Har du spørgsmål til Gecko Booking?

Vi hjælper gerne :)

Spørgsmål til Gecko Booking?

Er du i tvivl om hvorvidt Gecko Booking er noget for dig, eller har du andre spørgsmål? Så hører vi rigtig gerne fra dig!

Felter markeret med * er påkrævede

+45 7027 1699 info@gecko.dk Log ind Online booking- & administrationssystem - Nemt og enkelt

Aktivering af online betaling


Indholdsfortegnelse


18.1 Aktivering af online betaling

Med Online betaling-modulet har du mulighed for at modtage online betaling for dine ydelser og/eller dine gave-/værdikort. Når du ønsker at aktivere online betaling på din hjemmeside, skal du foruden at tilkøbe selve modulet også indgå en såkaldt indløsningsaftale med Nets eller PayPal. Online betaling-modulet og indløsningsaftalen gør det tilsammen muligt at modtage online betaling med dankort og/eller andre typer af kreditkort. Der er forskellige regler, der skal følges, når man ønsker at modtage online betaling, og før man kan indgå en indløsningsaftale. Kontakt GECKO Booking for mere information, og vi hjælper dig igennem hele processen med at få online betaling aktiveret på din hjemmeside.

Foruden at aktivere online betaling på din hjemmeside og alle de krav og regler, der er i forbindelse med dette, skal online betaling også aktiveres i selve bookingsystemet. Du har mulighed for at aktivere online betaling to forskellige steder i bookingsystemet:

 1. Du kan aktivere online betaling for dine ydelser: Aktivering af online betaling for ydelser kræver, at du har tilkøbt Kassemodulet. Det er ikke muligt at modtage online betaling for dine ydelser, hvis kassemodulet ikke er tilkøbt. Se Aktivering af online betaling for ydelser for mere information.
 2. Du kan aktivere online betaling for dine gave- og værdikort: Aktivering af betaling for gave- og værdikort kræver, at du har tilkøbt Gavekortmodulet, idet det er i dette modul, at dine gavekort oprettes og administreres. Se Aktivering af online betaling for gave- og værdikort for mere information.

Når der er foretaget en online betaling for en ydelse eller et gave-/værdikort, vil denne stå registreret under menupunktet 'Online ordre' (Se Online ordre for mere information).


18.1.1 Aktivering af online betaling for ydelser

Aktivering af online betaling for ydelser foregår på kundegruppeniveau, hvorfor online betaling kan aktiveres for nogle kundegrupper men undlades aktiveret for andre kundegrupper. Hvis du f.eks. har to kundegrupper - en, der repræsenterer dine almindelige kunder, og en, der repræsenterer en firmaordning - kan du aktivere online betaling for dine almindelige kunder, men undlade at aktivere det for dine firmaordningskunder, der måske ikke selv betaler for ydelserne. Du kan dog også aktivere online betaling for alle kundegrupper. Bemærk, at Kassemodulet skal være tilkøbt, før du kan modtage online betaling for ydelser, da det er i kassemodulet, at ydelsernes varenumre, pris osv. administreres.

Online betaling aktiveres for den enkelte kundegruppe under dennes indstillinger. Kundegruppens indstillinger kan tilgås på den kundegruppeoversigt, der fremkommer, når du trykker på menupunktet 'Kunder'.

 

Nederst under kundegruppens indstillinger kan du aktivere online betaling for netop denne kundegruppe. Online betaling aktiveres ved at markere boksen og herefter trykke 'Opdater'.


Bemærk! Foruden at aktivere online betaling for kundegruppen, skal du indstille betalingsindstillingerne, så de svarer til de ønskede. Se nedenfor for mere information.


Foruden at aktivere online betaling for kundegruppen skal du indstille betalingsindstillingerne for denne kundegruppe, så de svarer til det ønskede. Dette gøres ved at trykke på 'Rediger indstillinger' ud for 'Aktiver online betaling?'.

