Har du spørgsmål?

Vi hjælper gerne!!

Spørgsmål til Gecko Booking?

Er du i tvivl om hvorvidt Gecko Booking er noget for dig, eller har du andre spørgsmål? Så hører vi rigtig gerne fra dig!

Alt OK!
Indtast venligst dit navn.
Alt OK!
Indtast venligst din e-mail.
Alt OK!
Alt OK!
Indtast venligst dit spørgsmål.

Felter markeret med * er påkrævede

Vejledninger - Oversigt over gave-/værdikort

Oversigt over gave-/værdikort

Hvis du trykker på menupunktet 'Gave-/værdikort', vil du komme frem til en oversigt over alle solgte gave-/værdikort.

Øverst på siden har du mulighed for at søge efter et specifikt værdikort. I dropdown-listen kan du vælge mellem at søge efter dette kort i alle felter, i feltet kort kode eller i feltet modtagernavn. Du kan f.eks. skrive værdikortets kode og vælge at søge i kort kode, hvorefter du vil få vist værdikortet med denne kode. Som udgangspunkt søger systemet efter alle værdikort i den valgte periode, dvs. at feltet 'Søg efter' er blankt.

Du har herudover mulighed for at vælge, hvilke værdikorttyper, der skal vises. Som udgangspunkt vises både gavekort, klippekort, rabatkort og abonnementskort. Du har samtidig mulighed for at vælge, hvorvidt du ønsker at se værdikort oprettet i en bestemt periode, eller om du ønsker at se alle oprettede værdikort. Ved at markere boksen 'Søg dato' kan du ved hjælp af fra- og til-felterne vælge, hvilken periode et værdikort skal være oprettet i for at blive vist i listen. Hvis boksen ikke er markeret, søges der efter alle værdikort uden hensyn til, hvornår de er oprettet. 

Du har yderligere mulighed for at vælge, hvilken status et værdikort skal have for at blive vist i listen. Som udgangspunkt tages der ikke hensyn til, hvilken status værdikortene har (vis alle er valgt), men du kan vælge kun at vise værdikort med statussen afventer betaling, aktiv, annulleret eller opbrugt. Hvad de forskellige statusser dækker over, vil blive forklaret nedenfor. Tryk på 'Søg gavekort', når du har indtastet de ønskede søgekriterier. Oversigten er nu opdateret.

Slutteligt har du mulighed for at oprette en status, som du selv kan navngive. Du opretter den til højre ud for 'Egen status'. Det kunne f.eks. være 'Faktureret'. Når du efterfølgende vil opdatere statussen på et givent værdikort, vil du kunne vælge denne status ud for 'Egen status' til venstre på siden. Se, hvordan du nemt og hurtigt ændrer statussen på et værdikort herunder ud for 'Status'.

Nederst på siden kan du se en oversigt over alle oprettede værdikort fordelt på de typer, du har valgt at se en oversigt for. Som udgangspunkt vises både gavekort, rabatkort og klippekort. Du har her mulighed for at se en række informationer om det enkelte værdikort:

 • ID: Du kan her se værdikortets ID. Dette ID kan benyttes til at betale med værdikortet i kassen.
 • Kode: Du kan her se værdikortets kode. Denne kode kan benyttes til at betale med værdikortet i kassen.
 • Status: Du kan her se værdikortets status. Alle værdikort købt gennem kassen og oprettet via gavekortmodulet bliver automatisk tildelt statussen 'Aktiv'. Værdikort købt gennem online booking eller gennem online shoppen bliver tildelt statussen 'Afventer betaling' indtil betalingen bliver gennemført, hvorefter statussen automatisk ændres til 'Aktiv'. Hvis betalingen ikke gennemføres inden for de 30 minutter, der er til rådighed, vil statussen stadig være 'Afventer betaling'. Du har selv mulighed for at ændre statussen på f.eks. ikke betalte værdikort til 'Annulleret', opbrugte værdikort til 'Opbrugt' eller til din egen status 'Faktureret'. Marker i boksen yderst til højre for de værdikort du vil ændre statussen på og tryk på 'Ret status valgte'. Værdikortets status er nu ændret. Du kan også ændre et værdikorts status på det konkrete værdikort (Se Ret konkret gave-/værdikort for mere information).
 • Oprettet dato: Du kan her se, hvilken dato værdikortet er oprettet på. Det er denne dato, der søges efter, når du søger efter værdikort i en bestemt periode.
 • Udløbsdato: Du kan her se, hvilken dato værdikortet udløber. Det er denne dato, der søges efter, når du søger efter værdikort i en bestemt periode.
 • Sidste transaktion: Du kan her se, hvornår værdikortet sidst er blevet anvendt til at foretage en betaling. Hvis værdikortet endnu ikke har været anvendt, vil dette felt være blankt.
 • Til navn: Du kan her se navnet på værdikortets modtager, dvs. det navn du eller kunden indtastede, da værdikortet blev købt. Modtagernavnet er ikke nødvendigvis navnet på den kunde, der har købt kortet. Hvis du ønsker at vide, hvilken kunde der har købt kortet, skal du gå videre til en visning af det konkrete værdikort (se nedenfor).
 • Salgsværdi: Du kan her se, hvilken værdi værdikortet havde på købstidspunktet. Er værdikortet udløbet, vil værdikortets 'værdi'-, 'saldo'- og 'pr. dato'-kolonner være overstreget og markeret med rød og nederst vil kortets værdi blive summeret for sig selv (ud for 'Aktivt', 'Annulleret' eller 'Opbrugt' (udløbet)), så det er tydeligt at se værdien for både udløbne og ikke-udløbne kort. Den totale sum vil stadig være af alle både udløbne og ikke-udløbne værdikort. 
 • Saldo el. klip: Du kan her se, hvilken saldo værdikortet har på nuværende tidspunkt, dvs. dags dato. Hvis der er tale om et klippekort, kan du se, hvor mange klip der er tilbage ud af hvor mange der oprindeligt var (Nuværende antal / oprindeligt antal). Er værdikortet udløbet, vil dette tal være overstreget og markeret med rød - læs ovenfor.
 • Pr. dato: Du kan her se, hvilken saldo værdikortet havde på den dato, du har valgt at slutte søgningen efter værdikort på. Det vil sige, at hvis du har valgt at søge efter værdikort i perioden fra d. 1. august til d. 31. august, vil der i dette felt stå den værdi som værdikortet havde d. 31. august – Også selvom værdikortet er blevet brugt siden dette tidspunkt. Hvis der er tale om et klippekort, kan du se hvor mange klip, der var tilbage på den valgte dato ud af hvor mange der oprindeligt var (Pr. dato / oprindeligt antal). Er værdikortet udløbet, vil dette tal være overstreget og markeret med rød. 
 • Gyldig fra (ved abonnementskort): Du kan her se, hvornår værdikortet er gyldigt fra.
 • Gyldig til (ved abonnementskort): Du kan her se, hvornår værdikortet er gyldigt til.
 • Oprettet via: Du kan her se, hvordan værdikortet er oprettet. Værdikortet kan være oprettet via kasse, hvor kortet er købt i kassesystemet, via online shop, hvor kortet er købt online af kunden, via online booking, hvor kortet er købt via online booking, eller via gavekort, hvor kortet er lavet via gavekortmodulet (Se Opret gave-/værdikort for mere information om oprettelse af værdikort). Hvis kortet er købt via kassen, vil navnet på den pågældende kasse stå i en parantes her. 
 • Udskriv: Du har her mulighed for at printe en kvittering for købet af værdikortet eller vise print-selv versionen, hvis denne funktion er aktiveret på det pågældende kort. Print-selv funktionen aktiveres under 'Generelle indstillinger' (Se Generelle indstillinger for mere information).
 • Ret kort: Ved at trykke 'Gå til' under kolonnen 'Ret kort' har du mulighed for at se yderligere information om kortet samt foretage ændringer, hvis dette er ønsket. Se Ret konkret gave-/værdikort for mere information.

Nederst under hver værdikortoversigt er der en opsummering af værdien af alle aktive, annullerede og opbrugte værdikort samt værdikort der afventer betaling.


 


Prøv en gratis og uforpligtende demo fra Gecko Booking & Administration

Udfyld formularen, så modtager du en demo hurtigst muligt.

Alt OK!
Indtast venligst firmanavn.
Alt OK!
Indtast venligst dit telefonnummer.
Alt OK!
Indtast venligst dit navn.

Felter markeret med * er påkrævede