Har du spørgsmål til Gecko Booking?

Vi hjælper gerne :)

Spørgsmål til Gecko Booking?

Er du i tvivl om hvorvidt Gecko Booking er noget for dig, eller har du andre spørgsmål? Så hører vi rigtig gerne fra dig!

Felter markeret med * er påkrævede

+45 7027 1699 info@gecko.dk Log ind Online booking- & administrationssystem - Nemt og enkelt

Udsendelse af marketingsmateriale


Indholdsfortegnelse


19.10 Udsendelse af marketingsmateriale

Hvis du har tilkøbt marketingsmodulet, har du mulighed for at udsende marketingsmateriale til dine kunder. Marketingsmaterialet kan f.eks. inkludere nyhedsbreve, PR og tilbudt målrettet bestemte kundegrupper. Du kan tilgå modulet på kundegruppeoversigten, der fremkommer, når du trykker på menupunktet 'Kunder'.

Du kan som udgangspunkt kun udsende marketingsmateriale til en kundegruppe ad gangen. Du skal derfor vælge, hvilken kundegruppe materialet skal udsendes til. Dette gøres ved at trykke på 'Skriv' ud for den ønskede kundegruppe.


​Du kan øverst i højre hjørne trykke på 'Skabeloner' hvorefter der vil blive åbnet en ny fane. Her kan du trykke på den blå 'Opret skabelon' hvorved du kan oprette en eller flere skabeloner, som fungerer som dine egne standard e-mails, du kan gemme og derefter hente og sende, når du ønsker. Dette er relevant, hvis du ønsker at sende ud med den samme udtryk hver gang - billeder, afnit mv. Dette kunne også være, at du hver måned sender en e-mail til de kunder, der har fødselsdag i den efterfølgende måned. Her vil du kunne oprette fødselsdagsmailen som en skabelon og nemt hente denne hver gang du skal sende e-mailen. For at oprette en skabelon skal du indtaste skabelonens navn, vælge om typen af skabelonen skal være e-mail eller SMS og til sidst vælge om du vil oprette en blank skabelon eller som en kopi af en allerede oprettet skabelon. Tryk på 'Opret skabelon' og skabelonen er nu oprettet. 

På næste side kan du skrive det indhold som skabelonen skal indeholde. Det gør du nederst under 'Email indhold'. Derudover kan du angive det emne som e-mailen omhandler. 

Ovenstående er et eksempel på en mailskabelon. Du kan som tidligere nævnt også oprette SMS-skabeloner, hvis du ønsker at sende andre nyheder eller tilbud ud på SMS. I så fald vil ovenstående billede se lidt anderledes ud. Du skal dog stadig give skabelonen et navn samt skrive indholdet i et lille tekstfelt. 

Du kan til enhver tid hente, ændre og slette en skabelon ved at vælge den på listen under 'Marketing skabeloner', og evt. foretage ændringer i tekstfeltet, og så trykke på knappen med den ønskede handling.

Når du har skrevet dit nyhedsbrev kan du udsende en test e-mail - eksempelvis til din egen e-mailadresse - for at se, hvordan nyhedsbrevet ser ud. Vi anbefaler, at du altid sender en test e-mail først, da du på denne måde kan undgå irriterende fejl. 

Når du har oprettet de ønskede mailskabeloner, skal du lukke denne fane og vende tilbage til siden hvor du startede og tilgik via 'Kunder' -> 'Marketing/Skriv'. 


Du har nu mulighed for at søge efter de kunder, der skal modtage marketingsmaterialet. Du har to muligheder: At udsende til alle kunder eller at søge efter kunder, der opfylder bestemte kriterier.

Hvis du vil udsende marketingsmaterialet til alle kunder, markeres boksen 'Find alle kunder', hvorimod boksen 'Filtrer' kunder' vælges, hvis du kun vil udsende til kunder, der opfylder bestemte kriterier. Marker herefter det eller de søgekriterier, som du ønsker, at kunden skal opfylde for at modtage marketingsmaterialet. Filtrene er opdelt i forskellige grupper; 'Kundeoplysninger', 'Bookinger', 'Kasse' og 'Skemaer'. Du har mulighed for at søge efter følgende:

Kundeoplysninger: 

