Har du spørgsmål til Gecko Booking?

Vi hjælper gerne :)

Spørgsmål til Gecko Booking?

Er du i tvivl om hvorvidt Gecko Booking er noget for dig, eller har du andre spørgsmål? Så hører vi rigtig gerne fra dig!

Felter markeret med * er påkrævede

+45 7027 1699 info@gecko.dk Log ind Online booking- & administrationssystem - Nemt og enkelt

Hændelseswebhooks


Indholdsfortegnelse


9.2.2 Hændelseswebhooks

Vores hændelseswebhooks køres i forbindelse med forskellige hændelser i systemet, det kan være et webhook der kører når stamdata på en kunde rettes eller lignende.


9.2.2.1 Booking webhook: Opret/ret/slet

Dette webhook kan benyttes til at sende data fra bookinger når de oprettes, ændres og/eller slettes.

Eksempel på JSON der kan sendes:


		{
"BOOKING": "CREATED",
    "BOOKINGID": [BOOKINGID],
    "BOOKINGDATE": "[BOOKINGDATE_DD-MM-YYYY]",
    "BOOKINGSTARTIME": "[BOOKINGREALTIMEFROM]",
    "BOOKINGENDTIME": "[BOOKINGREALTIMETO]",
    "SERVICE": "[SERVICENAME]",
    "CUSTOMERID": [CUSTOMERID]
}

I kan selv opbygge jeres data ved at benytte erstatningskoder fra følgende kategorier:


9.2.2.2 Kasse webhook: Gennemført salg

Dette webhook kan benyttes til at sende data når et køb gennemføres i kassesystemet.

Eksempel på JSON der kan sendes:


		{
"cashRegisterId": [cashRegisterId],
"cashRegisterName": "[cashRegisterName]",
"tellerId": [tellerId],
"tellerName": "[tellerName]",
"tellerNo": "[tellerNo]",
"receiptId": [receiptId],
"receiptDate": "[receiptDate]",
"receiptTid": "[receiptTid]",
"receiptDateTime": "[receiptDateTime]",
"receiptTotal": "[receiptTotal]",
"receiptWithoutVat": "[receiptWithoutVat]",
"receiptVatTotal": "[receiptVatTotal]",
"receiptVatFreeTotal": "[receiptVatFreeTotal]",
"receiptTotalProducts": "[receiptTotalProducts]",
"receiptTotalServices": "[receiptTotalServices]",
"itemLines": [
[RECEIPTLINE_BEGIN]
{
"lineId": [lineId],
"itemNo": "[itemNo]",
"itemName": "[itemName]",
"itemCount": "[itemCount]",
"itemPrice": "[itemPrice]",
"itemPriceTotal": "[itemPriceTotal]",
"itemPriceExVat": "[itemPriceExVat]",
"itemPriceTotalExVat": "[itemPriceTotalExVat]",
"itemCategory": "[itemCategory]",
"employeeId": [employeeId],
"employeeName": "[employeeName]",
"employeeNo": "[employeeNo]"
}[lineBreak]
[RECEIPTLINE_END]
]
}

Erstatningskoderne i eksemplet ovenfor vil blive erstattet med følgende data når det specifikke webhook køres:

 • [cashRegisterId] erstattes med det unikke Id for kasseapparatet hvori salget blev gennemført.
 • [cashRegisterName] erstattes med navnet på kasseapparatet hvori salget blev gennemført.
 • [tellerId] erstattes med det unikke Id for medarbejderen der blev valgt som ekspedient for salget.
 • [tellerName] erstattes med navnet på medarbejderen der blev valgt som ekspedient for salget.
 • [tellerNo] erstattes med nummeret, hvis et sådan er sat, på medarbejderen der blev valgt som ekspedient for salget.
 • [receiptId] erstattes med salgets unikke Id, bonId'et
 • [receiptDate] erstattes med datoen for salget i formatet DD/MM-ÅÅÅÅ
 • [receiptTid] erstattes med tidspunktet for salget i formatet TT:MM:SS
 • [receiptDateTime] erstattes med dato og tidspunkt for salget i formatet DD/MM-ÅÅÅÅ TT:MM:SS
 • [receiptTotal] erstattes med den samlede værdi af salget inklusiv moms.
 • [receiptWithoutVat] erstattes med den samlede værdi af salget eksklusiv moms.
 • [receiptVatTotal] erstattes med den samlede værdi af momsen på salget.
 • [receiptTotalProducts] erstattes med den samlede værdi af varerne fra varegrupper med markeringen 'Produkt'
 • [receiptTotalServices] erstattes med den samlede værdi af varerne fra varegrupper markeret med 'Ydelse'
 • [RECEIPTLINE_BEGIN] [lineBreak][RECEIPTLINE_END] benyttes til at gentage data for hver varelinje hvor nedenstående erstatningskoder vil kunne benyttes:
  • [lineId] erstattes med det unikke Id for varelinjen
  • [itemNo] erstattes med varelinjens valgte vares varenummer
  • [itemName] erstattes med varelinjens valgte vares varenavn
  • [itemCount] erstattes med varelinjens valgte vareantal
  • [itemPrice] erstattes med varelinjens stk.pris
  • [itemPriceTotal] erstattes med varelinjens samlede pris inklusiv moms
  • [itemPriceExVat] erstattes med varelinjens samlede moms
  • [itemPriceTotalExVat] erstattes med varelinjens samlede pris eksklusiv moms
  • [itemCategory] erstattes med varelinjens vares varegruppe
  • [employeeId] erstattes med det unikke Id for den valgte medarbejder på varelinjen
  • [employeeName] erstattes med navnet på den valgte medarbejder på varelinjen
  • [employeeNo] erstattes med nummeret, hvis det er sat, på den valgte medarbejder på varelinjen
Udover ovenstående kan I også benytte erstatningskoder fra følgende kategorier til at lave jeres eget:

