Har du spørgsmål til Gecko Booking?

Vi hjælper gerne :)

Spørgsmål til Gecko Booking?

Er du i tvivl om hvorvidt Gecko Booking er noget for dig, eller har du andre spørgsmål? Så hører vi rigtig gerne fra dig!

Felter markeret med * er påkrævede

+45 7027 1699 info@gecko.dk Log ind Online booking- & administrationssystem - Nemt og enkelt

Hvad er skemaer?


Indholdsfortegnelse


21.1 Hvad er skemaer?

Med GECKO Bookings skemamodul har du mulighed for at oprette skemaer, som du og/eller dine kunder kan udfylde. Du kan bruge skemamodulet til at indhente oplysninger om kunden inden en behandling, til at udfylde mens behandlingen står på, eller til at indhente oplysninger om kunden efter en behandling, f.eks. i form af et tilfredshedsskema.


Der er overordnet set to forskellige typer af skemaer:

  • Frit / enkelt skema: Ved denne type af skema bedes kunden om at udfylde et skema efter booking af en bestemt ydelse. En speciel form for frit skema er tilfredshedsundersøgelsen, som kunden får tilsendt per e-mail efter, at selve bookingen er overstået (se Tilfredshedsundersøgelse for mere information).
  • 3-delt skema (spørge-/resultat-/tilfredshedsskema): Dette skema består af tre dele, der skal udfyldes på tre forskellige tidspunkter: 1) Før behandlingen bliver kunden bedt om at udfylde et skema, når han/hun foretager en booking af en ydelse, hvortil skemaet er tilknyttet. Denne del af skemaet kan bruges til at indhente baggrundsoplysninger om kunden, der er relevante for den efterfølgende behandling. 2) Under behandlingen kan du udfylde et skema, som kan bruges som et resultatskema, hvor du indtaster resultaterne af behandlingen. Dette kunne f.eks. være relevant, hvis behandlingen repræsenterer en undersøgelse, og du ønsker at gemme undersøgelsens resultater i GECKO Booking. 3) Slutteligt bedes kunden efter behandlingens afslutning om at udfylde sidste del af skemaet. Denne del kan bruges som et tilfredshedsskema, hvor du kan indhente information om kundens opfattelse af behandlingen. Kunden vil blive bedt om at udfylde denne form næste gang han/hun logger in på GECKO Booking efter endt behandling. Det 3-delte skema kan kobles til en eller flere ydelser. Afhængigt af dine behov kan du derfor bruge det samme 3-delte skema til alle dine ydelser eller kun til en enkelt ydelse.

Bemærk! Skemamodulet vil som udgangspunkt kun inkludere muligheden for at lave frie / enkle skemaer. Hvis du ønsker at oprette 3-delte skemaer, skal denne mulighed aktiveres af GECKO Booking.


Når et nyt skema er oprettet (se Opret nyt skema for mere information), skal du indtaste de enkelte felter, som kunden skal udfylde (se Ret skema for mere information). Skemaet skal herefter knyttes til en eller flere ydelser, således at skemaet kan udfyldes, når denne eller disse ydelser bookes. Skema af typen frit / enkelt skema knyttes til en eller flere ydelser under skemaets indstillinger (se Ret indstillinger for frit / enkelt skema for mere information), mens 3-delte skemaer knyttes til en ydelse under pågældende ydelses indstillinger (se Tilknyt skema til ydelse for mere information).

Du kan se en kundes besvarelser på kundens profil (se kundens skemaer for mere information), ligesom du har mulighed for at eksportere alle kunders svar på et bestemt skema til f.eks. Microsoft Excel (se Eksporter data for mere information). Samtidig har du mulighed for at lave en PDF-rapport (se Ret PDF-rapport for mere information), der kan oprettes med kundens svar på et skema. Denne kan bruges internt eller e-mailes til kunden (se Ret besvarelser for mere information).


21.1.1 Tilfredshedsundersøgelse

GECKO Bookings skemamodul kan du oprette tilfredshedsundersøgelser, der kan anvendes til at måle dine kunders tilfredshed. Der udregnes en gennemsnitlig tilfredshedsscore for kunden baseret på dennes svar på skemaet, og kunden tildeles samtidig en smiley, der gør, at du nemt og enkelt kan se, hvor tilfreds kunden var med sin sidste booking. Yderligere udregnes en gennemsnitlig tilfredshedsscore for alle dine kunder.