 • Kundemarkeringer: Her har du søge efter kunder, der har bestemte kundemarkeringer, og altså er blevet tildelt en ekstra status og grupperet på en bestemt måde. Det kunne f.eks. være kunder med markeringen 'Betaler hver gang'. Når du markerer denne, vil der komme en dropdown-menu frem, hvor du kan filtrere yderligere i kundemarkeringerne, når du søger efter kunder der HAR disse kundemarkeringer. Du kan enten vælge at alle eller blot én af de viste kundemarkeringer, skal være markeret på en kunde. Du kan derfor vælge henholdsvis 'Alle skal være markeret på kunden' eller 'Bare én skal være markeret på kunden'. 
 • Har ikke kundemarkeringer: Her kan du søge efter kunder der IKKE har denne kundemarkering og dermed ikke nødvendigvis er grupperet på en bestemt måde. Her har du også mulighed for at filtrere markeringerne. Her kan du vælge imellem 'Alle skal være afmarkeret på kunden' og 'Bare én skal være afmarkeret på kunden' og dermed kun søge efter kunder der IKKE har dette/disse kundemarkeringer. 
 • CPR-nummer: Du kan søge efter kunder, der står registreret med et CPR-nummer, eller kunder, der står registreret uden CPR-nummer. Bemærk at brugen af CPR-nummer skal aktiveres under de avancerede indstillinger.
 • Søg på alder: Du kan her søge efter kunder, der har en bestemt alder, hvor du skal indtaste den alder, kunden som minimum skal have, og den alder, kunden som maksimum skal have. Bemærk at brugen af fødselsdato skal aktiveres under de avancerede indstillinger. 
 • Født i lige/ulige år: Du kan her søge efter kunder, der er født i enten lige eller ulige år. Bemærk at brugen af fødselsdato skal aktiveres under de avancerede indstillinger.
 • Fødselsdag i periode: Du kan her søge efter kunder, der har fødselsdag i en bestemt periode. Husk at indstille perioden, da det som udgangspunkt vælges, at der kun skal søges på dags dato. Bemærk at brugen af fødselsdato skal aktiveres under de avancerede indstillinger.
 • Kunde har mobil: Du kan her søge efter kunder, der har et mobilnummer indtastet på deres profil.
 • Kunde har e-mail: Du kan her søge efter kunder, der har en e-mailadresse indtastet på deres profil.
 • Kunde er logget ind: Du kan her søge efter kunder der har været logget ind i bookingsystemet. Hvis du ligeledes slår kriteriet til under 'Bookinger'- Kunde har IKKE booket tid til, kan du se hvilke kunder der har været logget ind i dit bookingsystem, men ikke har booket tid.
 • Har ikke godkendt betingelser: Her kan du søge efter kunder, der IKKE har godkendt de betingelser, som I har oprettet via journalmodulet. Når du sætter flueben her, vil du kunne se de forskellige 'betingelser' du har oprettet. I dropdown-menuen kan du filtrere din søgning yderligere ved vælge enten 'Alle skal være afmarkeret på kunden' eller 'Bare én skal være afmarkeret på kunden', der betyder at enten alle eller én af de fremkomne 'betingelser' skal være afmarkeret af kunden, hvis han/hun skal komme frem i din søgning. 

Bookinger:

 • Kunde har booket tid til: Du kan her søge efter kunder, der har booket tid til enten en uspecificeret ydelse eller til en bestemt ydelse i en bestemt periode. Husk at indstille perioden, da det som udgangspunkt vælges, at der kun skal søges på dags dato.
 • Kunde har IKKE booket tid til: Du kan her søge efter kunder, der IKKE har booket tid til enten en uspecificeret ydelse eller en bestemt ydelse i en bestemt periode. Husk at indstille perioden, da det som udgangspunkt vælges, at der kun skal søges på dags dato. Du kan søge på kunder uanset hvilken kundegruppe de tilhører ved at vælge muligheden 'en eller flere ydelser'.
 • Kunde har booket tid i kalenderen: Du kan her søge efter kunder, der har booket tid i en bestemt kalender.
 • Kunde har booket én eller flere tider: Du kan her søge efter kunder, der har booket mindst en tid hos dig.
 • Kunde har aldrig booket en tid: Du kan her søge efter kunder, der er oprettet hos dig, men som aldrig har booket en tid.

Kasse:

 • Kunde har købt: Du kan her søge efter kunder, der har købt mindst én vare fra en bestemt varegruppe i en bestemt periode. Husk at indstille perioden, da det som udgangspunkt vælges, at der kun skal søges på dags dato.

