Har du spørgsmål?

Vi hjælper gerne!!

Spørgsmål til Gecko Booking?

Er du i tvivl om hvorvidt Gecko Booking er noget for dig, eller har du andre spørgsmål? Så hører vi rigtig gerne fra dig!

Alt OK!
Indtast venligst dit navn.
Alt OK!
Indtast venligst din e-mail.
Alt OK!
Alt OK!
Indtast venligst dit spørgsmål.

Felter markeret med * er påkrævede

Vejledninger - Rykkere

Rykkere

Hvis du trykker på knappen 'Rykker', vil du blive overført til en ny side, hvor du har mulighed for at søge efter debitorer, du vil udsende rykkere til. Du kan her søge efter en række søgekriterier, der betyder, at det kun er debitorer der opfylder de specifikke kriterier der bliver vist på oversigten. Du kan derudover indstille forskellige betingelser der gælder for den specifikke rykker. 

BEMÆRK! Hvis du vil tilskrive renter og gebyrer, så skal du følge renteloven. Her skal du eventuelt rådføre dig med en revisor eller en advokat. 


OBS! Der må kun udsendes rykkere, såfremt det står på den oprindelige faktura. På fakturaen skal det derudover fremgå, hvad der bliver påført af rykkergebyr/rente. 


På siden 'Rykkerhåndtering' har du flere forskellige muligheder. 

Under 'Diverse' kan du vælge:

 • Vælg type: Ved at markere her, vælger du hvilket rykkernummer du ønsker at udsende. 
 • Debitor ID fra - til: Du kan her vælge at søge efter et specifikt 'Debitor ID'. Hvis felterne står tomme søger systemet igennem alle dine debitorer
 • Til dato: Denne dato er først og fremmest afsendelsesdato og dato for dannelsen af rykkeren. Vælger du dags dato, beregnes forfaldsdato for rykkeren ud fra dine betalingsbetingelser. Dvs. er din betalingsfrist 8 dage netto, så beregnes betalingsfristen til dags dato + 8 dage. Feltet kan også bruges til at fremsøge fakturaer med forfald enten bagudrettet eller fremadrettet. Men vær opmærksom på, at opretter du en rykker med dato bagud i tiden, så risikerer du at rykkerforfaldsdatoen kan være overskredet allerede ved rykkerafsendelse. Vælger du frem i tiden, kan betalingsfristen ske at blive uhensigtsmæssigt forlænget.
 • Respit: Er det antal dage, du giver kunden til at betale fra forfaldsdatoen uden at rykke for det. Det er så at sige en yderligere tidsfrist til at nå betalingen. Hvis forfaldsdatoen er 8/1, og du sætter 'Til dato' til 10/1 og 'Respit' til 3 dage, vil fakturaer med forfald 8/1 ikke komme med på oversigten. Det kan være en god ide at give debitoren nogle dages respit, da det f.eks. kan være forskelligt, hvor mange dage der går, fra at de har indbetalt deres skyld, til at du kan se det på din konto. 
 • Begrænse til kasse: Her kan du begrænse søgningen til en bestemt kasse eller vise for alle kasser. 
 • Betalingsbetingelser: Her indstiller du betalingsbetingelserne for rykkeren. En rykker skal altid have en betalingsfrist på + 10 dage. For at kunne vælge en betalingsbetingelse i drop-down menuen skal du have oprettet disse. Følg denne FAQ

Under 'Gebyrer' kan du indstille følgende:

 • Bagatelsaldo: Her kan du undlade at sende rykkere til debitorer med en saldo under et bestemt beløb. Dette kan være åbne saldoer, du synes, er for små til at rykke for. Hvis du f.eks. ikke vil rykke for beløb under kr. 200, skriver du 200 i dette felt. Hvis kundens saldo er under dette beløb vil denne ikke fremkomme på oversigten. 
 • Rykkergebyr: Her kan du indtaste det beløb, der skal betales for rykkeren. Erhvervsdrivende må opkræve kr. 100 i rykkergebyr og offentlige myndigheder kr. 250. Vi anbefaler, at I altid tjekker den gældende lovgivning på området. 
 • Kompensationsgebyr: Dette gebyr kan kun påkræves kunden, hvis I begge er erhvervsdrivende og har handlet inden for jeres erhverv (b-t-b). Beløbet er et fast kompensationsbeløb til dækning af inddrivelsesomkostninger, hvis kreditor overskrider betalingsfristen. Dette beløb er fastsat af EU. 

Under 'Renter' kan du indstille følgende:

 • Bagatelrentebeløb: Her kan du du undlade at sende rykkere til debitorer med et beregnet rentebeløb under et vist beløb. Det kan f.eks. være rentebeløb, der er så små, at du ikke vil opkræve/bogføre dem. Kunder med en rente under det beløb, du indsætter her, vil ikke fremkomme på oversigten.   
 • Beregning: Her kan du vælge, om der skal beregnes rente 'Pr. påbegyndt måned' eller 'Præcis måned'. Vælger du 'Pr. påbegyndt måned', beregnes renten fra forfaldsdatoen (primo måneden) til og med ultimo måneden fra rykkerdatoen. Vælges derimod 'Præcis måned', beregnes renten fra forfaldsdatoen til rykkerdatoen.
 • Rentesats: Indtast her den rentesats, der skal benyttes pr. måned.
  NB! Husk at rådføre dig med renteloven, inden du sender rykkere, for at få den præcise rentesats som du må rykke med.

Under 'Tekster' har du følgende muligheder:

 • Overskrift: Skriv her en overskrift, f.eks. 'Rykker 1'. Dette vil være den synlige overskrift på selve rykkeren. 
 • Tekst: Her har du mulighed for at skrive en tekst, der vil blive vist i rykkeren. Du kan benytte vores erstatningskoder.
 • Tekst, rente: Tekst, der vises på rentelinjen i rykkeren. Kan redigeres. 
 • Tekst, rykkergebyr: Tekst, der vises på gebyrlinjen f.eks. 'Rykkergebyr'. Kan redigeres. 
 • Tekst, kompensationsgebyr: Tekst, der vises på gebyrlinjen f.eks. 'Kompensationsgebyr'. Kan redigeres.  

Bemærk! Skabelonen til rykkere skal opsættes ligesom en faktura. Dette gøres via 'Indstillinger' > 'Tekster'. 


Når du har sat dine rykkerindstillinger, skal du trykke på 'Vis oversigt'.

Herefter får du en oversigt over de debitorer, der har et udestående, der fordrer en rykker. Du skal nu vælge, hvilke debitorer, du vil sende til. Dette gør du ved at sætte et flueben ud for den/de debitorer, der skal sendes en rykker til. Har du flere kasser, skal det her vælges, hvilken kasse, der skal bogføres i. 

I bunden af siden skal du vælge, hvad der skal ske med rykkerne. Du kan vælge enten 'Opret rykker(e)' eller 'Opret rykker(e) + send e-mail(s)'. Vælger du sidstnævnte, vil der komme et felt frem, hvor du har mulighed for at rette i e-mailteksten. Tryk til sidst på 'Opret rykker til valgte', og du vil få mulighed for at sende rykkeren til den valgte debitor samt se rykkeren som pdf.


 


Prøv en gratis og uforpligtende demo fra Gecko Booking & Administration

Udfyld formularen, så modtager du en demo hurtigst muligt.

Alt OK!
Indtast venligst firmanavn.
Alt OK!
Indtast venligst dit telefonnummer.
Alt OK!
Indtast venligst dit navn.

Felter markeret med * er påkrævede