Prøv en gratis demo

Klik her for at bestille

Bestil en gratis demo

Prøv en gratis og uforpligtende demo af Gecko Booking - Udfyld formularen, og vi sender dig en demo hurtigst muligt

Felter markeret med * er påkrævede

Vejledninger til GECKO Booking

Finder du ikke svar på dine spørgsmål, er du naturligvis altid meget velkommen til at kontakte os

Kontakt os

TOKEN - Login


Indholdsfortegnelse

10.0  TOKEN - Login

10.0 TOKEN - Login

Hvis du allerede har et login på din side f.eks. i form af et intranet, kan du med TOKEN-Login slippe for at kunderne/brugerne skal logge dobbelt ind.

Token-login findes og aktiveres under avancerede indstillinger.

Funktionen fungerer ved at jeres system kalder systemet op, via sikker forbindelse (https://), fra en godkendt IP, med info om den bruger I gerne vil logge ind.

I modtager herefter en Token fra bookingsystemet, som kan indsættes i indsætningskoden for bookingsystemet. Denne Token logger den pågældende bruger ind.

Alt efter jeres ønsker kan I justere følgende:
- Levetiden på Token. Står som default til 1 minut hvilket burde være mere end rigeligt.
- Skal kundeoplysninger opdateres. Dvs. skal felterne i GECKO overskrives med de felter I sender med.
- Skal kunder auto-oprettes hvis de ikke findes, eller er det kun for kendte brugere.
- Hvilket felt er unikt. Hvis I allerede har et lokalt brugerId, kan I f.eks. indsætte det i kundenummer feltet og bruge dette som omdrejningspunktet for Token-login. 

 

Nedenstående er et eksempel på brugen af TOKEN-Login, skrevet i PHP som GET.


		$tokenLoginUrlAdd = "";
if (logic for user is logged in here, eg. session check){

    $tokenUrl = "https://app.geckobooking.dk/site/token.php?do=tokenLogin&tk=[INSERT_TOKENKEY_1_HERE]&tk2=[INSERT_TOKENKEY_2_HERE]&id=[INSERT_BOOKINGID_HERE]";
    $tokenUrl .= "&CustomerNumber=".urlencode($MyLocalCustomerNumber);
    $tokenUrl .= "&CustomerName=".urlencode($MyLocalCustomerName);
    $tokenUrl .= "&CustomerAddress=".urlencode($MyLocalCustomerAddress);
    $tokenUrl .= "&CustomerPostalCode=".urlencode($MyLocalCustomerPostalCode);
    $tokenUrl .= "&CustomerCity=".urlencode($CustomerCity);
    $tokenUrl .= "&CustomerEmail=".urlencode($MyLocalCustomerEmail);
    $tokenUrl .= "&CustomerTelephone=".urlencode($MyLocalCustomerPhone);
    $tokenUrl .= "&CustomerMobile=".urlencode($MyLocalCustomerMobile);
    $tokenUrl .= "&CustomerSSN=".urlencode($MyLocalCustomerSocialSecurityNumber);

    $result = file_get_contents($tokenUrl);
    if ($result != "false"){
        $tokenLoginUrlAdd = "&token=".$result;
    }


}

echo "<iframe src=\"http://app.geckobooking.dk/site/index.php?id=[INSERT_BOOKINGID_HERE]".$tokenLoginUrlAdd."\" name=\"bookingframe\" frameborder=\"0\" width=\"100%\" height=\"450\" scrolling=\"auto\" ALLOWTRANSPARENCY=\"true\" onload=\"scroll(0,0);\"></iframe>";

Eksempel der benytter POST vars og cUrl, og hermed også gør det muligt at sende informationer med til BEF felter. Brug af POST er anbefalet, da det kan klare længere tekststrenge.


		if (logic for user is logged in here, eg. session check){


    $token1 = "[INSERT_TOKENKEY_1_HERE]";
    $token2 = "[INSERT_TOKENKEY_2_HERE]";
    $id     = "[INSERT_BOOKINGID_HERE]";

    $fieldArr = array(
                    "do" => "tokenLogin",
                    "tk" => $token1,
                    "tk2" => $token2,
                    "id" => $id,
                    "CustomerNumber" => $MyLocalCustomerNumber,
                    "CustomerName" => $MyLocalCustomerName,
                    "CustomerAddress" => $MyLocalCustomerAddress,
                    "CustomerPostalCode" => $MyLocalCustomerPostalCode,
                    "CustomerCity" => $CustomerCity,
                    "CustomerEmail" => $MyLocalCustomerEmail,
                    "CustomerTelephone" => $MyLocalCustomerPhone,
                    "CustomerMobile" => $MyLocalCustomerMobile,
                    "CustomerSSN" => $MyLocalCustomerSocialSecurityNumber,
                    "CustomerPassword" => $MyLocalPassword
                );

    // Hvis tekst til BEF felter
    if ($includeBEF) {

        // example -     $bef[INSERT_BEFID] = $yourvalue;
        $bef[99999999] = "Test value A";
        $bef[88888888] = "Test value B";
        foreach ($bef as $k => $v) {
            $bef[$k] = utf8_encode($v);
        }
        $fieldArr["bef"] = json_encode($bef);

    }

    foreach($fieldArr as $key => $value) {
        $fieldStr .= $key."=".urlencode($value)."&";
    }
    rtrim($fieldStr, '&');

    $ch = curl_init();
    curl_setopt($ch,CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1);
    curl_setopt($ch,CURLOPT_URL, "https://app.geckobooking.dk/site/token.php");
    curl_setopt($ch,CURLOPT_POST, count($fieldArr));
    curl_setopt($ch,CURLOPT_POSTFIELDS, $fieldStr);
    $result = curl_exec($ch);

    if ($result != "false"){

        echo "<iframe src=\"https://app.geckobooking.dk/site/index.php?id=[INSERT_BOOKINGID_HERE]&token=".$result."\" name=\"bookingframe\" frameborder=\"0\" width=\"100%\" height=\"450\" scrolling=\"auto\" ALLOWTRANSPARENCY=\"true\" onload=\"scroll(0,0);\"></iframe>";
        
    }

    //close connection
    curl_close($ch);

}

Prøv en gratis og uforpligtende demo af GECKO Booking

Udfyld formularen, og vi sender dig en demo hurtigst muligt.

 

Felter markeret med * er påkrævede