En tilfredshedsundersøgelse er i virkeligheden en form for et frit / enkelt skema, som kunden e-mailes efter en overstået booking. For at oprette en tilfredshedsundersøgelse skal du derfor først oprette et frit / enkelt skema (se Opret nyt skema for mere information) og herefter aktivere dette skema som en tilfredshedsundersøgelse (se Ret indstillinger for frit / enkelt skema for mere information).

Kundens tilfredshed måles på en skala fra 0-10, hvor en højere score indikerer større tilfredshed. Kundens tilfredshedscore grupperes i en af fem tilfredshedskategorier, og kunden tildeles den tilhørende smiley baseret på kategoriseringen vist til højre. Tilfredshedsscoren udregnes baseret på den numeriske værdi af kundens svar på spørgsmål med flere svarmuligheder. For at tilfredshedsundersøgelsen giver mening, er det derfor vigtigt, at de numeriske værdier, du tildeler svarmulighederne, er baseret på denne 0-10 skala, hvor det mindst ønskværdige svar tildeles en numerisk værdi på 0 og det mest ønskværdige svar tildeles en numerisk værdi på 10 (se Ret spørgeskemafelt for mere information). Kundens seneste smiley vil blive vist ved siden af kundens navn i kundeprofilen, i kalendervisningerne, i kassen og på konkrete bookinger.


Når en eller flere kunder har udfyldt et tilfredshedsskema, fremkommer der en knap øverst i det banner, der er synligt på samtlige sider i bookingsystemet. Antallet af nye tilfredshedsskemaer står i parentesen.

Hvis du trykker på knappen, kommer du til tilfredsoversigten, hvor du kan se en oversigt over alle udfyldte tilfredshedsskemaer.

Du har øverst mulighed for at vælge, hvilken periode du ønsker at se tilfredshedsskemaer for. Som udgangspunkt vises alle tilfredshedsskemaer, der er blevet udfyldt af kunden i den valgte periode, men du kan også vælge kun at se de tilfredshedsskemaer, der endnu ikke er blevet gennemgået (se nedenfor).

I selve oversigten kan du se en række informationer om det enkelte tilfredshedsskema:

  • Udfyldt d.: Du kan her se, hvornår skemaet er blevet udfyldt.
  • Kunde: Du kan se, hvilken kunde der har udfyldt skemaet. Ved at trykke på kundens navn kan du gå direkte til pågældende kundes kundeprofil.
  • Telefon / Mobil: Du kan her se kundens telefon- og/eller mobilnummer.
  • Score: Du kan her se kundens score, hvor den nederste score, der ikke er tilknyttet en kunde, repræsenterer den gennemsnitlige tilfredshedsscore for alle kunder i den valgte periode.
  • Smiley: Du kan her se den smiley, kunden er blevet tildelt baseret på vedkommendes score.
  • Vis skema: Du har her mulighed for at blive overført direkte til kundens udfyldte skema (se Ret besvarelser for mere information).
  • Gennemgået: Du kan her se, hvorvidt skemaet er blevet gennemgået. Et skema vises først som gennemgået her, når det aktivt er blevet markeret som gennemgået under 'Marker'.
  • Marker: Du har her mulighed for at vælge et eller flere spørgeskemaer, som du i drop-down menuen under 'med markerede gør' kan udføre en handling med. Du har her mulighed for at markere et spørgeskema som gennemgået, hvilket betyder, at spørgeskemaet er set. Du har også mulighed for at gå direkte til Marketingsmodulet, hvor du kan sende en e-mail eller en SMS til de(n) valgte kunde(r). Bemærk at dette kræver, at Marketingsmodulet er tilkøbt.

Husk at trykke på 'Opdater' for at gemme en ændring!


Bemærk! Det er under 'Loginindstillinger' muligt at bestemme, hvilke medarbejdere der skal have adgang til at se tilfredshedsoversigten samt hvilke medarbejdere der skal have mulighed for at markere et spørgeskema som gennemgået (se Loginindstillinger for mere information).


 


Prøv en gratis og uforpligtende demo af GECKO Booking

Udfyld formularen, og vi sender dig en demo hurtigst muligt.

 

Felter markeret med * er påkrævede