Har du spørgsmål til Gecko Booking?

Vi hjælper gerne :)

Spørgsmål til Gecko Booking?

Er du i tvivl om hvorvidt Gecko Booking er noget for dig, eller har du andre spørgsmål? Så hører vi rigtig gerne fra dig!

Felter markeret med * er påkrævede

+45 7027 1699 info@gecko.dk Log ind Online booking- & administrationssystem - Nemt og enkelt

Statistik over udsendt marketingsmateriale


Indholdsfortegnelse


19.20 Statistik over udsendt marketingsmateriale

Du har mulighed for at følge med i det udsendte marketingsmateriale ved at trykke på 'Statistik' i øverste højre hjørne af marketingsmodulet.

Du kan her se en oversigt over de marketingsemail, du har udsendt. Du kan se hvilken dato e-mailen blev udsendt, e-mailens emne, hvor mange e-mails der blev sendt, antallet af e-mails der har bounced (dvs. hvor e-mailen ikke blev modtaget, f.eks. pga. fejl i e-mailadressen) og slutteligt hvor mange e-mails der er blevet læst (dvs. hvor mange e-mails der er blevet åbnet).

Hvis du ønsker at se en oversigt over sendte SMSer, findes denne i SMS-loggen, der kan tilgås under de 'Generelle indstillinger' (Se den separate vejledning Generel vejledning for mere information).

Hvis du trykker på Marketings emnet får du adgang til yderlig statistik.

Bemærk! For at kunne se statistik over omsætning, kræver det, at kasse-modulet er tilkøbt.

I øverste venstre hjørne vil du kunne se navnet på marketingsmailen, som statistikken er gældende for.

 • Omsætning er baseret på salg gennemført via kassen: Her kan du afgøre, hvorvidt statistikken skal være baseret på 'Sendt dato', 'Åbnet dato' eller 'Klik dato'. For alle gælder det, at datoen for udsendelsen skal være i den valgte udsendelsesperiode.
  Omsætning er genereret ud fra de kunder der har modtaget mailen.
 • Sendt dato: Denne lægger sig til perioden i toppen. Eks. hvis du har en udsendelsesperiode fra 1/5-2019 til d. 31/1-2019, vil omsætningen omfatte alt det, der er blevet solgt for i udsendelsesperioden, samt evt. plusdage (se mere herom nedenfor). 
 • Åbnet dato: Ved valg af denne, vil omsætningen være baseret på hvornår mailen er åbnet. Dvs. at hvis du udsender en mail den 27/5, men kunden først åbner mailen den 30/5, vil omsætningsstatistikken være gældende fra mailen er blevet åbnet og de angivne plusdage frem.
 • Klik dato: Ved valg af denne, vil omsætningen være baseret på det første generelle klik i mailen. Dvs. at hvis du udsender en mail den 27/5, men kunden først klikker på et vilkårligt link d. 30/5, vil omsætningsstatistikken være gældende fra det første klik og evt. 7 dage frem, hvis plusdato er valgt.
 • Plusdage: Plusdage lægger sig til omsætningen, og hvad den er baseret på. Du kan her angive, hvor mange ekstra dage, der skal medtages i statistikken for omsætningen. 
  Plusdage for 'Sendt dato' viser den generelle omsætning, men ingen statistik over, hvornår marketingsmailen er blevet åbnet samt eventuelle klik. Denne viser med andre ord blot, hvor meget der er omsat for, fra udsendelsesdatoen og eks. 7 dage efter udsendelse. 
  Plusdage for 'Åbnet dato' viser omsætningen fra mailen fra den er blevet åbnet første gang og 7 dage frem.  
  Plusdage for 'Klik dato' viser omsætningen fra det første generelle klik og 7 dage frem.
 • Visningstype: Her har du mulighed for at vælge, om du vil have statistikken vist på skærmen eller i en CSV fil.

Kolonner:

 • Antal: Denne kolonne viser antal mails i forbindelse med de forskellige rækker. F.eks. antal mails sendt per e-mail.
 • Omsætning: Denne kolonne viser den generelle omsætning i den valgte udsendelsesperiode inkl. eventuelle plus dage.

Rækker:

 • Antal sendt e-mail/SMS: Disse rækker viser både antallet af sendte mails/SMS'er i perioden. Du vil her også kunne se den generelle omsætning, samt den specifikke omsætning for evt. valgte vare, for kunder der har modtaget disse mails/SMS'er. Bemærk, at den generelle omsætning samt omsætning for valgte varer i disse rækker, ikke tager højde for hvorvidt mailsene/SMS'erne er åbnet/læst. Den er blot basseret på, hvad der er udsendt i den valgte udsendelsesperiode.
 • Antal læst: Denne række viser samme som ovenstående, men tager udgangspunkt i de mails/SMS'er, der er blevet læst. Den generelle omsætning og omsætningen for valgte vil derfor kun være baseret på, de kunder der har læst mailen.
 • Antal bounce / Har ikke modtaget mailen: Førstnævnte række viser statistik over mails, der er bouncet, mens sidstnævnte viser statistik over de kunder, der ikke har modtaget mailen. I disse rækker vil du kunne se disse kunders generelle omsætning, uafhængigt af mailen.
 • Klik: Hvis du har indsat links i mailen, vil du her kunne se, hvor mange klik der har været i alt, i den valgte periode. De pågældende links vil vises herunder og vise, hvor mange klik der har været på de specifikke links. Du vil her også kunne se hvilken omsætning, der er genereret hos de kunder, som har trykket på de forskellige links. Hvis en kunde har trykket på flere links vil omsætningen på kunden fremgå ud for begge.

 


Prøv en gratis og uforpligtende demo af GECKO Booking

Udfyld formularen, og vi sender dig en demo hurtigst muligt.

 

Felter markeret med * er påkrævede