Har du spørgsmål til Gecko Booking?

Vi hjælper gerne :)

Spørgsmål til Gecko Booking?

Er du i tvivl om hvorvidt Gecko Booking er noget for dig, eller har du andre spørgsmål? Så hører vi rigtig gerne fra dig!

Felter markeret med * er påkrævede

+45 7027 1699 info@gecko.dk Log ind Online booking- & administrationssystem - Nemt og enkelt

Oprettelse af ydelse med ubestemt tid


Indholdsfortegnelse


5.1 Oprettelse af ydelse med ubestemt tid

Som alle andre ydelser skal ydelser med ubestemt tid oprettes før de kan bookes af kunder. Foruden at oprette selve ydelsen skal man som hovedregel oprette en ny kalender, hvori ydelsen kan bookes. Når en kunde booker en ydelse med ubestemt tid, kan han/hun selv bestemme tidsintervallet på bookingen – Som altid kan ydelsen dog kun bookes inden for kalenderens arbejdstider. Selve ydelsen kan oprettes på ydelsesoversigten, der kan tilgås under menupunktet 'Indstillinger' -> 'Ydelser'.

Øverst på ydelsesoversigten mulighed for at oprette nye ydelser. Hvis du har oprettet flere kundegrupper, skal du huske at vælge hvilken kundegruppe du ønsker at oprette ydelsen i. Dette gøres øverst på ydelsesoversigten ved ud for 'Vis ydelser til kundegruppe' at vælge den ønskede kundegruppe.

For at oprette en ydelse med ubestemt tid skal du først indtaste ydelsens navn, f.eks. 'Mødelokale'. Vær opmærksom på at det også er dette navn, kunden kan se, når vedkommende ønsker at booke ydelsen. Herefter skal du vælge, hvilken type ydelse det drejer sig om. Hvis du som i dette tilfælde ønsker at oprette en ydelse med ubestemt tid, skal du vælge typen Ubestemt (vælg selv) tid. Herudover skal du notere prisen for ydelsen i kroner, men da der er tale om en ydelse uden forudbestemt varighed, skal du ikke indtaste ydelsens varighed.

Slutteligt skal du vælge, hvorvidt ydelsen skal udbydes på alle kalendere eller om du vil tilmelde ydelsen manuelt på de kalendere, der skal udbyde ydelsen. Ved ydelser med ubestemt tid hvor ydelsen repræsenterer f.eks. et lokale, anbefales det, at du altid vælger at tilmelde ydelsen manuelt, da ydelsen som hovedregel kun skal udbydes på én kalender (Se nedenfor).

Når du har indtastet ovenstående informationer, oprettes ydelsen ved at trykke på 'Opret ydelse'. Ydelsen er nu oprettet! Det er dog vigtigt, at du husker at ændre ydelsens indstillinger, så de svarer til det ønskede. Ydelsens indstillinger ændres ved at trykke 'Ret' under kolonnen 'Indstillinger' ud for ydelsen (Se Indstillinger for mere information).

Foruden at oprette selve ydelsen skal ydelsen som alle andre ydelser også tilknyttes en kalender, hvori den kan bookes. Det anbefales som hovedregel, at der oprettes en ny kalender til formålet, dvs. at der f.eks. oprettes en kalender 'Mødelokale' til ydelsen 'Mødelokale'. Dette bør gøres for at undgå fejl.


Når den nye kalender er oprettet, skal du huske at indstille kalenderens arbejdstider. Den arbejdstid, der oprettes, er den tid, hvori ydelsen kan bookes. Du kan dermed bruge arbejdstiderne og disses intervaller til f.eks. at indlægge pauser på bestemte tidspunkter, hvor I gerne vil holde dagens møde eller hvor rengøring kan foregå.

Når de korrekte arbejdstider er oprettet, skal du huske at aktivere ydelsen på den pågældende kalender. Dette gøres under kalenderens indstillinger.


Ydelsen aktiveres ved at markere boksen 'Aktiv?' under kalenderindstillingerne. Husk at trykke 'Opdater'. Ydelsen er nu aktiv og kan bookes, hvor der automatisk bookes i denne kalender.


Bemærk! Husk at deaktivere andre ydelser, der eventuelt automatisk er aktive på kalenderen!


5.1.1 Indstillinger

Du har mulighed for at ændre den enkelte ydelses indstillinger. Dette gøres ved at vælge 'Ret' under 'Indstillinger' ud for den ønskede ydelse på ydelsesoversigten. Indstillingerne ændres ved at markere (funktionen aktiveres) eller afmarkere (funktionen deaktiveres) boksen ud for den indstilling, du ønsker at ændre. Tryk herefter 'Opdater' i bunden af siden. De fleste af de indstillinger, der findes her, er de samme som for alle andre ydelser. For en forklaring af disse indstillinger henvises der til den separate vejledning Generel vejledning. Der er dog nogle ekstra muligheder i forbindelse med ydelser med ubestemt tid. Disse står samlet under fanen 'Ubestemt tid'.

Du har her følgende muligheder:

  • Ubestemt tid: Du kan her bestemme hvilket tidsrum det skal være muligt at booke ydelsen i. Det tidsrum, du indstiller her, vil være det tidsrum, som kunderne kan se, når de ønsker at booke ydelsen online (Se Booking af ydelser med ubestemt tid for mere information). Bemærk at det stadig kun er muligt at booke ydelsen indenfor kalenderens arbejdstid.
  • Læg tid til booking: Du kan her bestemme, hvorvidt der skal lægges tid til bookingen, f.eks. hvis der skal afsættes tid efter hver booking til klargøring af lokalet.
  • Vis tidligere bookinger: Du kan her bestemme, hvorvidt kunderne kan se bookinger, der er overstået, dvs. bookinger der ligger før dags dato.

Husk at trykke 'Opdater' for at gemme en ændring!


 


Prøv en gratis og uforpligtende demo af GECKO Booking

Udfyld formularen, og vi sender dig en demo hurtigst muligt.

 

Felter markeret med * er påkrævede