Har du spørgsmål?

Vi hjælper gerne!!

Spørgsmål til Gecko Booking?

Er du i tvivl om hvorvidt Gecko Booking er noget for dig, eller har du andre spørgsmål? Så hører vi rigtig gerne fra dig!

Alt OK!
Indtast venligst dit navn.
Alt OK!
Indtast venligst din e-mail.
Alt OK!
Alt OK!
Indtast venligst dit spørgsmål.

Felter markeret med * er påkrævede

Vejledninger - Kunde: Stamdata opdateret

Kunde: Stamdata opdateret

Dette webhook kan benyttes til at sende data når en kunde oprettes eller opdateres.

Eksempel på JSON der kan sendes:


		{
"CUSTOMERID": [CUSTOMERID],
"CUSTOMERNAME": "[CUSTOMERNAME]",
"CUSTOMERFIRSTNAME": "[CUSTOMERFIRSTNAME]",
"CUSTOMERLASTNAME": "[CUSTOMERLASTNAME]",
"CUSTOMERSEXVALUE": "[CUSTOMERSEXVALUE]",
"CUSTOMERBIRTHDAY": "[customerBirthdateYear]-[customerBirthdateMonth_MM]-[customerBirthdateDay_DD]",
"CUSTOMEREMAIL": "[CUSTOMEREMAIL]",
"CUSTOMERMOBILE": "[CUSTOMERMOBILE]",
"CUSTOMERPOSTALCODE": "[CUSTOMERPOSTALCODE]",
"ORDERSTOTALCOUNT": "[ORDERSTOTALCOUNT]",
"ORDERSTOTALVALUE": "[ORDERSTOTALVALUE]",
"ORDERSTOTALVALUEEXVAT": "[ORDERSTOTALVALUEEXVAT]",
"ORDERSLASTDATE": "[ORDERSLASTDATE]",
"CUSTOMERLASTBOOKINGDATE": "[CUSTOMERLASTBOOKINGDATE_YYYY-MM-DD]",
"CUSTOMERLASTBOOKINGSERVICE": "[CUSTOMERLASTBOOKINGSERVICE]",
"CUSTOMERNEXTBOOKINGDATE": "[CUSTOMERNEXTBOOKINGDATE_YYYY-MM-DD]",
"CUSTOMERNEXTBOOKINGSERVICE": "[CUSTOMERNEXTBOOKINGSERVICE]",
"CUSTOMERACCEPTSMARKETINGEMAIL": "[CUSTOMERACCEPTSMARKETINGEMAIL]",
"CUSTOMERACCEPTSMARKETINGSMS": "[CUSTOMERACCEPTSMARKETINGSMS]",
"CUSTOMERTAGS": [
[CUSTOMERTAG_BEGIN]
{
"CUSTOMERTAGID": [CUSTOMERTAGID],
"CUSTOMERTAGNAME": "[CUSTOMERTAGNAME]",
"CUSTOMERTAGVALUE": "[CUSTOMERTAGVALUE]"
}[lineBreak]
[CUSTOMERTAG_END]
]
}

Erstatningskoderne i eksemplet ovenfor vil blive erstattet med følgende data når det specifikke webhook køres:

