Har du spørgsmål?

Vi hjælper gerne!!

Spørgsmål til Gecko Booking?

Er du i tvivl om hvorvidt Gecko Booking er noget for dig, eller har du andre spørgsmål? Så hører vi rigtig gerne fra dig!

Alt OK!
Indtast venligst dit navn.
Alt OK!
Indtast venligst din e-mail.
Alt OK!
Alt OK!
Indtast venligst dit spørgsmål.

Felter markeret med * er påkrævede

Vejledninger - Online ordre

Online ordre

Når en kunde har foretaget en online betaling, vil denne stå registreret som en online ordre. Som udgangspunkt vil en online betaling ikke blive fuldstændigt gennemført (det vil sige, at du vil ikke modtage pengene), før du aktivt behandler denne ordre. Du kan tilgå dine online ordrer under menupunktet 'Online ordre', der kan tilgås under menupunktet 'Kasse' og/eller menupunktet 'Gave- / værdikort', afhængigt af hvilke tilkøbsmoduler du har. Det er den samme oversigt, der tilgås fra begge menupunkter.

Du kan her se en oversigt over alle online ordrer, der er blevet lavet i en bestemt periode. En online ordre er et gave-/værdikort eller en ydelse, der er bestilt og betalt online. Øverst kan du bestemme, hvilken status de online ordrer, der vises i oversigten, skal have. Som udgangspunkt står alle ordrer som 'Ikke effektueret'. Det er dig, der aktivt skal vælge, når ordren er blevet 'Effektueret' eller 'Annulleret'. Du kan herudover vælge, hvilken periode du vil se en oversigt over. Husk at trykke 'Opdater siden', når du har valgt den ønskede periode.

Du kan se følgende informationer om en given ordre:

 • ID: Du kan se ordrens ID.
 • Kunde: Her kan du se navnet på den kunde, der har lavet ordren. Hvis der er tale om en ydelse, der er bestilt af en kunde registreret i bookingsystemet, vil du have mulighed for at gå direkte til kunden, ligesom du kan gå til den korrekte booking. Hvis du har indtastet et kundenummer på kunden, vil det også stå her. Hvis der er tale om et gave-/værdikort eller en anden vare fra gavekortmodulet, vil kundenavnet være det navn, kunden selv har indtastet. Du vil derfor ikke kunne gå til kunden, da vedkommende ikke nødvendigvis er registreret i bookingsystemet.
 • Dato: Her kan du se, hvornår ordren blev gennemført.
 • Betaling: Her kan du se, hvilken betalingstype kunden anvendte.
 • Betalt: Her kan du se, hvorvidt ordren er betalt. Bemærk dog, at det, at en ordre står som betalt, ikke nødvendigvis er ensbetydende med, at du har modtaget pengene. Det betyder blot, at betalingen er gennemført fra kundens side. Hvis ordren er betalt med et dankort eller et andet kreditkort, vil et 'Nej' her betyde, at ordren ikke blev gennemført, f.eks. fordi der gik fejl i betalingen, eller fordi kunden afbrød købet. Hvis ordren derimod er betalt gennem en kontooverførsel eller en anden aftale, vil den altid stå som 'Nej'. Du skal her selv ændre betalingsstatussen til 'Ja', når du har registreret, at pengene er gået ind på din konto. Dette gøres under 'Ret' (Se Ret online ordre for mere information). Ved betalinger med dankort eller andre kreditkort vil der derimod automatisk stå 'Ja', hvis der ikke er gået fejl i betalingen. Et 'Ja' betyder dog ikke nødvendigvis, at du har modtaget betalingen. Efter et 'Ja' kan der stå en af fire understatusser 'afv.' = afventer, 'modt' = modtaget, 'refu' = refunderet eller 'ann' = annulleret. Som udgangspunkt vil en ny ordre stå som afventer, dvs. at pengene endnu ikke er trukket. Du skal aktivt trække pengene under 'Ret' for at modtage din betaling (Se Ret online ordre for mere information). Når du aktivt har trukket pengene, vil betalingsstatussen nu stå som modtaget. Hvis du derimod annullerer ordren, inden pengene trækkes, vil ordren stå som annulleret. Slutteligt vil ordren stå som refunderet, hvis du har valgt at refundere kundens betaling efter at pengene blev trukket. Bemærk dog, at understatusserne først fremkommer, når du har været inde på ordren (ved at trykke på 'Ret'). Hvis du endnu ikke har været inde på ordren, vil ordren blot stå som 'Ja' uden understatus.

Bemærk! Det er muligt at indstille systemet, således at pengene automatisk trækkes fra dankortet/kreditkortet. Du vil derfor ikke manuelt skulle ind på ordren og trække pengene. Dette skal indstilles af GECKO Booking. Der er dog forskellige regler for, hvornår man må trække pengene, afhængigt af hvilken vare kunde har købt. Hvis der er tale om et gave/værdikort, må pengene trækkes med det samme. Hvis der derimod er tale om en fysisk vare, må pengene først trækkes, når varen er klar til afsendelse, hvorimod betalingen for en ydelse først må trækkes, når ydelsen er udført. GECKO Booking kan derfor kun sætte dit system op til automatisk at trække pengene, hvis du kun sælger gave-/værdikort. Der er dog forskellige undtagelser fra disse regler, hvor betalingen for bestemte varer/ydelser godt må trækkes med det samme. Hvis du er i tvivl, kan du kontakte GECKO Booking eller din revisor.


 • Varenr.: Her kan du se varenummeret på den/de varer, kunden har købt.
 • Beløb: Her kan du se, hvilket beløb ordren er på.
 • Link: Ved at trykke 'Gå til link' ud for en ordre kan du se kundens ordrebekræftelse.
 • Ret: Ved at trykke 'Ret' ud for en ordre kan du, foruden at se ordrens oplysninger, foretage en række handlinger med ordren herunder at trække pengene for ordren. Som tidligere nævnt gennemføres betalingen ikke, før du aktivt vælger at trække pengene (Se Ret online ordre for mere information).
 • Marker: Ved at markere boksen ud for en eller flere ordrer kan du foretage en handling med ordren. Du har to muligheder:
  1) Du kan ændre ordrens status. Dette gøres ved at markere den eller de ordrer, hvis status du ønsker at ændre og herefter vælge den status, som ordrene skal have under 'med markerede gør'. Du har også mulighed for selv at tilføje din egen status nederst til højre. Når du trykker 'Ret status valgte', vil de valgte ordrers status blive ændret. Du skal dog være opmærksom på, at det at ændre ordrens status til 'Effektueret' ikke automatisk trækker pengene for betalingen.
  2) Du kan eksportere ordrene til en .csv-fil, der bl.a. kan læses af Microsoft Excel. For at eksportere den eller de valgte ordrer skal du vælge, hvorvidt .csv-filen skal anvende semikoloner, tabs eller kommaer, og herefter trykke 'Eksporter'. Eksporten pågyndes nu.

 


Prøv en gratis og uforpligtende demo fra Gecko Booking & Administration

Udfyld formularen, så modtager du en demo hurtigst muligt.

Alt OK!
Indtast venligst firmanavn.
Alt OK!
Indtast venligst dit telefonnummer.
Alt OK!
Indtast venligst dit navn.

Felter markeret med * er påkrævede