Skemaer:

 • Kunde har udfyldt skema: Du kan her søge efter kunder, der har udfyldt et bestemt skema i en bestemt periode. Du kan finde dine skemaer i drop down menuen og vælge det du vil bruge som søgekriterie. Husk at indstille perioden, da det som udgangspunkt vælges, at der kun skal søges på dags dato. 
 • Kunde har IKKE udfyldt skema: Du kan her søge efter kunder, der IKKE har udfyldt et bestemt skema i en bestemt periode. Du finder de skemaer du kan søge efter i drop down menuen. Husk også at indstille perioden, da det som udgangspunkt vælges, at der kun skal søges på dags dato.  

Genindkald:

 • Kunde har aktiv genindkald: Du kan her søge efter kunder med et specifikt genindkald aktiveret. I dropdown-menuen kan du vælge en specifik genindkald-skabelon og du søger dermed kun efter kunder med netop denne specifikke genindkald. 
 • Kunde har IKKE aktiv genindkald: Du kan her søge efter kunder der ikke har genindkald aktiveret. Vælger du en bestemt skabelon i dropdown-menuen, søger du kun efter kunder, der IKKE har denne specifikke genindkald.
   

Hvad enten du vælger at søge efter alle kunder eller at filtrere kunderne, vil du nederst have mulighed for at vælge, hvorvidt 'nyhedsbrev - ja, tak' og 'nyheds-SMS - ja, tak-felterne skal respekteres. Som udgangspunkt er det markeret, at feltet skal respekteres, dvs. at hvis kunden har valgt ikke at modtage marketingsmateriale, vil der ikke blive sendt til den pågældende kunde. Du har dog mulighed for at vælge, at der skal sendes til alle kunder ligegyldigt om de ønsker at modtage nyhedsbreve eller ej. Som hovedregel anbefales det, at 'nyhedsbrev - ja, tak' og 'nyheds-SMS - ja, tak'-felterne skal respekteres, da det som udgangspunkt ikke er lovligt at sende salgsrelateret materiale til kunder, der har fravalgt at modtage dette. I enkelte tilfælde kan man dog sende til alle kunder. Dette er tilfældet, når det udsendte materiale ikke er salgsrelateret, men driftsrelateret, f.eks. hvis du har haft brand/indbrud/oversvømmelse og derfor må lukke i en periode.


Bemærk! Hvis du ikke får vist muligheden for at vælge, hvorvidt 'nyhedsbrev - ja,tak'-feltet skal respekteres, er det fordi du ikke har aktiveret muligheden for, at kunderne kan vælge, hvorvidt de ønsker at modtage et nyhedsbrev eller en nyheds-SMS. Det anbefales, at du aktiverer denne mulighed, så kunderne er indforstået med, at de modtager marketingsrelateret materiale. 'Nyhedsbrev - ja, tak' samt 'nyheds-SMS - ja, tak'-felterne aktiveres under de avancerede indstillinger, hvor du har mulighed for at aktivere feltet tre forskellige steder: Når kunden opretter sig som ny bruger ('Front-end' -> 'Opret bruger'), når kunden er logget ind ('Front-end' -> Side 1 logget ind') og når du opretter kunden via kvikbook ('Back-end' -> 'Kvikbook'). Hvis du har aktiveret nyhedsbrevfeltet mindst et sted, vil du også på den enkelte kundes profil have mulighed for at se og evt. ændre, hvorvidt kunden ønsker at modtage nyhedsbrev.

Nyhedsbrev/nyheds-SMS-felterne er som udgangspunkt oprettet således, at kunden aktivt skal vælge at modtage nyhedsbreve/nyheds-SMS'er. Det vil sige, at hvis kunden ikke tager en beslutning, vil denne beslutning blive registreret som et 'Nej, tak'. 
Hvis du har aktiveret marketingsmodulet efter kunder er blevet oprettet, har du endvidere mulighed for at benytte dig af en engangsfunktion, hvor du opdaterer alle kunder til enten at stå som om de ønsker at modtage nyhedsbreve eller som om de ikke ønsker at modtage nyhedsbreve. Dette gøres også under de avancerede indstillinger ('Back-end' -> 'Generelt'). Se den separate vejledning Generel vejledning for mere information om de avancerede indstillinger.


Når du har valgt de ønskede søgekriterier, trykkes der på 'Søg / filtrer'. Du vil nu nederst til venstre se en oversigt over de kunder, der opfylder de valgte søgekriterier. Hvis der er nogle af kunderne, du ikke ønsker, skal modtage marketingsmaterialet, kan du fravælge kunderne ved at fjerne markeringen. Hvis du har mange kunder (500+), der opfylder søgekriterierne, vil du ikke kunne se en liste over kunderne her. I så fald kan du trykke på 'Eksporter markerede', hvor du vil få vist samtlige modtagere i et Excel-dokument.