 • [customerId] erstattes med kundens unikke Id.
 • [customerName] erstattes med kundens fulde navn.
 • [customerFirstname] erstattes med kundens første navn.
 • [customerLastname] erstattes med kundens navn.
 • [customerSexValue] erstattes med værdien før kundens kun (0 = intet valgt, 1 = mand, 2 = kvinde)
 • [customerBirthdateDay_DD] erstattes med indholdet fra dagsfeltet fra fødselsdagsfelterne på kunden. Hvis intet er valgt erstattes den med 00.
 • [customerBirthdateMonth_MM] erstattes med indholdet fra månedsfeltet fra fødselsdagsfelterne på kunden. Hvis intet er valgt erstattes den med 00
 • [customerBirthdateYear] erstattes med indholdet fra årsfeltet fra fødselsdagsfelterne på kunden. Hvis intet er valgt erstattes den med 0
 • [customerEmail] erstattes med kundens emailadresse.
 • [customerMobile] erstattes med kundens mobiltelefonnummer.
 • [customerPostalcode] erstattes med kundens postnummer.
 • [ordersTotalCount] erstattes med antal boner/fakturaer/kreditnotaer via kassen samt ikke-annullerede onlineordrer på kunden med "ja" i betalt.
 • [ordersTotalValue] erstattes med summen af køb via kassen og onlineordrelinjer, på kundens ikke-annullerede onlineordrer med "ja" i betalt, inklusiv moms.
 • [ordersTotalValueExVat] erstattes med summen af køb via kassen og onlineordrelinjerne, på kundens ikke-annullerede onlineordrer med "ja" i betalt, fratrukket momsen.
 • [ordersLastDate] erstattes med datoen for kundens sidste/seneste ikke-annullerede onlineordre med "ja" i betalt. Datoformatet er DD/MM-ÅÅÅÅ
 • [customerLastBookingDate] erstattes med datoen for kundens første ikke-slettede booking, der ligger før dags dato, i datoformatet DD/MM-ÅÅÅÅ.
 • [customerLastBookingDate_DD-MM-YYYY] erstattes med datoen for kundens første ikke-slettede booking, der ligger før dags dato, i datoformatet DD-MM-ÅÅÅÅ.
 • [customerLastBookingDate_YYYY-MM-DD] erstattes med datoen for kundens første ikke-slettede booking, der ligger før dags dato, i datoformatet ÅÅÅÅ-MM-DD.
 • [customerLastBookingService] erstattes med navnet på ydelsen for kundens første ikke-slettede booking der ligger før dags dato.
 • [customerNextBookingDate] erstattes med datoen for kundens næstkommende ikke-påbegyndte booking i datoformatet DD/MM-ÅÅÅÅ.
 • [customerNextBookingDate_DD-MM-YYYY] erstattes med datoen for kundens næstkommende ikke-påbegyndte booking i datoformatet DD/MM-ÅÅÅÅ.
 • [customerNextBookingDate_YYYY-MM-DD] erstattes med datoen for kundens næstkommende ikke-påbegyndte booking i datoformatet DD/MM-ÅÅÅÅ.
 • [customerNextBookingService] erstattes med ydelsen for kundens næstkommende ikke-påbegyndte booking efter dags dato.
 • [customerAcceptsMarketingEmail] erstattes med status for kundens nyhedsbrevtilmelding via e-mail (0 = ikke tilmeldt, 1 = tilmeldt)
 • [customerAcceptsMarketingSms] erstattes med status for kundens nyhedsbrevstilmelding via SMS (0 = ikke tilmeldt, 1 = tilmeldt)
 • [customerTag_Begin] [lineBreak][customerTag_End] benyttes til at få status på kundemarkeringerne på kunden, følgende erstatningskoder kan benyttes mellem erstatningskoderne:
  • [customerTagId] erstattes med det unikke Id på kundemarkeringen
  • [customerTagName] ertstattes med navnet på kundemarkeringen
  • [customerTagValue] erstattes med status på kundemarkeringen på kunden (0 = kundemarkeringen er ikke sat på kunden, 1 = kundemarkeringen er sat på kunden)

Udover ovenstående erstatningskoder kan I frit benytte erstatningskoder fra følgende kategori for at opbygge jeres egne data:


 


Prøv en gratis og uforpligtende demo fra Gecko Booking & Administration

Udfyld formularen, så modtager du en demo hurtigst muligt.

Alt OK!
Indtast venligst firmanavn.
Alt OK!
Indtast venligst dit telefonnummer.
Alt OK!
Indtast venligst dit navn.

Felter markeret med * er påkrævede