Har du spørgsmål?

Vi hjælper gerne!!

Spørgsmål til Gecko Booking?

Er du i tvivl om hvorvidt Gecko Booking er noget for dig, eller har du andre spørgsmål? Så hører vi rigtig gerne fra dig!

Alt OK!
Indtast venligst dit navn.
Alt OK!
Indtast venligst din e-mail.
Alt OK!
Alt OK!
Indtast venligst dit spørgsmål.

Felter markeret med * er påkrævede

Vejledninger - Hvad er skemaer?

Hvad er skemaer?

Med GECKO Bookings skemamodul har du mulighed for at oprette skemaer, som du og/eller dine kunder kan udfylde. Du kan bruge skemamodulet til at indhente oplysninger om kunden inden en behandling, til at udfylde mens behandlingen står på, eller til at indhente oplysninger om kunden efter en behandling, f.eks. i form af et tilfredshedsskema.


Der er overordnet set to forskellige typer af skemaer:

  • Frit / enkelt skema: Ved denne type af skema bedes kunden om at udfylde et skema efter booking af en bestemt ydelse. En speciel form for frit skema er tilfredshedsundersøgelsen, som kunden får tilsendt per e-mail, efter at selve bookingen er overstået (se Tilfredshedsundersøgelse for mere information).
  • 3-delt skema (spørge-/resultat-/tilfredshedsskema): Dette skema består af tre dele, der skal udfyldes på tre forskellige tidspunkter: 1) Før behandlingen bliver kunden bedt om at udfylde et skema, når han/hun foretager en booking af en ydelse, hvortil skemaet er tilknyttet. Denne del af skemaet kan bruges til at indhente baggrundsoplysninger om kunden, der er relevante for den efterfølgende behandling. 2) Under behandlingen kan du udfylde et skema, som kan bruges som et resultatskema, hvor du indtaster resultaterne af behandlingen. Dette kunne f.eks. være relevant, hvis behandlingen repræsenterer en undersøgelse, og du ønsker at gemme undersøgelsens resultater i GECKO Booking. 3) Slutteligt bedes kunden efter behandlingens afslutning om at udfylde sidste del af skemaet. Denne del kan bruges som et tilfredshedsskema, hvor du kan indhente information om kundens opfattelse af behandlingen. Kunden vil blive bedt om at udfylde denne form næste gang han/hun logger in på GECKO Booking efter endt behandling. Det 3-delte skema kan kobles til en eller flere ydelser. Afhængigt af dine behov kan du derfor bruge det samme 3-delte skema til alle dine ydelser eller kun til en enkelt ydelse.

Bemærk! Skemamodulet vil som udgangspunkt kun inkludere muligheden for at lave frie / enkle skemaer. Hvis du ønsker at oprette 3-delte skemaer, skal denne mulighed aktiveres af GECKO Booking.


Når et nyt skema er oprettet (se Opret nyt skema for mere information), skal du indtaste de enkelte felter, som kunden skal udfylde (se Ret skema for mere information). Skemaet skal herefter knyttes til en eller flere ydelser, således at skemaet kan udfyldes, når denne eller disse ydelser bookes. Skema af typen frit / enkelt skema knyttes til en eller flere ydelser under skemaets indstillinger (se Ret indstillinger for frit / enkelt skema for mere information), mens 3-delte skemaer knyttes til en ydelse under pågældende ydelses indstillinger (se Tilknyt skema til ydelse for mere information).

Du kan se en kundes besvarelser på kundens profil (se kundens skemaer for mere information), ligesom du har mulighed for at eksportere alle kunders svar på et bestemt skema til f.eks. Microsoft Excel (se Eksporter data for mere information). Samtidig har du mulighed for at lave en PDF-rapport (se Ret PDF-rapport for mere information), der kan oprettes med kundens svar på et skema. Denne kan bruges internt eller e-mailes til kunden (se Ret besvarelser for mere information).


 


Prøv en gratis og uforpligtende demo fra Gecko Booking & Administration

Udfyld formularen, så modtager du en demo hurtigst muligt.

Alt OK!
Indtast venligst firmanavn.
Alt OK!
Indtast venligst dit telefonnummer.
Alt OK!
Indtast venligst dit navn.

Felter markeret med * er påkrævede