Når du har udvalgt de ønskede modtagere, kan du øverst til højre vælge, hvorvidt du vil sende en e-mail eller en SMS til modtagerne. Bemærk at udsendelse af SMS kræver, at SMS-modulet er aktiveret. Selve modulet er gratis, og du betaler kun per udsendt SMS (Se den separate guide SMS-modulet for mere information).

Hvis du vælger at sende en e-mail, vil dine muligheder være som vist i skærmbilledet til højre. Du har øverst mulighed for at at hente en allerede oprettet skabelon ved at vælge den ønskede skabelon under 'Vælg skabelon' og trykke 'Hent'. Hvis ikke du henter en skabelon, skal du her indtaste e-mailens emne mens e-mailens indhold indtastes i teksteditoren, dvs. i tekstfeltet. Teksteditoren fungerer på samme måde som f.eks. Microsoft Word.

Det anbefales, at du i alle dine marketingsemail indsætter et link, der giver dine kunder mulighed for at framelde sig nyhedsbreve. Linket indsættes i f.eks. bunden af e-mailen.

Linket, der skal indsættes, er: [UNSUBSCRIBE_LINK]

Når du indsætter dette link, erstattes det i dine e-mails med teksten 'Afmeld nyhedsbrev'. Når kunden trykker på dette link, kan vedkommende framelde sig.


Bemærk! Hvis du indtaster e-mailens indhold i Microsoft Word og ikke direkte i teksteditoren, skal du tage visse forholdsregler. Når man kopierer direkte fra Word, vil teksteditoren tage forskellige 'Word-koder' med, der gør, at indholdet kan blive ulæseligt. I stedet for at indsætte teksten direkte, skal du trykke på feltet benævnt 'Indsæt som ikke-formateret tekst' vist i skærmbilledet til højre. På denne måde slettes alle 'Word-koder' nemt og hurtigt! Du skal herefter lave den ønskede formatering direkte i teksteditoren, dvs. fremhæve med fed, ændre skriftstørrelser og ændre farver.


Du har mulighed for at sende en test e-mail eksempelvis til din egen e-mailadresse for at se hvordan e-mailen ser ud. Det anbefales, at du altid sender en test e-mail først, da det er irriterende at opdage, at man har sendt flere tusinde e-mails ud, der ikke ser ud som ønsket. Indtast den adresse e-mailen ønskes sendt til og tryk 'Send test'. Hvis du i stedet trykker 'Gem test', gemmes indholdet af e-mailen som en skabelon.

Når e-mailen er som ønsket, kan du sende marketingsemailen til de markerede modtagere ved at trykke på 'Send til alle' nedenunder 'Send til markerede modtagere'.

 


Bemærk! Du har mulighed for at modtage en e-mail for hver marketingsemail du sender. Denne funktion aktiveres under 'Avancerede indstillinger' -> 'Back-end' -> 'Marketing'. Du skal dog være opmærksom på, at du vil modtage samme antal e-mails, som du sender. Hvis du f.eks. sender 1000 e-mails, vil du modtage 1000 e-mails (Se den separate vejledning Generel vejledning for mere information).


Du har mulighed for at holde styr på sendte marketingsemails ved at trykke på 'Statistik' i øverste højre hjørne (Se Statistik over udsendt marketingsmateriale for mere information).

Hvis du i stedet ønsker at sende nyheder eller andre tilbud ud på SMS, vil dine muligheder være som vist i skærmbilledet til højre. Du kan først, ligesom med e-mail skabeloner, vælge at hente en allerede oprettet SMS-skabelon. Hvis ikke du henter en skabelon, kan du i tekstfeltet skrive den SMS, du ønsker at sende til kunden. Under tekstfeltet har du mulighed for at følge med i, hvor mange tegn du har skrevet og hvor mange SMS'er din tekst fylder. Når du har indtastet den ønskede tekst, sendes SMS'en til de markerede modtagere ved at trykke 'Send til alle'.

Bemærk at SMS kun kan sendes, når SMS-modulet er aktiveret. Modulet er gratis, og du betaler kun per udsendt SMS. Du har mulighed for at følge med i hvor mange SMSer du har sendt i SMS-loggen, der kan tilgås under 'Generelle indstillinger' (Se den separate vejledning Generel vejledning for mere information).


 


Prøv en gratis og uforpligtende demo af GECKO Booking

Udfyld formularen, og vi sender dig en demo hurtigst muligt.

 

Felter markeret med * er påkrævede