9.2.2.3 Kasse webhook: Gennemført salg - per varelinje

Dette webhook kan benyttes til at sende seperate data pr. varelinje fra salg der gennemføres i kassesystemet. 

Eksempel på JSON der kan sendes:


		{
"cashRegisterId": [cashRegisterId],
"cashRegisterName": "[cashRegisterName]",
"tellerId": [tellerId],
"tellerName": "[tellerName]",
"tellerNo": "[tellerNo]",
"receiptId": "[receiptId]",
"receiptDate": "[receiptDate]",
"receiptTid": "[receiptTid]",
"receiptDateTime": "[receiptDateTime]",
"lineId": [lineId],
"itemNo": "[itemNo]",
"itemName": "[itemName]",
"itemCount": [itemCount],
"itemPrice": "[itemPrice]",
"itemPriceTotal": "[itemPriceTotal]",
"itemPriceExVat": "[itemPriceExVat]",
"itemPriceTotalExVat": "[itemPriceTotalExVat]",
"itemCategory": "[itemCategory]",
"employeeId": [employeeId],
"employeeName": "[employeeName]",
"employeeNo": "[employeeNo]"
}

Erstatningskoderne i eksemplet ovenfor vil blive erstattet med følgende data når det specifikke webhook køres:

 • [cashRegisterId] erstattes med det unikke Id for kasseapparatet hvori salget blev gennemført.
 • [cashRegisterName] erstattes med navnet på kasseapparatet hvori salget blev gennemført.
 • [tellerId] erstattes med det unikke Id for medarbejderen der blev valgt som ekspedient for salget.
 • [tellerName] erstattes med navnet på medarbejderen der blev valgt som ekspedient for salget.
 • [tellerNo] erstattes med nummeret, hvis et sådan er sat, på medarbejderen der blev valgt som ekspedient for salget.
 • [receiptId] erstattes med salgets unikke Id, bonId'et
 • [receiptDate] erstattes med datoen for salget i formatet DD/MM-ÅÅÅÅ
 • [receiptTid] erstattes med tidspunktet for salget i formatet TT:MM:SS
 • [receiptDateTime] erstattes med dato og tidspunkt for salget i formatet DD/MM-ÅÅÅÅ DD:MM:SS
 • [lineId] erstattes med det unikke Id for varelinjen
 • [itemNo] erstattes med varelinjens valgte vares varenummer
 • [itemName] erstattes med varelinjens valgte vares varenavn
 • [itemCount] erstattes med varelinjens valgte vareantal
 • [itemPrice] erstattes med varelinjens stk.pris
 • [itemPriceTotal] erstattes med varelinjens samlede pris inklusiv moms
 • [itemPriceExVat] erstattes med varelinjens samlede moms
 • [itemPriceTotalExVat] erstattes med varelinjens samlede pris eksklusiv moms
 • [itemCategory] erstattes med varelinjens vares varegruppe
 • [employeeId] erstattes med det unikke Id for den valgte medarbejder på varelinjen
 • [employeeName] erstattes med navnet på den valgte medarbejder på varelinjen
 • [employeeNo] erstattes med nummeret, hvis det er sat, på den valgte medarbejder på varelinjen

9.2.2.4 Kasse webhook: Kasseafstemning

Dette webhook kan benyttes til at sende data når et kasseapparat lukkes og kasseafstemningen opgøres.