Du har her følgende muligheder:

 • Kundegruppe: Se hvilken kundegruppe betalingsindstillingerne gælder for.
 • Aktiver online betaling?: Bestem hvorvidt online betaling skal være aktiveret for denne kundegruppe.
 • Værdi-/gavekort?: Bestem hvorvidt det skal være muligt for kunden at anvende gave-/værdikort til betaling i online booking. Hvis markeret, fremkommer der på 'Bekræft booking'-siden en boks, hvori kunden kan skrive koden på sit værdikort. Betalingen trækkes herefter automatisk på dette værdikort. Hvis denne markeres, skal 'Fjern betalingstyper' også markeres (se nedenfor).
 • Send alm. booking e-mail?: Hvis denne er markeret, sendes den almindelige bookingbekræftelsesemail. Du kan ændre indholdet af denne e-mail under 'Indstillinger' >'Tekster'.
 • Auto slet reservation?: Hvis denne er markeret, slettes en reservation efter 30 min., hvis online betaling ikke gennemføres. En e-mail vil i dette tilfælde blive sendt til kunden. Du kan ændre indholdet af denne e-mail under 'Indstillinger' > 'Tekster'.
 • Betalingstyper: Bestem hvilke betalingstyper du accepterer i online betaling. De betalingstyper, du kan modtage, afhænger bl.a. af, hvilken indløsningsaftale du har, hvor de betalingstyper, du kan vælge imellem, skal aktiveres af GECKO Booking. Kontakt derfor GECKO Booking, hvis du ønsker at modtage andre betalingstyper end dem, der er vist her. For at aktivere en betalingstype skal boksen 'Aktiv' ud for denne markeres.
 • Hvis beløb går i nul, fjern betalingstyper: Hvis denne er markeret, fjernes betalingstyperne, når det beløb, kunden skal betale, er 0 DKK. Dette vil f.eks. være tilfældet, hvis betalingen trækkes på et gave-/værdikort. Hvis 'Værdi-/gavekort?' er markeret, skal denne også markeres. Du skal herudover vælge, hvilken betalingstype online ordre skal oprettes med. De betalingstyper, du kan vælge mellem, indstilles af GECKO Booking, så det anbefales, at du kontakter os, hvis du ønsker at aktivere denne funktion. Vi vil herefter oprette en betalingstype for dig med navnet 'Værdikort'.
 • Hvis beløb går i nul, fjern pris ved klippekortbetaling: Hvis denne er markeret, fjernes prisen, når der betales med klippekort. Prisen vil i stedet stå noteret som værende et klip.
 • Marker ordre arkiveret, hvis den er betalt fuldt ud med: Her kan du markere online ordren som arkiveret, når ordren er betalt med et værdikort.
 • Fjern kurven ved abonnementsbetaling: Hvis denne er markeret, fjernes kurven på 'Bekræft booking'-siden, når kunden betaler med abonnementskort.
 • Send kopi af alle ordreemails: Hvis denne er markeret og en e-mail adresse er indtastet, vil du modtage en kopi af alle de ordre e-mails, der sendes. Du vil derfor nemt kunne se, når en kunde har indgivet en bestilling på din hjemmeside. Bemærk, at du skal have aktiveret udsendelsen af ordre e-mails til kunder for at modtage en kopi af disse.

Husk at trykke på 'Opdater' for at gemme en ændring!


Bemærk! Når online betaling er aktiveret for en kundegruppe, vil kunder i denne kundegruppe som udgangspunkt kunne foretage en betaling i det vindue, hvor selve ydelsen bookes. Du kan dog bestemme, at betalingen i stedet skal foregå i et pop-up vindue. Dette indstilles under 'Indstillinger' -> 'Avancerede indstillinger' -> 'Front-end' -> 'Online kortbetaling' (se Generel vejledning for mere information).


Når der er foretaget en online betaling for en ydelse, vil denne stå registreret under menupunktet 'Online ordre' (se Online ordre for mere information). Du vil samtidig kunne se på kalendervisningen, hvis en booking er blevet betalt via en online ordre. I så fald vil der være et lille kundevogn-ikon på bookingen, der enten er grønt eller rødt; Grøn indikerer, at betalingen er gennemført, mens rød indikerer, at betalingen ikke er gennemført.


Under 'ret' udfor de enkelte betalingstyper har du følgende muligheder.

 


 

 • Opret faktura/Email faktura: Ved at sætte flueben i 'Opret faktura' vil kunden have mulighed for at få en faktura. Vælges 'Email faktura' også, kan kunden få tilsendt fakturaen på mail. Dette kan f.eks. være nyttigt hvis en kunde ønsker en faktura til sit regnskab.
 • Ekstra tekst faktura: I dette felt kan du tilføje en eventuel tekst som kan sættes ind på fakturaen via erstatningskoden [BetalingsTypeEkstraTekst], f.eks. 'Betalt'.
 • Gebyr: Du har her mulighed for at pålægge dine kunder et gebyr ved online betalinger. Dvs. at du kan opkræve gebyret for transaktionen fra kunden, ved at sætte flueben i denne boks.
 • Gebyr algoritme: Du kan vælge mellem to forskellige gebyrtakster: 'Standard' og 'Nets'. Vælger du 'Standard', kan du selv sætte et fast beløb og en %-sats. Vælger du 'Nets', vil det være en automatisk sats i forhold til Nets' regler.

