder vil variere afhængigt af, hvilken felttype det drejer sig om. Du vil i alle tilfælde have mulighed for at ændre feltets navn. I den teksteditor, der fremkommer, vil du også have mulighed for at ændre skriftstørrelse, skriftfarve osv.

Derudover vil du i mange tilfælde have mulighed for at bestemme, hvorvidt feltet er påkrævet, dvs. hvorvidt feltet skal udfyldes, før kunden kan gå videre. Du vil samtidig have mulighed for at bestemme, hvilken tekst kunden vises, når vedkommende forsøger at gå videre uden at have udfyldt feltet. Herudover vil du i felter af typen 'Godkend / accepter', 'Marker', 'Marker svar' og 'Drop-down liste' have mulighed for at indtaste feltets værdier. Som det kan ses i ovenstående skærmbillede, har du mulighed for at indtaste to typer af værdier. Til venstre under 'Værdi' har du mulighed for at indtaste en tekst, der beskriver valgmuligheden. Dette kunne f.eks. være 'Ja', 'Nej', 'Lidt', 'Meget', 'Jeg accepterer' mv. afhængigt af feltets indhold. Det er denne værdi, kunden kan se. Derudover har du mulighed for at indtaste mulighedens numeriske værdi. Kunden vil ikke kunne se denne værdi, men den kan f.eks. bruges, når du eksporterer data fra skemamodulet (se Eksporter data for mere information). Hvis det valgte skema repræsenterer en tilfredshedsundersøgelse er indtastningen af numeriske værdier dog vigtig, da det er de numeriske værdier, der bruges til at udregne kundens tilfredshedsscore. Hvis dette er tilfældet, skal den numeriske værdi af de svarmuligheder, du opretter, være baseret på en 0-10 skala, hvor en højere score indikerer større tilfredshed. Det mindst ønskværdige svar skal dermed tildeles en numerisk værdi på 0 og det mest ønskværdige svar skal tildeles en numerisk værdi på 10. Til højre for de oprettede værdier kan du slette dem, hvis dette ønskes. Hvis du sletter en værdi vil denne stadig fremgå af skemaer der allerede er i gang, dog med et 'Slettet' skrevet i parantes ud for denne mulighed. På alle efterfølgende skemaer vil værdien ikke være synlig.
Ovenover dine værdier har du også mulighed for at oprette flere værdier. Hvis du trykker på den blå knap 'Opret værdi', kan du indtaste begge typer af værdier, værdier og numeriske værdier, som er beskrevet her ovenfor og de vil derefter fremgå af 'Værdilisten'.  


Bemærk, at kun felttyper med flere svarmuligheder tæller med i tilfredshedsundersøgelsen, dvs. felter af typen 'Marker svar (radio-buttons)' og 'Drop-down liste (select)' (se Tilfredshedsundersøgelse for mere information).


Slutteligt vil du i felter af typen 'Drop-down liste' have mulighed for at vælge, hvad der skal stå som 'Default nulværdi?', dvs. hvad der skal stå øverst i drop-down listen. Som udgangspunkt står der 'Vælg venligst'

Husk at trykke på 'Opdater' for at gemme en ændring!


 


Prøv en gratis og uforpligtende demo af GECKO Booking

Udfyld formularen, og vi sender dig en demo hurtigst muligt.

 

Felter markeret med * er påkrævede