Eksempel på JSON der kan sendes:


		{
"cashRegisterId": [cashRegisterId],
"cashRegisterName": "[cashRegisterName]",
"cashRegisterStatementId": [cashRegisterStatementId],
"cashRegisterStatementPeriod": {
"From": "[cashRegisterStatementPeriodFrom]",
"To": "[cashRegisterStatementPeriodTo]"
},
"salesTotalProducts": "[salesTotalProducts]",
"salesTotalServices": "[salesTotalServices]",
"lukketaf": "[cashRegisterClosedBy]",
"closednote": "[cashRegisterClosedNote]",
"opensaldo": "[cashRegisterBalancePrimo]",
"opendifference": "[cashRegisterOpenedDifference]",
"lukketsaldo": "[cashRegisterBalanceUltimo]",
"lukketdifference": "[cashRegisterClosedDifference]",
"itemGroups": [
[ITEMGROUP_BEGIN]
{
"itemGroupId": [itemGroupId],
"itemGroupName": "[itemGroupName]",
"itemGroupDebet": "[itemGroupDebet]",
"itemGroupKredit": "[itemGroupKredit]",
"itemGroupVat": "[itemGroupVat]",
"itemGroupCurrency": "[itemGroupCurrency]"
}[lineBreak]
[ITEMGROUP_END]
],
"paymentTypes": [
[PAYMENTTYPE_BEGIN]
{
"paymentTypeId": [paymentTypeId],
"paymentTypeName": "[paymentTypeName]",
"paymentTypeDebet": "[paymentTypeDebet]",
"paymentTypeKredit": "[paymentTypeKredit]",
"paymentTypeVat": "[paymentTypeVat]",
"paymentTypeCurrency": "[paymentTypeCurrency]"
}[lineBreak]
[PAYMENTTYPE_END]
],
"onlinePaymentTypes": [
[ONLINEPAYMENTTYPE_BEGIN]
{
"onlinePaymentTypeId": [onlinePaymentTypeId],
"onlinePaymentTypeName": "[onlinePaymentTypeName]",
"onlinePaymentTypeDebet": "[onlinePaymentTypeDebet]",
"onlinePaymentTypeKredit": "[onlinePaymentTypeKredit]",
"onlinePaymentTypeVat": "[onlinePaymentTypeVat]",
"onlinePaymentTypeCurrency": "[onlinePaymentTypeCurrency]"
}[lineBreak]
[ONLINEPAYMENTTYPE_END]
],
"variousValues": [
[VARIOUS_BEGIN]
{
"variousTypeName": "[variousTypeName]",
"variousDebet": "[variousDebet]",
"variousKredit": "[variousKredit]",
"variousVat": "[variousVat]",
"variousCurrency": "[variousCurrency]"
}[lineBreak]
[VARIOUS_END]
]
}

9.2.2.5 Kunde webhook: Stamdata opdateret

Dette webhook kan benyttes til at sende data når en kunde oprettes eller opdateres.

Eksempel på JSON der kan sendes:


		{
"CUSTOMERID": [CUSTOMERID],
"CUSTOMERNAME": "[CUSTOMERNAME]",
"CUSTOMERFIRSTNAME": "[CUSTOMERFIRSTNAME]",
"CUSTOMERLASTNAME": "[CUSTOMERLASTNAME]",
"CUSTOMERSEXVALUE": "[CUSTOMERSEXVALUE]",
"CUSTOMERBIRTHDAY": "[customerBirthdateDay]/[customerBirthdateMonth]-[customerBirthdateYear]",
"CUSTOMEREMAIL": "[CUSTOMEREMAIL]",
"CUSTOMERMOBILE": "[CUSTOMERMOBILE]",
"CUSTOMERPOSTALCODE": "[CUSTOMERPOSTALCODE]",
"ORDERSTOTALCOUNT": "[ORDERSTOTALCOUNT]",
"ORDERSTOTALVALUE": "[ORDERSTOTALVALUE]",
"ORDERSTOTALVALUEEXVAT": "[ORDERSTOTALVALUEEXVAT]",
"ORDERSLASTDATE": "[ORDERSLASTDATE]",
"CUSTOMERLASTBOOKINGDATE": "[CUSTOMERLASTBOOKINGDATE]",
"CUSTOMERLASTBOOKINGSERVICE": "[CUSTOMERLASTBOOKINGSERVICE]",
"CUSTOMERNEXTBOOKINGDATE": "[CUSTOMERNEXTBOOKINGDATE]",
"CUSTOMERNEXTBOOKINGSERVICE": "[CUSTOMERNEXTBOOKINGSERVICE]",
"CUSTOMERACCEPTSMARKETINGEMAIL": "[CUSTOMERACCEPTSMARKETINGEMAIL]",
"CUSTOMERACCEPTSMARKETINGSMS": "[CUSTOMERACCEPTSMARKETINGSMS]",
"CUSTOMERTAGS": [
[CUSTOMERTAG_BEGIN]
{
"CUSTOMERTAGID": [CUSTOMERTAGID],
"CUSTOMERTAGNAME": "[CUSTOMERTAGNAME]",
"CUSTOMERTAGVALUE": "[CUSTOMERTAGVALUE]"
}[lineBreak]
[CUSTOMERTAG_END]
]
}