18.1.1.1 Ret betalingstype

Under 'ret' udfor de enkelte betalingstyper har du følgende muligheder.

 • Tilbagefør hvis slettet: Hvis en booking bliver slettet før den er overstået (og "kunde udeblev" ikke er markeret), vil den tilknyttede ordre blive "effektueret" og kortbetalingen vil blive tilbageført automatisk.Hvis systemet ikke kan tilbageføre automatisk sender det en e-mail, med besked om der skal manuel behandling til. Bemærk, at der ikke kan tilbageføres automatisk ved hold booking med flere pladser og en "konkret booking" per plads. Såfremt ordren bliver betalt med 'ikke-betalingsgateway' betalingstyper, f.eks. kontooverførsel, kan du vælge at få ordren markeret som effektueret.
 • E-mail ordre side: Hvis boksen 'E-mail ordre side' er markeret, vil kunder, der betaler med denne betalingstype, modtage deres ordre per e-mail foruden at få den vist, når ordren er gennemført. Du har samtidig mulighed for at bestemme, hvilket emne e-mailen skal sendes med.
 • Opret faktura/Email faktura: Ved at sætte flueben i 'Opret faktura' vil kunden have mulighed for at få en faktura. Vælges 'Email faktura' også, kan kunden få tilsendt fakturaen på mail. Dette kan f.eks. være nyttigt hvis en kunde ønsker en faktura til sit regnskab.
 • Ekstra tekst faktura: I dette felt kan du tilføje en eventuel tekst som kan sættes ind på fakturaen via erstatningskoden [BetalingsTypeEkstraTekst], f.eks. 'Betalt'.
 • Gebyr: Du har her mulighed for at pålægge dine kunder et gebyr ved online betalinger. Dvs. at du kan opkræve gebyret for transaktionen fra kunden, ved at sætte flueben i denne boks.
 • Gebyr algoritme: Du kan vælge mellem to forskellige gebyrtakster: 'Standard' og 'Nets'. Vælger du 'Standard', kan du selv sætte et fast beløb og en %-sats. Vælger du 'Nets', vil det være en automatisk sats i forhold til Nets' regler.

18.1.2 Aktivering af online betaling for gave- og værdikort

Hvis du har tilkøbt gavekortmodulet, kan du med online betaling-modulet modtage online betaling for dine gave- og værdikort. Hvis online betaling er tilkøbt, har du derfor mulighed for automatisk at sende et print-selv gavekort til kunden umiddelbart efter bestilling (Se Gavekortmodulet for mere information). Online betaling for gave- og værdikort aktiveres under gavekortmodulets indstillinger ('Gave- / værdikort' -> 'Indstillinger' -> 'Generelle indstillinger').

Du har nederst under gavekortmodulets indstillinger mulighed for at vælge, hvilke betalingstyper du ønsker at modtage. De betalingstyper, du kan modtage, afhænger bl.a. af hvilken indløsningsaftale du har, hvor de betalingstyper, du kan vælge imellem, aktiveres af GECKO Booking.

Du skal derfor kontakte GECKO Booking, hvis du ønsker at modtage andre betalingstyper end dem, der er vist her. For at aktivere en betalingstype skal boksen 'Aktiv' ud for denne markeres. Du har samtidig mulighed for at indtaste det emne som ordrebekræftelsesemailen skal sendes med. Slutteligt har du ved at markere boksen 'Send kopi af alle ordreemails' og indtaste en e-mail adresse mulighed for at modtage en kopi af alle ordreemails.

Husk at trykke 'Opdater betalingstyper' for at gemme en ændring!

Når der er foretaget en online betaling for et gave-/værdikort, vil denne stå registreret under menupunktet 'Online ordre' (Se Online ordre for mere information).


 


Prøv en gratis og uforpligtende demo af GECKO Booking

Udfyld formularen, og vi sender dig en demo hurtigst muligt.

 

Felter markeret med * er påkrævede