Udover ovenstående erstatningskoder kan I frit benytte erstatningskoder fra følgende kategori for at opbygge jeres egne data:


9.2.2.6 Online betaling webhook: Betalte/annullerede ordrer med kunde tilknyttet

		{
"CUSTOMERID": [CUSTOMERID],
"CUSTOMERNAME": "[CUSTOMERNAME]",
"CUSTOMERFIRSTNAME": "[CUSTOMERFIRSTNAME]",
"CUSTOMERLASTNAME": "[CUSTOMERLASTNAME]",
"CUSTOMERSEXVALUE": "[CUSTOMERSEXVALUE]",
"CUSTOMERBIRTHDAY": "[customerBirthdateDay]/[customerBirthdateMonth]-[customerBirthdateYear]",
"CUSTOMEREMAIL": "[CUSTOMEREMAIL]",
"CUSTOMERMOBILE": "[CUSTOMERMOBILE]",
"CUSTOMERPOSTALCODE": "[CUSTOMERPOSTALCODE]",
"ORDERSTOTALCOUNT": "[ORDERSTOTALCOUNT]",
"ORDERSTOTALVALUE": "[ORDERSTOTALVALUE]",
"ORDERSTOTALVALUEEXVAT": "[ORDERSTOTALVALUEEXVAT]",
"ORDERSLASTDATE": "[ORDERSLASTDATE]",
"CUSTOMERLASTBOOKINGDATE": "[CUSTOMERLASTBOOKINGDATE]",
"CUSTOMERLASTBOOKINGSERVICE": "[CUSTOMERLASTBOOKINGSERVICE]",
"CUSTOMERNEXTBOOKINGDATE": "[CUSTOMERNEXTBOOKINGDATE]",
"CUSTOMERNEXTBOOKINGSERVICE": "[CUSTOMERNEXTBOOKINGSERVICE]",
"CUSTOMERACCEPTSMARKETINGEMAIL": "[CUSTOMERACCEPTSMARKETINGEMAIL]",
"CUSTOMERACCEPTSMARKETINGSMS": "[CUSTOMERACCEPTSMARKETINGSMS]",
"CUSTOMERTAGS": [
[CUSTOMERTAG_BEGIN]
{
"CUSTOMERTAGID": [CUSTOMERTAGID],
"CUSTOMERTAGNAME": "[CUSTOMERTAGNAME]",
"CUSTOMERTAGVALUE": "[CUSTOMERTAGVALUE]"
}[lineBreak]
[CUSTOMERTAG_END]
]
}

9.2.2.7 Event: Opret/ret/slet event

Dette webhook kan benyttes til at sende data fra event når de oprettes, ændres og/eller slettes.

Eksempel på JSON der kan sendes:


		{
    "eventId": "[eventId]",
    "eventGUID": "[eventGUID]",
    "eventDateFrom": "[eventDateFrom]",
    "eventTimeFrom": "[eventTimeFrom]",
    "eventDateTo": "[eventDateTo]",
    "eventTimeTo": "[eventTimeTo]",
    "eventDescription": "[eventDescription]",
    "eventDescriptionBottom": "[eventDescriptionBottom]",
    "eventDescriptionShort": "[eventDescriptionShort]",
    "eventHeadline": "[eventHeadline]",
    "eventImageUrl": "[eventImageUrl]",
    "eventLink": "[eventLink]",
    "openForSignupDatetime": "[openForSignupDatetime]",
    "seatsLeft": "[seatsLeft]",
    "seatsTotal": "[seatsTotal]",
    "signupDeadlineDatetime": "[signupDeadlineDatetime]",
    "unsubscribeDatetime": "[unsubscribeDatetime]"
}

9.2.2.8 Event: Opret/ret/slet event-tilmelding

Dette webhook kan benyttes til at sende data fra en event-tilmelding når de oprettes, ændres og/eller slettes.

Eksempel på JSON der kan sendes:


		{
    "eventSignupId": "[eventSignupId]",
    "eventSignupGUID": "[eventSignupGUID]",
    [EACH_EVENTFIELD_BEGIN]"[eventFieldName]": "[eventFieldValue]",
[EACH_EVENTFIELD_END]    
    "eventSignupCreatedDate": "[eventSignupCreatedDate]",
    "eventSignupCreatedTime": "[eventSignupCreatedTime]",
    "eventSignupDeletedDate": "[eventSignupDeletedDate]",
    "eventSignupDeletedTime": "[eventSignupDeletedTime]",
    "signupNumSeats": "[signupNumSeats]"
}

 


Prøv en gratis og uforpligtende demo af GECKO Booking

Udfyld formularen, og vi sender dig en demo hurtigst muligt.

 

Felter markeret med * er påkrævede